Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECTIE

I. ALGORITM INTRODUCTIV

1. . Unitatea de invatamant: coala, Gimnaziala nr.1, Mihai-Bravu


2. Profesor: : Lazau Delia Anca
3. . Clasa. a VII-a
4. Data. 16.10.2012
5. . Unitatea de invatare: Functiile organismului animal Functia de relatie
6. . Lecia.: Anatomia encefalului
7. Tipul lectiei: Lectie de transmitere si insusire a noilor cunostinte varianta lectie
bazata pe material demonstrativ
8. Locul de desfasurare: sala de clasa.
9. Competente generale:
1. Receptarea informatiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea si construirea de modele in scopul demonstrarii principiilor lumii vii.
4. Comunicarea orala si scrisa utilizand terminologia specifica biologiei.
5. Transferarea si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru specifice biologiei in
contexte noi.
10. . Competente specifice:
C.sp.1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si functiilor organelor si sistemelor de
organe ale corpului uman.
C.sp.2.1 Utilizarea metodelor si mijloacelor adecvate studierii organismului uman.
C.sp.3.1 Reprezentarea structurii si functiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
C.sp.3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare
si rezolvare a unor situatii problema.
C.sp.4.1 Utilizarea corecta a terminologiei specific biologiei in diferite situatii de
comunicare.
11. . Obiectivele operaionale la sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :
Cognitive: O 1 Sa localizeze encefalul.
O 2 Sa identifice partile componente ale encefalului.
O 3 Sa descrie morfologia externa si interna a encefalului.
Formative: O 4 Sa compare structura interna a maduvei cu cea a encefalului.
O 5 Sa compare creierul uman cu cel al celorlalte vertebrate
12. . Evaluarea : Formativa
13. Obiectivele evaluarii:
Cognitive: E1: sa opereze cu notiunile invatate
Formative: E2: Sa compare distributia substantei cenusii si albe la organele sistemului
nervos central
14. Valori si atitudini vizate:
Interes pentru realizarile si descoperirile din domeniul stiintelor.
Dezvoltarea curiozitatii pentru orice forma de viata.
Cultivarea receptivitatii pentru aplicarea cunostintelor de biologie in viata
cotidiana
15. Strategia: euristica invatarea prin descoperire

1
16. Metode didactice:
Expozitiv-euristice: M1 - Conversatia euristica
M2 Explicatia
M3 - Observatia
Interactive: M4 Invatarea prin descoperire
M5 Modelarea
M6 Problematizarea
M7 Comparatia
17. .Instrumente de evaluare: observarea sistematica a elevilor, evaluare secventiala,
evaluare frontala orala, analiza raspunsurilor date.
18. Forme de organizare a activitatii: Frontala, pe grupe, individuala.
19. Resurse:
a. Umane: 14 elevi
b. Temporale: 50 minute
c. Materiale:
- oficiale: - RM1 programa scolara
- alte resurse:
Pentru toata clasa: RM 2 plansa Sistemul nervos la vertebrate
si nevertebrate
RM 3 mulajul torsului uman
RM 4 calculator
RM5 videoproiector
Pentru grupele de elevi: RM 6 fise de activitate
RM 7 mulajul torsului uman
RM 8 mulaje encefal
RM 9 Atlas anatomic
Pentru fiecare elev: RM 10 Manual
RM 11 Caiet
RM 12 Creioane colorate
RM 13 Fisa de activitate individuala.
. .Bibliografia
Florica Macovei, Floarea Dobran , Biologie, cls. A
VII-a, Editura Teora
Cerghit Ioan ,-,,Metode de invatamant,Editura
Polirom,2006
Lazar Viorel,Nicolae Mariana,,Lectia,forma de
baza a organizarii procesului de predare-invatare-evaluare la disciplina
biologie,Editura Arves,2007
Tibea,Florica,,Atlas de biologie-Anatomia
omului, Editura Didactica si Pedagogica,2006
Programa scolara

2
II. DESFASURAREA LECTIEI

Etapele lectiei Continuturi Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor RM M Evaluarea


Op.
1. Moment Se creaza climatul favorabil Elevii se mobilizeaz
organizatoric : nceperii orei de biologie. pentru nceperea orei i
Profesorul face prezena i ascult cu atenie
noteaz absenii ( in cazul in care ndrumrile i indicaiile
exist). date de profesor pentru
Organizeaza materialele. lecia ce va urma
2.Re- Notiuni si Face o verificare orala a Raspund intrebarilor M1 Verificare
actualizarea concepte notiunilor asimilate in lectia adresate. orala
cunotinelor insusite in anterioara
lectia -Din ce este alcatuit SNC? -Encefal si maduva spinarii
anterioara: -Care sunt protectiile organelor -Coloana vertebrala
Anatomia SNC? pentru maduva spinarii si
maduvei cutia craniana pentru
spinarii encefal
-Unde este situata maduva -In canalul coloanei
spinarii? vertebrale
-Ce forma are? -Cilindrica
-Unde este dispusa substanta -La interior, forma literei H
cenusie si ce forma are? sau de fluture.
-Dar substanta alba? -La exterior.
3.Evocare Porti cu tine peste tot o structura Sunt atenti M2
de aproximativ 1400 g care M3
controleaza fiecare lucru pe care
il faci.Te ajuta sa gandesti,sa
invati,sa creezi,sa simti diverse
emotii si iti controleaza fiecare
respiratie si fiecare bataie a

3
inimii. Despre ce credeti ca este Elevii deduc titlul lectiei
vorba? din cele spuse de profesor:
Encefalul
Anunta si scrie titlul lectiei pe Scriu titlul lectiei in caiete
tabla
Prezinta conceptele operationale Sunt atenti
Expune importanta noii teme
4. Dobandirea O1 Numeste aleator un elev pentru a Un elev localizeaza pe RM3 M3 Verificare
de noi E1 localiza pe mulaj encefalul. mulaj encefalul RM4 M4 orala
cunostinte O2 Pentru identificarea partilor RM5 M5
E1 componente ale encefalului face
apel la cunostintele dobandite la
lectiile de Educatie pentru
sanatate si prezinta primul slide
al PPT Alcatirea encefalului. Frontala
Solicita un elev sa identifice Un alt elev idenifica, sub
partile componente pe mulajul indrumarea profesorului,
torsului uman. trunchiul cerebral, creierul
mare si creierul mic RM3 M3 Observarea
O3 Distribuie grupelor de elevi Pe baza materialelor puse RM6 M4 sistematica a
E1 fisele de lucru, prezinta sarcinile la dispozitie si sub RM8 M5 elevilor
de activitate pe care le au de indrumarea profesorului RM9
indeplinit si timpul efectiv de rezolva cerintele din fisele RM10
lucru. de activitate
Indeamna membri fiecarui grup
sa observe, sa descopere si sa
descrie cu ajutorul materialelor
didactice puse la dispozitie
localizarea, alcatuirea externa si
interna a componentelor
encefalului

4
Monitorizeaza activitatea
fiecarei grupe dar si a fiecarui
elev
RM3 Analiza
Dupa rezolvarea cerintelor Prezinta rezolvarea RM4 raspunsurilo
solicita liderii grupului sa cerintelor si raspund RM5 r date
prezinte rezolvarea cerintelor intrebarilor profesorului. RM8 Frontala
-Unde se gaseste trunchiul -In continuarea maduvei RM9
cerebral? spinarii RM10
-Ce forma are? -Trunchi de con
-Din cate parti este alcatuit? -Trei parti RM13
-Cum este dispusa substanta -Substanta alba la exterior,
cenusie si alba? substanta cenusie la
interior
A doua grupa raspunde
intrebarilor :
-Unde este situat cerebelul? -In cutia craniana, posterior
fata de trunchi
-Ce observati privitor la -raspund la intrebari
alcatuirea externa ? Introduce
notiunea de emisfere cerebeloase
si vermis
- Cum este dispusa substanta -La interior si exterior
cenusie?
Precizeaza ca substanta cenusie
de la exterior se numeste scoarta
cerebeloasa.
-Dar substanta alba? -La interior
Membri grupei a treia raspund
intrebarilor profesorului.
-Unde este situat creierul mare? -In cutia craniana

5
-Din ce este alcatuit? - Doua parti
Precizeaza ca cele doua parti ale
creierului mare se numesc
emisfere cerebrale
-Cum este dispusa substanta -la exterior.
cenusie?
Precizeaza ca aceasta formeaza
scoarta cerebrala
-Dar substanta alba? -La interior. M6
O4 Pentru fixarea cunostintelor Completeaza tabelul din M7
O5 solicita elevii sa realizeze o fisa de activitate
E2 comparatie intre alcatuirea Compara alcatuirea interna
interna a maduvei spinarii si a a maduvei spinarii si a
encefalului encefalului si creierul
si intre creierul uman si cel al uman cu cel al celorlalte
celorlate vertebrate prin vertebrate.
completarea fiselor de activitate
individuala.
5. Stimularea Inventariaza principalele Raspund la intrebari Verificare
performantei informatii carand elevilor sa dea orala
raspunsuri rapide, clare, concrete
6. Asigurarea Fixeaza notiunile noi cu ajutorul Ofera raspunsuri M1 Verificare
retentiei si unor intrebari scurte orala
transferului
7. Evaluarea Apreciaza modul de desfasurare
a lectiei.
Noteaza elevii care au dat
raspunsuri ce necesita gandirea
logica.

6
III. SCHEMA TABLEI
ANATOMIA CREIERULUI
-este format din:
1. Trunchi cerebral
-forma: trunchi de con
-in cutia craniana, in continuarea maduvei spinarii
-3parti
-substanta cenusie interior
-substanta alba -exterior
2. Creierul mic ( CEREBELUL)
-in cutia craniana, posterior de trunchi, partial acoperit de emisferele cerebrale
-alcatuire externa:

-substanta cenusie: exterior SCOARTA CEREBELOASA, interior-nuclei


-substanta alba -interior
3. Creierul mare ( emisferele cerebrale )
-in restul cutiei craniene
-suprafata cu santuri lobi: Nepereche: frontal, occipital.
Pereche: parietali, temporali

sant interemisferic

-substanta cenusie: exterior SCOARTA CEREBRALA


-substanta alba - interior

7
FIA DE ACTIVITATE NR.1
1. Utilizand mulajul si imaginile de mai jos observati si localizati trunchiul
cerebral

- trunchiul cerebral se gaseste.in........................................................

2. Utilizand mulajul si desenul din manual, de la pagina 59, descrieti


morfologia externa a trunchiului si forma acestuia

- forma:
- morfologie externa: din cate parti este alcatuit?

3. Analizati figura de mai jos si identificati dispozitia substantei albe si


cenusii ( exterior sau interior)

-substanta cenusie:
-substanta alba:

8
IV. FIA DE ACTIVITATE NR.2
1. Utilizand mulajul si imaginea de mai jos observati si localizati cerebelul

-cerebelul se gaseste in ........................................................ in partea posterioara


a .................................................

2. Utilizand mulajul si desenul din manual, de la pagina 60, descrieti morfologia externa a
cerebelului
- cum se numesc cele 2 parti ale cerebelului?
- Sunt unite cele 2 emisfere ?
- Cu ce seamana portiunea mijlocie care leaga cele 2 emisfere?
- Adnotati desenul

3. Analizati sectiunea prin cerebel si precizati dispozitia substantei cenusii si albe


-substanta cenusie se afla :

-substanta alba se afla:

9
IV. FIA DE ACTIVITATE NR.3
1. Utilizand mulajul si imaginea de mai jos observati si localizati creierul mare ( emisferele
cerebrale)

2. Utilizand mulajul si desenul din manual, de la pagina 60, descrieti morfologia externa a
emisferelor cerebrale

- Cm se numesc cele 2 parti ale creierului mare?


- Sunt unite cele 2 emisfere ? Cu ajutorul cui?
- Cum este suprafata emisferelor?

3. Analizati pe mulaj sectiune prin emisferele cerebrale si precizati dispozitia substantei


cenusii si a substantei albe.

-substanta cenusie se afla :

-substanta alba se afla:

10
IV. FISA DE ACTIVITATE NR.4

1. Utilizand imaginea din manual si slide-ul de la videoproiector identificati


pe mulaj lobii emisferelor cerebrale astfel:
-lobul frontal cu rosu, lobii parietali cu galben, lobii temporali cu verde si lobul
occipital cu albastru

2. Precizati care sunt lobii pereche

3. Precizati care sunt lobii nepereche:

11
FISA DE ACTIVITATE INDIVIDUALA

1. Realizati o comparatie intre modul de dispozitie al substantei albe si


cenusii la maduva spinarii si encefal ( completati tabelul)

Substanta Maduva Creier


nervoasa spinarii Trunchi Cerebel Emisfere
Cerebral Cerebrale
Cenusie

Alba

3Analizati imaginile de mai jos si plansa relizati o comparatie intre creierul uman si
cel al vertebratelor.

Emisferele cerebrale Mamifere Om


( creier mare )
Marime

Prezenta santurilor
Adancimea lor

12
Nume, prenume:
Clasa a VII-a

V. FISA DE EVALUARE

I. Identificati pe desen partile componente ale encefalului:

II. Completeaza spatiile punctate

Encefalul este situat in .........................................................


Pe suprafa emisferelor cerebrale exista .......................................... care impart
emisferele in ..................................

III. Alege raspunsul corect:

1. Scoarta cerebeloasa este formata din substanta: a. Alba; b. Cenusie

2. Lobii frontal si occipital sunt lobi: a. Pereche;b. Nepereche.

13

S-ar putea să vă placă și