Sunteți pe pagina 1din 2

Mesajul operei lirice, 2020+2 texte la prima vedere!

Mesajul unei opere lirice reprezintă un cumul al ideilor, al sentimentelor şi al stărilor pe care
poetul intenţionează să le transmită cititorului, în mod direct, prin vocea eului liric, cu scopul de
a-l sensibiliza, de a-l impresiona din punct de vedere estetic. Accentul este pus pe subiectivitate,
pe nota afectivă, ce susţine caracterul confesiv al textului.
În opinia mea mesajul textului/fragmentului X scoate în evidentă/pune în lumină…(formulezi
ideea centrală/sentimentele sau stările transmise, generalizând, făcând referire şi la tema
textului).
În primul rând, semnificaţiile textului sunt transmise prin intermediul ideilor poetice exprimate
prin vocea eului liric: (care este ipostaza eului liric+mărcile lexico-gramaticale, care sunt ideile
poetice, le formulezi pe baza textului cu citate; sentimentele şi stările exprimate+modurile de
expunere)
Structura textului liric reprezintă chintesenţa mesajului (se specifică structura poeziei şi se
comentează ideea poetică).
În al doilea rând, mesajul operei lirice este redat printr-un limbaj artistic, figurile de stil,
dobândind, în context, valenţe deosebit de expresive. Astfel, imaginile artistice:
vizuale...auditive...etc. (care vor fi interpretate). Un rol important în transmiterea mesajului
poetic îl au şi figurile de stil... (3-4 figuri de stil-interpretate).
ATENŢIE: se mai pot interpreta interogaţiile şi exclamaţiile retorice care atrag atenţia asupra
unor elemente devenite simboluri în text sau asupra unor emoţii, stări sau punctele de suspensie.
În concluzie, poezia X de Y are un conţinut ideatic, original, profund, interesant, inedit…, iar
mesajul transmis este unul profund/relevant, deschis interpretărilor cititorului ce ia contact cu
universul ficţional propus de poet.

Mesajul operei lirice, Cine poate ști?, Ana Blandiana


Mesajul unei opere lirice reprezintă un cumul al ideilor, al sentimentelor şi al stărilor pe care
poetul intenţionează să le transmită cititorului, în mod direct, prin vocea eului liric, cu scopul, de
a sensibiliza, de a-l impresiona din punct de vedere estetic. Accentul este pus pe subiectivitate,
pe nota afectivă, ce susţine caracterul confesiv al textului.
În opinia mea mesajul poeziei ,,Cine poate ști?’’ scoate în evidență răspunsul la o întrebare-
ghicitoare, care se transformă într-un joc al cuvintelor ce au ca scop alunecarea visului spre
realitate. Tema poeziei este jocul copilăriei, iar ipostaza eului liric este aceea de observator.
Titlul poeziei este o întrebare de la care se așteaptă un răspuns despre vara-momentul bucuriei de
a trăi, despre lumina ce dezvăluie toate secretele și alungă întunericul.
În primul rând, semnificativă pentru mesajul textului liric este reluarea întrebării din titlu,o
adresare care cere răspuns. Vara este personificată într-o ființă de basm strălucitoare ce împarte
pământului, cântând din convoiul ei, speranța, tinerețea, lumina, căldura, bogăția. Un răspuns
anonim este surprinzător: vara vine din locul miraculos al încolțirii,,pământul”, acolo unde se
ascund bogății în ,,pepenii verzi” ce devin adevărate palate pline de bogății -ca-n povești.
Descrierea interiorului unui palat-pepene-este plină de strălucire:,,rubine, potir, nestemate,
purpură”. Răspunsul adevărat este primit de la,,o fetiță cuminte”, un copil cu fantezie, ce vine din
lumea basmelor și astfel eul liric află că vara poate fi definită printr-un singur cuvânt: petrecere!
Vara vine dintr-un început din,,copilărie” începutul ascensiunii spre cunoaştere, spre lumină,
spre frumos.Vara este bucuria începutului vieții trăită în dulceața,,lapte”,al culcușului ,,fân”cu
primele amintiri ,,fum”,rostogolite în viața renăscută cu norocul de a vedea adevărul vârstelor.
Cuvintele din final,,înspre bunici”semnifică o reîntoarcere- alunecarea omului în cercul vieții.
În al doilea rând, mesajul este transmis și cu ajutorul resurselor expresive: personificarea verii
într-o ființă ce aduce bucuria vieții, transformând Universul într-o joacă a copilăriei,a strălucirii,a
fanteziei. Metaforele poeziei sunt pline de sensibilitate și de culoare ce aduc frumusețea trăirii în
lumea jocului copilăriei, vârsta pe care o vede ca un mister al lumii,o renaștere a
vieții:,,caravana” verii este convoiul magic al vieții care prinde clipa bucuriei; epitetul dublu,
,,povara/ Fierbinte și dulce” exprimă suferința entuziastă, din care se pot naște bucurii;,pepenele-
palat” este locul basmelor în care omul visează;,,mirosul de lapte, de fân și de fum”enumeră
intimitatea, căldura primilor ani ai vieții. Verbul,,alunecă”are sensul de cădere, căreia omul nu-i
poate opune rezistență, iar insectele enumerate semnifică: fluturele- revenirea la viață; buburuza-
norocul; furnica-munca.
În abordarea textului liric, prezența eului liric, apare în formele pronumelui personal:,,mie,mi”.
Confesiunea poetică și întrebarea retorică accentuează dorința de a cunoaște vârsta inocenței.
În concluzie, mesajul poeziei-creează o lume miraculoasă, strălucitoare, o bucurie pentru
întoarcerea în spațiul copilăriei atât de miraculos, atât de trecător.

Mesajul operei lirice, Corabia, Al. Macedonski


Mesajul unei opere lirice reprezintă un cumul al ideilor, al sentimentelor şi al stărilor pe care
poetul intenţionează să le transmită cititorului, în mod direct, prin vocea eului liric, cu scopul de
a sensibiliza și de a-l impresiona din punct de vedere estetic. Accentul este pus pe subiectivitate,
pe nota afectivă, ce susţine caracterul confesiv al textului.
În opinia mea mesajul poeziei ,,Corabia’’ scoate în evidentă și înfățișează ideea de trecerea
timpului, care-i provoacă eului liric aflat în ipostaza de artist sentimente de nostalgie și de
regret, dar surprinde și imaginea naturii în timpul mersului cu corabia.
În primul rând, semnificaţiile textului sunt transmise prin intermediul ideilor poetice exprimate
prin vocea eului liric, afalt în ipostaza de artist, iar lirismul este de tip obiectiv, fiind prezente
verbe la persoana a III-a: ,,tace’’, ,,dormitează’’, ,,cântă’’. Modul predominant de expunere este
descrierea literară de tip tablou, care se îmbină cu monologul liric ,,Cârmaciul oftează’’.
Structura textului liric reprezintă chintesenţa mesajului și are două strofe, cu câte 10 versuri, însă
unul devine laitmotivul textului prin repetiție ,,Matrozii melancolic cântă’’, care accentuează
condiția artisului în lume.
În al doilea rând, mesajul operei lirice este redat printr-un limbaj artistic, figurile de stil,
dobândind, în context, valenţe deosebit de expresive. Astfel, repetiția verbului ,,oftează’’
prezintă neputința artistului de a se exprima, iar antiteza ,,oftează-cântă’’ evidențiază deosebirile
dintre artist și omul obișnuit, incapabil să înțeleagă adevărata valoare a acestuia. Epitetul
,,melancolic’’ilustrează starea de tristețe a poetului; personificarea ,,marea tace
odihnită’’profilează momentul de contemplare într-o liniște aparte, în care ,,magia nopții este
sfântă’’ și-l determină pe artist să înțeleagă superficialitatea unei societăți ce-l înconjoară.
În concluzie, poezia ,,Corabia’’ de Al. Macedonski are un conţinut ideatic, original, profund,
interesant, iar mesajul transmis este unul relevant, deschis interpretărilor cititorului ce ia
contact cu universul ficţional propus de poet.