Sunteți pe pagina 1din 28

PROIECT DIDACTIC

INSPECȚIE CURENTĂ II
GRAD DIDACTIC II

Unitatea de învătământ: Școala Gimnazială ,,Vasile Lucăcel” Someș-Odorhei


Grădinița/Structura : Grădinița cu Program Normal Șoimuș
Profesor pentru învățământul preșcolar: Magdaș Dana-Georgiana
Data: 31.03.2022
Grupa: Combinată
PROIECT DIDACTIC
PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ DE O ZI

Grădinița:Grădinița cu Program Normal Șoimuș


Data: 31.03.2022
Nivel: I și II
Grupa: ,,Fluturașilor” Combinată
Educatoare: Magdaș Dana Georgiana
Tema anuală: ,,Cănd, cum și de ce se întâmplă``
Tema proiectului: ,,Tablou de primăvară``
Tema săptămânală: “În lumea minunată a insectelor”
Tema zilei: “Omida mâncăcioasă”
Forma de realiare:activitate integrată de o zi
Tipul activității:Fixarea și consolidarea cunoştinţelor, priceperilor și deprinderilor
Mijloc de realizare: Activitate integrată ( ADP+ALA1+ADE+ALA2)
Scopul activității: Formarea deprinderii de a asculta cu atenție povestea educatoarei”Omida
mâncăcioasă”,îmbogățindu-și astfel vocabularul cu cuvinte și expresii noi şi consolidarea
priceperilor și deprinderilor de folosire a unor tehnici practice- aplicative.
Locul desfășurării: sala de grupa

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:

I.Activități de dezvoltare personală(ADP):


RUTINE:
Întâlnirea de dimineață: ,,Bună dimineaţa, dragi insecte!”
Salutul
Prezența
Calendarul naturii,
Împărtășirea cu ceilalți
Activitatea de grup
Mesajul zilei
Noutatea zilei
Rutine: sosirea copiilor, servirea mesei, exersarea unor deprinderi igienico-sanitare

„Mânuţe curate” – exersarea unor deprinderi igienice.

TRANZIŢII:

 “Bat din palme clap, clap, clap”


 “Unul după altul”
 ,, Primăvara a sosit”
 ”Ușurel ne ridicăm/ Și în cerc ne așezăm”
 “Fluturaşul meu”

II. Jocuri și activități liber alese (ALA1):


Artă: ,,Omida”- pictură
Știință : ,,Omida colorată”- continuă șirul
Construcții: ,, Gard pentru grădina cu flori”

III Activități pe domenii experiențiale(ADE) :


ADE: Domeniul Limba si Comunicare, Domeniul Om si Societate
DLC: Educarea limbajului ,,Omida mâncăcioasă!” de Eric Carle-povestea
educatoarei
DOS- Activitate practică ,,Fluturașul ”- activitate practică
Mijloc de realizare: povestea educatoarei , activitate practica

IV. Jocuri și activități libe alese(ALA2):


Joc distractiv : ,,Hrănește omida”-
Joc liniștitor: ,,Zboară fluturașul ”
Dimensiuni ale dezvoltării:
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
Mesaje orale în diverse situații de comunicare
Exprimarea orală a mesajului,a emoțiilor etc(exprimarea expresivă)
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte familiale
Curiozitate , interes şi iniţiativă în învăţare
Activare şi manifestare a potenţialului creativ
Comportamente prosociale,de acceptare și de receptare a diversității
Comportamente vizate:
 Manifestă încredere în adulții cunoscuți,prin exersarea interacțiunii cu aceștia;
 Inițiază/participă la interacțiuni positive cu copii de vârstă apropiată;
 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi
 Demonstreză capacitatea de comunicare clară a unor
idei,nevoi,curiozități,acțiuni,emoții proprii(comunicare expresivă)
 Participă la activități de grup și la activități de joc,în situații uzuale,în calitate de
vorbitor
 Demonstrează creativitate prin activităţi artistico-plastice, muzicale şi practice, în
conversaţii şi povestiri creative;
 Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate;
 Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelalte persoane din mediul apropiat

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, elementul surpriză, demonstraţia,


povestirea,covorul povestitor, descoperirea, exerciţiul, observaţia, metoda RAI, turul galeriei,
problematizarea,
Mijloace didactice: panoul cu calendarul naturii,fluturi cu pozele copiilor, cutie, Omida,
scrisoare, bol cu ghicitori, cofrag de ouă, frunze, acuarele, pensule, servețele, pahare pentru
apă, capace de sticlă, legenda, cuburi de plastic, machetă cu flori, covorul cu elemente
naturale din poveste, machetă cu siluete din poveste, modelul educatoarei, tub de hârtie, aripi
de fluture, serveţele, lipici, ochi mobili, sârmă pluşată, jetoane cu fluture și omizi, aripi de
fluture, alimente din plastic, baghetă, cort-tunel,
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Durata: o zi
Material bibiografic:
1. Currriculum pentru educatie timpurie -2019-, Ministerul Educatiei Nationale;
2. Carmen Popa, Elemente de pedagogie prescolara aplicata, Editura Universitatii din
Oradea, 2007;
3. Hobjila Angelica ,,Elemente de didactica actiunilor de educare a limbajului”, Iasi,
Editura Institutul European, 2018;
4. Culea Laurentia, Angela Sesovici, Filofteia Grama, ,,Activitatea integrate in
gradinita”, EDP Publishing House, Bucuresti, 2008.
5. Suport pentru explicitarea si intelegerea unor concept si instrumente cu care opereaza
curriculumul pentru educatie timpurie
ȘCENARIUL ZILEI
Tema zilei: ,,Omida mâncăcioasă”
Întreaga activitate este concepută ca o poveste, unde prin intermediul personajului
animat Omida Relu copiii vor avea ocazia să afle ce se întâmplă cu ea și ciclul ei de viață, și
modul în care apar fluturii în lume.
Astfel, după rutina specifică de primire a copiilor de către educatoare, activitatea
va debuta cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ, momentul prielnic pentru educatoare să
prezinte NOUTATEA ZILEI, cu ajutorul personajului animat surpriză și a decorului realizat
în sala de grupă. Omida va transmite copiilor un mesaj, din care aceștia vor afla ce activității
frumoase îi așteaptă pe toată perioada zilei.
TRANZIȚIA spre centrele de interes deschise se va face prin cântecul ,,Bat din
palme /Clap, clap, clap/ Din picioare / Trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și spre centre
noi pornim.
Se vor prezenta copiilor centrele de interes deschise și activitățile pe care le vor
desfășura aici , precum și respectarea normelor de igienă impuse în realizarea fiecărei
activități.
Astfel, la ARTĂ- ,,Pictează Omida”, copiii picteză Omida realizată din cofrage de
ouă. Activitatea va începe prin intuirea materialului didactic, explicarea și demonstrarea
modului de lucru. Voi urmării ca fiecare copil de la acest centru să picteze omida și să
lucreze îngrijit.
La ȘTIINȚE- ,,Omida colorată” –continuă șirul, preșcolarii vor continua șirul cu
capace de stică, iar la final vom descoperii împreună că am realizat o omidă colorată.
La CONSTRUCȚII- ,,Gard pentru grădina cu flori” preșcolarii vor construi gardul
grădinii și omizi, în jurul unei machete cu flori. Voi urmări ca fiecare copil care participă la
acest centru să realizeze gardul machetei prin ansamblarea și suprapunerea cuburilor de lemn
sau plastic, folosindu-și imaginația în mod creativ.
Fiecare copil va trece pe la cele trei centre deschise.
După desfășurarea jocurilor liber-alese, vom face turul galeriei și analiza succintă a
activităților realizate. ,,Noi frumos ne ridicăm,/ Și spre baie ne îndreptăm/ Pe mânuțe ne
spălăm,/ Este timpul să mâncăm.” Prin aceste versuri se tranziția spre servirea mesei și a
deprinderilor de igienă necesară înainte de masă.
După servirea mesei vom intra în sala de grupă intonând cântecul ,,Primăvara a
sosit”, cu această tranziție se face trecerea spre activitatea pe domenii experiențiale.
În continuare copiii se vor așeza pe pernuțe în formă de semicerc și sunt anunțați că vor
asculta povestea ,,Omida mâncăcioasă” scrisă de Eric Carle. Înainte de a începe povestea ne
vom pregăti prin următoarea tranziție: ,,Spatele ni-l îndreptăm/ Mânuțele pe genunchi le
așezăm/ Povestea frumos să-o ascultăm”. Povestea va fi expusă cu mare atenție prin
modelarea vocii, schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, pauze logice, accentuări
și scăderi ale intensității vocii, mimică. Pentru fiecare element apărut în poveste se va folosi
elemente naturale și le voi folosi la momentul potrivit în cadrul poveștii. Pe parcursul poveștii
le voi explica cuvintele noi:
Degrabă-repede
Fragedă-crudă, tânără
Cocon-casa omizii
Obținerea performanței se realizează prin activitatea practică (DOS) , unde vor avea de
realizat aplicație fluturașul.
Prin tranziția :
,,Dacă vreau să cresc voinic,
Mănânc legume de mic,
Sar ușor ca iepurașii,
Zbor încet ca fluturașii
Spre măsuțe ne îndreptăm
Și începem să lucrăm” (exerciții imitative).
Se face trecerea la activitatea practică unde copiii vor aplica buline pe fluturași (numărul
bulinelor care vor fi aplicate pe aripile fluturașului diferă în funcție de nivelul de vârstă), vor
lipi fluturașul pe suport, îi vor lipi ochi mobili și antene din sârmă plușată.
La începutul activității practice se face intuirea materialului: copiii vor fi solicitați să
recunoască materialele de pe masă: aripi de fluture, ochi mobili, sârmă plușată lipici, buline
colorate, suport de hârtie.
După intuirea materialului didactic voi prezenta modelul educatoarei și le voi explica și
demonstra modul de lucru. Voi demonstra modul de lucru pe etape, atrăgând atenția asupra
faptului că trebuie să lucreze frumos, îngrijit, pentru a putea realiza cei mai frumoși fluturași.
Voi executa împreună cu copiii exerciții de încălzire a mușchilor mâinii:
,,Mișcăm degețelele
Batem tare palmele,
Ne spălăm mânuțele
Și le scuturăm, și le scuturăm.”
După încălzirea mușchilor se trece la executarea lucrărilor de către copii. Urez copiilor ,,Spor
la treabă”! Voi urmării modul de executare al lucrărilor, stimulând, ajutând și îndrumând
copiii pe tot parcursul activității.
Prin tranziția:
,,La măsuțe am terminat
Și frumos noi am lucrat
Înspre baie ne-ndreptăm
Ca să ne spălăm”.
La întoarcerea în sala de grupă,în secvența de asigurare a transferului și a retenției, copiii se
vor așeza pe pernuțe în formă de semicerc,iar Omida Prietenoasă le propune un joc pentru
fixarea poveștii. Este prezentată o minge mică și li se explică regulile jocului.Educatoarea
adresează o întrebare ,după care aruncă mingea spre un copil.Acesta prinde mingea și dacă
răspunde corect la întrebare, așează silueta pe machetă în ordinea desfășurării evenimentelor
din poveste apoi aruncă mingea înapoi la educatoare.Jocul se repetă până ce se epuizează
toate situetele din poveste.
-Care este titlul povesti noastre?
-Când a ieșit omida din ou?
-Ce a mâncat luni omida?
-Ce a mâncat marți omida?
-Dar miercuri? Dar joi? Dar vineri?
-Sâmbătă, oare ce a mâncat omida?
-De ce a durut-o burtica pe omidă?
-Ce a mâncat omida duminică?
-Cum a devenit omida?
-Ce și-a construit omida?
-Cum se numește casa omizii?
-Cât timp a dormit omida?
-În ce s-a transformat omida?

Activitatea zilei continuă cu tranziția: ,,Unul după altul” care face trecerea la Activitățile
Liber Alese 2.
 ,,Hrănește omida”-joc distractiv
 ,,Zboară fluturașul ”-joc liniștitor
Pentru a se putea desfășura cele două jocuri, educatoarea explică regulile jocului și urmărește
ca acestea să fie înțelese și respectate de către toți copiii în timpul jocului propriu-zis.
Jocul distractiv:„Hrănește omida mâncăcioasă”–copiii se aliniază pe două coloane
și primesc ecusoane cu omidă și fluture, trebuie să țintească omida cu alimente din plastic,
pentru a o hrăni. Dacă vor nimeri omida (cort de joacă-tunel) vor recupera alimentul tâtându-
se prin tunel, iar dacă nu vor nimeri, vor merge la capătul rândului. Câștigă echipa care
termină prima de hrănit omida.

Jocul liniștitor: ,,Zboară fluturașul”- Un copil va primi aripi de fluture , iar restul copiilor se
vor așeza pe covor în șezut, cu picioarele întinse, pentru a forma o floare. Copilul cu aripi de
fluture va sta în mijloc, iar cu ajutorul unei baghete va atinge un coleg, care va prelua rolul
fluturelui. În momentul în care îl va atinge cu bagheta va spune o propoziție despre copilul
care urmează să îl înlocuiască. Jocul se va termina în momentul în care toți copiii vor juca
rolul fluturelui.
La final voi aprecia modul de lucru al copiilor și implicarea lor în activitate, astfel vom reda
zâmbetul omidei, iar copiii vor fi răsplătiți pentru munca lor cu fețe zâmbitoare și cu
recompensă.
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ

Activitatea debutează cu Întălnirea de dimineață :


Salutul
Copiii formează rândul, cu păstrarea distanței fizice, intrând în sala de grupă unde are loc
salutul. Acesta pornește de la educatoare și este continuat către fiecare copil din grupă. După
ce grupa s-a reunit, copiii sunt așezați în semicerc pe pernuțe pentru a putea stabili fiecare un
contact direct cu toți membrii grupei la colțul ,,Întâlnirea de dimineață”.
Se recită versurile de către educatoare:
,,Dimineața a sosit
Toți copiii au venit,
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineața copii.”
Salutul pornește de la educatoare și este continuat către toți copiii grupei , fiecare salutându-și
colegul din partea dreaptă.
După salutul copiilor se face prezența:
,,După ce ne-am adunat,
Și frumos ne-am salutat,
Prietenii i-am întâlnit,
Azi la grădinița,
Oare cine n-a venit?”
Prezența copiilor: se va realiza de către ficare copil, prin atașarea unui fluturaș cu poza sa
în grădina fermecată a grupei. Astfel se vor stabili și absenții grupei. O fetiță va număra
băieții prezenți, iar un băiat va număra fetele prezente.
Calendarul naturii: Prin intermediul versurilor: Bună dimineața soare/ În fiecare dimineață
s-avem gândul bun pe față/ Către soare să privim/ Iubire să dăruim/ De gând rău să ne ferim/
Să adunăm doar bucurie și-n lume să o răspândim/ Și atunci, în fiecare dimineață/ Avem
gândul bun pe față. Vom stabilii împreună anul, luna, ziua, și data în care ne aflăm, apoi
anotimpul , aspectele vremii , îmbrăcămintea adecvată în funcție de starea vremii.

Împărtășirea cu ceilați: Copiii doritori vor avea ocazia să ne împărtășească ce insectă și-ar
dori ei să fie.
Activitatea de grup: Se va realiza printr-un scurt joc, cu tema: ,,Ghici, ghicitoarea mea!” .
ghicitorile vor fi scrise pe bilețele, copiii doritori vor extrage un bilețel și educatoarea le va
citi ghicitoarea.
Zboară, dând din aripioare,
Ca să adune pentru noi,
Tot nectarul de la flori
(Albina)

Suplă și cu corp dungat,


Harnică la adunat,
Strânge-ntruna cu mult spor
Mierea dragă tuturor.
(Albina)

Primăvara el apare
Zboară lin din floare-n floare,
Are aripi colorate,
Cu praf fin, ușor pudrate.
(Fluturele)

Colorat e ca o floare,
Trupul fin și mic el are,
Zboară vara pe câmpie,
Spune-ți ce ar putea să fie?
(Fluturele)

Locuiește-n mușuroi
Și-i mai mică decât noi,
Toată ziua ea muncește
Și de greu nu se ferește.
(Furnica)

Cu rochița înfoiată,
Roșie, îmbulinată,
Stă pe-o frunză azi la soare,
Ce insectă este oare.
(Buburuza)

Mică, dar voinică,


În spate ridică
Sacul cu povară,
Să-l ducă la moară.
(Furnica).

Noutatea zilei: Copiii vor fi anuțați că vor intra în lumea tainică insectelor și vor
descoperii adevăratele transformări ale acestora. . „Astăzi vom vedea ce s-a întâmplat cu o
omidă care a mâncat timp de șapte zile diferite fructe și diverse alimente. În grupă își face
apariția Omida.

” Bună dimineața dragi copii! Eu sunt o omidă tare prietenoasă. Zilele trecute, în
timp ce mă plimbam prin grădină, v-am zărit în curtea grădiniței. Erați veseli și ascultători.
Am auzit doar lucruri frumoase despre voi, și m-am gândit că doar voi mă puteți ajuta. După
cum vedeti eu sunt mică și puțin tristă. Haideți să vă spun de ce sunt eu asa trist: Într-o
dimineață însorită Zâna Primăvară m-a întrebat cum au apărut fluturașii? Dar.....ca printr-o
magie parcă am uitat tot, și sunt tare tristă. Dar, eu sunt convinsă că voi mă puteți ajuta să
aflu din nou cum a apărut fluturașul. Pentru a mă ajuta, mai întâi trebuie să rezolvăm câteva
sarcini. Mă ajutați să îmi recapăt din nou zâmbetul? Să fiu iar fericită?
Cu drag,
Omida.
Mesajul zilei:
,,Haideti copii, cu toți să muncim
Dorintele Omidei să îndeplinim
Ajutoarele ei să devenim
Si zâmbetul să-i dăruim”
Tranziția: Voi face aprecieri asupra modului de desfășurare a activității și voi cere copiilor
să facă rândul și să se deplaseze spre centrele de interes deschise: cântecul ,,Bat din palme
/Clap, clap, clap/ Din picioare / Trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și spre centre noi
pornim.
PROIECT DIDACTIC

Grădinița:Grădinița cu Program Normal Șoimuș


Data: 31.03.2022
Nivel: I și II
Grupa: ,,Fluturașilor” Combinată
Educatoare: Magdaș Dana Georgiana
Tema anuală: ,,Cănd, cum și de ce se întâmplă``
Tema proiectului: ,,Tablou de primăvară``
Tema săptămânală: „În lumea minunată a insectelor”
Categoria de activitate: Jocuri și Activități liber alese (ALA 1)
Centre de interes deschise :
Artă: ,,Omida”- pictură
Știință : ,,Omida colorată” continuă șirul
Construcții: ,, Gard pentru grădina cu flori”
Obiective operaționale:
- Să realizeze o omidă prin tehnica specifică picturii;
- Să intuiască materialele didactice folosite în tehnica picturii făcând apel la
cunoștințele dobândite anterior;
- Să realizeze o omidă folosind materialele de lucru , alternând corect culorile; grupa
mică două culori, grupa mijlocie trei culori, grupa mare patru culori, respectând
legenda dată de educatoare;
- Să îmbine piese de lego sau cuburi de lemn pentru realizarea unui gard pentru grădina
cu flori și omizile din ea.
Strategia didactică:
 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația,
problematizarea, exercițiul.
 Material didactic: acuarele, pensule, pahare, servețele, omidă realizată din cofrage de
ouă, capace de sticlă, ochi mobili, piese de lego, cuburi din lemn, machetă cu flori.
 Forma de organizare: pe grupuri mici, individual.
Durata : 30 minute.
Șcenariul didactic

Eveniment Conținutul ștințific Strategii Evaluare


Didactic Didactice
1.Momentul Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea
organizatoric
activităților:
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialului necesar pentru activități.
2.Captarea Captarea atenției se realizează prin intermediul unei Conversația Apreciere verbală
atenției
surprize. În cutia în care s-a aflat Omida , se află Observația asupra
ecusoane cu fluturi, omizi și flori, specifice fiecărui comportamentului
centru de lucru. Se împart ecusoanele copiilor copiilor
corespunzător fiecărui centru de lucru, astfel încât
fiecare copil se va așeza la centrul căruia îi corespunde
ecusonul din piept.
3.Anuțarea Copiii sunt conduși pe la toate centrele și li se prezintă Conversația Apreciere verbală
temei și a
temele pe care le au de realizat. Se intuiesc materialele asupra
obiectivelor
și li se propune să-și aleagă un centru, atrăgându-li-se comportamentului
atenția că se pot schimba centrele doar după ce copiilor
realizează sarcinile propuse.
4. Dirijarea Copiii vor fi invitați să se așeze la centrul
învățării Explicația
corespunzător. O să demonstrez copiilor modul de Aprecierea
lucru pentru fiecare centru. În timp ce copiii lucrează, corectidunii
îi voi supraveghea, voi da indicații și ajutor acolo unde Conversația răspunsurilor
este necesar.
La centrul ARTĂ, activitatea va debuta cu intuirea
materialelor de pe măsuță (omidă realizată din cofrag Demonstrația
de ouă, acuarele, pensule, pahare cu apă, servețele). Le
voi spune că vom picta omida.
La centrul ȘTIINȚĂ, copiii vor avea de realizat o Exercițiul Aprecieri verbale

omidă colorată din capace de sticlă, alternând corect asupra

culorile: grupa mică două culori, grupa mijlocie trei comportamentului

culori și grupa mare patru culori. Exercițiul copiilor.


La centrul CONSTRUCȚII, copiii vor avea de
construit în jurul unei machete cu flori, gardul grădinii
și omidele din interiorul acesteia.
5.Obținerea Copiii sunt invitați să-și aleagă centrul de interes dorit. Materialele Aprecierea
performanței
Copiii își aleg centrul de interes preferat. specifice rezultatelor prin
Educatoarea urmărește activitatea din fiecare centru, fiecărui laude și aprecieri.
intervine cu sugestii și ajutor, dacă este cazul. centru
Exercițiul
6.Asigurarea Copiii vor fi așezați unul după celălalt și vom face Aprecierea
retenției și a Conversația
turul galeriei pentru a analiza realizarea sarcinilor. corectitudinii
transferului
Copiii vor descrie ce au făcut la fiecare centru, iar răspunsurilor
educatoarea va aprecia activitatea de la fiecare centru.
7.Evaluarea Voi face aprecierea activităților pe grupuri privind Conversația Aprecieri verbale,
modul de participare, comportamentul copiilor și individuale și
rezultatul obținut. Explicația colective.
PROIECT DIDACTIC

Grădinița:Grădinița cu Program Normal Șoimuș


Data: 31.03.2022
Nivel: I și II
Grupa: ,,Fluturașilor” Combinată
Educatoare: Magdaș Dana Georgiana
Tema anuală: ,,Cănd, cum și de ce se întâmplă``
Tema proiectului: ,,Tablou de primăvară``
Tema săptămânală: „În lumea minunată a insectelor”
Categoria de activitate: ADE
Domeniul experiențial: DLC (domeniul limbă și comunicare)
Tema activității: ,,Omida mâncăcioasă”
Mijloc de realizare: Povestirea educatoarei
Tipul activității: dobândirea de noi cunoștințe
Obiective opraționale:
- Să redea titlul povești în urma povestirii educatoarei;
- Să precizeze personajele din povestire pe baza poveștii ascultate;
- Să enumere cel puțin două alimente grupa mică, trei grupa mijlocie și patru grupa
mare prezente în povestea expusă;
- Să redea firul logic al povești pe baza întrebărilor puse de educatoare.
Scopul activității: Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și exprimare
corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, expunerea, povestirea, descoperirea
Mijloace didactice:Omida, cutie, siluete din poveste, alimentele în forma naturală din
poveste, minge.
Durata: 20 minute
Șcenariul didactic
Evenimentul Conținutul ștințific Strategii Evaluare
didactic didactice
1.Momentul Voi asigura condițiile necesare unei bune desfășurări a
organizatoric activității.
Voi așeza perinuțele sub forma unui semicerc.
Voi pregăti in prealabil materialele necesare desfășurării
activității.
2.Captarea Captarea atenției se face cu ajutorul Omidei. Copiii vor Conversația
atenției asculta povestea ,,Omida mâncăcioasă” de Eric Carle
3. Anunțarea Se va realiza în mod direct prin enuțarea verbală a Explicația
temei și a obiectivelor operaționale la nivelul de înțelegere al copiilor.
obiectivelor Educatoarea anunță titlul poveștii și obiectivele ,,Vom asculta
împreună povestea ,,Omida mâncăcioasă” scrisă de Eric
Carle.
Conversația
Voi citi această poveste, iar voi trebuie să fiți foarte atenți, să
ascultați și să țineți minte cele citite.
4. Ne vom aminti care este tema despre care am vorbit în Conversația
Reactualizarea această săptămână și cunoștințele pe care le avem despre
cunoștințelor insecte.
5.Dirijarea Expunerea poveștii de către educatoare. Aprecierea
învățării
Conținutul poveștii va fi prezentat de către educatoare, cu Conversația comportament
intonația adecvată, cu tonalitatea potrivită, cu modularea ului copiilor
vocii pentru a imita personajele , cu marcarea pauzelor
determinate determinate de punctuație, mimica și gestica
adecvate situaților. Pentru fiecare element din poveste, se va
folosi o elemente naturale și se vor prezenta la momentul
Explicația
potrivit în cadrul poveștii. În timpul expunerii se va urmării
stabilirea locului și a timpului de desfășurare a
evenimentelor, evidențierea elementelor și a succesiunii
evenimentelor, insistarea asupra unor pasaje mai importante.
Pe parcursul poveștii se vor explica cuvintele și expresiile
necunoscute. Expnerea
- Degrabă-repede;
- Fragedă-crudă, tânără;
- Cocon-casa omidei

6.Obținerea Obținerea performanței se realizează prin întrebări din Conversația Aprecierea


performanței poveste. comportament
-Cum se numeşte povestea? (Copiii repetă titlul poveştii ului și a
„Omida mâncăcioasă”.)
răspunsurilor
-Care sunt elementele întâlnite în poveste?
(Copiii enumeră copiilor.
elementele:măr,pere,prune,căpșuni,portocale,prăjitura,îngheța
tă,castravete Explicația
murat,cașcaval,salam,acadea,plăcintă,brioșă,pepene.)
Cu ajutorul imaginilor cu aspecte din poveste vom recapitula
principalele momente.
1. Pe cine recunoașteți in acest tablou?
2. Ce a mâncat omida în prima zi? Dar în a doua?, Dar
în a treia?
3. Sâmbătă oare ce a mai mâncat omida?
4. Ce s-a întâmplat cu omida după ce a mâncat așa mult? Explicația
5. În ce s-a transformat omida?
Este desprins mesajul poveştii:Omizile pe care unii dintre noi
le percepem ca fiind urâte,cresc și se transformă în fluturi
superbi. Să încercăm să ocrotim orice ființă,oricât de mică ar
fi ea,ca să poată crește pentru a-și îndeplini visele și a devini
ceea ce își dorește.
7.Asigurarea Asigurarea retenției și a feedbackului se realizează prin Conversația Aprecierea
retenției și a fixarea poveștii. Fixarea se realizează cu ajutorul unor comportament
feedbackului întrebări puse de educatoare, copilul care răspunde corect ului și a
pune silueta pe machetă refăcându-se astfel, firul poveștii. Explicația răspunsurilor
-Care este titlul povesti noastre? copiilor.
-Când a ieșit omida din ou?
-Ce a mâncat luni omida?
-Ce a mâncat marți omida?
-Dar miercuri? Dar joi? Dar vineri?
-Sâmbătă, oare ce a mâncat omida?
-De ce a durut-o burtica pe omidă?
-Ce a mâncat omida duminică?
-Cum a devenit omida?
-Ce și-a construit omida?
-Cum se numește casa omizii?
-Cât timp a dormit omida?
-În ce s-a transformat omida?
Copii sunt încurajați să spună cum s-au simțit la activitate și
la ce folosește faptul că am desfășurat această activitate.

8. Evaluarea La finalul activității copiii vor primi aprecieri generale Conversația Aprecieri
asupra modului în care și-au desfășurat activitatea. verbale.

PROIECT DIDACTIC
Grădinița:Grădinița cu Program Normal Șoimuș
Data: 31.03.2022
Nivel: I și II
Grupa: ,,Fluturașilor” Combinată
Educatoare: Magdaș Dana Georgiana
Tema anuală: ,,Cănd, cum și de ce se întâmplă``
Tema proiectului: ,,Tablou de primăvară``
Tema săptămânală: „În lumea minunată a insectelor”
Categoria de activitate: ADE
Domeniul experiențial: DOS (domeniul om și societate )
Mijloc de realizare: activitate practică
Tipul activității: Consolidare de priceperi și deprinderi
Obiective operaționale:
- să denumească materialele de lucru pe baza cunoștințelor dobândite anterior;
- să aplice pe aripa fluturelui cel puțin patru buline grupa mică, șase buline grupa
mijlocie și opt buline grupa mare pe baza deprinderilor dobândite anterior;
- să lipească aripile fluturelui pe suportul primit pe baza indicațiilor primate;
- să utilizeze în exprimare limbajul specific activităților practice.
Strategii didactice:
 Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei.
 Mijloace didactice:aripi de future, modelul educatoarei, buline colorate, lipici,
șervețele, tuburi din hârtie, ochi mobili, sârmă plușată.
 Forme de organizare: individual
Modalități de evaluare: lucrările realizate de copii.
Durata : 20 minute

Șcenariul didactic
Evenimentul Conținutul ștințific Strategia Evaluare
didactic didactică
1.Momentul Voi asigura condițiile necesare unei bune desfășurării a Observarea
organizatoric comportament
activității.
ului copiilor
Aranjarea materialului didactic pentru activitatea ce
urmează să o desfășurăm.
2.Captarea Captarea atenției se realizează prin descoperire, sub Conversația Aprecieri
atenției
formă de surpriză a materialeleor necessare desfășurării Observația pozitive asupra
activității. comportament
ului copiilor
3. Anuțarea Astăzi, împreună vom aplica buline pe aripile Conversația Observarea
temei și a
fluturelui, vom lipi aripile pe suport, îi vom pune ochi comportament
obiectivelor
mobili, iar la final vom descoperi că am confecționat ului copiilor
Explicația
minunatul fluture din povestea ascultată anterior.
4.Reactualizarea Ne vom reaminti împreună depsre insectele care își fac Conversația Observarea
cunoștințelor apariția în anotimpul Primăvara, și vom face referire la comportament
anterioare. poveste, cum o omidă s-a transformat într-un minunat ului copiilor
fluture.
5.Dirijarea Prezentarea și intuirea lucrării model: Conversația Aprecierea
învățării Le voi prezenta copiilor modelul făcut de mine. comportament
Se intuiesc materialele aflate pe măsuțe: lipici, ului copiilor
șervețele, buline colorate, aripi de fluture, ochi mobili,
sârmă plușată, tub de hârtie.
Explicarea modului de lucru:
Explicația
Le voi explica și demnostra copiilor modul de lucru.
Vom începe prin decorarea aripilor cu buline colorate,
în continuare vom lipi fluturașul pe suportul din hârtie, Demonstrați
a Observarea
și îi vom atașa ochii mobili și sârma plușată. Vom
comportament
obține astfel, un minunat Fluture.
Exercițiul ului copiilor
Exerciții de încălzire a mâinilor:
Pentru a lucra cât mai corect, întâi vom executa miscări
de încălzire a mâinilor și degetelor pe versurile:
,,Miscăm degețelele
Batem tare palmele
Ne spălăm mânuțele
Și le scuturăm”

6.Obținerea Executarea temei de către copii: Exercițiul Executarea


performanței La semnalul meu fiecare copil va începe să lucreze. lucrării.
Voi urmării modul de lucru, respectarea etapelor de
realizare a lucrării și voi sprijini copiii care au nevoie
de ajutor.
7.Evaluarea Se va realiza aprecierea lucrărilor copiilor prin Conversația Analiza
activității și metoda ,,Turul galeriei” lucrărilor
asigurarea Îi voi întreba pe copiii dacă le-a plăcut activitatea și la realizate de
Explicația
retenției ce ne ajuta faptul că am desfășurat această activitate , către copii
dacă vor mai utiliza deprinderile și cunoștințele
Conversația
dobândite. Aprecierea
comportament
ului copiilor
8. Evaluarea Copiii vor pleca spre baie pentru a se spăla pe mâini,
activității pe linia melodică ,,Bat din palme clap, clap clap”

PROIECT DIDACTIC
Grădinița:Grădinița cu Program Normal Șoimuș
Data: 31.03.2022
Nivel: I și II
Grupa: ,,Fluturașilor” Combinată
Educatoare: Magdaș Dana Georgiana
Tema anuală: ,,Cănd, cum și de ce se întâmplă``
Tema proiectului: ,,Tablou de primăvară``
Tema săptămânală: „În lumea minunată a insectelor”
Categoria de activitate: Jocuri și activități alese (ALA2)
Tema activității: Joc distractiv ,,Hrănește omida”
Joc liniștitor ,,Zboară fluturașul meu”
Obiective operaționale:
- Să arunce fructele și legumele în gura omizii;
- Să execute corect târârea,aruncarea de pe loc și alergarea;
- Să respecte regulile jocului;
Strategii didactice:
 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul.
 Mijloace didactice: două coșuri, jetoane mici cu insecte, jetoane cu fluturași și
jetoane cu omizi, aripi de fluture, baghetă.
 Forma de organizare: individual și pe grupe.
Durata : 30 minute

Șcenariul didactic
Evenimentul Conținutul științific Strategii Evaluarea
didactic didactice
1.Momentul Voi creea spațiul adecvat pentru desfășurarea
organizatoric jocului. Împart copiii în două echipe: echipa
fluturilor și echipa omidelor.
2. Captarea Se realizează prin intermediul materialelor Conversația Aprecierea
atenției pregătite pentru joc. verbală a
comportamentului
copiilor
3.Anunțarea Voi anunța jocurile ce urmează să le desfășurăm: Conversația Aprecieri verbale
temei și a Joc distractiv ,,Hrănește omida”și joc liniștitor asupra
obiectivelor ,,Zboară fluturașul meu” comportamentului
copiilor.
4.Dirijarea ,,Hrănește omida”-joc distractiv Aprecieri verbale
învățării Voi explica modul de desfășurare al jocului de asupra
mișcare : jucătorii vor fi grupați în două echipe, Explicația comportamentului
echipa fluturașilor și echipa omidelor. copiilor
Copiii se aliniază pe două coloane și țintesc omida
cu alimente din plastic, pentru a o hrăni. Dacă vor
Jocul
nimeri omida (cort de joacă-tunel) vor recupera
alimentul tâtându-se prin tunel, iar dacă nu vor
nimeri, vor merge la capătul rândului. Câștigă
Exercițiul
echipa care termină prima de hrănit omida.
Regulile jocului:
-copiii sunt împărțiți în două colane si nu au voie
să iasă din rând;
-dacă vor nimeri omida vor merge prin tunel , iar Explicația
dacă nu vor merge la capătul rândului;
-câștigătoare este echipa care termină de hrănit
prima omida.
Desfășurarea jocului de probă:
Un copil de grupa mare va executa traseul Demonstrația
demonstrând și restul colegilor, pe baza
explicațiilor primite de la educatoare.

Desfășurarea jocului:
Voi urmări buna desfășurare a jocului. Copiii își Jocul
vor putea susține colegii din echipă încurajându-i.
După terminarea jocului se va desemna echipa
câștigătoare. După terminarea jocului distractiv,
Omida Relu s-a obosit foarte tare, astfel le propune
copiilor să se așeze pe covor/perinuțe cu picioarele
întinse pentru a forma o floare și să se joace un joc
care se numește ,,Zboară fluturașul meu”

,,Zboară fluturașul meu”


Prezentarea regulilor jocului
Voi explica regulile jocului ,,Zboră fluturașul
meu”. Copiii stau pe perinuțe. Un copil va primi
aripi de fluture , iar restul copiilor se vor așeza pe
perinuțe în șezut, cu picioarele întinse, pentru a
forma o floare. Copilul cu aripi de fluture va sta în
mijloc, iar cu ajutorul unei baghete va atinge un
coleg, care va prelua rolul fluturelui. În momentul
în care îl va atinge cu bagheta va spune o
propoziție despre copilul care urmează să îl
înlocuiască. Jocul se va termina în momentul în
care toți copiii vor juca rolul fluturelui.

Regulile jocului:
-copiii stau pe perinuțe în șezut cu picioarele
întinse pentru a forma o floare;
-pe rând toți copiii vor primi aripi de fluture;
-în momentul în care primesc aripi de fluture
trebuie să își aleagă cu bagheta un alt copil;
- în momentul în care își lege trebuie să spună o
scurtă propoziție despre el, de ce l-a ales?

Desfășurarea jocului de probă:


Un copil din grupa mare va executa jocul de probă
demonstrând și restul copiilor jocul, pe baza
explicațiilor primite.

5.Obținerea Desfășurarea jocului : Explicația Aprecierea


performanței
Voi urmări buna desfășurare a jocului și corectitudinii
respectarea regulilor. Voi interveni cu explicații executării jocului.
suplimentare, dacă este cazul.
6.Asigurarea Voi felicita copiii că eu respectat regulile jocului. Conversația Aprecieri verbale
retenției și a -Ce jocuri ne-am jucat?
tranferului. -Cu cine ne-am jucat?
7.Evaluarea Îi voi felicita pe toți pentru modul în care s-au Conversația Aprecieri verbale
descurcat pe parcursul zilei , voi face aprecieri asupra întregii
generale și individuale asupra întregi activități și a activități.
modului în care s-au implicat, iar pentru a sărbători
reușita Omida îi recompensează cu insecte din
ciocolată și fețe zâmbitoare.

Omida Mâncăcioasă

 Un oușor stătea pe o frunză, în lumina lunii.


Într-o duminică dimineața, când soarele răsări, cald  și zâmbitor- poc!- din oușor ieși o omidă
mică.
Îi era foarte foame, asa că porni degrabă să caute de mâncare.
      Luni găsi un măr și-l mâncă.Totuși, îi mai era foame.
      Marți mâncă doua pere.Totuși nu se sătură.
      Miercuri mâncă trei prune.Tot îi mai era foame.
      Joi mâncă patru căpșuni.Tot nu se sătură.
      Vineri mâncă cinci portocale, dar tot îi era foame.
      Sâmbătă oare ce-a mai mâncat omida: o prăjitură de ciocolată, o înghețată, un castravete
murat, o felie de cașcaval, o bucată de salam, o acadea, o felie de plăcintă cu cireșe, un cârnat,
o brioșă și o felie de pepene.
       În noaptea care a urmat, pe omidă a durut-o burtica.
       Veni o noua zi de duminică. Omida mâncă o frunză verde și fragedă și se simți mult mai
bine.
În sfârșit, nu-i mai era foame.Și, dintr-o omidă mititică, se facuse o omidă mare și grasă.
Omida își construi o căsuță, numită cocon, și se culcă înăuntru.După două săptămâni și mai
bine de somn, se trezi.Făcu o gaura în cocon și, când se strecura încet afara…
                    …era un minunat fluture!

S-ar putea să vă placă și