Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele

elevului_________________________________________
Clasa______________
Data_______________

FIŞĂ DE LUCRU

I. Se dau versurile:
„De viforniţa păgână,
Se-ndoiesc nucii, bătrânii,
Plânge-un pui de ciocârlie
Sus, pe cumpăna fântânii.
Îl ascult şi simt sub gene
Cum o lacrimă-mi învie;
Ni s-aseamănă povestea,
Pui golaş de ciocârlie.”
Se cere:
 descoperiţi imagini vizuale şi auditive;
 căutaţi o personificare şi un epitet;
 ordonaţi în topică normală o inversiune;
 spuneţi într-o frază ce sentiment predomină.
II. Descoperiţi măsura şi rima versurilor:
a. „Doină, doină, cântec dulce,
Când te-aud nu m-aş mai duce.”
(Poezie populară)
b. „Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele –
Noapte bună!”
(Mihai Eminescu)
c. „A fost odată ca-n poveşti,
A fost ca niciodată,
Din rude mari împărăteşti
O prea frumoasă fată”
(Mihai Eminescu)
III. Stabiliţi ritmul din strofele de mai sus.