Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației și Cercetării

Evaluarea Națională, 2020

Nume_______ Data_______
Fișa nr. 3
Gramatică integrată
*Se dă textul:
„Mă număr printre cei care nu pot trăi fără cărţi. Sunt un vicios al lecturii . Am
nevoie să citesc aşa cum am nevoie să mănânc şi să beau. Hrana pe care mi-o oferă
lectura îmi este la fel de indispensabilă ca şi aceea materială. Resimt fiecare zi fără o
carte ca pe o zi pierdută.
Înainte de a mă culca seara, îndată ce mă trezesc, dimineaţa, în călătorii (ba
chiar şi în tramvai), pretutindeni şi oricând, citesc. Nu mă pot închipui fără să ţin o
carte în mână. Îmi e uneori de ajuns s-o răsfoiesc. Gestul mecanic al cititului mă
satisface adesea. Când era foarte bătrân, tata nu mai citea decât romane poliţiste:
aceleaşi, de mai multe ori. Le uita şi le relua. Aşa fac şi eu cu unele cărţi. Am uitat
uneori ce am citit în ele. Am uitat alteori că le-am citit.
Plăcerea lecturii rămâne de fiecare dată întreagă. În cele mai multe cazuri, le
ţin perfect minte şi aş putea să vorbesc la nesfârşit despre ele, fără să le am dinainte,
să le deschid şi să le ordonez, aşa cum eroul   Orbirii  lui Canetti îşi depune pe rafturi
invizibile cărţile din cap, una câte una, cu grijă şi cu tandreţe, atent să nu le
murdărească ori să nu le boţească. Pe cele noi, le aştept cu sufletul la gură.
Curiozitatea nu m-a părăsit niciodată. O carte nouă este lucrul cel mai frumos   care
mi se poate întâmpla. Sufletul mi-e vesel, oho, pentru că n-am citit toate cărţile.”
Nicolae Manolescu, Viață și cărți

I.FONETICĂ: (10 puncte)


1. 5p. Identifică în primul alineat: două cuvinte cu diftong, două cu vocale în hiat și unul cu
triftong.
2. 5p. Precizează numărul de litere și de sunete pentru: citesc, aceea, închipui, gestul.
II.VOCABULAR: (30 de puncte)
3. 5p. Dă sinonime contextuale următorilor termeni: mă număr, îndată, pretutindeni, cazuri.
4. 5p. Precizează antonimele cuvintelor: pierdută, rămâne, nesfârșit, le ordonez.
5. 5p. Alcătuiește trei enunțuri cu polisemantismul cuvântului a citi.
6. 5p. Explică modul de formare al cuvintelor îngroșate în textul dat.
8. 5p. Formează familia lexicală pentru cuvântul suflet. (minim 3)
9. 5p. Menționează câmpul semantic al lecturii, evident în text.

1
Ministerul Educației și Cercetării
Evaluarea Națională, 2020

III.MORFOLOGIE: (15 puncte)


10. 5p. Arată genul și cazul substantivelor subliniate în primul alineat.
11. 5p. Evidențiază pentru verbele subliniate din al doilea paragraf: conjugarea, diateza, modul și
timpul.
12. 5p. Indică valoarea morfologică pentru: să, și, pe care, mi-, fiecare (zi), ce, foarte bătrân, le
(aștept), oho, cel mai frumos.
IV.SINTAXA: (40 puncte)
13. 5p. Precizează funcția sintactică și partea de vorbire prin care se exprimă a cuvintelor
subliniate din secvența: Curiozitatea nu m-a părăsit niciodată . O carte nouă este lucrul
cel mai frumos   care mi se poate întâmpla.
14. 5p. Analizează fraza, precizând câte propoziții sunt și care sunt elementele de
relație:
,,În cele mai multe cazuri, le ţin perfect minte şi aş putea să vorbesc la nesfârşit
despre ele, fără să le am dinainte, să le deschid şi să le ordonez, aşa cum
eroul  Orbirii  lui Canetti îşi depune pe rafturi invizibile cărţile din cap, una câte una,
cu grijă şi cu tandreţe, atent să nu le murdărească ori să nu le boţească.‘‘
15. Construiește fraze după următoarele indicații:
a. 5p. O subiectivă a cărei regentă să fie un verb impersonal;
b. 5p. O subiectivă a cărei regentă să fie un adverb predicativ;
c. 5p. O subiectivă, introdusă prin conjuncția subordonatoare simplă că;
d. 5p. O predicativă a cărei regent să fie un verb copulativ;
e. 5p. O predicativă a cărei regent să fie verbul a ajunge;
f. 5p. O predicativă vare să fie introdusă prin pronumele relativ cine.

Notă! Se acordă 5 puncte din oficiu. Punctele pentru redactare sunt incluse în
punctajul din cerințe. Rezultatul obținut se discută cu elevul și se clarifică
eventualele nelămuriri.
Timpul efectiv de lucru este de 1 oră și jumătate.