Sunteți pe pagina 1din 4

Popa Tanda

de Ioan Slavici
(caracterizarea personajelor)

Personajele textului:
 principale – Preotul Trandafir;
 secundare:
– sătenii – personaj colectiv;
– preoteasa;
– clopotarul Cozonac;
– Marcu Florii Cucului;
– Mitru Cătănaş;
 episodice: - Măriuca, Ileana, Trandafirică, Costel – familia preotului.

Popa Tanda

Trasături ale personajului Exemplificarea trăsăturilor/Modalitatea de


prezentare

- Preotul Trandafir –– personajul principal al -prezent pe tot parcursul acţiunii în toate


textului „Popa Tanda”, de I. Slavici: momentele subiectului;

- înfăţişat în evoluţie - timpul a lăsat urme în - după trecerea anilor („În vremea asta,
aspectul său : părintele Trandafir a îmbătrânit cu zece
ani”) are „părul cărunt”, „barba căruntă”, dar
sufleteşte e mereu tânăr –„verde, vesel şi
harnic” ( prezentare directă – autor);

- poreclit „Popa Tanda”: -„după atâta tândălitură, oamenii i-au pus


numele <<Popa Tanda>>

- unul din cei doi fii ai dascălului Pintilie din - „Iară copii n-avea dascălul Pintilie decât
Butucani: doi: o fată ... şi pe Trandafir, părintele
Trandafir, popa din Sărăceni;

- preot în Butucani, apoi în Sărăceni: - „a ajuns popă in satul tătâne-său, în


Butucani”, apoi „fu trimis de la Butucani la
Sărăceni”;

- căsătorit: îşi întemeiază o familie: - „n-avea însă decât o nevastă şi doi copii” (în
final patru copii);

- om bun, instruit, priceput în cântările - „om bun; a învăţat multă carte şi cântă mai
bisericeşti: frumos decât... tatăl său”;

- înţelept, drept: - „vorbeşte drept, şi cumpănit, ca şi când ar


citi din carte”
- harnic, grijuliu, strângător: - „harnic şi grijitor om este părintele
Trandafir. Adună din multe şi face din nimica
ceva. Strânge, drege şi culege, ca să aiba
pentru sine şi pentru alţii.”

- sincer, corect, aspru uneori: - „Minunat om ar fi părintele Trandafir dacă


nu l-ar strica un lucru. Este cam greu la vorbă,
cam aspru la judecată: prea de-a dreptul, prea
verde-făţiş. El nu mai suceşte vorba, ci spune
drept în faţă, dacă i s-a pus ceva pe inimă.”

- „să facă din poporenii săi oameni harnici”


- lucid, analizează situaţia satului în care a - „câtă vreme vor fi sărăcenii leneşi, ei vor
ajuns şi îşi dă seama ce are de făcut: rămânea săraci şi eu flămând”

- îşi începe munca de convingere (predica),


- energic, tenace: impresionează, dar nicio consecinţă practică;

- trece la sfat, la munca de la om la om –


- hotărât - stăpân pe sine, are o voinţă de „Aşteptaţi! grăi el. Dacă nu veniţi voi la mine,
neînfrânt: mă duc eu la voi!”

- trece la batjocură – „Unde afla un om...


- perseverent, nu renunţă, îşi diversifică începea a-l face de râs şi a-şi bate joc de el.../
strategiile - insistă, devenind neiertător cu cei „Măi!dar isteţ om mai eşti tu! - ...- şi prin
din jur: vârful casei ai ferestre...”, continuă cu ocara,
la fel de ineficientă, efectul fiind invers –
oamenii „începură şi ei să ocărască pe popa.”

- şi repară casa,împrejmuieşte curtea, cultivă


- gândire practică, înţelege repede că doar pământul, împleteşte lese;
exemplul personal îl poate salva:
- „Puternice Doamne! Ajută-mă!...”
- are un scurt moment de îndoială:
- iniţial, acceptat - „Aşa popă n-a mai fost în
- primit, la început , cu îngăduinţă - toleranţă, Sărăceni! grăi Marcu Florii Cucului...”/apoi
apoi cu ostilitate, iar în final cu admiraţie şi devine ostil sătenilor, ei văd în munca lui doar
respect: o „tândălitură” – „Popa e omul dracului!”/în
final – acceptat, devenind „omul lui
Dumnezeu!”;

- „Toate s-au schimbat; numai părintele


- mulţumit, fericit: Trandafir a rămas precum a fost: verde, vesel
şi harnic...” / „Moş-tătuca râde din toată
inima...”

Popa Tanda
Trasături ale personajului Exemplificarea trăsăturilor

- Preotul Trandafir – personajul principal al .................................................................................


textului ”Popa Tanda”, de I. Slavici: .................................................................................

- înfăţişat în evoluţie - timpul a lăsat urme în .................................................................................


aspectul său : .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

- poreclit „Popa Tanda”: .................................................................................


.................................................................................

- unul din cei doi fii ai dascălului Pintilie din .................................................................................


Butucani: .................................................................................
.................................................................................

- preot în Butucani, apoi în Sărăceni: .................................................................................


.................................................................................
................................................................................

- căsătorit: îşi întemeiază o familie: .................................................................................


.................................................................................

- om bun, instruit, priceput în cântările bise- .................................................................................


riceşti: .................................................................................

- înţelept, drept: .................................................................................


.................................................................................

- harnic, grijuliu, strângător: .................................................................................


.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

- sincer, corect, aspru uneori: .................................................................................


.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
- lucid, analizează situaţia satului în care a ajuns şi .................................................................................
îşi dă seama ce are de făcut: .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

- energic, tenace: .................................................................................


.................................................................................
.................................................................................

- hotărât - stăpân pe sine, are o voinţă de .................................................................................


neînfrânt: .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

- perseverent, nu renunţă, îşi diversifică strategiile - .................................................................................


insistă, devenind neiertător cu cei din jur: .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

- gândire practică, înţelege repede că doar .................................................................................


exemplul personal îl poate salva: .................................................................................
.................................................................................

- are un scurt moment de îndoială: .................................................................................


.................................................................................

- primit, la început, cu îngăduinţă - toleranţă, apoi .................................................................................


cu ostilitate, iar în final cu admiraţie şi respect: .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

- mulţumit, fericit: .................................................................................


.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................