Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECTIE

NUME: ALEXANDRU CARMEN MIRELA


DISCIPLINĂ: Limba şi literatura română
CLASA: a V-a
DATA: 2 octombrie 2017
ŞCOALA GIMNAZIALA „ Sfantul Gheorghe” CUCA
SUBIECT: CUVINTE-CHEIE. TEMĂ. IDEE PRINCIPALĂ/ SECUNDARĂ
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de predare de noi cunoştinţe
COMPETENȚE GENERALE:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă
emoţii din texte narative, monologate sau dialogate;
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse.

OBIECTIVE OPERATIONALE: La sfarsitul orei, elevii vor fi capabili:


Cognitive: O1: să identifice tema textului ;
O2: să definească tema unui text literar;
O3: să identifice ideile principale/ secundare într-un text ;
O4 :să identifice cuvintele -cheie.
Afective: 01: să dovedească receptivitate și interes pentru lecția nouă;
02: să fie dispuși să-și integreze noile cunoștințe în sistemul propriu de valori;
03: să-şi conştientizeze importanţa studierii limbii române.
Psiho-motorii: să utilizeze corect spaţiul tablei, respectiv al caietului.

STRATEGII DIDACTICE:
a. Metode şi procedee: conversaţia catihetică și euristică, explicaţia , exerciţiul, ,joc didactic, învățarea prin descoperire
b. Forme de organizare a învăţării: activitate frontală, activitate individuală, Resurse :
- capacităţile normale de învăţare ale elevilor
- timp de lucru : 50 minute
c. Mijloace de învăţare: fişe de lucru , manualul, tabla
d. Bibliografie :
Metodica predării limbii şi literaturii române în şcoală ,de Constantin Parfene , Iaşi , Editura Polirom , 1999.
Metodica predării limbii şi literaturii române , de Nicolae Eftenie , Piteşti, Editura Paralela 45 , 2000.
SCENARIUL DIDACTIC:

Nr. Etapele Activitatea profesorului Activitatea Metode Materiale Forma de Forma de


Crt.
lecției propunător elevilor didactice didactice organizare evaluare
Verificarea prezenţei
Moment elevilor. Fiecare elev îşi va
1. organizatori Pregătirea climatului şi a pregăti cărţile şi Conversația Catalogul Activitate
c (1 min.) materialelor necesare caietele pentru ora frontală
desfăşurării în bune condiţii de comunicare.
a procesului instructiv-
educativ.
Se va verifica tema pentru Verifică tema
2. Verficarea acasă atât cantitativ cât şi calitativ şi
cunoștințe calitativ. cantitativ,
lor verificând Conversația
anterioare corectitudinea Activitate Aprecieri
(5min.) rezolvării acesteia. frontală verbale
Răspund la
întrebările
profesorului.
3. Captarea Propune elevilor un joc de elevii dau exemple
atenției (2 energizare Cât încape într- de cuvinte care Joc didactic Aprecieri
min.) un borcan ? încep cu o anumită verbale
literă
profesorul anunță titlul elevii notează titlul expunere
4. Anunțarea lecției și obiectivele propuse Tabla
temei noi și a Creta Activitate
obiective- frontală
lor propuse
(2min.)

profesorul distribuie elevilor elevii încercuiesc :


5. Dirijarea fișa de lucru . și solicită să copilărie, familie, conversație Tabla
predării și identifice în careu iubire, natură, Creta Activitate
învățării (20 substantivele comune. timpul, lectura. fișa de lucru frontală
min.) Întreabă elevii care dintre
aceste cuvinte se potrivesc Elevii aleg
cu fragmentul citit din La cuvintele : copilărie Aprecieri
Medeleni, de I. Teodoreanu. și familie. verbale
Conversația
Solicită să identifice în text identifică sora ,
câte două cuvinte care să fie mama, frate/ pușca,
potrivite aspectelor alese jurământdulciuri,
copi desculți Învățarea
Solicită elevii să prin
exemplifice cu titlul unei elevii exemplifică descoperire activitate
cărți / film care să aibă un cu : Amintiri din frontală
subiect asemănător. copilărie, de I.
Creangă,
Aventurile lui tom
Sawyer, de M. Conversația
Twain
Profesorul scrie pe tablă Învățarea
definiția temei elevii scriu pe prin
caiete definiția : descoperire Caietele activitate
tema este un elevilor frontală Aprecieri
aspect general din verbale
viață, evocat
artistic într-o
operă literară. Ex.
copilărie, iubire,
Cuvintele-cheie sunt acel istoria, familia
cuvinte strâns legate de copiii notează
tema respectivă. definiția
solicită elevii să rezolve
exercițiile de pe fișa de elevii răspund Învățarea
lucru nr. 2 cerinței prin
descoperire
Solicită elevii să identifice elevii rezolvă
informația esențială din sarcina de lucru
fragmentele din fișa de
lucru.

Scrie pe tablă definiția elevii notează Conversația


Ideea principală este definiția
comunicarea prin care se
transmite informația
esențială dintr-un fragment
de text.
Solicită să exemplifice elevii dau exemple Conversația
detalile din fiecare fragment

Ideea secundară detaliază notează definiția


conținutul fragmentului de
text din care s-a extras
ideea principală.
Solicită elevii să identifice fișele de
6. Evaluare ideea principală și cea elevii rezolvă Exercițiul lucru Activitate
formativă secundară din primul sarcina de lucru individuală Aprecieri
paragraf al textului studiat. verbale
(12 min.)
7. Se realizează pe parcursul
Asigurarea întregii ore, prin aprecieri Conversația Activitate Aprecieri
feed-back- verbale. Explicația fișe de lucru frontală și verbale
ului (6 min.) individuală
8 Asigurarea Anunță tema -Să identifice Elevii notează
retenției și a ideile principale din tema. Explicația
transferu fragmentul din La
lui Medeleni, de I. Teodoreanu.
Fișa de lucru nr. 1

C S V J N B N S J R
O A T F A M I L I E
I X G J T A X R U T
L ER C T U R Ă G B Y
Ă V P I R D J N I H
R H E M A B N B R G
I O D P E G W V E K
A P V I A T A M N S

Fișa de lucru

C S V J N B N S J R
O A T F A M I L I E
I X G J T A X R U T
L ER C T U R Ă G B Y
Ă V P I R D J N I H
R H E M A B N B R G
I O D P E G W V E K
A P V I A T A M N S

Fișa de lucru

C S V J N B N S J R
O A T F A M I L I E
I X G J T A X R U T
L ER C T U R Ă G B Y
Ă V P I R D J N I H
R H E M A B N B R G
I O D P E G W V E K
A P V I A T A M N S

Fișa de lucru

C S V J N B N S J R
O A T F A M I L I E
I X G J T A X R U T
L ER C T U R Ă G B Y
Ă V P I R D J N I H
R H E M A B N B R G
I O D P E G W V E K
A P V I A T A M N S

FIȘA DE LUCRU NR. 2

Citește cu atenție textele:

a. „Prima lucrare de artă care ar putea fi considerată un selfie este tabloul Autopotret într-o oglindă convexă (foto1), realizat în jurul
anului 1524, de pictorul Italian Parmigianino. Primul autoportret fotografic a fost făcut însă în 1839 ( foto2) de către Robert Cornelius,
chemist amator și fotograf American. Acesta a pus filmul în aparatul de fotografiat, a scos capacul obiectivului și a rămas nemișcat
aproximativ 15 minute.” (sursa internet)

b. „Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestejită,


Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită;
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se dezlipesc,
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc.” ( Sfârșit de toamnă, de V. Alecsandri)

c. „Nu știu dacă ați observat și voi ;: e câte o zi care pornește prost și apoi te zgâlțâie întruna, ca o mașină condusă de un șofer începător
pe un drum cu gropi. Așa a fost marțea în care urma să dăm teza la matematică. Prima teză din viața mea. Nu-mi făceam griji, pentru
că --nu vreau să mă credeți un lăudăros –sunt cel mai bun din clasă la matematică. Ia întrebați-mă care e suma dintre produsul și câtul
numerelor 27 și 9 și vă spun într-o clipă.” ( Prietenul meu, de Ioana Părvulescu)

Completează schema de mai jos pentru fiecare dintre cele trei texte:

S-ar putea să vă placă și