Sunteți pe pagina 1din 1

ARGUMENTARE TEXT LITERAR

Definiție: Opera literară sau textul literar este creația orală sau cultă în
care autorul transfigurează realitatea în ficțiune, având drept scop sensibilizarea
cititorului.

Trăsături:

 Textul literar se bazează pe una sau mai multe teme literare care
sunt în strânsă legătură cu titlul și conținutul textului. Explicați
titlul și precizați tema/temele literare din textul dat.
 Literatura, ca artă a cuvântului, are scopul de a sensibiliza cititorul,
trezind în sufletul acestuia diverse emoții și sentimente. Observați
care sunt sentimentele care se desprind din textul dat;
 Autorul transfigurează realitatea prin propria sensibilitate
poetică/artistică cu ajutorul imaginilor artistice și a figurilor de stil.
Identificați imaginile artistice și figurile de stil dominante din textul
dat și comentați-le;
 Într-un text literar elementele reale se împletesc cu cele
ficționale/imaginare. Observați care sunt elementele reale și ce
anume „inventează” scriitorul. Explicați aceste fapte imaginare.
 Dacă textul este epic, precizați personajele care participă la acțiune
și caracterizați-le.
 Dacă textul este liric, precizați elementele de versificație (din câte
strofe și versuri e alcătuită poezia, rima și măsura poeziei.)
Remarcați faptul că textul în versuri este, în general, un text literar,
pe când textul în proză, poate fi deopotrivă și text nonliterar.

S-ar putea să vă placă și