Sunteți pe pagina 1din 3

Nr………din…………..

Planificarea activităţilor de educaţie rutieră

Şcoala Gimnazială, comuna Drăgăneşti


An şcolar 2018-2019
Clasa a II-a

Nr Tema Mijloace de realizare Obiective Perioada


crt.
,,Să ne amintim alfabetul
rutier!’’ * Să recunoască şi să denumească imaginile prezentate ;
Prezentarea unor planşe cu * Să formuleze întrebări şi răspunsuri în legătură cu subiecul
1. tematică rutieră lecţiei ;
Discuţii cu privire la rolul * Să fie capabil să explice termeni precum : stradă, carosabil, Septembrie
pe care îl îndeplinesc trotuar, pieton, zebră, vehicul, autovehicul etc;
termenii ilustraţi şi * Să deseneze minim trei indicatoare rutiere pe care le
importanţa lor întâlneşte în drumul său spre şcoală.

Drumul rutier
Text ,,Drumul rutier”
* Să citească textul şi să identifice tipuri de drumuri în
2. Ştiaţi că.... interiorul şi în afara localităţilor;
* Să lucreze pe echipe şi să găsească diferenţele dintre uliţă Octombrie
Cântec ,,Ce frumoasă- i şi stradă, şosea şi autostradă;
strada mea” * Să cânte cu intonaţie cântecul ,,Ce frumoasă- i strada
mea”.

„Vehiculul’’
Ghicitori despre vehicule * Să ghicească ce vehicul este prezentat în fiecare ghicitoare;
Cunoaşterea unor reguli * Să explice ce este un vehicul;
privind circulaţia * Să enumere tipurile de vehicule; Noiembrie
3. vehiculelor cu tracţiune * Să înţeleagă şi să aplice regulile în cadrul ,,concursului
animală hipic –trăsura cu doi cai’’.
Concurs hipic pe echipe
„Prietenul meu, poliţistul”
Invitat în şcoală un agent de * Să participe cu interes la discuţiile purtate cu agentul de
circulaţie circulaţie;
* Să observe şi să descopere cum este îmbrăcat agentul de
4. Audierea poeziei circulaţie;
,,Poliţistul’’ * Să reţină semnalele poliţistului şi să le explice (braţul Decembrie
Ilustraţii ,, Semnalele ridicat vertical, braţele ridicate orizontal )etc;
poliţistului’’ * Să asculte poezia ,,Poliţistul” şi să memoreze o strofă.

,,Reguli de circulaţie ale


pietonului„ Prezentarea regulilor de *Să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza textului
circulaţie în diferite situaţii ,,Circulaţia pietonilor”;
5. * Să precizeze cum circulă pietonii în sate şi oraşe;
Realizarea unor postere cu * Să enumere regulile de traversare când nu există o trecere Ianuarie
semafor prin diverse tehnici pentru pietoni, sau când traversează pe zebră, pe la semafor ;
* Să identifice asemănări şi deosebiri dintre circulaţia
Audierea textului pietonilor în sat şi în oraş;
,,Circulaţia pietonilor” Să precizeze cum este semnalizată trecerea pentru pietoni.

,,Mijloace de transport în Vizionarea unui filmuleţ * Să numească mijloace de transport în comun;


comun” * Sa urmareasca cu atenţie filmul şi să precizeze cum are loc
Discuţii despre reguli de aşteptarea, urcarea, călătoria propriu- zisă, coborârea;
comportament în mijloacele * Să spună dacă comportamentul băieţelului din fim este
6. de transport în comun şi unul corect sau greşit şi să argumenteze răspunsul; Februarie
importanţa centurii de * Să lucreze în echipă pentru a confecţiona un mijloc de
siguranţă transport în comun (din materiale reciclabile).
Activitate creativă

,,Semne de circulaţie” PPT ,,Indicatoare rutiere” * Să recunoască indicatoarele de informare, avertizare, de


obligare şi de interzicere care coordonează circulaţia rutieră;
Discuţii despre semnificaţia * Să explice semnificaţia acestora;
7. culorilor semaforului şi * Să confecţioneze indicatoare din diferite materiale Martie
semnalizarea trecerii pentru plastilină, carton, beţişoare;
pietoni * Să respecte comenzile semaforului în cadrul jocului , şi să
Joc didactic ,,Semaforul execute mişcările potrivite, în funcţie de culoarea aleasă.
defect”
,,Atenţie la accidentul
rutier!” Reguli de circulaţie pentru a * Să definească cu propriile cuvinte accidentul rutier;
preveni accidentul * Să precizeze ce reguli de circulaţie nerespectate pot duce la
accidentul rutier;
8. Citirea fragmentului * Să răspundă la întrebările din text; Aprilie
Nenorocirea, de Edmondo * Joc de imaginaţie ,, Imaginaţi -vă că sunteţi implicaţi şi voi
de Amicis în accident – Cum aţi fi evitat ce s-a întâmplat cu băieţelul?”
* Să analizeze ilustraţiile şi să comenteze de ce unele situaţii
Ilustraţii Aşa da /Aşa nu sunt corecte şi altele nu.
,,Ştim să circulăm corect?”
* Să recunoască şi să numească indicatoarele rutiere din
Recapitulare finală fişă;
* Să unească punctele în ordinea numerelor şi să precizeze Mai
9. Fişe de lucru ce a obţinut;
Joc labirint * Să cunoască şi să aplice reguli de circulaţie, ca pieton în
mediul rural şi în mediul urban;
* Să dea exemplu de vehicule, autovehicule şi să spună pe
care parte a drumului circulă.
,,Sunt un mic pieton!”
Verificarea cunoşinţelor
Concurs * Să participe cu interes la activitatea desfăşurată;
Activitate practică * Să respecte regulile jocului. Iunie
10. Permis de bun pieton

Responsabil comisie metodică


Prof înv.primar.Petruc Mădălina Prof.înv.primar: Nistor Alina- Florina

S-ar putea să vă placă și