Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

I. DATE GENERALE:

DATA: 16.04.2019
ŞCOALA: Liceul teoretic „Petofi Sandor”, Săcueni
PROFESOR: Coita Emanuela
CLASA: a V-a A
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Acte de limbaj: a explica, a recomanda, a afirma
TIPUL LECŢIEI: Asimilare de noi cunoștințe
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
1. să prezinte elementele unei situații de comunicare
2. să precizeze semnificațiile mesajului atunci când acesta vizează explicarea, recomandarea și afirmarea
3. să argumenteze necesitatea îmbinării elementelor nonverbale, verbale și paraverbale în actele de comunicare (a explica, a recomanda, a
afirma)
4. să analizeze specificitatea mesajului în comunicarea cotidiană în funcție de context

Strategia didactică:
 Metode şi procedee: învățarea prin descoperire, conversația, jocul de rol, explicaţia, demonstrația, problematizarea
 Mijloace de învăţământ: fișa de muncă independentă, material video, laptop
 Forme de organizare: activitate frontală și individuală
Bibliografie:
Bejan, D. (1997), Gramatica limbii române. Compendiu, Editura Echinox, Cluj-Napoca.

1
Derşidan, I. (2003), Metodica predării limbii şi literaturii române, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca.
Goia, V. (2002), Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca.
Popescu, Ş. (1995), Gramatica practică a limbii române, EDP, Bucureşti.

2
II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

Evenimente Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii


instrucţionale didactice
1. Moment Asigurarea cadrului, a atmosferei optime Se pregătesc cu cele necesare lecţiei. Conversaţia.
organizatoric desfășurării lecției (salutul, prezenţa, pregătirea
materialelor corespunzătoare pentru începerea
lecţiei), și crearea unui climat afectiv benefic
desfășurării lecției.

2. Reactualizarea Voi reactualiza cunoştinţele care au în vedere


cunoştinţelor însuşite situația de comunicare.
anterior
Copii, vreau să îmi spuneți ce înțelegeți voi prin Comunicarea este foarte importantă pentru oameni
comunicare? Și, de asemenea, cât de pentru că numai așa putem să ne transmitem Conversaţia.
importamtă este ea în viața de zi cu zi. gândurile, ideile, sentimentele, emoțiile, stările,
întâmplările etc. Explicaţia.

Așa este!
Spuneți-mi, vă rog, de câte tipuri poate fi Comunicare verbală, comunicare nonverbală și
comunicarea? comunicare paraverbală. Demonstraţia.

Cum se realizează fiecare? Comunicarea verbală se realizează prin intermediul


unei limbi cunoscute de cei care participă la actul de
comunicare.
Comunicarea nonverbală se realizează prin
intermediul mimicii, al poziției corpului, al gesturilor.
Comunicarea paraverbală se realizează prin
intonație, prin intensitatea vocii sau prin ritmul Organizare
vorbirii. frontală.

3
Cum se numesc participanții la o situație de Emițătorul- cel care transmite mesajul, informația.
comunicare orală și ce atribuții au? Receptorul- cel care primește mesajul, informația.

Și ce alte elemente apar într-o situație de Mesajul- informația care este transmisă
comunicare? Codul- sistemul de semne prin care se transmite
informația
Canalul- mediul prin care se transmite informația
Contextul- aspectul la care se referă mesajul

3. Pregătirea pentru În continuare, vom urmări cum emițătorul


receptarea noului adoptă diferite atitudini în funcție de mesajul Conversația
conţinut. transmis.
Voi pune un scurt video care valorifică
explicarea

Ce credeți voi că urmărește emițătorul în acest Emițătorul explică modul în care se vopsesc ouăle de Demonstrația.
video?Reușește ceea ce își propune? Paști și cum pot fi ele decorate într-un mod cât mai
inedit. El dorește să aducă lămuriri.
Voi pune un al doilea video prin care se face o
recomandare turistică

Dar în acest videoclip ce credeți că a urmărit Emițătorul face recomandări. Scopul este de a sfătui Învățarea prin
emițătorul? Este el convingător? într-o manieră cât mai convingătoare. descoperire

Ultimul video are în vedere afirmarea.

Ce spuneți despre acest video? Urmărește ceva Emițătorul aduce informații, fără însă a avea alt scop.
emițătorul? Cum se diferențiază de celelalte
două videoclipuri?

4
4. Anunţarea noului
conţinut şi ale Astăzi, vom studia trei acte de limbaj: a explica, Ascultă. Conversaţia.
obiectivelor. a recomanda și a afirma, după cum ați descoperit
deja în videoclipuri, astfel încât la finalul orei
veți ști să le diferențiați și să le folosiți.

5. Conducerea lecției Notez titlul pe tablă: Acte de limbaj: a explica, Elevii ascultă cu atenție.
a recomanda, a afirma
Așadar, când emițătorul are intenția de a oferi Explicaţia.
instrucțiuni și lămuriri, putem vorbi despre
dorința de a explica. Atunci când scopul este de
a oferi sfaturi într-o manieră convingătoare, este
vorba despre o recomandare, iar, în cele din Conversația
urmă, când emițătorul se limitează la simpla
informare, se urmărește afirmarea.

Haideți să notăm împreună câteva detalii legate Elevii notează în caiete.


de aceste act de limbaj:
A explica este un act de limbaj prin care
vorbitorul oferă lămuriri asupra unui subiect,
pentru ca un fapt sau o idee să fie mai ușor de
înțeles de către receptor. O explicație se poate
construi în jurul a două întrebări: de ce? și cum?
Pentru a se face înțeles, vorbitorul trebuie să știe

5
ce vrea să comunice și să folosească termeni
care exprimă cauza (pentru că, deoarece, căci,
fiindcă etc.) și consecința (prin urmare, deci, în
Explicația
consecință, ca urmare etc.)
A recomanda este un act de limbaj cu ajutorul
căruia vorbitorul îl îndeamnă pe receptor să
acționeze într-un anumit fel, îi dă un sfat, îi
propune ceva: Îți recomand să..., Te sfătuiesc
să..., Îți propun să... etc.
A afirma este un act de limbaj prin care
Exercițiul
vorbitorul face o declarație prin care enunță
existența unui fapt sau susține că ceva este
adevărat: Azi va ploua., Recunosc că am greșit.

În continuare voi împărți clasa în patru grupe și Elevii pregătesc jocul de rol. Jocul de rol
vor avea la dispoziție 5 minute să pregătească
jocuri de rol în funcție de biletul extras. Fiecare
grupă va primi o situție de zi cu zi.

1. Formulează recomandări pentru fiecare


dintre situațiile următoare:
a. Fratele tău nu e gata, iar spectacolul
la care urmează să mergeți împreună
începe în scurt timp.
b. O colegă vrea să traverseze, dar se

6
apropie în viteză o mașină.
c. Ai citit o carte care ți-a plăcut și o
aduci la școală să le-o arăți colegilor.
d. La cinema, lângă tine se află un grup
gălăgios, iar tu vrei să vezi filmul în
liniște.

Elevii rezolvă cerințele.


De asemenea, elevii vor primi o fișă cu exerciții
aplicative (Anexa 1)

6. Tema de casă. Le voi anunța tema pentru acasă: Îşi notează tema pentru acasă. Conversaţia.
Evaluarea. Ca temă veți avea de prezentat un loc din
Săcueni. Veți explica de ce vă place acel loc, iar
apoi îl veți recomanda turiștilor să îl viziteze. Explicaţia.

Voi face aprecieri generale şi individuale Ascultă aprecierile făcute.


referitoare la activitatea din această oră. Dacă e
cazul, voi da şi note.

7
Anexă 1.

FIȘĂ DE MUNCĂ

1. Asociază verbele din coloana stângă cu definițiile din coloana dreaptă.

a explica a îndemna, a sfătui, a indica, a propune

a recomanda a suține că un fapt este adevărat

a afirma a lămuri, a face pe cineva să priceapă ceva

2. Citiți cu atentie următorul dialog între două colege și răspundeți apoi cerințelor.
— Simona, vrei să vii pe la mine mâine? Am un joc nou!

— Îți mulțumesc pentru invitație, Alice! Îmi explici, te rog, cum ajung pe jos la tine acasă?

— Este foarte simplu. Tu locuiești lângă biserică. De acolo, mergi drept, treci pe lângă benzinărie, apoi o iei la dreapta. Continui să mergi
până la prima intersecție, unde o iei la stânga. Casa mea este chiar în spatele spitalului. Îți recomand să fii atentă când traversezi, străzile
sunt foarte circulate!

— A, acum știu, trebuie să merg spre nord! În apropierea casei tale este parcul, nu-i așa? N-o să-mi ia mai mult de o jumătate de oră.

— Exact. Ai de mers aproape doi kilometri. Te aștept!

8
a. Identifică pe hartă reperele despre care vorbesc fetele.
b. Selectează din dialogul lor o explicație, o recomandare și o afirmație.

9
A explica
https://www.youtube.com/watch?v=G8yC2HrPfTU

A recomanda
https://www.youtube.com/watch?v=F87QN_HunPg&fbclid=IwAR26TgohK9hXYTjA-1jD_wzlcNaVa-P3d5KNY0aO95HgHIBL5ejdR9uq6Ms

A afirma
https://www.youtube.com/watch?v=N7GpnIeKOYw&fbclid=IwAR0ShuNkykRqMdenN3Vgm6N1NkvnAzIZYBk_R32ego-
wpXsHeqqZ19JE210

10

S-ar putea să vă placă și