Sunteți pe pagina 1din 4

TORTOLEA (COJOCARU) ADELA

NEACSU (TORTOLEA) CAMELIA


11.11.2020
MOE – AN I – GRUPA I

ANALIZA INDICATORI

Domeniul : A. Capacitatea instituțională.

Criteriul : a) Structurile instituționale, administrative și manageriale Indicatorul

3. Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă și de gestionare a informației

A.11. Existența sistemului de comunicare internă cu personalul

propriu, cu beneficiarii direcți ai educației și cu părinții /

reprezentantul legal – în calitate de beneficiari indirecți ai

educație conform reglementărilor legale.

Comunicarea comunicare internă cu personalului propriu, cu beneficiarii direcți ai educației și cu


părinții se realizeaza prin intermediul Consiliului de Administratie, in care paricipa reprezentanti din
partea cadrelor didactice, parintilor si consiliului local. Acestia sunt prezenti la sedintele desfasurate in
vederea adoptarii anumitor hotariri la nivel de institutie de invatamant.

Consiliul elevilor si asociatia de partintilor,intalnirile periodice cu parintii

A.12. Existența sistemului de comunicare externă - cu autorități

publice, alte instituții și organizații.

Prin intermediul site-ului institutiei de invatamant,retele de socializare,mass-media

Analiza

A.13. Existența sistemului de înregistrare, gestionare, arhivare și actualizare a datelor – inclusiv


accesarea platformelor și completarea bazelor electronice de date (cu asigurarea securității datelor
personale), conform legislației în vigoare*.

SIIIR , Platforma ARACIP

A.12.t./1. Comunicarea cu reprezentanții agenților economici din domeniile de pregătire școlarizate,


în vederea stabilirii unei oferte de formare profesională și a elaborării curriculumului în concordanță
cu nevoile specifice al pieței muncii pe plan local și cu prioritățile de dezvoltare locală.
TORTOLEA (COJOCARU) ADELA
NEACSU (TORTOLEA) CAMELIA
11.11.2020
MOE – AN I – GRUPA I
Atragerea reprezentantilor economici din domeniile de pregatire, in vederea efectuarii practicii
necesare pentru formarea profesionala prin organizarea de evenimente (targuri in cadrul scolii)/
invatare 1 la 1 sau prin cooperare.

Analiza SWOT ne ajută să ne concentrăm eforturile pentru a exploata punctele tari, a minimaliza
influența punctelor slabe, a folosi la maxim oportunitățile şi a aborda creativ şi rațional obstacolele,
pentru a realiza scopul acestei Strategii de comunicare.(puncte tari,puncte
slabe,oportunitati,amenintari)

B.18. Respectarea termenelor și a altor prevederi legale privind răspunsul la solicitările de informații
de interes public și a cerințelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin diverse proceduri. (GDPR)

B.19. Colectarea sistematică, de la nivelul comunității și al unității de învățământ, a datelor privind


factorii de risc care pot afecta participarea școlară, starea de bine a antepreșcolarilor, preșcolarilor/
elevilor și obținerea rezultatelor scontate.

RAEI

B.20. Colectarea sistematică a datelor privind opțiunile de orientare școlară și, după caz, profesională
a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor / elevilor din anii terminali, pentru fiecare nivel de
învățământ și program de studio.

Aplicarea de chestionare catre elevi,chestionare catre parinti.

B.21. Colectarea sistematică, de la nivelul comunității și al unității de învățământ, a datelor privind


destinația ulterioară a absolvenților, pentru fiecare nivel de învățământ și program de studiu, pe bază
de eșantion

Chestionare aplicate elevilor

B.22. Inexistența situațiilor de segregare școlară, definite conform reglementărilor în vigoare

Rpoarte SIIIR

B.20t. Colectarea sistematică, de la nivelul comunității și al unității de învățământ, a datelor necesare


pentru corelarea ofertei de formare profesională a unității de învățământ cu cererea pieței muncii.

Aplicarea de chestionare adresate elevilor in vederea determinarii parcursului viitor al acestora.


TORTOLEA (COJOCARU) ADELA
NEACSU (TORTOLEA) CAMELIA
11.11.2020
MOE – AN I – GRUPA I

C.15. Informarea sistematică a beneficiarilor direcți și indirecți ai educație privind derularea procesului
de învățământ și privind rezultatele așteptate și obținute

Postarea pe site-ul institutiei de invatamant a diferitelor rezultatae la concursuri locale, judetene,


nationale, la materiale confectionate de copii, organizarea de activitati deschise, realizarea
activitatilor educative (serbari).

C.16. Demonstrarea caracterului sistematic al comunicării interne – cu personalul unității de


învățământ și cu beneficiarii direcți ai educației

Consilierea cu parintii realizata, saptamanal de cadrele didactice. Organizarea unui program de discutii
cu directorul institutiei de invatamant.

C.17. Reducerea termenelor de răspuns la solicitările beneficiarilor direcți și indirecți de educație, ale
personalului și ale persoanelor și instituțiilor cu care se comunică, sub termenele prevăzute de lege.

Trecerea prin C.A.-se discuta,se propune ,se voteaza.

C.18. Utilizarea, de către personalul unității de învățământ, a mijloacelor electronice de arhivare și


regăsire a datelor, înregistrărilor și documentelor.

Baze de date stocate in UPS. (SIIIR/RAEI)

C.19. Asigurarea accesului, acolo unde este cazul, la date și informații relevante pentru beneficiarii cu
dizabilități, în limbaje, formate și forme de comunicare adaptate tipului de dizabilitate, pe baza
acordului părintelui sau al reprezentantului legal.

Un parteneriat intre Institutia de invatamant si CMBRAE – Prezenta zilnica a unui consilier scolar in
unitatea de invatamant.

C.20. Prelucrarea și utilizarea datelor naționale, județene și locale în activitatea de planificare și


raportare.

Comisia CEAC
TORTOLEA (COJOCARU) ADELA
NEACSU (TORTOLEA) CAMELIA
11.11.2020
MOE – AN I – GRUPA I