Sunteți pe pagina 1din 1

9.

Variantă de rezolvare:
Din punct de vedere tematic, poezia „Pastel”, de George Topîrceanu
poate fi asociată cu o altă operă literară ce pune în valoare măreția și
frumusețea naturii. Este vorba despre idila eminesciană „Lacul”.
O trăsătură comună a celor două texte ar putea fi chiar tipul peisajului
descris. În ambele poezii sunt zugrăvite, în mod sugestiv, peisaje din
natură ce au în centrul lor apa, element primordial, simbol al vieții, al
regenerării și al purității. În „Pastel”, de George Topîrceanu, eul poetic
este fascinat de frumusețea peisajului danubian, surprins în momentul
asfințitului. În poezia „Lacul”, natura este personificată și împărtășește
trăirile interioare ale poetului: În  lac se reflectă tainic luna, iar barca 
”tremură”, ”în cercuri albe”.
O deosebire dintre cele două texte constă în ipostazierea textuală a
eului creator. În timp ce „Pastelul” lui Topîrceanu este zugrăvit de un
poet fascinat de grandoarea peisajului, în „Lacul”, de Mihai Eminescu,
eul poetic apare în ipostaza îndrăgostitului, pentru care peisajul acvatic
reprezintă toposul feeric al împlinirii onirice a iubirii.