Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA: 22.01.2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Şcoala Gimnazială Drăgăneşti
PROF. ÎNV. PRIMAR: Nistor Alina-Florina
CLASA: a II-a
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice-Activitate integrată
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Iarna
TEMA: ,,Tablou de iarnă”
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi și deprinderi
DOMENII INTEGRATE:
 Comunicare în limba română
 Matematică şi explorarea mediului
 Dezvoltare personală
 Muzică și mișcare

Scopuri
 Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată;
 Dezvoltarea atenţiei voluntare;
 Educarea interesului pentru frumos, a gustului estetic şi a simţului civic.
Competenţe specifice
Arte vizuale și abilităţi practice
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

Competenţe integrate:
Matematică şi explorarea mediului
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple

Dezvoltare personală
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă

Comunicare în limba română


2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare

Muzică şi mişcare
2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură

Obiective operaţionale

 O 1 - să precizeze aspecte în legătură cu anotimpul iarna, zăpada;


 O 2 - să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării;
 O3 - să aplice tehnici de lucru adecvate (decupare, lipire, asamblare);
 O4 - să realizeze lucrarea propusă, în mod original;
 O 5 - să interpreteze în colectiv cântece de iarnă.
Resurse:
a. Metodologice
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, Turul galeriei.
b) Mijloace de învăţământ : carton albastru, şablon nori, şablon brăduți, şablon casă, dischete demachiante, carton negru, carton maro,
carton portocaliu, fulgi de nea, vată, lipici, foarfecă, carioci, calculator.
c) Forme de organizare : frontală, individuală
d) Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare, evaluarea colegilor, analiza produselor
activității.

b. Temporale: 45 minute

c. Bibliografice:
 MEN –„Programa pentru disciplina ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a
aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
 Lucian Stan, Ileana Stan şi Elisabeta Botezatu , Abilităţi practice- ghid metodic clasele I-IV, Editura Aramis, Bucureşti, 2003
 D. Stoica – Abilităţi practice –clasele I-IV , Ed Carminis, 2004, Piteşti
Desfăşurarea activităţii
RESURSE
MOMENTELE
OB. CONȚINUT ȘTIINȚIFIC FORME DE EVALUARE
LECȚIEI PROCEDURALE MATERIALE
ORGANIZARE

Se creează condițiile bunei


desfășurări a lecției: se aerisește
sala de clasă, se așază materialul
1. MOMENT didactic.
Conversația Frontal
ORGANIZATORIC Copiii intră în ordine în sala de
clasă și se pregătesc pentru
începerea orei.

Se realizează printr-o discuție


despre bucuriile anotimpului iarna:
,,Să privim pe geam”.
- Ce se observă că s-a așternut
peste tot? - (zăpada)
- Ce este zăpada? - (apa în stare
2. solidă) Conversația
Aprecieri
REACTUALIZAREA O1 - Ce rol are ea? - (ține cald Explicația Frontal
verbale
CUNOȘTINȚELOR culturilor pe timp de iarnă, asigură
necesarul de apă în sol)
- Găsiți cuvinte cu acelați înțeles
pentru’’zăpadă’’ - ( nea, omăt).
- Care sunt bucuriile copiilor când
se așterne zăpada?- (a se da cu
sania, bătaia cu bulgări,
construirea omului de zăpadă).
Se descoperă sub formă de
surpriză tabloul cu anotimpul
3. CAPTAREA ȘI
iarna. Se cântă frontal cântecelul Tablou Aprecieri
ORIENTAREA O5 Frontal
,,Săniuța fuge”. iarnă verbale
ATENȚIEI

La activitatea de astăzi vom


realiza un tablou de iarnă,
utilizând tehnici de lucru
cunoscute: decupare,rupere, lipire,
4. ANUNȚAREA asamblare.
Explicația
TEMEI ȘI A Lucrarea trebuie să aibă, la final, Frontal
Conversaţia
OBIECTIVELOR un aspect plăcut, îngrijit şi să fie
realizată prin tehnici combinate de
lucru. Sugerez elevilor să
dovedească iniţiativă, să aplice
idei personale în realizarea
produsului.

Intuirea materialului Observaţia Carton


albastru
Se va intui materialul de pe Frontal
bănci: cartoane colorate, dischete Conversația Fâşii hârtie
5.DIRIJAREA
demachiante, şablon brăduţi,, albă
ÎNVĂȚĂRII
şablon casă, hârtie albă, vată, Explicația
fulgi. Hârtie
portocalie Individual Evaluare
O2 Explicarea şi demonstrarea practică
modului de lucru Demonstrația Hârtie maro
Carton neagru
Explic şi demonstrez etapele de Aprecieri
lucru Şablon Verbale
1. Decuparea şablonului Exercițiul brăduţi
O3 pentru zăpadă, decuparea
norilor şi lipirea pe Şablon
cartonul albastru -Anexa 1 casă
2. Colorarea casei, decuparea,
lipirea vatei pe acoperiş-
Anexa 2 Fulgi
O4 3. Decuparea, asamblarea şi
lipirea elementelor pentru Vată
omul de zăpadă– Anexa 3
4. Decuparea brazilor, lipirea Carioci
şi asamblarea , lipirea
fulgilor- Anexa 4 Lipici

Foarfecă
Verbalizarea etapelor de lucru
Se vor repeta etapele de lucru, de Laptop
către un elev.

Se realizează un scurt joc de


relaxare, pentru ca elevii să se
pregătească de lucru.

,,Mâinile pe bancă să le aşezăm


Şi privind în sus să le ridicăm. Observarea
Bate toba:bum,bum,bum, sistematică
Spatele e drept acum.
Să ieşim din bancă
Fără să facem ,,poc!”.
Tot aşa, în linişte,
Să trecem la loc. ”

Realizarea lucrării
Elevii vor parcurge etapele
necesare realizării tabloului de
iarnă, enumerate mai sus.
Se reamintesc câteva reguli
pentru securitatea muncii, având în
vedere că vor lucra cu foarfecele.

Carton
În timpul lucrului, elevii vor albastru
audia cântece de iarnă. Fâşii hârtie
Se supraveghează lucrul albă
Evaluare
elevilor, fiind corectate Hârtie
practică
O3 eventualele greşeli de execuţie sau portocalie
de utilizare a instrumentelor de Carton neagru
lucru. Se acordă explicații
Observarea
suplimentare si ajutor individual. Şablon
6. OBȚINEREA Exercițiul sistematică a
Elevii respectă succesiunea brăduţi Individual
PERFORMANȚEI Explicaţia elevilor
O4 etapelor de lucru şi realizează Şablon
lucrarile, lucrând ordonat, îngrijit, casă
O5 corect.
Aprecieri
Vată
verbale
Fulgi
Lipici

Foarfecă

Conversația Lucrările Frontal Analiza


7. EVALUARE
La încheierea activităţii, elevii vor realizare produselor
afişa lucrările în faţa clasei. Turul galeriei activității
Se va organiza o expoziţiei.
Se vor analiza lucrările urmărind Individual
criteriile de evaluare.

Criterii de evaluare
1. Respectarea tehnicii de lucru şi
a temei
2. Asamblarea corectă a
elementelor
3. Acurateţea lucrării
4. Aspectul estetic
5.Creativitatea în realizarea
lucrărilor
.

Se va aprecia modul în care au


lucrat elevii şi li se propune ca
viitoare temă, realizarea unui om
8. ÎNCHEIEREA Lucrările Aprecieri
de zăpadă real, în curtea ṣcolii. Conversația
LECȚIEI realizare Frontal verbale
Se vor pune note copiilor care
merită, ca rasplată pentru munca
depusă.
ANEXE
Cântec ,,Săniuţa fuge”

Saniuta fuge,
Nimeni n-o ajunge
Are dor de duca
Parca ar fi naluca

Toata ziua prin zapada


Vine lumea sa o vada
Saniuta e usoara fuge parca zboara

Are talpi lucioase,


Varfurile-ntoarse,
Pod de scandurele
Sa tot stai pe ele

Toata ziua prin zapada


Vine lumea sa o vada
Saniuta e usoara fuge parca zboara

Peste hopuri sare


Ca pe zmeu calare
Hatul de-o sa-ti scape
Tranta e aproape

Toata ziua prin zapada


Vine lumea sa o vada
Saniuta e usoara fuge parca zboara

S-ar putea să vă placă și