Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR „VASILE VOICULESCU” ORADEA


Str. Clujului nr. 66 Tel. 0359436908 Fax. 0359436908
E-mail: vvoiculescu13@yahoo.com Web. http://www.vvoiculescu.ro

PROGRAMA CURSULUI OPȚIONAL

COMPETENȚE ÎN COMUNICAREA
ORALĂ

CLASA a XII-a A
1 oră/ săptămână

Aria curriculară: Limbă, comunicare, arte


Tipul de opţional: opţional la nivelul disciplinei
Clasa: a XII a A
Durata cursului: 1 an
Anul şcolar: 2019-2020
Propunător: prof. Pruncuţ Daniela
Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR VASILE VOICULESCU

1
Argument

Astăzi, mai mult ca oricând, omul trebuie să comunice și nu oricum, ci eficient. Cursul își propune
dezvoltarea la elevi a competenței în comunicarea orală ce reprezintă un aspect esențial pentru un
comportament activ și responsabil al viitorilor cetățeni. Orice membru al comunității trebuie să fie capabil să
producă și să recepteze informația, să comunice liber, deschis, fără teama confruntării cu o realitate pentru
care nu este pregătit.
Educarea comportamentului comunicativ oral al elevilor implică o instrucție teoretică în domeniul
comunicării, dar mai ales una practică.
Creșterea importanței acordate în ultima vreme exprimării orale este ilustrată și de prezența
subiectelor Examenului de Bacalaureat. Elevii vor avea posibilitatea de a aplica și compara atitudinile și
comportamentele intuitive cu tehnicile și modelele moderne de optimizare a relațiilor de comunicare.
În prezent, educația pentru comunicare, nu reprezintă în școală decât o slabă componentă în cadrul
orelor de lb. și lit. româna. De aceea, considerăm util acest opțional care să le ofere tinerilor competențe de
raportare la modelele comunicaționale : de prezentare și ascultare eficientă, de formare și dezvoltare a
echipelor, de rezolvare a conflictelor etc.

Valori si atitudini

1. Cultivarea libertății de exprimare și de opinie


2. Valorificarea optimă si creativă a cunoștințelor de limbă și comunicare dobândite
3. Relaționarea pozitivă cu ceilalți
4. Dezvoltarea interesului față de comunicarea orală
5. Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comunicare.

Competențe generale

1. Utilizarea corectă și adecvată a terminologiei în producerea și receptarea mesajelor în comunicarea


orală
2. Identificarea și folosirea unor elemente ale comportamentului comunicațional
3. Realizarea aplicativă a unor efecte benefice ale comunicării orale și ascultării active.

Competențe specifice și conținuturi

1. Utilizarea corectă și adecvată a terminologiei în producerea și receptarea mesajelor


în comunicarea orală
Competențe specifice Conținuturi
1.1.Familiarizarea cu terminologia - Repere teoretice
specifică domeniului comunicării orale - Concepte-cheie
- Definire
1.2. Perfecționarea competențelor - Interactiuni verbale – tipuri
lingvistice în vederea unei comunicări orale - Conversatia, structura conversatiei
eficiente - Principii conversationale
- Variante stilistice ale conversatiei
- Comportamentele conversationale

2
2. Identificarea si folosirea unor elemente ale comportamentului comunicational
Competențe specifice Conținuturi
2.1. Dezvoltarea capacitatilor de analiza a - Analiza situatiei de comunicare
factorilor implicati intr-o comunicare - Factorii care blocheaza comunicarea –
clasificare
- Tipuri speciale de bariere de comunicare
eficientă
2.2. Evidentierea elementelor nonverbale si - Comunicarea nonverbala – functii,
paraverbale in producerea si receptarea caracteristici, forme
mesajelor - Comunicarea paraverbala
- Particularități și elemente de paralimbaj
2.3. Receptarea adecvata a mesajelor - Ascultarea activă – tipuri
comunicarii orale – ascultarea activa - Factori perturbatori ai procesului de
ascultare activa
- Proceduri ale ascultarii active
- Principii si efecte benefice

3. Realizarea aplicativa a unor efecte benefice ale comunicarii orale si ascultarii active

Competențe specifice Conținuturi


3.1. Simularea unor situații concrete de - Exercitii si aplicatii
comunicare orală
3.2. Crearea abilitatilor de ascultare activa - Exercitii si aplicatii
3.3. Exersarea abilitatilor de exprimare - Exerciții și aplicații
orală în diferite situatii de comunicare

Sugestii metodologice

Continuturile invatarii sunt împărțite în trei grupe :


1) aspecte teoretice – terminologie
2) elemente de comportament
3) exercitii si aplicatii
In prima etapa, elevii vor fi familiarizati cu notiunile specifice cursului punandu-se accent pe
insusirea, intelegerea si definirea conceptelor-cheie.
Partea a doua le va oferi elevilor posibilitatea studierii unor elemente specifice comunicarii verbale,
altele decat cele cuprinse in programa scolara (ascultarea activa, bariere ale comunicarii eficiente) si
imbogatirea notiunilor studiate anterior (elemente verbale, nonverbale, paraverbale).
Ultimul domeniu este cel aplicativ. Printr-o gama bogata si variata de exercitii, elevii isi vor putea
consolida cunostintele acumulate.
Este indicat ca aplicatiile sa reprezinte elementele dominante ale cursului, aspectele teoretice fiind
doar baza pentru acestea.

Evaluarea

3
Evaluarea se va realiza prin :
- realizarea unor tipuri de conversatii pornind de la diverse situatii
- jocuri de rol
- simulari ale unor discutii
- rezolvari ale unor sarcini centrate pe probleme de limbaj atat individuale cât si pe echipe
- analize si identificari ale unor acte de limbaj
- analiza si explicatia unor elemente nonverbale si paraverbale
- exercitii de dictie
- aplicatii tip amuzament
- exercitii de testare a atitudinii de ascultare
- studii de caz

Bibliografie

1. Bardasan, Gabriel, Curs practic de comunicare orală, Timisoara, Ed. Excelsior Art, 2006.
2. Borchin, Mirela, Comunicare orală, Timisoara, Ed. Excelsior Art, 2006.
3. Coman, Alina, Coman, Claudiu, Tehnici de comunicare și negociere, Brașov, Universitatea
,,Transilvania”, 2002.
4. Comlosan, Doina, Borchin, Mirela, Dictionar de comunicare (lingvistica si literara), vol. I,
Timisoara, Ed. Excelsior Art, 2002.
5. Dinu, Mihai, Comunicarea, Bucuresti, Ed. Argos, 2002.
6. *** Gramatica limbii române, vol II Enuntul, Bucuresti, Ed. Academiei Romane, 2005.

Planificare calendaristică

Competențe în comunicarea orală – curs opțional

clasa a XII-a, an școlar 2017 – 2018

Nr. Unitatea de C.S. Continuturi Nr. Data Obs.


crt. învățare ore
1. Comunicarea 1.1. Concepte-cheie
verbală 2.1. Repere teoretice 1 15-21 IX
3.3. Definire

Forme de comunicare verbala


Particularitati ale comunicarii
orale 15-21 IX
Tipuri de comunicare verbala 4 22-28 IX
Stiluri de comunicare verbala 29 IX-5X
Exercitii si aplicatii

Factorii comunicarii
Exercitii si aplicatii

Dialogul si monologul – tipuri 3 29 IX-5X

4
Analiza situatiei de comunicare 6-12 X
Exercitii si aplicatii

Concepte-cheie
Repere teoretice 3 13-19 X
Definire 20-26 X

Interactiunile verbale – tipuri


2. Interactiunile 1.1. Exercitii si aplicatii
verbale : 1.2. 1 20-26 X
conversatia 2.1. Conversatia : definire, trasaturi
3.1. Exercitii si aplicatii

Structura conversatiei 3 27 X-2XI


- interactiunea/incursiunea 3-9 XI
- secventa/tranzactia
- schimbul
- interventia 3 3-9 XI
- actul de limbaj 10-16 XI
Exercitii si aplicatii

Principii conversationale
- principiul cooperarii
- principiul politetii 4 17-23 XI
Exercitii si aplicatii 24-30 XI

Variante stilistice ale


conversatiei
Comportamentele
conversationale – tipuri 2 1-7 XII
Exercitii si aplicatii

Concepte-cheie
Repere teoretice 2 8-14 XII
Definire

Functii si caracteristici ale


comunicarii nonverbale
Exercitii si aplicatii
3. Comunicarea 1.1. Forme de comunicare
nonverbala 2.2. nonverbale 1 15-21 XII
3.1. - comunicarea corporala
(mimica, gestica, postura)
- comunicarea tactila
(atingerea) 3 15-21 XII
- comunicarea spatiala 5-11 I
(proxemica)
- prezenta personala
Exercitii si aplicatii 12-18 I
6 19-25 I
26 I - 1 I

5
Concepte-cheie
Repere teoretice
Definire

Paralimbajul - definire,
particularitati
Elemente de paralimbaj
4. Comunicarea 1.1. - ritmul vorbirii (tempoul)
paraverbala 2.1. - tonul 1 9-15 II
3.1. - intonatia
- volumul
- accentul
- fluenta
- dictia
- manifestarile sonore
- pauzele sau tacerile 9-15 II
- cuvinte/sunete de umplutura 16-22 II
Exercitii si aplicatii 8 23 II – 1 III
2-8 III
9-15 III
Concepte-cheie
Repere teoretice
Definire

Tipuri de ascultare
Factori perturbatori ai procesului
de ascultare
Exercitii si aplicatii
5. Ascultarea active 1.1.
2.3. Procedeuri ale ascultarii active 1 9-15 III
3.2. Principii ale ascultarii active
- principiul oglindirii
- principiul reformularii
- principiul empatiei 3 16-22 III
- principiul calibrarii 23-29 III
Exercitii si aplicatii

Efecte benefice ale unei ascultari


active
Exercitii si aplicatii

23-29 III
Concepte-cheie 5 30 III-5 IV
Repere teoretice 6-12 IV
Definire

Clasificarea factorilor care


blocheaza comunicarea
Tipuri speciale de bariere ale 2 20-26 IV
comunicarii eficiente
- stereotipurile: a)surse ale
Bariere ale construirii stereotipurilor;
6. comunicarii 1.1. b)stereotipurile culturale

6
eficiente 2.1. - ,,Profetia autoimplinita” 1 27 IV–3 V
3.1. - distorsiunea
- distorsiunea seriala
- zvonul
- minciuna : particularitati si
indici
Exercitii si aplicatii
27 IV–3 V
Recapitulare finala 4-10 V
9 11-17 V
18-24 V
25-31 V

4 1-7 VI
8-14 VI