Sunteți pe pagina 1din 8

PROGRAMA PENTRU ACTIVITATEA OPȚIONALĂ

,,INVĂȚĂM SĂ CIRCULĂM !’’

GRĂDINIŢA : BRATOVOEȘTI

EDUCATOARE : PROF. INV.PREȘC.VOICU-JIANU MARIA-MIHAELA

GRUPA: MIJLOCIE-NIVEL I

AN ȘCOLAR:
2021-2022
Dnumirea opţionalului : ,,Invăţăm să circulăm !’’

Tipul opţionalului : la nivelul mai multor domenii experienţiale

Domenii experienţiale vizate : Domeniul limbă şi comunicare, Domeniul om şi societate ,


Domeniul estetic şi creativ, Domeniul psiho-motric

Nivelul de vârstă/grupă : I ( 3-5 ani)- mijlocie

Grup ţintă: 15 copii

Durata: 1 an (2021-2022)

Argument : 
       Numărul mare de accidente rutiere în care şi-au pierdut viaţa copii, produce îngrijorare şi de
aceea a preveni astfel de evenimente şi a cunoaşte regulile de circulaţie rutieră se impune ca o
datorie majoră. 
Proiectarea unei astfel de programe , bazată exclusiv pe educaţia rutieră , vine în ajutorul dat
copilului în înţelegerea şi respectarea normelor elementare de circulaţie , fie că circulă ca simplu
pieton sau cu mijloace de transport în comun .
Pentru aceasta , micii pietoni trebuie să cunoască de la o vârstă fragedă strada , circulaţia şi
toate pericolele la care se expun nerespectând regulile de circulaţie . Educaţia rutieră trebuie
implementată la vârsta preşcolară în scopul dezvoltării capacităţilor de înţelegere , de formare a
unor deprinderi practice şi a unor abilităţi specifice percepţiei traficului rutier , a simţurilor
orientării şi concentrării , a capacităţii de a lua repede decizii corecte . În ceea ce priveşte
învăţarea normelor de circulaţie , este cunoscut faptul că numai prin educaţie şi exerciţiu pot fi
asimilate cunoştinţe largi , complexe şi precise , iar copilul îşi dezvoltă deprinderea de a gândi şi
acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge să fie implicat .
Problematica educaţiei rutiere abordate în cadrul activităţii opţionale ce pune accent pe
învăţarea perceptivă (imagini , semne convenţionale) , pe învăţarea verbală prin însuşirea unor
termeni din vocabularul specific educaţiei rutiere şi utilizarea acestora în rezolvarea cerinţelor
adresate , pe învăţarea conceptuală prin însuşirea unor tehnici de lucru adecvate situaţiilor date .
Materialele care vor fi utilizate în cadrul opţionalului se referă la abordarea integrată ,
respectul pentru interesul copilului , adaptarea la specificul mediului , funcţia jocului pentru
educaţia rutieră . Ele vor asigura antrenarea copilului în exersarea unor deprinderi şi capacităţi
vizând învăţarea de tip gradual a regulilor de circulaţie rutieră .

 Competenţe generale :

1. Educarea capacităţii de a manifesta un comportament disciplinat şi preventiv pe


drumurile publice prin respectarea şi aplicarea în situaţii diverse a unor cunoştinţe
privind normele de educaţie rutieră cunoscute .

 Competenţe specifice :

   - Să cunoască reguli de circulaţie pentru pietoni necesare unei autonomii relative pe stradă ;
   - Să-şi însuşească deprinderi de a traversa strada prin locuri marcate şi nemarcate ;
    - Să conştientizeze pericolele pe care le reprezintă strada ca loc de joacă ;
       - Să cunoască regulile de circulaţie referitoare la deplasarea cu mijloace de transport în
comun ;
    - Să utilizeze un limbaj adecvat în urma implicării conştiente în activitatea de educaţie
rutieră ;

 Exemple de comportamente :

- să enumere  reguli de circulaţie rutieră ;


- să specifice locul pe unde circulă un pieton , precum şi prin ce locuri traversează strada ;
- să conştientizeze consecinţele nerespectării regulilor de circulţie ;
- să precizeze care sunt cauzele ce au condus la producerea accidentelor de circulatie ;
- să recunoasca vestimentaţia şi materialele din dotare a unui agent de circulaţie ;
- să ia atitudine faţă de cei care încalcă regulile de circulaţie ;   
 

Conţinuturi :

- De-a pietonii! – joc de rol


- Treci când trebuie ! – joc de atenţie
- Întâlnire cu agentul de poliţie 
- Cum e bine ,cum e rău! – plimbare impreuna cu poliţistul
- Ce spun indicatoarele – lectură după imagini 
- Micul poliţist – joc de rol
- Cum treci strada – memorizare
- Clipă de ne atenţie – poveste cu început dat 
- Circulăm corect – vizionare de filme 
- La săniuş – lectură după imagini 
- Ce e bine, ce e rău ?- convorbire
- De-a circulaţia – joc de rol
- La plimbare cu familia – lectură după imagini
- Pe unde circulăm când venim sau plecăm de la grădiniţă? – convorbire
- Întâmplări de pe stradă –povestire
- Unde a greşit copilul?- joc de perspicacitate 
- La stop stai pe loc! - joc de rol
- Stop pe roşu, treci pe verde! – joc de simulare

 Activităţi de învăţare :

- exercitii de recunoastere a vestimentaţiei şi materialele din dotare a unui agent de circulaţie ;

- exercitii de enumerare a regulilor de circulaţie rutieră ;

- exerciţii de apreciere a comportamentului celor care încalcă regulile de circulaţie ;   


- expoziţie “Strada prietena mea”;
- traseu aplicativ “Hai la drum mici pietoni”;
- realizarea albumului grupei ;

 Metode şi mijloace de realizare :

- joc de rol ;

- joc de atentie ;

- convorbiri ;
- cântece ;

- memorizări;

- discuţii;

- lecturi dupa imagini ;

- povestiri ;

Modalităţi de evaluare :

● Chestionare orală

● Analiza lucrărilor efectuate

● Realizarea albumului grupei

● Traseu aplicativ

Bibliografie :

1.M.E.N.Curriculum pentru educatie timpurie-2019

2. Diac, G., Teodorescu, F., (2006), ”Zigzag, manual de educaţie preventivă”, Ed. Aramis

4. Pribeagă, A., (2005) „Cartea de educaţie rutieră pentru cei mici”, Ed. Naţional

5. Stoica, C., (1989) „Semaforul –Licurici îi ajută pe cei mici”, Culegere de povestiri, poezii,
cântece, scenete şi jocuri pentru copii, Direcţia de circulaţie din I. G. P. Bucureşti.            
      

 
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII OPŢIONALE

Nr. Perioada Obiective Tema activităţii şi mijlocul de


realizare
crt. ziua/luna/an

- să-şi însuşească noţiunea de pieton; “Circulaţia pe stradă”


1 30.09.2021 - să specifice locul pe unde circulă un pieton, (observare)
precum şi prin ce locuri traversează strada.

2 07.10.2021 -să-și însușească regulile jocului ”Roșu, stop!”


(joc de mișcare)

3 14.10.2021 - să precizeze câteva reguli de circulaţie “Semnele de circulaţie”


pentru pietoni (lectura după imagini)

4 21.10.2021 - să recunoască semaforul şi semnificaţia “Semaforul”


culorilor acestuia (observare)

5 04.11.2021 - să specifice care sunt culorile semaforului; “Stopul”


- să explice rolul fiecarei culori (memorizare)

6 11.11.2021 - să asculte cu atenţie povestirea şi să reţină “Fetiţa cu balonul”


mesajul acesteia (povestire)

7 18.11.2021 - să constientizeze pericolele pe care le “Strada nu e loc de joacă”


prezintă strada ca loc de joacă (cântec)

8 25.11.2021 - să descrie diferite imagini, cu cuvinte “O întâmplare pe stradă”


proprii  (povestiri create de copii)
-să recunoască agentul de circulaţie rutieră; “Agentul de circulaţie”
9 02.12.2021 - să descrie uniforma acestuia şi să specifice (observare)
rolul său 
- să descrie imaginile şi să precizeze care sunt “Este corect sau nu este
10 09.12.2021 cauzele ce au condus la producerea corect?”
accidentelor din imagini (lectură după imagini)
- să conştientizeze ca nerespectarea regulilor “La drum”
11 16.12. 2021 de circulaţie şi a indicatoarelor conduc la (memorizare)
accidentarea pietonilor
12 13.01.2022 - evaluarea cunoştinţelor copiilor referitoare “Este bine/ nu este bine?”
la alegerea locurilor de joacă (concurs)

13 20.01.2022 - să identifice indicatoarele rutiere, “Ghici ghicitoarea mea!”


răspunzând corect la ghicitori (dezlegare de ghicitori)

14 27.01.2022 - să sesizeze greşelile la traversarea străzii sau “Aşa da, aşa nu !”


la alegerea locurilor de joacă (joc didactic)

15 10.02.2022 - să redea, prin desen, o intersecţie cu “Intersectia”


semafor şi trecere de pietoni (desen)

16 17.02.2022 - să se implice activ în joc şi să respecte “De-a agentul de circulaţie”


anumite reguli (joc de rol)
- să reţină versurile şi mesajul transmis de “Paza bună trece primejdia
17 24.02.2022 poezie rea”, de A. Manolache
(memorizare)
- să specifice unele reguli referitoare la locul “Unde şi cum ne jucăm în
18 03.03.2022 de joacă în anotimpul iarna anotimpul iarna?”
(convorbire)
- să asculte cu atenţie textul şi să reţina “O pierdere …cu câştig!”, de
19 10.03.2022 mesajul acestuia Ilie Traian
(povestire)

20 17.03. 2022 - să recite corect, şi expresiv poezia “Şotronul”


(memorizare)

21 24.03.2022 - să interpreteze corect cântecul şi să “Stopul”


precizeze rolul semaforului (cântec)

22 31.03. 2022 - să identifice cauzele ce au condus la “Nu faceţi ca ei!”


producerea unor accidente rutiere (convorbire după ilustraţii)

23 14.04.2022 - să-şi însuşească regulile ce trebuie “Mijloacele de transport în


respectate în mijloacele de transport în comun comun”(observare)

24 21.04.2022 - să precizeze care e locul pe care-l ocupă un “Iepuraşul coconaş”


copil, ca pasager, într-un automobil (lectura educatoarei)

25 05.05.2022 - să folosească corect jetoanele “De-a şoferii şi pietonii”


(joc de rol)
26 12.05.2022 -să deseneze (să coloreze) conform cerinţelor ,,Semaforul’’(desen)

27 19.05.2022 - să transmită şi altor copii cunostinţe de Jocuri de mişcare pe teme de


educaţie rutieră circulaţie

28 26.05.2022 - să respecte regulile şi normele de educaţie “De acasă la gradiniţă”


rutieră învăţate, în deplasările pe care le fac (mers organizat)

29 02.06.2022 - să interpreteze corect cântecul, respectând “Hai, copii, în pas vioi!”


ritmul şi linia melodică a acestuia (cantec)

30 09.06.2022 - să deseneze (să coloreze) conform cerinţelor “Desenăm, colorăm, circulaţie


învăţăm!”(desen)
31 16.06.2022 - evaluarea cunoştinţelor acumulate pe “Cine ştie, câştigă!”
parcursul derulării acestei activităţi opţionale  (concurs)
 

S-ar putea să vă placă și