Sunteți pe pagina 1din 9

ACTIVITATE 2.4.b- APLICARE LA CLASĂ.

JURNAL REFLEXIV

          La clasa a VII-a, am început unitatea de învățare: „Aproape de ceilalţi”, prin două ore care
vizează predarea integrată prin abordarea mai multor domenii. Am urmărit realizarea
următoarelor competențe:

1.2- Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, oferind detalii


semnificative şi exemple relevante, în faţa unui public cunoscut, adoptând
comportamente verbale, paraverbale şi nonverbale adecvate;

1.3 - Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de


ascultare activă;

2.1-  Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile în texte


literare;

2.3 - Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul


lecturii;

3.2- Redactarea individuală şi în echipă a unor texte scurte, care urmează a fi


prezentate colegilor;

4.1- Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard, pentru


înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intenţiilor de comunicare;

4.2- Exprimarea clară a intenţiilor comunicative, prin corelarea achiziţiilor


lexicale, semantice, sintactice şi morfologice ale limbii române standard;

Lecția I: PRELECTURĂ ( Lectură, Comunicare, Redactare)

Evocare:

à        Pasul nr. 1: Căutarea de către un elev a cuvântelor valoare și moral în DEX și


determinarea sensului de valoare morală. Notarea unui înțeles al structurii pe caiet. [Lucru cu
dicționarul](4.3)

à        Pasul nr. 2: Lectura valorilor propuse de manual, apoi desenarea pe caiete a unei flori


(competențe tehnologice, artistice), pe care au completat valorile sugerate de manual și nu
numai. [Lectura, Redactare](3.2)

Realizarea sensului:
à        Pasul nr. 3: Lectura datelor despre Ioan Slavici, manual pag. 46 și exprimarea opiniei, pe
grupe, despre fraza: A pus accent în scrierile sale pe valori morale fundamentele și dezvăluie
profunzimile sufletului uman.[Lectură, Conversație, Activitate pe grupe](3.2) și (4.1);

à        Pasul nr. 4: Exerciții de anticipare a semnificației titlului.[ Conversație](1.3), (4.1);

à        Pasul nr. 5: Lectura expresivă și fragmentară a textului realizată de cadru didactic, cu


opriri ale lecturii, pentru a anticipa acțiunea sau reacțiile personajelor. [Tabelul T al
argumentelor] (1.3);

à        Pasul nr. 6: Explicarea sensurilor cuvintelor, expresiilor necunoscute.[DEX](2.3)

Reflecție:

à        Pasul nr. 1: Impresii după prima lectură. Completarea a două propoziții:

O trăsătură a personajului principal este………………..……..

O valoare morală pe care ați recunoscut-o la personaj este ……………………..(4.2)

à        Pasul nr. 2: Tema pentru acasă – Compunere reflexivă cu titlul: Importanța valorilor


morale în viață. 

Lecția a II-a: LECTURĂ

Evocare:

·         Pasul nr. 1: Discuție despre valori și citirea câtorva compuneri urmate de aprecieri ale
elevilor și a cadrelui didactic.(1.3)

Realizarea sensului:

·         Pasul nr. 2:  Lectura textului  și  reconstrucția cronologică a evenimentelor prezentate în


text;(2.1) [Organizator grafic – Plan dezvoltat de idei; ](Activitate pe grupe)

·         Pasul nr. 3: Exerciții de exprimare a unui punct de vedere referitor la o idee extrasă din
text;[ Problematizare ](3.2)

·         Pasul nr. 4: Exerciții de sesizare a inferențelor pentru aprofundarea semnificațiilor


textului; Exerciții de identificare a sensului global al unui text;[ Conversație ](2.3)

Reflecție:

·         Pasul nr. 1: Redactarea unui eseu scurt (5 rânduri) cu privire la prejudecăți.(4.2)

·         Pasul nr. 2: Tema pentru acasă – Rezumatul textului


         Reflecţii personale:

Ce am intenționat? Ce am obținut?

Să abordez predarea integrată pentru Elevii au învățat despre valori morale


valorificarea temei unității. Faptul că și cuvinte noi, au făcut predicții, au
în ora a doua știau ce este valoarea lecturat și înțeles textul, au desenat, au
morală și dădeau exemple din ales între valori, au redactat opinii
experiența personală sau a altora, mi-a despre conținut, au organizat grafic
confirmat că mi-am îndeplinit scopul. ideile, observând structura textelor
literare.

Ce reacții au avut elevii (pozitive, Ce feedback am oferit elevilor?


negative)?

Elevii au reacționat pozitiv, atât la Am lăsat să vadă cât de mult iubesc eu


temă și conținut , cât și la organizarea acest text, printr-o lectură
activităților pe grupe. Au făcut emoționantă. Dacă nu dai, nu te
corelații cu virtuțiile studiate la ora de aștepta să culegi. Așadar, feedbach-ul
religie. Au fost impresionați de tăria de a fost pozitiv, deoarece s-au descurcat
caracter a personajului, în contact cu foarte bine, au cooperat, au fost atenți.
evenimentele  vieții. Au adăugat Au oferit răspunsuri interesante,
iubirea, empatia, credința și sacrificiul renunțau foarte ușor la slujbă și săteni,
și au recunoscut valorile morale despre în predicții. Nu se așteptau ca
care s-a discutat la începutul orei. Au personajul să dea dovadă de asemenea
avut prilejul unui exercițiu de valori morale.
autocunoaștere, au învățat să învețe
prin căutarea unor informații pentru a
realiza compunerea.

Ce aș fi putut face mai bine? Ce îmi propun pentru data


următoare?

Îmi vine foarte greu să corelez Introducerea unor elemente ce țin de


competențele specifice cu activitățile interdisciplinaritate.
de învățare. Poate că aș fi abordat și
alte competențe-cheie, respectiv alte
activități de învățare semnificative, dar
înțelegerea textului și a valorilor
morale era necesară pentru abordarea
semnificației , mesajului și a
noțiunilor de teorie literară în orele
următoare. Nu știu dacă elevul cu CES
a înțeles tot textul, deși m-am oprit
după fiecare fragment și m-am discutat
înțelesul fragmentului.

Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv

La clasa a VI-a, am realizat două activități din cadrul unității de învățare III ,,Modele în viață”(
Text narativ literar în proză. Text suport ,, Căprioara” de Emil Gârleanu, Lectura expresivă
și explicativă, Subiectul. Momentele subiectului).

Competențele specifice vizate derivă din competența generală 2- Receptarea textului scris
de diverse tipuri.

Competențe specifice vizate:

2.1 Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și nonliterare, continue,
discontinue și multimodale

2.2 Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate

2.3 Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse

În mod indirect, au fost atinse și alte competențe specifice( 1.2., 3.2., 4.1., 4.2. )

DEMERSUL DIDACTIC

Etape ale lecției Reacții personale , reacții ale elevilor, alte


observații
Reacții ale elevilor Reacții personale

I oră- 04.11.2019 La început au fost


nedumeriți, apoi
1. După momentul au înțeles că va
organizatoric, am anunțat urma o oră de
elevii că vom trece la o literatură altfel.
lecție nouă și i-am rugat să
pună manualele in
ghiozdan.

2. Am folosit pentru a le Pentru prima Eram sigură că voi


capta atenția un exercițiu propunere întâmpina dificultăți
de dezgheț, răspunsurile au în legătură cu a doua
utilizând metoda fost variate, toți
provocare, deoarece
brainstorming. dorind să nivelul clasei e slab
răspundă. spre mediu,
Se notează pe tablă toate majoritari fiind elevii
cuvintele ce le vin în minte Exemple de slabi, dezinteresați.
când aud răspunsuri: Lectura nu e una din
cuvântul căprioară și Căpri Căprioara- animal, activitățile lor
oara-titlul unei opere sălbăticie, preferate.
narative. frumusețe, zoo,
delicat, pădure,
Bambi etc.

 Pentru a doua
propunere Căprio
ara-titlul unei
opere
narative,  răspuns
urile au fost
timide, simpliste .

Exemple de
răspunsuri: acciden
tul căprioarei,
viața unei
căprioare, Bambi.
3. Lectură expresivă Acest moment al Am lucrat la tablă
anticipativă: lectura unei lecției i-a cucerit. sub formă de
secvențe și formularea unor Au fost foarte tabel: Ce s-ar
întrebări despre modul în atenți la lectura putea întâmpla? Ce
care elevii văd cursul mea, oferind s-a întămplat de fapt.
evenimentelor ce vor urma; ipoteze Am preferat ca
notarea ideilor pe tablă; interesante pentru tabelul să se
lectura secvenței următoare derularea regăsească și în
și confruntarea evenimentelor. caietele elevilor,
evenimentelor relatate din Începând cu al deoarece ideile din a
text cu ipotezele notate pe treilea fragment doua rubrică mă vor
tablă lecturat, unii elevi ajuta în ora
au intuit correct următoare când vom
continuarea identifica ideile
acțiunii. Erau principale și apoi
încântați, pentru vom aduce în
că niciun răspuns discuție momentele
nu putea fi subiectului.
considerat greșit.
Am depășit cu mult
timpul alocat acestei
secvențe, deoarece
am rămas surprinsă
de implicarea lor, de
faptul că deveniseră
activi și am încercat
să ascult ideile
tuturor și să le ofer
un feedback pozitiv.
4. Propunerea unui alt titlu Exemplu de M-am declarat
pentru lecție răspunsuri: Dragos mulțumită de
tea unei mame, răspunsurile primite,
Sacrificiul mamei, ele reflectând faptul
Povestea iedului, că elevii au înțeles
Căprioara și iedul, subiectul operei.
Mama salvatoare.

5. Am încheiat ora Activitatea le-a Am rămas


plăcut, au  dat impresionată de
printr-un mic jurnal de răspunsuri maturitatea
lectură: interesante, fiind răspunsurilor unui
ușor dezamăgiți elev.
Mi-a plăcut ……., de sunetul
clopoțelului ce a Mi-a plăcut textul
Nu mi-a plăcut …….., anunțat sfârșitul pentru că mama
orei. dorește ca puiul ei să
O trăsătură a căprioarei
este……, fie independent.

Textul mi-a amintit Textul mi-a amintit


de viața plină de
de…….. cruzime.

Îmi propusesem și  o lectură în lanț a elevilor. Apoi ei ar fi trebuit să


formuleze câte două întrebări despre conținut pentru a verifica
înțelegerea textului. Nu am reușit acest lucru, deoarece am insistat
asupra activităților  ce i-au atras, încercând să-i valorizez pe toți.

Tema pentru acasă: rezolvarea exercițiilor de la Observăm și


pregătirea celor două întrebări despre conținutul operei.

a II- a oră- 06.11.2019 Elevii au pregătit Am folosit o metodă


două-trei întrebărimodernă R.A.I.
1.Ora a început cu despre conținutul (Răspunde-Aruncă-
verificarea temei. lecției. Interoghează) pentru
a verifica înțelegerea
Au fost încântați textului.. Mărturisesc
de metoda R.A.I. , că nu m-am gândit
să folosesc această
amintindu-și de metodă , atunci când
jocul ,,Nu te am revizuit unitatea,
supăra, frate!” dar având în vedere
cât de frumos a
Erau antrenați ca decurs prima oră am
într-o adevărată încercat să-i câștig și
competiție. de data aceasta.

Au fost receptivi Am intervenit în joc


încercând să cu întrebări vizând
respecte regulile trăsăturile textului
jocului. narativ literar.

De asemenea, am
corectat greșelile de
exprimare pe care le-
am sesizat în
formularea
întrebărilor/răspunsu
rilor.

 Elevii ce nu
formulau
răspunsurile în
enunțuri erau
eliminați din joc.
2. Lucrul cu textul Elevii citesc fluent După cum am intuit,
secvențele din activitatea dedicată
Lectura textului pe text( ceea ce lecturii anticipative
fragmente, identificarea atestă faptul că din ora anterioară
cuvintelor-cheie și acasă au reluat m-a ajutat foarte
formularea ideilor lectura pentru a mult.
principale. pregăti întrebările
despre conținut).
Ideile principale
sunt formulate cu
usurință.

3. Momentele subiectului Cinci elevi vin și Am reformulat


trag la sorți aspectele teoretice
Învățare prin descoperire bilețele, le citesc privind momentele
cu voce tare, apoi subiectului și am
merg în bancă. scris definiția
acestora pe tablă.
Am pregătit cinci bilețele.  Cu puțin ajutor
Pe fiecare dintre ele se din partea au Am oferit elevilor
regăsea câte un moment reușit să grupeze feedback pozitiv,
al subiectului prezentat ideile în funcție de apreciind
teoretic. momentele participarea activă,
subiectului. dar  și interesul.

4. Tema pentru acasă

1.Scrie un text de 60-70 de cuvinte, în care să-ți imaginezi un alt


deznodământ pentru opera literară studiată)

2. Povestirea operei literare ,,Căprioara” de Emil Gârleanu ținând


cont de momentele subiectului.
Concluziile activităților:
            Folosind achizițiile de la cursul CRED am revizuit și regândit unitatea. Bilanțul acestor
modificări este unul pozitiv. Am reușit să realizez activități frumoase și plăcute cu elevii
clasei a VI-a. În urma acestora am înțeles că raportul tradițional/modern în activitățile de
predare-învățare-evaluare nu poate fi același pentru toate colectivele de elevi. În cazul clasei
a VI-a utilizând metodele moderne am reușit să-i atrag, elevii au devenit activi și interesați.

Voi încerca să  folosesc cât mai des  diverse metode moderne în cadrul orelor de limbă și
literatură română.

S-ar putea să vă placă și