Sunteți pe pagina 1din 3

NARAŢIUNEA

Iapa lui Vodă

1. Completează tabelul de mai jos, precizând elementele commune celor două povestiri, dar şi
pe cele care diferă.

Elemente comune celor două Elemente diferite


povestiri
Elemente care apar Elemente care apar
numai în naraţiunea numai în naraţiunea
A B
Personaje

Timp

Spaţiu

Acţiune

Gesturi

Narator

2. Analizează alternanţa celor două planuri narative:

Planul A – se referă la ceea ce s-a întâmplat într-un moment din trecut la Hanul Ancuţei.

Planul B – prezintă întâmplarea, petrecută şi mai de demult, despre care istoriseşte comisul Ioniţă.

Planul A Planul B
a.ipostazele
naratorului
b.timpurile verbale

c.relaţia narator-
cititor/ascultător

d. formulări care
anunţă inserţia

3. Naraţiunea se realizează la pers. ..................... Tehnici narative folosite:


a. Povestirea în ramă = Inserţie
=.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .......
b. Alternanţa
=...............................................................................................................................................
c. Înlănţuirea
= ..............................................................................................................................................
Iapa lui Vodă

4. Completează tabelul de mai jos, precizând elementele commune celor două povestiri, dar şi
pe cele care diferă.

Elemente comune celor două Elemente diferite


povestiri
Elemente care apar Elemente care apar numai în
numai în naraţiunea A naraţiunea B
Personaje Ancuţa cea tânără Cealaltă Ancuţă
Ioniţă comisul Moş Leonte Boierul/Vodă; curtenii
Timp Într-o toamnă aurie Într-o depărtată Pe vremea lui Mihai Vodă
Bătea soarele de toamnă vreme, demult Sturza
De Sântilie...
Spaţiu În Moldova, la Hanul Ancuţei - În târgul Ieşului
La Curtea Domnească

Acţiune Trecătorii se ospătează, E descris hanul, Comisul avea o pricină


mănâncă şi beau; Ancuţa cea tânără Stă la masă cu Vodă
Ascultă poveşti;
Rodul din podgorii
Hanul e loc de adăpost Rânchezatul calului de Rânchezatul iepei de care s-a
E vremea carălor cu must care se sperie Ancuţa speriat cealaltă Ancuţă
Cealaltă Ancuţă şi cea tânără cea tânără
împart mâncăruri, vin vechi în
oale noi, cântece şi vorbe bune;
Gesturi Boierul ăşi mângâia barba şi se
juca între degete cu lanţugul de
aur.
La auzul vorbelor comisului
Ancuţa se preface că nu aude şi
se uita în lungul sleahului
Ancuţa sta în parg rezemată de
uşor şi o bătea soarele de
toamnă pieziş, se sparie de
nechezatul calului,
Ioniţă închina oala către toate
obrazele, stătea în prg pregătit
de plecare, dar nu se dădea dus
Narator Narator 1 Narator=personaj

5. Analizează alternanţa celor două planuri narative:

Planul A – se referă la ceea ce s-a întâmplat într-un moment din trecut la Hanul Ancuţei.
Planul B – prezintă întâmplarea, petrecută şi mai de demult, despre care istoriseşte comisul Ioniţă.
Planul A Planul B
a.ipostazele Narator - martor Narator-personaj
naratorului
b.timpurile verbale Imperfect Prezent

c.relaţia narator- Trebuie să ştiţi dvs Să ştii dumneata, prietine Leonte


cititor/ascultător Cum vă spuneam, domnilor mei...
d. formulări care Asta-i o poveste pe care aş putea să v-o Iaca de ce trebuie să vă uitaţi ca la
anunţă inserţia spun, dacă mă ascultaţi un lucru rar la calul meu cel
Şi să încep altă istorie pe care demult pintenog
voiam să v-o spun.

6. Naraţiunea se realizează la pers. ..................... Tehnici narative folosite:


d. Povestirea în ramă = Inserţie
=.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .......
e. Alternanţa
=...............................................................................................................................................
f. Înlănţuirea
= ..............................................................................................................................................

Prof. Gabriela Dumiter

S-ar putea să vă placă și