Sunteți pe pagina 1din 4

PASTELUL - TEXTUL DESCRIPTIV

Privești de pe poteca ce urca-n deal la noi, Ce râsete, ce chiot pe drumurile viei -


Din zbor întâia barză cum cade pe zăvoi. Pe unde-au mers părinții îți duci și tu copiii.

Vezi trenul care intră încet de tot în gară O nouă viață astăzi de viața veche legi,
Și omul care sapă și plugul care ară. Dau muguri pretutindeni din veștedele crengi.

A nins cu nea de floare pe prunii din livezi Cu apa ei lumina ți-a botezat câmpia.
Și munții de la Rucăr cu iarna lor îi vezi Ce pace e pe omul în alb ce sapă via,

Gâlgâitor, din iarba un șipot s-a trezit Pe barza ce se duce pe Arges tot în sus,
În tine și prin ramuri e cerul limpezit. Pe-adâncul rost al vieții la care te-ai supus.

Mărțișor de Ion Pillat

Citește cu atenție textul și răspunde la următoarele cerințe:


Subiectul I (48p)
1.Identifică din text două cuvinte din câmpul lexical al naturii. 8p
................................................................................................................................................................
2. Alege răspunsul corect Adevărat (A) sau Fals (F) , justificând răspunsul cu citate din textul suport.
a) Tema poeziei este natura. A F 8p
Justificare…..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
b) Anotimpul descris este primăvara. A F
Justificare…..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
c) Perspectiva din care este prezentată primăvară este panoramică (de sus ) A F
Justificare…..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
d) În poezie sunt redate atât elemente terestre cât și elemente cosmice A F
Justificare…..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3.Identifică un epitet, o comparație, o metaforă. 12p
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Precizează ce rimă, măsură și ce tip de strofă are poezia. 12p
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5.Transcrie o imagine vizuală și una auditivă din text. 8p
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. Transcrie două versuri în care se face simțită prezența eului liric. 8p
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Subiectul II (30p)
II Argumentează , în 150-200 de cuvinte, că poezia Mărțisor de Ion pillat este text descriptiv literar.
Oficiu 10 p
Redactare 12p (unitatea compoziției – 2 p.; coerența textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și
vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia – 2 p.; punctuația – 2 p.; așezarea corectă a textului
în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1 p.).

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


TEST - TEXTUL DESCRIPTIV

Lumina e mai caldă şi-n inimă pătrunde;


Prin râpi adânci zăpada de soare se ascunde.
Pâraiele umflate curg iute şopotind,
Şi mugurii pe creangă se văd îmbobocind. ( Vasile Alecsandri, Sfîrşitul iernei )

1.Alege varianta corectă şi exemplifică acolo unde este precizat:


Criteriul de Descrierea (trăsături) Exemple
analiză
CE a) un cadru natural; Justificare: Obiectul descrie este..
se descrie? b) obiecte, acţiuni.

CINE a) e făcută de un narator de Justificare.....


face persoana a III-a ce transmite
descrierea? sentimente de încântare;
b) e făcută de eul liric împlicat
afectiv.
CUM a) prezenţa unor cuvinte din Termeni din câmpul lexical al....
se face câmpul lexical al aspectului
descrierea? descris;
b) text cu termeni tehnici şi
ştiinţifici.
a) prezenţa figurilor de stil şi Exemple.....
imaginilor artistice;
b) absenţa figurilor de stil şi
imaginilor artistice;

a) predomină grupul nominal, Justificare.......


iar verbele mai puţine;
b) numeroase verbe de persoana
a III-a.

2. Demonstrează, prin trei argumente, că strofa citată din ” Sfîrşitul iernei” de Vasile Alecsandri
reprezintă un text descriptiv în versuri::
Strofa citată este un text................................................ de tip......................................, deoarece
prezintă .........................................ale ........................................................ prin intermediul figurilor de
stil....................................................................................... şi imaginilor artistice
..........................................................................................................
.........................................................................
Din strofă se desprind sentimente de .............................................faţă
de...............................................
3. Completează enunțul de mai jos, astfel încât să obții o definiție a pastelului.
Pastelul este un.............................literar, în care autorul își exprimă...........................................,
....................................................................................................................................................................
4.Completează fiecare afirmație de mai jos cu A, dacă o consideri adevărată, sau cu F,
dacă o consideri falsă.
a. În textul dat modul de expunere predominant este descrierea literară de tip tablou.....
b. În textul dat, tema centrală este natura.........
c. În textul dat, se folosesc procedeele de expresivitate artistică................
d. În textul dat, sunt folosite imagini auditive.......
e. In textul dat este folosită o comparație.....
f. Textul dat este alcătuit din strofă de tip catren.....
g. În cele patru versuri este descris anotimpul iarna.......
h. Textul are rimă încrucișată.....
j. Măsura ultimului vers este de 15 silabe...

5. Precizează ce rimă, măsură și ce tip de strofă are strofa .

6. Alege o figură de stil din strofa dată și comentează rolul acesteia

7. Comentează semnificația întregii strofe într-un text de 30-40 de cuvinte.