Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Cadrul didactic: Buzdugan Carolina

Școala: IPG Şcoala Gimnazială „Sergiu Moraru”, Fălești

Data: 18.11.2020

Clasa: a II-a A

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Structuri narative

Tema lecţiei:Textul Copacul se ține cu rădăcinile

Tipul lecţiei: sistematizare a cunoştinţelor

Durata: 45 de minute

Competenţe specifice:
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură corectă, conştientă şi fluidă.

3.2. Distingerea informaţiilor esenţiale dintr-un text citit.

4.3. Compunerea textelor literare/ funcționale scurte, după repere


Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1. Să citească corect un text necunoscut; cu sprijinul învățătoarei

O2. Să identifice modurile de expunere dintr-un text;

O3. Să recunoască într-un text dat personajele şi trăsăturile acestora;

O4. .să identifice emoțiile prin care trec personajele;

O5. Să argumenteze apartenenţa unui text literar la prima vedere la genul epic.

STRATEGIA DIDACTICĂ
1. Metode şi procedee: lectura explicativă, conversaţia, exerciţiul, observaţia, jocul didactic, Gândiți, lucrați în perechi, comunicați!
2. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, planşa, tabla, laptop, markere;
3. Evaluarea: evaluare orală, observarea sistematică,
4. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în perechi şi activitate pe grupe.
5. Material bibliografic:

1. CURRICULUM NAȚIONAL Învățământul primar Chișinău, 2018

2. Limba și literatura română educațional Manual pentru clasa a II-a Mariana Marin, Daniela State, Tatiana NICULCEA
Scenariu didactic
Secvenţele Conţinut instructiv-educativ Metode şi Forme de Evaluare
lecţiei Timpul Ob. Activitatea procedee organizar
Învățătorului Activitatea elevilor e
1. Moment Salută elevii şi notează Răspund salutului şi îşi pregătesc Conversaţi frontală
organizatoric în catalog elevii absenţi. materialele necesare orei de limba şi a
2 Organizează clasa şi literatura română.
asigură climatul necesar
bunei desfăşurări a
activităţii propuse.
2. Evocarea Verific cantitativ tema Notează în caiete titlul lecţiei. Conversaţi frontală Aprecieri
a verbale
de acasă.
4
Solicit elevii să
precizeze titlurile unor
texte narative pe care le-
am studiat.Se poartă o
scurtă conversație pe
baza acestora.
Solicit elevii să
precizeze valoarea de
adevăr a enunțurilor
3. Realizarea rostite.
sensului
Se va scrie pe tablă titlul
lecţiei, iar profesorul va
enumera obiectevele
lecţiei.
Învățătorul le propune Copii asxcultă cu atenție textul citit de
copiilor sa asculte învățător
urmatorul text Copacul
se ține cu rădăcinile ,
dupa ce profesorul va
lectura textul la va
intreba pe elevii
următoarele intrebari :
1. Ați inteles Copii raspund la intrebarile adresate de
despre ce este învățător
vorba în textul
lecturat de mine
2. Va ruga ca sa
citesca și ei
textul cine
doreste

După lecturarea textului


elevii vor primi
următoarele însărcinări:
1. Cine sunt cei
care comunică?
Despre ce?
2. Unde și când
are loc acţiunea
din text?
3. Cu cine este
asemănat
copacul?
4. Citește textul
independent,
apoi împreună
cu un coleg de
clasă.
5. Citește doar
propozițiile din
care aflăm
asemănările
dintre băiat și
copac.
6. Citește
fragmentul care
te-a impresionat
cel mai mult.
După realizarea
sarcinilor porfesorul
propune eleviilor sa
indepliniască si
urmatoarea sarcina :
Explicați sensul
expresiilor:
„se stârnește vânt”,
„o să se prindă
rădăcinile”,
„n-o să-l dea jos”,
„ascultă cu luare-
aminte” și „omul se
ține cu neamurile”.

Reflecție Conversaţi frontală


a