Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC “ ONISIFOR GHIBU ” SIBIU CLASA a VI—a PROF.

TĂNASĂ NICOLETA

FIȘĂ DE LUCRU

I. Se dă textul:

“ În partea de miazăzi a Franței, într-un orășel neînsemnat, se afla un birt sărăcăcios. Acolo se adunau, la vremea mesei, muncitorii de la o fabrică
vecină. Erau lucrători săraci și nu le dădea mâna să se înfrupte din multe feluri. Așa că ștergeau cu miez de pâine sosul farfuriilor până ce nu mai rămânea
nimic în urma lor.
În preajma birtului se oploșise un câine slab și flămând ca vai de el. Dădea târcoale meselor, dar nu se alegea cu mare lucru. Abia înfuleca, pe ici-colo,
câteva firmituri căzute pe sub scaune. Să capete un os ori o bucată muiată în sos gras, nici vorbă de așa ceva! Câinele se lingea pe bot și iși strâmba gâtul,
tot așteptând să se milostiveasacă vreun mușteriu.
De la o vreme, băga el de seamă cum mergea orânduiala birtului. Ca să-și împuțineze cheltuielile, stăpânul nu tocmise niciun băiat ori o fata de
serviciu. Fiecare mușteriu își ducea singur oblonul dinspre bucătarie, suna un clopoțel, își căpata porția și pleca la masa cu farfuria plină.
- Hm! Își spuse câinele în sine, într-o bună zi. Mi se pare că e rost să mă înfrupt și eu dacă voi avea puțin noroc!
Zis și făcut. A așteptat până ce au plecat muncitorii de la masă. Apoi s-a apropiat de oblong și a tras cu dinții de frânghia clopoțelului. “

( Câinele cel isteț, Cezar Petrescu)

1. Rescrieți două cuvinte care conțin diftongi.


2. Scrieți câte un sinonim pentru cuvintele: mușteriu, lucrători.
3. Precizați funcția sintactică, modul, timpul și conjugarea verbelor subliniate în text.
4. Identificați în text și apoi rescrieți un predicat nominal.
5. Enumerați modurile predicative și modurile nepredicative ale verbelor.
6. Conjugați verbul a învăța la modul indicativ, timpul mai mult ca perfectul, timpul perfect compus și modul condițional-optativ, timpul prezent și perfect.
7. Alcătuiți propoziții în care verbul a fi să aibă trei valori morfologice diferite și precizați care sunt acestea.

II. Alcătuiți o compunere narativă de maximum 10 rânduri în care să prezentați o întâmplare, reală sau imaginară, din vacanța de Crăciun în care să integrați
câte un indice de spațiu și unul de timp, dar și sintagmele următoare: ninsoare de basm, vremea colindelor, momente de neuitat, vis de iarnă.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LICEUL TEORETIC “ ONISIFOR GHIBU ” SIBIU CLASA a VI—a PROF. TĂNASĂ NICOLETA

FIȘĂ DE LUCRU

I. Se dă textul:

“ În partea de miazăzi a Franței, într-un orășel neînsemnat, se afla un birt sărăcăcios. Acolo se adunau, la vremea mesei, muncitorii de la o
fabrică vecină. Erau lucrători săraci și nu le dădea mâna să se înfrupte din multe feluri. Așa că ștergeau cu miez de pâine sosul farfuriilor până ce
nu mai rămânea nimic în urma lor.
În preajma birtului se oploșise un câine slab și flămând ca vai de el. Dădea târcoale meselor, dar nu se alegea cu mare lucru. Abia înfuleca,
pe ici-colo, câteva firmituri căzute pe sub scaune. Să capete un os ori o bucată muiată în sos gras, nici vorbă de așa ceva! Câinele se lingea pe
bot și iși strâmba gâtul, tot așteptând să se milostiveasacă vreun mușteriu.
De la o vreme, băga el de seamă cum mergea orânduiala birtului. Ca să-și împuțineze cheltuielile, stăpânul nu tocmise niciun băiat ori o fata
de serviciu. Fiecare mușteriu își ducea singur oblonul dinspre bucătarie, suna un clopoțel, își căpata porția și pleca la masa cu farfuria plină.
- Hm! Își spuse câinele în sine, într-o bună zi. Mi se pare că e rost să mă înfrupt și eu dacă voi avea puțin noroc!
Zis și făcut. A așteptat până ce au plecat muncitorii de la masă. Apoi s-a apropiat de oblong și a tras cu dinții de frânghia clopoțelului. “

( Câinele cel isteț, Cezar Petrescu)

1. Rescrieți două cuvinte care conțin diftongi.


2. Scrieți câte un sinonim pentru cuvintele: mușteriu, lucrători.
3. Precizați funcția sintactică, modul, timpul și conjugarea verbelor subliniate în text.
4. Identificați în text și apoi rescrieți un predicat nominal.
5. Enumerați modurile predicative și modurile nepredicative ale verbelor.
6. Conjugați verbul a învăța la modul indicativ, timpul mai mult ca perfectul, timpul perfect compus și modul condițional-optativ, timpul prezent și perfect.
7. Alcătuiți propoziții în care verbul a fi să aibă trei valori morfologice diferite și precizați care sunt acestea.

II. Alcătuiți o compunere narativă de maximum 10 rânduri în care să prezentați o întâmplare, reală sau imaginară, din vacanța de Crăciun în care să
integrați câte un indice de spațiu și unul de timp, dar și sintagmele următoare: ninsoare de basm, vremea colindelor, momente de neuitat, vis de
iarnă.