Sunteți pe pagina 1din 11

SCOALA GIMNAZIALA ,,STEFAN ISPAS’’

COM. MAGLAVIT,JUD. DOLJ

STR. CALEA SEVERINULUI NR. 75

TEL/FAX 0251328045

email: scoala_maglavit@yahoo.com

NR….. DIN ………

PROIECT DE PARTENERIAT CU POLITIA


Strada, prieten sau dusman

DIRECTOR:Dumitru Valentin Politia Comunei Maglavit

Coordonator proiect: Agent de politie:

Prof.inv.pres.,Tortolea Camelia Berceanu Radu

Prof.inv.pres.,Voicu Elena
ARGUMENT:

„În circulaţia rutieră e de ajuns uneori să greşeşti o singură


dată,
pentru că a doua oară nu mai ai când…”

Pietonii reprezintă categoria cea mai numeroasă de


participanţi la trafic, fiind şi cea mai expusă riscurilor de
accident. Una din principalele cauze ale accidentelor a fost
traversarea prin locuri nepermise sau la culoarea roşie a
semaforului electric, un număr mare de victime înregistrându-
se din rândul copiilor.
Experienţa a demonstrat că cei mici, datorită dorinţei de
a se impune atenţiei colective prin risc, , cât şi din cauza
lipsei de experienţă, participă în mod culpabil la accidente,
unele dintre ele cu urmări grave şi foarte grave. Oricare ar fi
cauza stabilită de organele de specialitate în cercetarea unui
accident, în care sunt implicaţi copiii, există un vinovat comun,
lipsa educaţiei rutiere făcută la timp.
Ţinând cont de aceste consecinţe, educaţia rutieră care
reprezintă educaţia pentru viaţă se impune a fi prezentă în
permanenţă în grădiniţe şi şcoli, pentru că cei mici trebuie să
înveţe şi în acelaşi timp să respecte de timpuriu regulile de
circulaţie.
Parteneriatul încheiat între Gradinita Maglavit şi
Reprezentanti ai Politiei din comuna, vizează formarea unei
deprinderi civilizate pe stradă, cunoaşterea semnelor şi
indicatoarelor de circulaţie, înţelegerea necesităţii respectării
lor şi a rolului poliţistului în dirijarea circulaţiei. Activităţile
de circulaţie rutieră susţinute de agentul de circulaţie, se vor
completa în mod firesc cu povestiri, poezii şi cântece
tematice, concursuri şi expoziţii de desene.
Ceea ce dorim cu toţii, educatoare, părinţi agenţi de
poliţie rutieră, este să creştem copii sănătoşi şi educaţi. Dacă
toate activităţile îl pregătesc pe cel mic pentru a deveni OM
în sensul social al cuvântului, educaţia rutieră îl ajută să
rămână om, să trăiască.

SCOP:
 Cunoaşterea şi aplicarea de către preşcolari a
principalelor reguli de
circulaţie rutieră;
 Conştientizarea de către preşcolari a pericolelor la care
se expun
atunci când ignoră şi nu respectă aceste reguli.

OBIECTIVE:
 Dobândirea unor cunoştinţe de educaţie rutieră, a unor
reguli şi norme
corecte de deplasare pe spaţiile publice;
 Cultivarea interesului şi curiozităţii pentru cunoaşterea şi
respectarea
zilnică a unor indicatoare, semne, reguli şi norme de circulaţie
potrivit vârstei preşcolare;
 Formarea unor deprinderi de educaţie rutieră necesare
protejării vieţii
 Educarea capacităţii de a manifesta un comportament
disciplinaţi
preventiv pe drumurile publice;
 Organizarea unor concursuri şi expoziţii tematice;
 Implicarea preşcolarilor în demersurile practice;
 Prezentarea în grădiniţă a accidentelor de circulaţie
grave, în care au fost implicaţi copii de vârstă preşcolară
şi şcolară.

FORME DE REALIZARE:
 Realizarea unui program educaţional eficient şi
competent;
 Invitarea unor reprezentanti ai Politiei din comuna
Salcioara
care să prezinte preşcolarilor evenimente şi fapte antisociale,
precum şi urmările acestora;
 Realizarea unei bune colaborări între preşcolari/ educatoare /
părinţi/ agent de poliţie rutieră;
 Organizarea unor concursuri şi expoziţii pe teme de circulaţie.
GRUP ŢINTĂ:
 Copiii grupelor : mici, mijlocii, grupa mare si elevii scolii
gimnaziale
ECHIPA DE COLABORARE:
Educatoare: Nica Elena
Educatoare:Zglimbea Cristina
Prof.:Velea Cristina
Agent de politie:Berceanu Radu
RESURSE PROIECT:
1. UMANE:
 Copiii gradinitei Maglavit;
 Elevii scolii
 Educatoarele din grădiniţă;
 profesori
 Reprezenantul Politiei
 Părinţi, bunici, fraţi şi surori ai copiilor.
2. MATERIALE:
 „ABC-ul circulaţiei”, aparat foto digital, pliante puse la
dispoziţie de carte Serviciul Politiei din comuna, diferite
siluete (agent pe poliţie, semafor, indicatoare, etc.)
3. FINANCIARE:
 Contribuţii benevole ale părinţilor;
 Resurse proprii.
4. TEMPORALE:
 Anul şcolar 2021-2022
5. SPAŢIU:
 Grădiniţa nr.1 Maglavit şi alte spaţii impuse de
activităţile planificate.
CALENDARUL ACTIUNILOR

DATA MIJLOACE DE RESURSE MATERIALE


REALIZARE/TEMA

Lectura dupa imagini: Imagini


Octombrie „Strada”
Planse
2021 Povestire dupa ilustratii:

” Ce a patit Azorel?”

Noiembrie Lectura educatoarei Textul poeziei

2021 Lectura dupa imagini: Imagini

„Pisicutele neatente”

Memorizare: „Semaforul” Textul poeziei

Decembrie Activitate practica: Foarfece


„Semaforul”
2021 Recompense

Pictura; Imagini-model cu
indicatoare, jetoane
Ianuarie Marcajul si indicatorul:
„Trecerea de pietoni”
2022

Lectura educatoarei: „Strada


nu e derdelus”
Ianuarie

2022 Imagini

Concurs: „Este bine, este Fise de lucru


rau?”
Februarie Creioane colorate

2022 Recompense
Observare: „Semne de Semne de circulatie
circulatie”
Martie

2022

Lectura educatoarei: Textul poeziei


„Grabeste pasul!”
Martie Imagini

2022

Observare: „Activitatea Planse


agentului de circulatie”
Aprilie

2022

Activitate practica, colaj: „Pe Reviste, ziare, foarfeci,


strada” lipici
Mai
Recompense
2022

Evaluare: „Coloram, desenam, Fise de lucru


circulatie-nvatam”
Iunie Creioane colorate

2022

Evaluare-concurs: „Cine stie Fise de lucru


castiga CARNETUL DE
Iunie Set de intrebari
PIETON FRUNTAS
2022 Diplome
Activitate de premiere:
Diploma „Micul pieton”
CALENDARUL ACŢIUNILOR:

Luna Tema propusă Modul de realizare


Octombrie  „Învăţăm să - Semne de circulatie
2021 traversăm” -desen
 „Pe unde am - Discuţii libere cu copiii
traversat”
Noiembrie  „De la grădiniţă acasă” - Povestiri ale copiilor
2021  „ABC-ul circulaţiei” - Prezentarea unor
reguli de circulaţie pt.
pietoni
Ianuarie  „Povestea omului de - Povestea educatoarei
2022 zăpadă”
 „Arătarea cu trie - Memorizare
luminiţe”
 „Semaforul”
Februarie  „Agentul de circulaţie - Convorbire cu agentul
2022 ne sfătuieşte” de circulaţie
 „Ce ne spun - Recunoaşterea
indicatoarele” – indicatoarelor de
parcurs aplicativ circulaţie (parcurs
aplicativ)
Martie  „Atenţie la - Povestea educatoarei
2022 traversare!” - Desen din imaginaţie
 „Copilul neatent a
făcut un accident…”
Aprilie  „Unde vă jucaţi cu - Lectura educatoarei
2022 mingea?” - Joc pt. consolidarea
 „Campionii!” cunoştinţelor despre
semnele de circulaţie
Mai 2022  „Domino” - Joc pt. asocierea
formelor şi culorilor
indicatoarelor
Iunie  „Hai la drum mici (evaluare)
2022 pietoni! - Concurs pentru
verificarea
cunoştinţelor despre
regulile de circulaţie.

REZULTATE SCONTATE:
 Posibilitatea copiilor de a se familiariza cu cele mai
elementare norme
şi reguli de protecţie a vieţii;
 Cultivarea respectului şi dragostei pentru semenii lor aflaţi
temporar în dificultate.

MEDIATIZARE:
 Popularizarea proiectului în rândul părinţilor.

MONITORIZARE:
 Desfăşurarea acţiunilor la termenele stabilite;
 Implicarea tuturor factorilor în desfăşurarea proiectului.

EVALUARE:
 Organizarea unei expoziţii cu materialele realizate de copii şi
fotografii din timpul desfăşurării proiectului;
 Stabilirea unor legături permanente între instituţiile
implicare în
proiect, în vederea perfectării unor noi teme de parteneriat.
BIBLIOGRAFIE:
1. Antonia Berescu, Alexandra Pribeagă, Gabriela Pălălău,
„Carte de educaţie rutieră pentru cei mici”, Ed. Naţional,
2002
2. Colecţia de reviste „Draga mea pentru copii”, nr. 3/2007;
nr. 2/2008

ANEXE:
 Povestiri şi poezii
 Indicatoare şi pliante
 Fişe de lucru; Joc evaluare pentru copii;
 Materiale confecţionate
 Fotografii
 Desene ale copiilor

S-ar putea să vă placă și