Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 8.11.2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Liceul Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu’’
Propunător: Demian Ramona Mirela
CLASA : a III-a B
Obiectul: Limba și literatura română
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Un gest nobil”
MIJLOC DE REALIZARE: Acumulare de noi cunoștințe.
TIPUL DE ACTIVITATE: Predare-învățare
OBIECTIVUL GENERAL: Consolidarea deprinderilor de citire corectă, expresivă; îmbogățirea vocabularului activ cu noi termeni; precum și dezvoltarea
capacității de muncă intelectuală cu textul literar.

COMPETENȚE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura);
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. să sesizeze sensul global al unui mesaj, identificând aspectele principale şi de detaliu la care se referă un mesaj oral;
1.5 să manifeste atenţie faţă de interlocutor în diferite situaţii de comunicare;
2.3. să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui fragment dintr-un text citit sau dintr-un mesaj audiat sau *din texte citite şi mesaje audiate;
2.5. să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elementele de construcţie a comunicării studiate;
3.2. să desprindă ideile principale dintr-un text citit;
3.4 să citească în mod corect un text necunoscut;
4.2 să povestească în scris fragmente dintr-un text citit.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- Să distingă textul literar de cel nonliterar;
O2- Să citească corect, coerent, conștient și expresiv textul literar ,,Un gest nobil”, de Alan Alexander Milne;
O3- Să delimiteze textul în fragmente logice;
O4- Să povestească un fragment din text pe baza unei imagini;
O5- Să alcătuiască propoziții, folosind cuvintele scrise pe steluțe;
O6- Să participe cu interes la activitate.

STRATEGII DIDACTICE:
Resurse procedurale :
M1- Conversația euristică
M2- Explicația
M3- Exercițiul
M4- Observația
M5- Lectura explicativă
M6- Citirea selectivă
M7- Explozia stelară
Resurse materiale :
RM1- Programa școlară
RM2- caietul
RM3- imagini
RM4- tabla
RM5- bilețele
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, în grupe
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă
RESURSE: -umane : 12 elevi
-temporale : 45- 50 de minute
BIBLIOGRAFIE: : -Manual ,,Limba și literatura română”, clasa a III-a, semestrul I, editura ,,ART”
- Bocoş Muşata, Avram Iftinia, Catalano Horaţiu, Someşan Eugenia, ,,Pedagogia învăţământului preşcolar. Instrumente didactice”, Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009
WEBOGRAFIE: www.didactic.ro
Nr. Etapele lecției Ob. Strategii didactice
Crt. op. Conținutul instructiv-educativ al lecției Resurse Resurse Forme de Evaluarea
procedurale materiale organizare
1. Moment Pregătesc materialele necesare desfășurării lecției. RM1
organizatoric
(1 minut)
2. Reactualizarea O1 Verific tema cantitativ și calitativ. M1 RM5 frontal Observarea
cunoștințelor Reactualiz cunoștințele elevilor printr-un mic joc de extragere de comportamen-
asimilate anterior bilețele cu întrebări recapitulative: tului
(3 minute)  ,,Ce știi despre textul literar?” nonverbal
Răspuns: Un text literar prezintă întâmplări imaginare. al copiilor
Textul literar poate fi scris în proză și în versuri. Aprecieri verbale
 ,,Ce este textul nonliterar ?”
Răspuns: Textul nonliterar transmite informații din viața reală.
3. Captarea atenției Le spun o mică povestioară despre un orb care trecea strada când, a a RM3 frontal Observarea
(5 minute) a oprit o mașină, iar șoferul s-a dat jos și l-a ajutat pe acel om să comportamen-
treacă în siguranță. Din acestă povestire ne putem da seama că tului
acel om a făcut un gest nobil, făcând referire la titlul textului. nonverbal
al copiilor
4. Anunțarea Anunț tema și obiectivele: M1 frontal Observarea
subiectului lecției și a ,,Astăzi vom lucra din manual de la pagina 42 și vom învăța/ citi comportamen-
obiectivelor textul ,,Un gest nobil”, de Alan Alexander Milne, însă în manual nu tului
(1 minut) avem prezentat decât un fragment din acest text. ” nonverbal
Le prezint date despre autor și opera : al copiilor
,,Alan Alexander Milne (18 ianuarie 1882 - 31 ianuarie 1956) a fost
un scriitor englez cunoscut pentru crearea ursulețului Winnie de
Pluș (Winnie-the-Pooh). S-a născut la Londra și a trait 74 de ani. A
scris poezii și povestiri scurte pentru copii.” (Anexa 1)
Le prezint imagini cu personajele create.(Anexa 2)
Scriu titlul și autorul pe tablă.
5. Dirijarea învățării O2 Analizăm imaginea de la pagina 42. M1 RM2 frontal Observarea
(20-25 minute) O3 ,,Ce vedeți în imagine ?” comportamen-
,,Ce jucării sunt în imagine?” tului
,,Unde se află aceste animăluțele de jucărie?” nonverbal
,,Despre ce credeți că este vorba în textul nostru?” al copiilor
Lectura model a textului literar. Aprecieri verbale
Îi rog să citească fiecare câte un aliniat.
Îi solicit să citească fiecare în gând și să sublinieze cu creionul
cuvintele necunoscute. M5
Discutăm împreună cuvintele necunoscute, pe care le vor scrie
singuri în caiet, acasă, ca temă:
 locșor= loc
 ferit= adăpostit, izolat M2
 acru= unitate de măsură pentru suprafețe mari
 coroană=totalitate a crengilor unui arbore
 pârâit= zgomot produs de un corp la rupere, frângere, Răspunsuri orale
apăsare sau ardere
 dărâmătură= zid, clădire dărâmată; ruină
 gest= faptă sau purtare cu o anumită semnificație
 nobil= deosebit, ales, mărinimos
 a ceda= a oferi, a renunța în favoarea altcuiva
 încântat= bucuros, fascinat
Îi solicit să identifice câte un enunț care să exprime:
 o informație
,,Au pornit la drum prin vântul puternic.” M4
 o mirare ,,- Aaa!”
 o întrebare ,,-V-ați rătăcit?”
Îi rog să delimieze textul în fragmente logice. (Anexa 3)
Le împart bilețele cu ideile principale a fragmentelor delimitate, pe Munca în
care trebuie să le pună în ordine, după care să le lipească în caietul pereche
de clasă.
6. Fixarea O4 Împart copii în trei grupe și le dau câte un desen reprezentativ, pe M1 pe grupe Observarea
cunoștințelor baza căruia trebuie să povestească un fragment din textul dat M3 comportmen-
asimilate în etapa printr-o scurtă compunere. Apoi le vor prezenta în fața clasei. tului
anterioară (Anexa 4) nonverbal
(6-7 minute) al copiilor
7. Obținerea O5 Metoda exploziei stelare: M1 pe grupe Observarea
performanței Împart copiii în grupe de 2-3 elevi. Fiecare grupă va avea o culoare, M7 comportamen-
(8 minute) care va corespunde cu întrebarea de pe steluța. Fiecare grupă tului
trebuie să formuleze 2-3 întrebări, folosind cuvântul propus pe nonverbal
steluță. al copiilor
Răspunsuri scrise
8. Asigurarea Îi solicit pe copii să citească tabelele de pe margine, de la pagina M1 frontal Observarea
retenției și a 43 și să discutăm asupra acestora. comportamen-
transferului “Ca temă pentru acasă, aveți exercițiile 1 și 2 de la ,,Ce am înțeles tului
(4 minute) din text”, de la pagina 43.” nonverbal
,,Dacă vreți să aflați mai multe despre peripețiile lui Winnie, al copiilor
Purceluș și ale prietenilor săi, vă recomand cartea ,, Căsuța din Aprecieri verbale
Strada Puh”, de A.A. Milne.”
9. Evaluare O6 Fac aprecieri generale asupra modului de desfășurarea al M1 frontal Observarea
(1 minut) activității și asupra modului de comportare al elevilor. comportamen-
tului
nonverbal
al copiilor
Aprecieri verbale