Sunteți pe pagina 1din 340

Coordonator prof. dr.

Boloş Natalia Manuela


Coordonator prof. dr. Alina Dragoş
prof. Loredana Botiş, prof. dr. Arnold Maier, prof. Rodica Pop
Lucrarea este elaborată în conformitate cu programa școlară în vigoare.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a X-a / coordonator: prof. dr. Boloș Natalia, prof. dr. Dragoș
Alina, prof. Botiș Loredana, prof. dr. Maier Arnold, prof. Pop Rodica – Satu Mare, 2017
ISBN 978-973-0-26057-1

I. Boloș Natalia
II. Dragoș Alina
III. Botiș Loredana
IV. Maier Arnold
V. Pop Rodica

Ilustrație de copertă: Hamza Daniel-Nathanael


Stimați profesori, dragi elevi,

Izvorâtă din dorința de a oferi un instrument de sprijin în activitățile desfășurate la ora de


limba și literatura română, cartea aceasta își propune să vă faciliteze accesul în lumea
„personajelor în căutarea unui autor”, a „plimbărilor prin pădurea narativă” sau a „corolei de
minuni”. Căci, dincolo de foșnetul hârtiei, se ascunde spațiul magic și provocator al
cunoașterii ce vă va îndruma, sperăm noi, spre succes și performanță.

Veți găsi în cuprinsul ei următoarea structură:

Teste de evaluare inițială însoțite de bareme de corectare;


Fișe de progres care asigură parcurgerea, analiza și interpretarea tuturor speciilor
reprezentative cuprinse în programa școlară a clasei a X-a. Din punct de vedere
algoritmic, primul text selectat aparține unui autor canonic, cel de-al doilea este un
text la prima vedere. Aceste fișe de lucru urmăresc toate genurile literare și evoluția
literaturii române începând cu pașoptismul și terminând cu neomodernismul;
Teste sumative însoțite de bareme de corectare.

Lucrarea nu are drept scop conturarea unor imagini sinoptice asupra operelor supuse
atenției, ci urmărește să facă posibilă structurarea unor concepte, analiza și interpretarea
literaturii într-un spațiu de dezbatere exegetică și culturală, în raport de contiguitate cu orele
de curs.

Nouă, autorilor ei, ne-a fost drag să o elaborăm pentru voi. Vouă, tuturor, sperăm să vă
hrănească spiritul și să vă suscite curiozitatea.

Nu întâmplător, cartea se deschide cu lumea basmului, propunând, așadar, ritualul unei


inițieri. Dacă la sfârșitul acestui traseu, imaginația și știința v-au înlesnit călătoria în labirintul
ficțiunii și găsirea unui sens profund, înseamnă că sunteți înzestrați!

Autorii

2
TESTE INIŢIALE

3
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TESTE INIŢIALE

TEST INIŢIAL

Subiectul I (50p)

Citeşte cu atenţie textul următor pentru a putea răspunde cerinţelor:

Zvârlind de atâţia ani undiţa şi aşezând cârlige, i se arătase şi lui de câteva ori vestita
lostriţă, nălucind prin bulboane, mlădie şi întru totul minunată, ca un peşte din poveste. Dar
totuşi peşte adevărat. Acum, când a ajuns flăcău voinic şi a deprins toate vicleşugurile
sălbăticiunilor, a izbutit s-o prindă odată în undiţă. Numai o clipă! Când, cu inima bătând
nebuneşte, se arcui s-o tragă afară, lostriţa scăpă şi se duse cu nadă cu tot. Prin câte trecuse
desprinsese şi ea uneltele oamenilor şi învăţase să scape de ele. Aşa se mângâia Aliman,
istorisind păţania. Asta era pe la începutul primăverii. Pe la mijlocul verii a ochit-o din nou
şi a încolţit-o într-un cot cu apa scăzută numai până la glezne. Plecându-se repede deasupra
ei, a înhăţat-o în braţe. Dar sălbăticiunea a zvâcnit o dată cu putere, l-a plesnit cu coada
peste obraz şi i-a scăpat din mâini ca o săgeată licătoare, cum îi scăpa duminica câte o
zvârlugă de fată la horă. Doar că n-a auzit-o şi pe ea hohotind. Flăcăul a rămas multă vreme
acolo buimac, cu gura căscată, şi de atunci nu i-a mai ieşit din carnea braţelor o
dezmierdare, ca un gust de departe al lostriţei. Îi simţea mereu povara şi forma în mâinile
nedibace şi în sufletul tulburat. Aliman era frumos şi voinic. Nu ştia de frica nimănui. Cu atât
mai puţin de a celor nevăzute şi neştiute. Bistriţa pentru el nu mai avea taine şi ţinea la adânc
ca o vidră. S-a jurat să prindă lostriţa vie şi nu şi-a mai îngăduit zi-noapte hodină.
(Vasile Voiculescu, Lostriţa)

1. Explică sensul expresiei: a deprins toate vicleşugurile (5p)


………………………………………………………………………...........................................
2. Subliniază în text două cuvinte din câmpul semantic al termenului- titlu. (5p)
……..…………………………………………………………………….....................................
3. Precizează într-un enunţ tema textului. (5p)
……………………………………………………………………...……………………………

4
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TESTE INIŢIALE

4. Rescrie enunţul care prezintă motivul pentru care lostriţa reuşeşte să scape în viziunea lui
Aliman. (5p)
………………..…………………………………………………………………………………
5. Precizează tipul de perspectivă narativă din text. (5p)
………………………………………………………………………………..…………………
6. Numeşte modul de expunere din text. (5p)
…………………………………………………………………………………..………………
7. Comentează următoarea secvenţă: Îi simţea mereu povara şi forma în mâinile nedibace şi
în sufletul tulburat. (10p)
…………………………………………………………………………………………...………
8. Menţionează două argumente pentru încadrarea textului citat într-un gen literar. (10p)
…………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………...……………

Subiectul al II-lea (30p)

Într-un text de 150-250 de cuvinte realizează caracterizarea personajului Aliman. Vei


avea în vedere:
- să prezinţi trei trăsături ale personajului;
- să ilustrezi cu exemple din text cele trei trăsături;
- să precizezi cu exemple din text două mijloace de caracterizare.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinut vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper)
Pentru organizarea discursului vei primi 12 puncte (existent părţilor componente –
introducere, cuprins, încheiere – 3 puncte; claritatea exprimării – 2 puncte; respectarea
precizării numărului de cuvinte – 1p).

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TESTE INIŢIALE

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Se acordă 10 puncte din oficiu
Total 100 de puncte

6
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TESTE INIŢIALE

Test iniţial
Barem de corectare şi de notare

Subiectul I (50 de puncte)


1. Explicarea sensului expresiei date 5p
2. Sublinierea corectă a cuvintelor din câmpul semantic al titlului 5p
3. Precizarea corectă a temei. 5p
4. Rescrierea corectă a enunţului: Prin câte trecuse desprinsese şi ea uneltele oamenilor şi
învăţase să scape de ele.5p
5. Precizarea perspectivei narative: perspectivă obiectivă, naraţiune la pers. a III-a. 5p
6. Prezentarea corectă a modului de expunere: naraţiunea 5p
7. Prezentarea semnificaţiilor secvenţei:
- comentarea nuanţată a secvenţei:10p
- prezentarea ezitantă, cu abateri de la ideea centrală: 5p
8. Menţionarea celor două argumente pentru încadrarea textului citat într-un gen literar, cu
specificarea genului. 10p
- menţionarea unui argument: 5p
- menţionarea genului, fără argumente: 5p

Subiectul al II-lea (30 de puncte)


Pentru conţinut vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
- Prezentarea celor trei trăsături 6 puncte – câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură;
- Ilustrarea trăsăturilor cu exemple 6 puncte – câte 2 puncte pentru fiecare exemplu;
- Precizarea celor două modalităţi de caracterizare 6 puncte - caracterizare directă 2
puncte/caracterizare indirectă 2 puncte (4p); câte 1 punct pentru fiecare exemplu (2p)
Pentru organizarea discursului vei primi 12 puncte (existenţa părţilor componente –
introducere, cuprins, încheiere – 3 puncte; logica înlănţuirii ideilor – 3 puncte – abilităţi de
analiză – 3 puncte; claritatea exprimării – 2 puncte; respectarea precizării privind numărul de
cuvinte -1 punct
Redactare- 10p

7
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TESTE INIŢIALE

TEST INIŢIAL

Subiectul I (50p)
Citeşte cu atenţie textul următor pentru a putea răspunde cerinţelor:

Apele Ozanei erau acum ca dosul de cositor al sticlelor de oglindă. Din sus de pe
valea largă a râului, venea un vânt perfid, abia simţit, dar tăios. Adela era în pardesiul ei de
soie ecrue peste bluza de vară şi împotriva oricărei intemperii, nu avea alta pavază decât un
şal subţire, împletit. I-am propus pardesiul meu, dar l-a refuzat cu indignare. Din cauza asta
nu l-am pus nici eu. Dar hainele mele sunt seriose, ca toate hainele bărbăteşti. I-am propus
pardesiul din două în două minute, dar n-a voit să-l ia cu niciun preţ. (...) Pe urmă m-am
resemnat.(...)
Dealul cel lung l-am suit la pas. Mergeam cu Adela pe jos. Cosaşii de sub ierburi îi
imitau fâşâitul aspru al fustei de matasă. Noaptea era nemişcată. Numai stelele tremurau
deasupra capetelor noastre. Munţii, pe care ziua îi văzusem glorioşi ameninţând cerul, acum
erau nişte ipotetice blocuri de întuneric masiv, profilate pe întunericul universal diluat în
puţina lucoare a stelelor. Departe, la picioarele munţilor, ici şi colo se stingea şi se aprindea
mereu câte un foc singuratic. Iar deasupra Văraticului, în tristetea imensităţii, punctul
strălucitor al unui luceafăr stătea să cadă dincolo de munte. Când căzu, în curând, tristeţea
nopţii crescu deodată. Dar Adela era lângă mine, cu viaţa ei tânară, concentrată în glasul ei
încet, fierbinte parcă în singurătatea tot mai rece a nopţii. Drumul era gol. În deal ne-am
urcat în trăsură. Acum era si mai întuneric. Abia bănuiam faţa Adelei. Stătea sprijinită cu
umărul în colţul ei, cu picioarele pe scaunaşul dinainte. Simţeam cum îi iradiază viaţa prin
uşoara-i îmbracăminte.
(G. Ibrăileanu, Adela)

1 Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pavăză şi
nemişcată. (5 p)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TESTE INIŢIALE

2. Prezintă rolul cratimei în structura: I-am propus pardesiul..... (5 p)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Scrie două expresii/locuţiuni care conţin cuvântul preţ, apoi alcătuieşte cu acestea câte un
enunţ. (5 p)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Menționează perspectiva narativă din fragmentul de mai sus. (5 p)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Identifică în text cuvinte care aparţin câmpului semantic al obiectelor vestimentare. (5 p)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Selectează două mărci ale subiectivităţii din fragmentul dat. (5 p)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TESTE INIŢIALE

7. Explică semnificaţia a două figuri de stil din fragmentul marcat. (5 p)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Comentează în 6-10 rânduri, următorul fragment din text: ,, Dar Adela era lângă mine, cu
viaţa ei tânară, concentrată în glasul ei încet, fierbinte parcă în singurătatea tot mai rece a
nopţii. Drumul era gol. În deal ne-am urcat în trăsură. Acum era si mai întuneric. Abia
bănuiam faţa Adelei. Stătea sprijinită cu umărul în colţul ei, cu picioarele pe scaunaşul
dinainte. Simţeam cum îi iradiază viaţa prin uşoara-i îmbracăminte.” (10 p)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Ilustrează, în maximum 6 rânduri, o caracteristică a descrierii din textul dat. (5 p)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TESTE INIŢIALE

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Subiectul al II-lea (30p)


Într-un text de 150-250 de cuvinte realizează caracterizarea personajului Adela. Vei avea
în vedere:
- să prezinţi trei trăsături ale personajului;
- să ilustrezi cu exemple din text cele trei trăsături;
- să precizezi cu exemple din text două mijloace de caracterizare.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinut vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru organizarea discursului vei primi 12 puncte (existent părţilor componente –
introducere, cuprins, încheiere – 3 puncte; claritatea exprimării – 2 puncte; respectarea
precizării numărului de cuvinte – 1p).
Redactare: 10 p
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TESTE INIŢIALE

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Se acordă 10 puncte din oficiu


Total 100 de puncte

12
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TESTE INIŢIALE

Barem de corectare şi de notare

Subiectul I (60 de puncte)

1. Menţionarea corectă a sinonimelor 5p


2. Prezentarea corectă a rolului cratimei 5p
3. Precizarea corectă a două expresii/locuţiuni + alcătuirea corectă de enunţuri. 5p
4. Precizarea perspectivei narative 5p
5. Identificarea corectă a cuvintelor 5p
6. Selectarea corectă a mărcilor subiectivităţii 5p
7. Explicarea semnificaţiei celor două figuri de stil 5p
8. Prezentarea semnificaţiilor secvenţei:
- comentarea nuanţată a secvenţei:15p
- prezentarea ezitantă, cu abateri de la ideea centrală: 5p
9. Prezentarea rolului descrieii. 10p

Subiectul al II-lea (30 de puncte)


Pentru conţinut vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
- Prezentarea celor trei trăsături 6 puncte – câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură;
- Ilustrarea trăsăturilor cu exemple 6 puncte – câte 2 puncte pentru fiecare exemplu;
- Precizarea celor două modalităţi de caracterizare 6 puncte - caracterizare directă 2
puncte/caracterizare indirectă 2 puncte (4p); câte 1 punct pentru fiecare exemplu (2p)
Pentru organizarea discursului vei primi 12 puncte (existenţa părţilor componente –
introducere, cuprins, încheiere – 3 puncte; logica înlănţuirii ideilor – 3 puncte – abilităţi de
analiză – 3 puncte; claritatea exprimării – 2 puncte; respectarea precizării privind numărul de
cuvinte -1 punct
Redactare- 10p

13
Noțiuni teoretice și
exerciții introductive

14
Elementele situației de comunicare

15
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

Comunicarea este capacitatea individului de a relaționa, de a se adapta în societate,


de a fi o ființă socială. Comunicând, el oferă informație. Informația se transmite prin diferite
limbaje.
Situația de comunicare reprezintă orice situație în care se vehiculează informație.
Potrivit lui Roman Jakobson, orice situație de comunicare presupune existența simultană a
următoarelor elemente ale situației de comunicare: EMIȚĂTORUL, RECEPTORUL,
MESAJUL, CODUL, CANALUL, REFERENTUL.

MESAJ COD

E R

CANAL REFERENT

EMIȚĂTORUL: se mai numește sursă sau locutor, este cel care transmite mesajul, cel care
comunică.

RECEPTORUL: se mai numește interlocutor și este destinatarul mesajului, beneficiarul


informației.

MESAJUL: este informația transmisă care pentru a ajunge de la emițător la receptor trebuie
să capete o formă care să îi permită deplasarea, să fie codat într-un sistem de semne (verbale
sau nonverbale) care să fie cunoscute atât emițătorului, cât și receptorului.

CODUL: reprezintă totalitatea semnelor prin care este transmis mesajul (lingvistic, gestual,
vizual, sonor). În cazul textelor, codul este verbal dar acesta este însoțit de elemente
nonverbale (gesturi, mimică, ținută) și paraverbale (accent, intonație).

CANALUL: este mediul sau suportul care fac posibilă transmiterea informației (aerul, hârtia,
pânza, undele electromagnetice, fibra optică)

REFERENTUL: este domeniul sau aspectul la care se referă mesajul, tema mesajului,
subiectul mesajului.

16
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

Observații:

1. Pentru a fi posibilă comunicarea, este nevoie de toate elementele situației de


comunicare.
2. Într-o situație de comunicare pot exista mai mulți emițători și receptori. Aceștia
pot deveni, la rândul lor emițători, iar emițătorii, receptori.
Funcțiile comunicării sau ale limbajului: fiecare dintre cele șase elemente ale situației
de comunicare îndeplinește câte o funcție.

EMIȚĂTORUL FUNCȚIA EXPRESIVĂ SAU EMOTIVĂ

RECEPTORUL FUNCȚIA CONATIVĂ

MESAJUL FUNCȚIA POETICĂ

CODUL FUNCȚIA METALINGVISTICĂ

CANALUL FUNCȚIA FATICĂ

REFERENTUL FUNCȚIA REFERENȚIALĂ

FUNCȚIA CARACTERISTICI
EXPRESIVĂ -Exprimă atitudinea vorbitorului față de conținutul transmis;
(interjecțională) -Se realizează la nivelul textului prin prezența interjecțiilor,
a persoanei I la verbe și pronume, a intonației specifice, prin
multiplicarea unor sunete ale cuvintelor. Ce dooooor îmi e
de tineeeeeeeee!!!!
CONATIVĂ -Orientează mesajul către receptor;
(persuasivă sau -Se realizează prin prezența persoanei a II-a la verbe și
retorică) pronume, prin prezența imperativului, a substantivelor în
vocativ, a intonației interogative/exclamative;
-Enunțul trebuie să determine, să convingă. Te rog să mă
crezi! Trebuie neapărat să faci asta!
POETICĂ -Este centrată asupra mesajului;
(estetică sau literară) -Este funcția predominantă a artei cuvântului;
-Apare totdeauna împreună cu alte funcții ale limbajului;

17
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

-Este pusă în evidență în proverbe, zicători sau în poezia


modernă.
METALINGVISTICĂ -Este centrată pe cod;
-Controlează cuvintele folosite, discutându-le înțelesul sau
forma pentru a determina înțelegerea corectă a sensurilor;
-Se folosește mai ales în stilul științific, unde înțelegerea
exactă a mesajului este foarte importantă.
FATICĂ -Este centrată pe canal;
-Are ca scop verificarea contactului dintre interlocutori;
-Se folosește mai frecvent în comunicarea la distanță unde
se verifică periodic contactul dintre vorbitori deoarece aici
pot interveni perturbări. Mă auzi? Mai ești?
REFERENȚIALĂ -Este centrată pe referent;
(denotativă sau -Se transmit informații din lumea reală sau imaginară;
informativă) -Este funcţia primordială într-o mare parte a enunţurilor
științifice, coexistând uneori cu alte funcţii;
-Se caracterizează ptin folosirea persoanei a III-a, deci prin
obiectivitate;
-Se caracterizează prin enunțuri neutru-informative. Filmul
va fi difuzat la ora 20.30.

Exerciții:

1. Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde la următoarele întrebări:

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest


medicament.
Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului.
Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași simptome cu ale dumneavoastră.
18
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție
adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau
farmacistului.
În acest prospect găsiți:
1. Ce este Eurespal și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Eurespal
3. Cum să utilizați Eurespal
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Eurespal
6. Informații suplimentare
1. CE ESTE EURESPAL ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ
Eurespal conține ca substanță activă fenspirida care are proprietăți bronhodilatatoare și
antiinflamatoare. Acest medicament este indicat în tratamentul tusei și expectorației apărute
în cursul afecțiunilor bronhopulmonare la adulți, adolescenți și copii cu vârstă peste 2 ani.
Notă: acest tratament nu trebuie să întârzie inițierea tratamentului antibiotic.
1. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI EURESPAL
Nu utilizați Eurespal
- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la fenspirida sau la oricare dintre celelalte
componente ale Eurespal.
- la copii cu vârsta sub 2 ani.
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte să luați Eurespal.
Aveți grijă deosebită când utilizați Eurespal
Acest medicament conține 3 g zahăr/lingurița (9 g/lingură), cantități care trebuie
avute în vedere în cazul dietei hipoglucidice sau la pacienții cu diabet zaharat.
Utilizarea altor medicamente:
Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați
luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripție
medicală.

Nu este recomandat să luați medicamente sedative în timpul tratamentului cu


Eurespal.

19
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

Utilizarea Eurespal împreună cu alimente și băuturi:


Nu este recomandat să consumați alcool în timpul tratamentului cu Eurespal.
(www.catena.ro)

a. Ce tip de text este acesta?


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b. Care este scopul comunicării?


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

c. Cine ar putea fi receptorul acestui text?


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde la următoarele întrebări:

Titlul I - Dispoziții generale

Art. 1
Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului
fundamental la învățătură pe tot parcursul vieții. Legea reglementează structura, funcțiile,
organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ de stat, particular și
confesional.
Art. 2
(1) Legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate,
capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale și
cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.
(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a
societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră
a Uniunii Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a

20
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea
actuală și viitoare.
(3) Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și
armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea
unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru
dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate,
pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.
(4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele
de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără
nicio formă de discriminare.
(5) Aceleași drepturi se asigură și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene,
ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene.
(6) Drepturile prevăzute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicită sau
au dobândit o formă de protecție în România, minorilor străini și minorilor apatrizi a căror
ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii.
(7) În România învățământul constituie prioritate națională.
(www.dreptonline.ro Legea educației naționale)

a. Menționează tema și scopul comunicării.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b. Identifică elementele situației de comunicare din text.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

21
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

c. Ce poți spune despre emițătorul textului?


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde la următoarele întrebări:

Târziu, pe la ceasul amărăciunii, când am văzut că-n zadar


cuvintele toate mi le-am rostit,
că până la tine-nţelesul lor n-a mai ajuns,
în noapte-am ieşit.

Crezusem, vai, cu tărie


că niciodată sfârşit nu va fi.
Ţi-am spus uneori: ia sfatul vestalelor, dacă
flacăra vrei s-o-ntreţii.
Ţi-am zis alte dăţi: vezi tu jăratecul, truda din vatră?
Din fumul albastru ce iese
mereu cerul se ţese.
Bănuiesc că ai stat încă mult timp la masă, în jale
cu capul în mîini,
cu privirea pierdută-n ocoalele tale
de vis. Bănuiesc că nici astăzi nu-ţi este uşor
în cetatea cu punţile trase.
Pentru ca vinul lăsat printre cele rămase
nimeni să-l bea,
toarnă cenuşă-n ulcior.
(L. Blaga – Ceas)

a. Ce tip de text este acesta?

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

22
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

b. Ce poți spune despre emițătorul textului?

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

c. Ce funcții ale limbajului identifici în text? Motivează-ți răspunsul.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Citește cu atenție textul și răspunde la întrebările următoare:

ACTUL I
(O anticameră bine mobilată. Uşă în fund cu două ferestre mari de laturi. La dreapta, în
planul din fund o uşă, la stânga altă uşă, în planul din faţă. În stânga, planul întâi, canapea şi
un fotoliu.)

SCENA I
Tipătescu, puţin agitat, se plimbă cu „Răcnetul Carpaţilor” în mână; e în haine de odaie;
Pristanda: în picioare, mai spre uşă, stă rezemat în sabie

Tipătescu: (terminând de citit o frază din jurnal) „... Ruşine pentru oraşul nostru să tremure
în faţa unui om!... Ruşine pentru guvernul vitreg, care dă unul din cele mai frumoase judeţe
ale României pradă în ghearele unui vampir!...” (indignat.) Eu vampir, 'ai?... Caraghioz!
Pristanda: (asemenea) Curat caraghioz!... Pardon, să iertaţi, coane Fănică, că întreb:
bampir... ce-i aia, bampir?
Tipătescu: Unul... unul care suge sângele poporului... Eu sug sângele poporului!...
Pristanda: Dumneata sugi sângele poporului!... Aoleu!
Tipătescu: Mişel!
Pristanda: Curat mişel!
Tipătescu: Murdar!

23
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

Pristanda: Curat murdar!


Tipătescu: Ei! Nu S-alege!
Pristanda: Nu s-alege!
Tipătescu: Cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui...
degeaba! Să-mi rază mie mustăţile!
Pristanda: Şi mie!
Tipătescu: Dar în sfârşit, las-o asta! Lasă-l să urle ca un câine!
Pristanda: Curat ca un câine!
Tipătescu: Începuseşi să-mi spui istoria de aseară. (şade.)
Pristanda: Cum vă spuneam coane Fănică (se apropie), aseară, aţipisem niţel după masă,
precum e misia noastră, că acuma dumneavoastră ştiţi că bietul poliţai n-are şi el
ceas de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare, ca tot creştinul...
Tipătescu: Fireşte...
Pristanda: Şi la mine, coane Fănică, să trăiţi! Greu de tot... Ce să zici? Famelie mare,
renumeraţie mică, după buget, coane Fănică. Încă d-aia nevastă-mea zice: „Mai roagă-te şi
tu de domnul prefectul să-ţi mai mărească leafa, că te prăpădeşti de tot!...” Nouă copii,
coane Fănică, să trăiţi! nu mai puţin... Statul n-are idee de ce face omul acasă, ne cere numai
datoria; dar de! Nouă copii şi optzeci de lei pe lună: famelie mare, renumeraţie mică, după
buget.
Tipătescu: (zâmbind) Nu-i vorbă, după buget e mică, aşa e... decât tu nu eşti băiat prost; o
mai cârpeşti, de ici, de colo; dacă nu curge, pică... Las' că ştim noi!
(I.L. Caragiale – O scrisoare pierdută)

a. Identifică elementele situației de comunicare reale și ficționale din textul dat.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

24
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b. Ce funcții ale limbajului apar în acest text? Motivează-ți răspunsul.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Citește cu atenție textul și răspunde la întrebările următoare:

Lucrarea de faţă are un caracter preponderent normativ prin gama variată de


probleme pe care le are în vedere, probleme ţinând de dificultăţile de ordin gramatical pe
care le întâmpină vorbitorii în exprimare. Precizăm că ea nu se adresează specialiştilor, ci
traducătorilor, străinilor care au depăşit primul nivel de învăţare a limbii române, adică au
deprins (parţial) structurile ei fundamentale şi au nevoie de informaţii mai detaliate sau mai
subtile privind corecta utilizare a acestora. Ea se adresează, în egală măsură, vorbitorilor
nativi de limbă română care îşi propun să-şi amelioreze performanţele lingvistice,
scriitorilor, jurnaliştilor, dar poate fi, în acelaşi timp, de o reală utilitate pentru profesori,
care pot găsi aici sugestii pentru munca de predare şi cultivare a limbii, deoarece limba
română este văzută aici nu dintr-o perspectivă descriptivă, ci din cea a dificultăţilor.

Prin scopul său fundamental normativ, lucrarea oferă cititorilor soluţii practice,
atrăgând atenţia asupra caracterului incorect al unor construcţii sau a caracterului
nerecomandabil al altora, din diferite motive (evitarea ambiguităţilor, suprapunerea
registrelor, exprimări incongruente etc.).

Precizăm că, prin scopul său normativ, lucrarea oferă cititorului soluţii practice la
întrebări precise, deci ea este, înainte de toate, un fel de ghid un catalog de răspunsuri clare
la întrebările concrete pe care şi le pune cititorul în încercarea de a se exprima cât mai

25
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

corect şi mai convingător. Am căutat ca aceste răspunsuri să fie directe, simple şi concise.
Aceasta înseamnă că ne-am propus ca lucrarea să-l informeze pe cititor imediat, fără un
discurs teoretic complicat, fără pierdere de timp şi să ofere soluţii concrete la întrebări
concrete. Pentru aceasta, am considerat că ordonarea alfabetică a articolelor este cea mai
simplă şi mai economică metodă.

Pentru ca răspunsurile să fie clare şi pe înţelesul tuturor, a fost nevoie de utilizarea


moderată a terminologiei lingvistice, eliberată de balastul teoretic al regulilor proprii
gramaticilor descriptive, ceea ce face ca lucrarea să fie accesibilă unei categorii mai largi de
cititori de diferite profesii, specialităţi, vârstă, grad de cultură sau grad de cunoaştere a
limbii române.

(Narcisa Forăscu – Dificultăți gramaticale ale limbii române)

a. Identifică elementele situației de comunicare din textul dat.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b. Ce funcții ale limbajului apar în acest text? Motivează-ți răspunsul.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

26
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

Stilul

Stilul provine din grecescul stylos a cărui semnificație este aceea de „instrument de scris”
și din latinescul stylus care înseamnă „condei”. În viața de zi cu zi auzim frecvent acest cuvânt
care este mereu pus în legătură cu persoane. Uzuale sunt expresii de tipul: Îmi place stilul
lui....Se îmbracă cu stil....Are o bluză în stil tradițional...Are stil. Conchidem că stilul este un
mod particular de a folosi limbajul, de a combina culorile, de a te îmbrăca, de a te machia sau
de a te coafa. Fiecare scriitor consacrat are stilul lui și fiecare om are un stil de a vorbi, de a
folosi limbajul.

Stilul funcțional reprezintă o variantă a limbii folosită în anumite domenii de activitate.


Distingem astfel următoarele stiluri funcționale:

STILUL BELETRISTIC

 Se mai numește artistic și este specific operelor literare;


 Principala sa funcție este cea estetică;
 Se caracterizează prin folosirea imaginilor artistice și a figurilor de stil pentru a
transmite sau sugera stări afective, emotii puternice;
 Utilizează un limbaj conotativ, cuvintele primind sensuri noi prin polisemie,
omonimie sau bogăție sinonimică;
 Vocabularul este variat, apelând la toate registrele stilistice: popular, cult, scris, oral,
arhaic, regional, colocvial, argou sau jargon;
 Permite abateri de la normă (dezacord, anacolut, exprimare prolixă, pleonasm) pentru
a crea anumite efecte estetice sau satirice, de ridiculizare a personajelor prin limbaj;
 Se caracterizează prin originalitate care este rezultatul preocupării pentru frumusețea
exprimării, pentru expresivitate, pentru crearea de contexte inedite și noi îmbinări de
cuvinte.
 Se adresează imaginației și sensibilității.

STILUL ȘTIINȚIFIC

 Este specific textelor științifice.


 Se caracterizează prin respectarea normelor de comunicare, corectitudine si simplitate;
 Are caracter obiectiv, impersonal.

27
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

 Are claritate și precizie fiind lipsit total de ambiguitate;


 Folosește terminologie specifică, ce se caracterizează printr-un număr mare de
neologisme, specifice unui domeniu, cele mai multe aparținând unui limbaj
internaționalizat.

STILUL PUBLICISTIC

 Se mai numește jurnalistic;


 Are funcția de informare, mai ales în legatură cu evenimentele recente, contribuind la
formarea sau exprimarea opiniei publice.
 Se caracterizează prin respectarea normelor de comunicare;
 Corectitudine, simplitate;
 Respectă normele limbii literare și pe cele gramaticale;
 E preocupat de precizia și adevărului informației, a circumstanțelor în care are loc un
eveniment sau o situație;
 Se caracterizează prin obiectivitatea relatării.

STILUL JURIDIC-ADMINISTRATIV

 Se mai numește oficial;


 Este folosit în administrație și justiție;
 Respectă normele de comunicare;
 Se caracterizează prin corectitudine, simplitate, claritate și precizie;
 Are caracter obiectiv, impersonal;
 Este un stil conservator, are terminologie specifică și clișee, șabloane, formule
obligatorii pentru o adresare oficială;
 Cuvintele sunt folosite exclusiv cu sens denotativ;
 Textul este organizat judicios respectând șabloane și formule consacrate.

Observație:

1. Unii lingviști mai acceptă alte două stiluri pe care le introduc în categoria celor
funcționale: stilul colocvial și stilul religios. Considerăm că acestea țin de exprimarea

28
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

personală a fiecăruia dintre vorbitori în funcție de anumite contexte și nu pot fi


generalizate și sunt mai degrabă registre stilistice.

Calitățile stilului: sunt generale și particulare.

 GENERALE:
1. CLARITATEA: formularea limpede, logică și coerentă pentru înțelegerea deplină a
mesajului. Presupune accesibilitate, folosirea cuvintelor cunoscute, cu sensul lor de
bază. Opuse îi sunt obscuritatea, echivocul nonsensul.

2. PRECIZIA: capacitatea de a folosi doar cuvintele necesare comunicării, de a găsi


cuvintele potrivite care să exprime cel mai bine mesajul. Lipsa preciziei dă naștere
digresiunilor, stilului prolix, pleonasmelor, retorismului, prețiozității.

3. PROPRIETATEA: utilizarea cuvintelor celor mai potrivite acelor contexte, numai


cu sensurile lor de bază. Aceasta presupune cunoașterea sensului corect al cuvintelor
raportate la context.

4. PURITATEA: presupune strict folosirea acelor cuvinte care sunt admise de limba
literară, de stilul cultivat al limbii. Lipsa purității presupune aglomerare de registre
stilistice și de cuvinte colocviale.

5.CORECTITUDINEA: înseamnă respectarea tuturor normelor gramaticale, de


ortografie și de exprimare în vigoare. Abaterea de la corectitudine duce la solecism.

6. CONCIZIA: presupune exprimarea concentrată, lapidară, în care se folosesc doar


atâtea cuvinte câte sunt necesare pentru ca receptotul să înțeleagă corect mesajul.

 PARTICULARE:
1. NATURALEȚEA: înseamnă exprimarea firească a ideilor care curg și se înlănțuie
într-un text coerent, logic și clar, receptat cu plăcere și cu ușurință.
2. SIMPLITATEA: presupune folosirea unor cuvinte accesibile care să exprime exact
ideea ce se vrea a fi transmisă receptorului.
3. EUFONIA: presupune o sonoritate caldă, firească, ce place ascultătorului. Se
manifestă mai ales in poezie dar și în alte tipuri de discurs.Opusul ei ar fi cacofonia.

29
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

4. DEMNITATEA: presupune folosirea cuvintelor cuviincioase care generează


exprimare delicată, fină, discretă și elegantă. Opusul demnității ar fi vulgaritatea.
5. FINEȚEA: presupune exprimarea ideii în mod subtil, prin aluzii, urmând ca
receptorul să descopere adevăratul sens al mesajului.
6. RETORISMUL: presupune că emițătorul are cunoștințe de arta discursului.
7. ORALITATEA: presupune folosirea în mesajul scris ale unor particularități ale
mesajului oral.
8. VARIAȚIA STILISTICĂ: se referă la trecerea de la un registru stilistic la altul.

Exerciții:
1. Cărui stil funcțional îi aparține fiecare dintre fragmentele următoare? Identifică trăsăturile
care le sunt specifice stilurilor identificate.

A. Se mai impun câteva precizări: Ceea ce se înţelege în această lucrare


prin sintagmă, structură, construcţie, îmbinare, expresie nu are caracterul tehnic strict cu
care aceşti termeni sunt utilizaţi în gramatică.

Terminologia lingvistică folosită nu este preluată cu sensul strict pe care îl capătă în


cadrul unei teorii lingvistice sau al alteia.

Structura articolelor diferă de la un termen la altul în funcţie de problemele specifice


pe care aceştia le ridică şi care pot dirija discuţia într-o direcţie sau în alta. Prin urmare,
ponderea unei rubrici sau a alteia în structura unui articol poate să difere sau chiar să
lipsească un tip de comentariu, în funcţie de necesităţi.

Fiecare afirmaţie este ilustrată prin exemple anonime, fraze citite, auzite sau
pronunţate de noi înşine sau de alţii, clare, care sunt suficiente prin ele însele şi care pot fi
înţelese în afara contextului (situaţional).

Construcţiile greşite sau nerecomandabile (din diferite motive) sunt precedate de


semnul *. Se marchează în acelaşi timp la fel structurile considerate aberante în raport cu
utilizarea recomandată de gramatici.

30
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

Acolo unde este necesar, o construcţie este explicată printr-o parafrază (între
paranteze) atât pentru a ne asigura că ea este bine înţeleasă, cât şi pentru a sugera cititorului
diferite modalităţi de a exprima acelaşi lucru.

Pentru a aera şi varia prezentarea, pentru a pune în relief dificultăţile frecvente, dar
mai ales pentru a ajuta cititorul să găsească mai uşor o anumită expresie sau construcţie din
care cuvântul-intrare face parte, acestea apar sub formă de sub-intrări în cadrul unui articol.
Organizarea articolului pe sub-intrări oferă cititorului, pe de o parte, posibilitatea de a
repera mai uşor structura care îl interesează (evidenţiată printr-un corp de literă distinct); pe
de altă parte, oferă avantajul de a găsi grupate sub acelaşi cuvânt-titlu construcţiile în care
acesta este implicat.

(Narcisa Forăscu – Dificultăți gramaticale ale limbii române)


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

B. Când nu ştie dreapta ce face stânga se instaurează haosul. Declaraţiile


contradictorii venite sistematic de la diferiţii componenţi ai guvernului fac din PSD un partid
de începători. Prin acţiunile aiuristice, prin gafe şi reveniri, guvernul Tudose riscă să
păşească pe urmele guvernului de tehnocraţi. Dacian Cioloş a condus un cabinet de
strânsură. Avea o scuză. Actualul guvern este emanaţia unui partid recunoscut pentru
disciplina sa şi chiar pentru politica de cadre.
Deşi Liviu Dragnea este acuzat că are un stil de conducere dictatorial partidul său nu
se exprimă pe o singură voce. De vină nu sunt în primul rând reprezentanţii guvernului.
Membrii cabinetului Tudose au în faţă un program de guvernare dezarticulat, imposibil de
perceput ca un întreg.
Nici de la primul ministru nu trebuie să ne aşteptăm să nu se contrazică singur. Din
moment ce direcţiile sunt date din altă parte, este şi normal să aibă opinii diferite despre
acelaşi lucru de la o zi la alta.

31
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

Foarte limpede nu vede situaţia nici Liviu Dragnea. În acelaşi timp se fereşte să spună
lucrurilor pe nume. Ce ascunde? Ceva foarte simplu: că nu sunt bani suficienţi să acopere
toate promisiunile de creşteri de salarii şi pensii.
Nu pare să intre în preocupările guvernului investiţiile. Din cele 80 de miliarde
promise prin programul PNDL s-au alocat 35 de miliarde. De ce sunt obligatorii investiţiile
de stat? Ca să se înmulţească banii adunaţi de stat la bugetul centralizat.
Procesul este simplu. Statul adună bani din economie prin impozite şi taxe şi o parte
din bani îi întoarce în economie. În caz contrar, fără investiţii, impozitele şi taxele sunt tot
mai puţine.
PSD a uitat că în orice ţară cel mai mare investitor este statul însuşi. La noi se
aşteaptă banii de la UE, se aleargă după investitorii străini, care până la urmă ţepuiesc
statul ocolind taxele și impozitele.
Una din principalele preocupări ale liderilor PSD este să găsească soluţii să stoarcă
mai mulţi bani. În primul rând de la firmele româneşti, şi abia în al doilea rând de la cele
străine.
Având în spate o experienţă uriaşă, multinaţionalele ştiu fenta, legislaţia financiară.
Liviu Dragnea a avut o idee despre cum să le oblige să plătească mai mult la buget, dar s-a
lovit de rezistenţa ambasadelor. Firmele autohtone de cine să fie apărate? Normal ar fi să le
sară în ajutor sindicatele. Liderii sindicali au alte preocupări, cele mai multe de ordin
personal.
(Dumitru Păcuraru – Unde va fi PSD peste un an? în „Informația zilei” din 4 august 2017)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

C. Apoi ieși repede pe platformă, chiar în clipa când se oprea tramvaiul. Coborând,
Gavrilescu regăsi arșita și mirosul de asfalt topit. Traversa cu greutate strada ca să aștepte
tramvaiul spre direcția opusă. Gavrilescule, șopti, atentie! că parcă ai începe să
îmbătrânești. Te ramolești, îți pierzi memoria. Repet: atenție! că n-ai dreptul. La 49 de ani
bărbatul este în floarea vârstei. Dar se simțea obosit, istovit și se lăsă să cadă pe bancă, în
32
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

plin soare. Își scoase batista și începu să se șteargă pe față. Asta îmi aduce aminte de ceva,
își spuse ca să-și dea curaj. Un mic efort, Gavrilescule, un mic efort de memorie. Undeva, pe
o bancă, fără un ban în buzunar. Nu era așa de cald, dar era tot vară. Privi în jurul lui strada
pustie, casele cu obloanele trase, cu storurile lăsate, parca ar fi fost părăsite. Pleacă lumea
la băi, își spuse, mâine, poimâine, plecă și Otilia. Și atunci își aminti: era la Charlottenburg;
se afla, tot ca acum, pe o bancă, în soare, dar atunci era nemâncat, fără un ban în buzunar.
Când ești tânăr și ești artist, le suporți pe toate mai ușor, își spuse. Se ridică și făcu
câțiva pași în stradă, să vadă dacă se zărește tramvaiul. Umblând, parcă arșița își pierdea
din văpaie. Se întoarse și, lipindu-se de zidul unei case, își scoase pălăria și începu să-și facă
vânt.
La vreo sută de metri în susul străzii era parcă o oază de umbră. Dintr-o grădină se
revărsau, înalte, deasupra trotuarului, ramuri stufoase, compacte, de tei. Gavrilescu le privea
fascinat, șovăind. Întoarse încă o dată capul în direcția tramvaiului, apoi porni hotărât cu
pași mari, ținându-se pe langă ziduri. Când ajunse, umbra i se păru mai puțin deasă. Dar se
simțea totuși răcoarea grădinii și Gavrilescu începu să respire adânc, dându-și puțin capul
pe spate.

Ce trebuie să fi fost acum o lună de zile, cu teii în floare, își spuse visător. Se apropie
de poarta cu grilaj și cerceta grădina. Pietrișul fusese udat de curând, și se vedeau rondurile
cu flori, iar în fund un bazin înconjurat cu pitici. Auzi în acea clipă tramvaiul trecând cu un
uruit uscat pe lângă el, și întoarse capul.

(Mircea Eliade – La țigănci)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Scrie o cerere adresată directorului școlii tale prin care soliciți transferul în altă clasă.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

33
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Redactează un proces-verbal al unei ședințe a Consiliului școlar al elevilor.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

34
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Redactează o scrisoare de intenție adresată patronului fabricii de ciocolată prin care să


motivezi de ce ai dori să te angajezi la fabrica lui în perioada vacanței de vară.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

35
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Elementele situației de comunicare

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Redactează propriul curriculum vitae.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

36
Vocabular

37
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

VOCABULAR. TEORIE ȘI APLICAȚII.

 Cuvântul. Sensul cuvintelor.


Ca unitate de bază a vocabularului, cuvântul reprezintă un sunet sau o îmbinare de sunete,
care se redă în scris printr-o literă sau un grup de litere (formă) şi la care se asociază un anumit
înţeles (sens). Orice cuvânt are:
formă (totalitatea sunetelor din care este alcătuit;
înţeles, sens, conţinut (imaginea pe care vorbitorul şi-o formează în memorie la
pronunţarea unui cuvânt).
Puține cuvinte au înțeles unic. Acestea sunt monosemantice. Majoritatea cuvintelor au, pe lângă
sensul general, mai multe accepții și devin polisemantice. Acestea au un nucleu de semnificații
comune, ca în următorul exemplu:

deschis: 1. dat la perete;


2. neîncuiat;
3. franc, sincer;
4. luminos, clar (despre culori).

 Sens propriu. Sens secundar. Sens figurat.


Când cuvântul denumește, trezește în minte imaginea obișnuită a unui obiect și are sens
denotativ (propriu);
gură - cavitate bucală;
Sensurile derivate (secundare) ale cuvântului se întemeiază pe o modificare a sensului
de bază; aceasta însă, fiind intrată în uz, nu mai produce surpriză:
gură de metrou, gură de canal....
Conotația (sensul figurat) presupune o relație indirectă între cuvânt și obiect; valoarea
conotativă a cuvântului se pune în evidență numai în context:
„Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai...”

38
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

 Exerciții:
1. Dă exemple de expresii și locuțiuni care să cuprindă cuvintele: poveste, inimă, nod, a lua,
ghimpe, a ridica, casă.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Distinge sensul propriu, de bază și sensul secundar în următoarele contexte:
Maşina nu intră pe poarta casei. (sens ………………………………………)
Mingea nu a vrut să intre în poartă la fotbal. (sens…………………………..)
S-a speriat şi inima îi bătea cu putere. (sens……………….………………...)
Ciprian şi-a cumpărat o casă în inima orașului. (sens…………………….….)
Sabia lui Ştefan cel Mare este la turci. (sens………………………………...)
Duşmanii au trecut ţara prin foc şi sabie. (sens………………………………)
Fiecare om are două braţe. (sens……………………………………………..)
Braţele Dunării sunt raiul lebedelor. (sens……………………..…….………)

39
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

 Mijloace de îmbogățire a vocabularului.

un sunet sau o
îmbinare de
sunete care nor + -işor
SUFIXUL
ataşate după un norişor
radical creează
un cuvânt nou;
CU SUFIXE care micșorează copilaș,
(diminutivale, diminutival copăcel,
augmentative, frunzuliță
colective) care măresc băiețoi,
augmentativ copilandru,
DERIVAREA
cărțulie
(formarea de noi
indică o pietriș,
cuvinte cu
colectivitate brădet,
ajutorul sufixelor colectiv
studențime,
și prefixelor)
apăraie
un sunet sau o
îmbinare de des- +face
sunete care desface
CU PREFIXE PREFIXUL ataşate înaintea
radicalului
creează un cuvânt
nou;
cuvântul derivat format cu ajutorul înfrunzit
PARASINTETICĂ
atât al unui sufix, cât şi al unui prefix;
RĂDĂCINA elementul comun al cuvântului de frunzar

40
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

bază şi al tuturor cuvintelor obţinute;


CUVÂNTUL DE elementul fundamental pentru nor
BAZĂ formarea altor cuvinte; frunză

PRIN
binefăcător, bunăvoinţă, dinspre, răuvoitori,
CONTOPIRE
fărădelege, treisprezece
(sudare)
CU CRATIMĂ redactor-
şef, dis-de-
PRIN dimineață
ALĂTURARE FĂRĂ CRATIMĂ Valea
(parataxă) Oltului, pe
COMPUNEREA
la, ceea ce,
două sute
DIN INIŢIALE N.A.T.O.,
O.N.U.,
ABREVIERE S.N.C.F.R.
(prescurtare) DIN INIŢIALE ŞI FRAGMENTE Tarom
DE CUVINTE
DIN FRAGMENTE DE CUVINTE Romarta
ADJECTIVE Bătrânul a
SUBSTANTIVE plecat.
Se formează cuvinte
SCHIMBAREA din: VERBE LA Stă la masă
noi prin trecerea de
VALORII PARTICIPIU cu
la o parte de vorbire
GRAMATICALE nepoftiții.
la altă parte de
(conversiunea) ADVERBE Binele
vorbire;
făcut se
întoarce.

41
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

VERBE LA Profesorul
ADJECTIVE PARTICIPIU nostru era
din: apreciat.
VERBE LA Coșurile
GERUNZIU fumegânde
ale
fabricilor
se înălțau
în văzduh.
PRONUME Aceste cărți
sunt
interesante.
ADJECTIVE Vorbește
ADVERBE din: încet.

VERBE LA Soldatul
PARTICIPIU călca
apăsat.
SUBSTANTIVE Primăvara
se coc
cireșele.
ADVERBE S-a așezat
PREPOZIŢII în mijlocul
din: insulei.
VERBE LA Elevii au
PARTICIPIU rezultate

42
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

bune
mulţumită
muncii.
SUBSTANTIVE Cântă
minunat la
pian graţie
talentului.

Obs.: Tabelul oferă doar câteva exemple ilustrative referitoare la conversiune.

Familia de cuvinte: - toate cuvintele înrudite ca sens şi alcătuite prin diverse procedee
formative (derivare, compunere, schimbarea valorii gramaticale) de la acelaşi radical.

 Exerciții:
1. Scrie două substantive derivate cu sufixe diminutivale, două derivate cu sufixe augmentative
și cinci derivate cu sufixe colective.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2. Dă exemple de adjective derivate cu sufixele: -bil, -al, -ar, -esc, -iu.


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3. Realizează familia lexicală a cuvintelor: urmă, a face, băiat, colț, frământa, sălbatic.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

43
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

4. Elimină cuvintele care nu fac parte din familiile lexicale:


noapte: noptatic, noptieră, noptos, de noapte, azi-noapte, nocturn, noctambul, noctambulism;
alb: albeață, albie, albină, albinărit, alburiu, album, albuș, albastru, albanez, a înălbi, înălbit,
înălbire, reînălbire.

5. Extrage din următorul text în rubrici separate, cuvintele formate prin: derivare, compunere,
conversiune: În fundul grădinii avea și un măr care făcea mere de aur și, de când îl avea
el, nu putuse să mănânce din pom mere coapte, căci, după ce le vedea înflorind, crescând și
pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura, tocmai când erau să se coacă. (Prâslea cel
voinic și merele de aur).
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6. Recunoaște valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunțurile:


Vedeam albastrul (.........................) cerului prin parasolarul albastru (.........................).
Dimineața (.....................................) este mai frig decât seara (.......................................). Ador
diminețile (.................................) luminoase și însorite.
Am primit în dar (.....................................) o carte interesantă, dar (......................) am oferit-o
(................................................) la rândul meu.
Un dar frumos (........................................) se oferă frumos (....................................).
Frumosul (........................................) din banca a treia are un discurs interesant (......................).
S-a comportat interesant (................................) toată ziua.
Ploua de (...................) câteva zile, de (.............................) m-am plictisit să stau în casă. De,
(.....................) nu putem fi mereu norocoși!
Pe Mihai și George (....................................) îi putem aștepta și (.............................) o lună dacă e
necesar. Oricum, George și-a (............................) făcut mereu bine treaba!
Lui (.................................) Alex îi trebuia doar rețeta medicală, restul era problema lui
(........................................).

44
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

Nu-i voia decât binele (......................................); mai bine (........................) de atât


(...........................) nu se poate!
Atâta (....................................) chin pentru nimic (.......................)! E uimitor cum un lucru de
nimic (...........................) poate face rău!

 Structura vocabularului.

Din cele 120.000 de cuvinte, cât se estimează că are limba română, cam 1.500 sunt
cunoscute de către toţi vorbitorii. Aceste cuvinte formează vocabularul fundamental (fondul
principal lexical) al limbii române. Ele se referă la realităţi fundamentale și denumesc:
• părţi ale corpului omenesc: picior, mână, ochi, genunchi;
• grade de rudenie: fiică, cumnat, mamă, frate, soră;
• animale, păsări, insecte cunoscute: lup, oaie, găină, ţânţar, fluture;
• băuturi şi alimente de primă necesitate: făină, lapte, miere, pâine, carne;
• culori, însuşiri: alb, albastru, cinstit, deștept;
• acţiuni, stări: a dansa, a citi, a exista, a se afla etc.;

Obs.: Tot din vocabularul fundamental fac parte şi: instrumentele gramaticale (prepoziţii,
conjuncţii, verbe auxiliare, articole), numeralele până la zece şi pronumele.

Masa vocabularului (vocabularul secundar) reprezintă partea cea mai numeroasă şi


mobilă a vocabularului, incluzând celelalte cuvinte, care nu intră în vocabularul fundamental, şi
cuprinde 90% din cuvintele limbii române. Din masa vocabularului fac parte:

45
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

Arhaismele arhaisme arhaisme arhaisme arhaisme


(cuvintele care au lexicale: fonetice: gramaticale: semantice:
ieşit din vocabu- sunt cuvintele sunt cuvintele la sunt forme sunt cuvintele care
larul activ al care au fost care învechită morfologice şi astăzi sunt folosite
majorităţii înlocuite de este pronunţarea: structuri sintac- cu alt înţeles decât
vorbitorilor, sau neologisme sau îmbla (umbla), tice învechite: în trecut: prost -
chiar din limbă); obiectele denu- pre (pe); lunge (lungi), om simplu (sens
mite de acestea au aceştii (aceştia), vechi) - slab la
dispărut (spahiu, greşale (greşeli); minte (sens nou);
flintă, iatagan);
Regionalismele regionalisme regionalisme regionalisme regionalisme
sunt cuvintele cu lexicale: fonetice: gramaticale: semantice: sunt
răspândire geo- sămădău (porcar), sunt cuvinte la sunt forme cuvinte folosite cu
grafică limitată; barabule (cartofi), care doar morfologice şi înțeles diferit de la
cucuruz (porumb; pronunţarea este structuri o regiune
regională: sintactice geografică la alta:
frace (frate), specifice unei mălai (în Ardeal –
gios (jos), regiuni: o să vină porumb; în
deşti (degete); (va veni), Oltenia: făina de
am fost fostără porumb,
(fusesem); mămăligă);
Neologismele Neologisme adaptate fonetic limbii Termeni neologici care și-au păstrat
sunt cuvintele noi, române: forma din limba de origine:
împrumutate, în -funcțional, itinerar, bandaj, -marketing, play-back, happy-end,
general, din alte calculator; feedback;
limbi;

46
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

Elementele de jargon
sunt cuvintele întrebuinţate de anumite categorii sociale cu scopul de a-i impresiona pe cei din jur:
-bonsoar (fr. bonsoir), bonjur (fr. bonjour), monșer (fr. mon cher);
Elementele de argou
sunt cuvintele specifice anumitor categorii sociale (hoţi, vagabonzi, elevi, studenţi, militari) adesea
inventate de aceștia pentru a nu fi înţeleşi de cei din jur;
-mititica (închisoarea), diriga (diriginta), a face blatul (a călători fără forme legale);
Termenii tehnici Termenii tehnici sunt folosiți Termenii ştiinţifici sunt folosiți în
și ştiinţifici. în diferite domenii ale tehnicii: diferite domenii ale ştiinţei:
bujie, frână de motor, bielă; desinenţă, electron, polinom, ecuaţie.

 Exerciții:
1. Identifică regionalismele din următorul fragment și precizează felul lor:

Și scurt și cuprinzător, sărut mâna mătușei, luându-mi ziua bună, ca un băiet de treabă, ies din
casă cu chip că mă duc la scăldat, mă șupuresc pe unde pot și, când colo, mă trezesc în cireșul
femeiei și încep a cărăbăni la cireșe în sân, crude, coapte, cum se găseau.

(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2. Numește patru termeni arhaici și cinci termeni științifici. Formulează propoziții cu aceștia.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

47
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3. Identifică arhaismele din următorul fragment și precizează felul lor:


Și cum să nu fie supărat și necăjit vestitul rege? El, Sobiețki, fala leșilor, eroul creștinătății,
mântuitorul Vienii, să fie nevoit pentru a doua oară a da pas turcilor, a se trage dinaintea
tătarilor și a moldovenilor, a-și privi oastea ticăloșită de lipsa merindelor, horopsită de
dușmanii carii îl urmează mișelește, fără a îndrăzni să-și deie piept fățiș cu el, și fac pradă tot ce
cade, tot ce rămâne pe urmă; a nu întâmpina în drumul său decât o fioroasă pustietate!
Cum am zis, mergea încet și gânditor. Hatmanii lângă dânsul păzeau tăcere, respectând
supărarea sa de care și ei se împărtășeau.
- Ce castel e acesta? întrebă Sobiețki când, rădicând capul, zări pe sprinceana dealului,
înălțându-se trufașă dinaintea lui, cetățuia Neamțu. Cu bună seamă vrun cuib a tâlharilor
acestor de moldoveni!
- La vreme de război, aici domnii Moldovei obicinuiesc a-și trimite averile lor, răspunse
Potoțki.
- Așa! Să mergem dar să-l luăm. Oh! voi să-mi răzbun pre Cantemir care mă înșală, și mă făcu
să pierd atâța viteji!
(C. Negruzzi, Sobieski și românii)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

48
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

4. Numește câte un sinonim neologic pentru cuvintele:


mulțumire, îndemânatic, sfârșit, a spune, a străbate, a se deplasa, fericire, îngeresc, vătămător,
orășenesc.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

5. Subliniază neologismele din următorul fragment:


Fiecare mare scriitor se definește prin specificul său individual și printr-un unghi special de
refracție a spiritului național. Ca mai toți scriitorii generației sale, adăpați la granițele
elenismului alexandrin, Ovidiu reprezintă o sinteză culturală mediteraneană!
(Șerban Cioculescu, Varietăți critice)

 Relații semantice
Cuvintele polisemantice: sunt cuvintele care au mai multe sensuri.
Între sensurile unui cuvânt polisemantic se pot stabili mai multe relaţii, care ajută la
diferenţierea cuvintelor polisemantice de omonime şi anume: cuvintele polisemantice au un sens
de bază (originar, principal, avut de la început) şi mai multe sensuri secundare, derivate, formate
de la sensul de bază.

a bate: a lovi, a izbi: L-a bătut cu sete pentru că i-a furat averea.
a face o mişcare ritmică: Inima îi bătea cu putere.
a trimite un proiectil: Pușca bate cincizeci de metri.

49
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

a critica: Toată ziua mama îl bate cu vorba.


a sufla (despre vânt): Viscolul bate dinspre sud.
a cădea (despre ploaie): Ploaia bate în ferestre.
a învinge: Îi bate pe toți adversarii la campionatul de înot.
a avea un joc: Bate ceva la motor.

Omonimele: sunt cuvintele care au aceeaşi formă, dar diferă între ele prin înţeles.
gol: introducerea mingii în poarta echipei adverse;
(despre oameni, obiecte, terenuri): dezbrăcat, neacoperit, sărac, deșertat, viran.

Omofonele: (cuvinte care se pronunţă la fel, dar sunt scrise diferit): iar/i-ar, ceai/ce-ai;
Omografele: (cuvinte care se scriu la fel, dar se pronunţă diferit).
A venit véselă la întâlnire./A spălat întreaga vesélă din bucătărie.

Sinonimele: sunt cuvinte cu formă diferită şi înţeles identic sau foarte asemănător:
a muri - a deceda, cumplit-atroce, descurcăreț - abil;
Sinonime totale - (corespund în toată sfera sensurilor lor):
natriu - sodiu, smalţ – email, vocabular – lexic;
Sinonime parţiale - (corespund numai într-unul sau în câteva dintre sensurile lor):
mut-tăcut, grozav-teribil, a elibera-a degaja;
Sinonime aproximative - (când un sinonim sau o expresie sinonimică reprezintă sensul metaforic
al unui cuvânt uzual):
stropi mari de apă - bulgări fluizi, smoală-întuneric.

Antonimele - sunt cuvintele care au formă diferită şi înţeles opus (bun ≠ rău, drept ≠
stâng, drept ≠ strâmb, aproape ≠ departe).

Antonimia poate fi realizată:

50
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

• printr-un cuvânt: gros ≠ subţire, aici ≠ acolo;


• printr-o expresie: a opri ≠ a da drumul, a merge ≠ a sta pe loc;
• cu ajutorul prefixelor: - i-, in, (im-): moral ≠imoral, matur ≠imatur, egal ≠ inegal etc.
- des-(dez): a face ≠ a desface, gust ≠ dezgust etc.

Paronimele - sunt cuvintele cu formă apropiată şi cu înţeles diferit:


echitate - imparțialitate / echitație – arta de a călări;
Cele mai multe paronime sunt neologice şi de aceea unii vorbitori le confundă, punând
termenul mai cunoscut în locul celui mai puţin cunoscut. Acest fenomen poartă numele de
atracţie paronimică.
 Exerciții:
1. Subliniază cuvintele polisemantice din următorul șir: a sări, crud, numeral, casă, foc,
constituție, ochi, a frământa, cataractă, suflet.
2. Alcătuiește enunțuri cu cel puțin cinci sensuri ale verbului: a veni.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Construiește câte un enunț/sau mai multe, după caz, cu omonimele cuvintelor:
general................................................................................................................................................
golf.....................................................................................................................................................
a încinge.............................................................................................................................................
parabolă..............................................................................................................................................
palat....................................................................................................................................................
mediu..................................................................................................................................................
mină....................................................................................................................................................

51
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

pompă.................................................................................................................................................
rachetă................................................................................................................................................
a radia.................................................................................................................................................
ramă....................................................................................................................................................
rasă.....................................................................................................................................................
stat......................................................................................................................................................
socotit.................................................................................................................................................
solvent................................................................................................................................................
trac......................................................................................................................................................
vază....................................................................................................................................................
zar.......................................................................................................................................................
4. Formulează enunțuri cu omofonele cuvintelor: i-ar, ce-ai, odată, demult, numai, decât,
oare cine.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

5. Subliniază termenul potrivit:

cenzura-cezura și rima unui poem; a avea un diferend-deferent cu cineva;


depoziția-dispoziția scrisă a unui martor; execută piesa ca un virtuoz-virtuos;
locuință temporală-temporară; libret-livret al unei opere;

52
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

magma vulcanică irupe-erupe; prigoana și genocidul-genotipul evreilor;


fumător învederat-înveterat; reflecție-reflexie asupra unei cugetări;
lagăr de concentrare-concentrație; a investi-învesti pe cineva într-o funcție;
pericol eminent-iminent; rocă fiabilă-friabilă;
martirul-martiriul celor patruzeci de personaj literal-literar.
mucenici;

6. Integrează în enunțuri diferite următoarele perechi de paronime:

arbitral-arbitrar; dependență-dependință; depoziție-dispoziție; gloată-glotă; androgen-androgin; a


evoca-a invoca, sudură-sutură; glacial-glaciar; familial-familiar; a enerva-a inerva; maestru-
maistru; comunitate-comuniune; carbonier-carbonifer; a elucida-a eluda; original-originar.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

53
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

7. Cuplează sinonimele:

ironie onctuos a supune copios


uimire fictiv sihastru delator
uleios fraudă îmbelșugat asiduitate
încăpățânat stupoare învechit fortuit
imaginar deriziune străduință insidios
hoție sarcasm întâmplător a oprima
derâdere genuin denunțător desuet
pur recalcitrant viclean ascet

8. Indică un sinonim frazeologic pentru cuvintele:


opinie-
curat-
a observa-
uneori-
a analiza-
amintire-

9. Alege sinonimul potrivit perifrazelor explicative:

54
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

 loial într-o competiție;  imixtiune


 colecție de înregistrări;  fair-
play
 amestec nemotivat și nedorit în treburile  princeps
altuia;
 care nu-și poate plăti datoriile;  referendum
 referitor la vis;  filantrop
 prima ediție a unei cărți clasice;  fonotecă
 consultarea populației în vederea  insolvabil
hotărârii prin vot a unei situații;
 darnic cu cei săraci;  oniric

10. Scrie câte un antonim pentru cuvintele: a îngreuna, captiv, dificil, adevărat, bolnăvicios,
nervos, citadin, fertil.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11. Numește opt perechi de antonime formate prin derivare cu prefixe.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
12. Formulează enunțuri cu mai multe antonime contextuale pentru fiecare dintre cuvintele date:
drept, înalt, uscat.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

55
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Vocabular

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
13. Corectează greșelile de vocabular:
Se poate pune un asterix înaintea cuvintelor și a construcților incorecte.
Pentru că a fost bolnav, a adus la școală o motivație.
La acest târg popular, se expun monstre ale tradiției rurale.
Anul acesta comemorăm 150 de ani de la nașterea lui Ioan Slavici.
Pentru a evita alte infecții, medicul i-a recomandat scoaterea amigdalitelor.
Părinții fetei mi-au spus că lipsește mâine din motive familiare.
Vederea siringii o făcea să-și piardă conștiința.
A creeat din plastelină un mulaj care îți va place.

56
Figuri de stil

57
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Figuri de stil

Figura de stil Definiţie Exemple


Afereza -suprimarea unui sunet sau a unui grup „Ce e cugetarea sacră? Combinare
de sunete din poziţia iniţială a măiestrită/Unor lucruri nexistente;
cuvintelor; carte tristă şi-ncâlcită.”
(Mihai Eminescu, Epigonii)
Aliteraţia -repetarea unui sunet sau a unui grup „Prin vulturi vântul viu vuia.”
de sunete, de obicei din rădăcina (G. Coşbuc, Nunta Zamfirei)
cuvintelor, cu efect eufonic imitativ şi
expresiv;
Anacolutul -întreruperea continuităţii sintactice în „Soarele, ce azi e mândru, el îl vede
propoziţie sau frază; din punct de trist şi roş.”
vedere gramatical, este considerat o (M. Eminescu, Scrisoarea I)
greşeală;
Anafora -repetarea unui cuvânt sau a unei „Fluieraş de fag,
sintagme în poziţia iniţială a mai Mult zice cu drag!
multor versuri dintr-o poezie; Fluieraş de os,
Mult zice duios!
Fluieraş de soc,
Mult zice cu foc!”
(Mioriţa)
Antifraza -figură de stil cu caracter ironic, „Ba să vezi... posteritatea este încă şi
constând în utilizarea unui mai dreaptă.”
cuvânt (a unei locuțiuni) cu un sens (M. Eminescu, Scrisoarea I)
opus celui denotativ
Antiteza -opoziţia dintre două cuvinte, fapte, „Vreme trece, vreme vine,
personaje, idei/situaţii menite să se Toate-s vechi şi nouă toate.”
reliefeze reciproc; (M. Eminescu, Glossă)
Asonanţa -repetarea vocalei accentuate în două „Argint e pe ape și aur în aer.” (M.
sau mai nulte cuvinte din interiorul Eminescu, Mortua est)
unui vers, cu efect eufonic;
Comparaţia -se alătură unui termen un altul, în „Pe un deal răsare luna, ca o vatră de
baza unor însuşiri comune, reale sau jăratic.” (M. Eminescu, Călin-file din

58
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Figuri de stil

imaginare, pentru a-l pune în valoare poveste)


pe primul, prin intermediul celui de-al
doilea;
Enumeraţia -înşiruirea unor termeni de acelaşi fel „Eram aşa de obosit
sau purtători ai unor sensuri apropiate de primăveri,
în context, înşiruire care conduce la de trandafiri,
amplificarea ideii exprimate; de tinereţe
şi de râs.” (L. Blaga, Leagănul)
Epitetul -exprimă însuşiri deosebite ale unor Tipuri de epitet:
obiecte, fiinţe sau acţiuni, punându-le -cromatic: „Copacii albi, copacii
într-o lumină nouă, inedită, aşa cum se negri...” (G. Bacovia, Decor)
reflectă în fantezia autorului; scopul -personificator: „ele trec în harnici
său este de a pune în valoare primul unde” (M. Eminescu, Călin-file din
termen sau de a sublinia atitudinea poveste)
afectivă a vorbitorului faţă de -ornant: „fluturi şăgalnici şi berbanţi”
respectiva realitate; (M. Eminescu, Călin-file din poveste)
-metaforic: „Făptura ta întreagă
De chin şi bucurie” (T. Arghezi,
Creion)
-hiperbolic: „Gigantică poart-o cupolă
pe frunte” (G. Coşbuc, Paşa Hassan)
-onomatopeic: „Ecou-i răspunde cu
vocea-i vuindă”
(M. Eminescu, O călărire în zori)
Eufemismul -figură de stil a ambiguității prin care „Zici adesea de una ajunsă în vârsta
se atenuează o expresie dură, cuvioasă / Că atestatul vremii nu va să
substituită cu o alta, mai puțin directă; î1 primească.” (Gr. Alexandrescu,
Satiră. Duhului meu)
Exclamaţia -enunţ brusc, în proză sau în vers, „Lumina ce largă e!
retorică exprimând un sentiment, o revelaţie Albastrul ce crud!”
sau o trăire puternică; dă o notă (L. Blaga, Zi de septemvrie)
afectivă şi profund subiectivă operei;

59
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Figuri de stil

Hiperbola -exagerare, mărind sau micşorând „Sălbaticul vodă e-n zale şi-n fier
trăsăturile unei fiinţe, ale unui lucru, Şi zalele-i zuruie crunte,
fenomen sau eveniment, pentru a-i Gigantică poart-o cupolă pe frunte,
impresiona pe cititori; Şi vorba-i e tunet, răsufletul ger,
Iar barba din stânga-i ajunge la cer,
Şi vodă-i un munte.”
(G. Coşbuc, Paşa Hassan)
Imprecaţia -figură retorică prin care se exprimă, „Oriunde vei merge, să calci, o, tirane,
în tonalități de blestem, dorința Să calci p-un cadaver şi-n visu-ţi să-l
pedepsirii unei persoane; vezi.”
(D. Bolintineanu, Mihnea şi baba)
Interogaţia -o întrebare sau un şir de întrebări „Spuneţi-mi ce-i dreptatea?”
retorică adresate unui auditoriu din partea (M. Eminescu, Împărat şi proletar)
căruia nu se aşteaptă niciodată un
răspuns, deoarece acesta este
subînţeles;
Inversiunea -schimbarea topicii obişnuite a „Dintre ramuri de arin
cuvintelor în enunţ/vers, cu intenţia de Melancolic cornul sună.”
a evidenţia un anumit aspect/stare/idee (M. Eminescu, Peste vârfuri)
artistică;
Invocaţia retorică -interpelarea/strigarea unui personaj „Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş”
imaginar sau absent, cu scopul (T. Arghezi, Psalm)
realizării unei apropieri afective;
Litota -diminuarea exagerată a „Muşti de-o zi pe-o lume mică de se
dimensiunilor, a proporțiilor reale ale măsură cu cotul...”
unui obiect, fenomen, etc. cu scopul (M. Eminescu, Scrisoarea I)
sporirii expresivității;
Metafora -trecerea de la sensul propriu al unui „Părea că printre nouri s-a fost deschis
cuvânt sau al unei expresii la o o poartă,
semnificaţie inedită, figurată, în Prin care trece albă regina nopţii
virtutea unei comparaţii subînţelese; moartă.” (M. Eminescu, Melancolie)
Metonimia -substituirea unui termen propriu cu un „Dintr-un bolovan coboară/ pasul tău

60
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Figuri de stil

termen impropriu, dar expresiv poetic, de domnișoară.”


pe baza unei relații logice de ordin (Nichita Stănescu, În dulcele stil
calitativ (temporală, spațială, cauzală): clasic)
cauză – efect, efect – cauză, autor –
operă, obiectul care conține- conținut,
locul de proveniență – produs,
sentimentul, însușirea-numele
organului, părții corpului căreia i se
asociază, obiectul – simbolul, etc.
Oximoronul -alăturarea a doi termeni opuşi ca sens, „Ţesând cu recile-i scântei
ceea ce creează o semnificaţie O mreajă de văpaie (...)
contrariantă şi originală; Un mort frumos cu ochii vii.”
(M. Eminescu, Luceafărul)
Personificarea -atribuirea fiinţelor necuvântătoare, „Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,
lucrurilor, elementelor naturii, unor Uite, ochii mei ţi-i dau.
elemente abstracte, însuşiri sau Ieri spre seară-n vântul galben
manifestări ale omului; Arborii-n genunchi plângeau.”
(Ana Blandiana, Lasă-mi, toamnă...)
Repetiţia -folosirea de mai multe ori a aceluiaşi „Copacii albi, copacii negri
cuvânt sau a mai multor cuvinte, spre Stau goi în parcul solitar;
a întări o idee sau o impresie; Decor de doliu funerar ...
Copacii albi, copacii negri.”
(G. Bacovia, Decor)
Sinecdoca -substituirea unui termen propriu cu un „Căci toată floarea vă cunoaște / Și
termen impropriu, dar expresiv poetic, toată frunza ei vă știe.”
pe baza unei relații de ordin cantitativ: (O. Goga, Plugarii)
singular – plural, plural – singular, gen
– specie, parte- întreg, etc.;

61
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Figuri de stil

Identificaţi figurile de stil din textele următoare:

Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie... / Urlă câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătaie.


(Mihai Eminescu)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Doină zic, doină suspin,/ Tot cu doina mă mai ţin,/ Doină zic, doină şoptesc,/ Tot cu doina
vieţuiesc. (Doină)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Tipătescu (care a tot bătut din călcâi cu impacienţă, coboară încet, rar şi cu dinţii strânşi):
— Iubite şi stimabile Caţavencu, nu înţeleg pentru ce între doi bărbaţi, cu oarecare pretenţie
de seriozitate, să mai încapă astfel de meşteşuguri şi rafinării de maniere... (I.L. Caragiale)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Ea un înger ce se roagă / El un demon ce visează; / Ea o inimă de aur — El / un suflet


apostat. (M. Eminescu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Atât de fragedă te-asemeni / Cu floarea albă de cireş. (M. Eminescu)


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Prin foc, prin spăngi, / prin glonţ, prin fum, / Prin mii de baionete. (V. Alecsandri)
.......................................................................................................................................................

62
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Figuri de stil

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Din dalb iatac de foişor / Ieşi Zamfira-n mers isteţ, / Frumoasă ca un gând răzleţ/ Cu
trupu-nalt, cu părul creţ, / Cu pas uşor. (G. Coşbuc)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zici adesea de una ajunsă în vârstă cuvioasă / Că atestatul vremii nu va să-1 primească.
(Gr. Alexandrescu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Afurisit să fie câneriul de vornic, şi cum au ars el inima unei mame, aşa să-i ardă inima
Sfântul Foca de astăzi (...) (Ion Creangă)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Căci, întreb, la ce-am începe să-ncercăm în luptă dreaptă / A turna în formă nouă limba
veche şi-nţeleaptă. (M. Eminescu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei, / Să-i împarţi în două cete: în smintiţi
şi în mişei. (M. Eminescu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Şi cum sub bolta lui aprinsă, / În smalţ de fulgere albastre, / Încheagă-şi glasul de aramă: /
Cântarea pătimirii noastre. (O. Goga)
.......................................................................................................................................................

63
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Figuri de stil

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Noaptea întreagă, / Dănţuiesc stele în iarbă. (L. Blaga)


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Minciuna stă cu regele la masă. (Al. Vlahuţă)


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Şi-a fost de veste lumea plină / Că steagul turcului se-nchină. (G. Coşbuc)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Iar din plosca ei de guşă / De mătuşă / Un tăios, un aspru: hârrş... (Ion Barbu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Suferinţă, tu, dureros de dulce. (M. Eminescu)


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Ele sar în bulgări fluizi peste prundul din răstoace. (M. Eminescu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns. (M. Eminescu)


.......................................................................................................................................................

64
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Figuri de stil

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Împărat slăvit e codrul, neamuri mii îi cresc sub poale. (M. Eminescu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Dormeau adânc sicriele de plumb,/ şi flori de plumb şi funerar vestmânt.../ Stam singur în
cavou... şi era vânt... / şi-i atârnau aripele de plumb... (G. Bacovia)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Trece lebăda pe ape... (M. Eminescu)


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

65
Concepte operaţionale

66
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Concepte operaţionale

CONCEPTE LITERARE

Opera literară: este o creație în care autorul înfăţişează un univers propriu,


pornind de la elementele realității, pe care le combină potrivit viziunii sale despre lume,
sentimentelor și a imaginației sale.
Opera literară prezintă o mare varietate de forme: opere lirice, epice, dramatice,
aparținând diferitelor specii literare.
I. Textul epic
Îşi are originea în Antichitate. Epicul permite o perspectivă temporală asupra
existenţei, redată fie prin succesiune arganizată (epicul tradiţional), fie prin alăturarea
neordonată cronologic a evenimentelor (epicul modern).
Instanţele comunicării în textul narativ:
 Autorul reprezintă creatorul real al operei literare.
 Naratorul reprezintă instanţa tipică textului narativ literar.
Naratorul poate fi:
- narator omniscient- domină universul operei, cunoaşte gândurile personajelor,
intenţiile acestora, relatează la persoana a III-a
- narator-personaj - participă la acţiune, relatează la persoana I, având o
perspectivă subiectivă asupra evenimentelor narate.
- narator-martor - ia parte la acţiune în calitate de observator, relatează la persoana
I, cât şi la persoana a III-a, în acest caz naratorul nu este prezent în acţiune.
Perspectiva narativă poate fi:
1. Perspectivă obiectivă (omniscientă)/focalizare zero:
- narator omniscient;
- descrierea realităţii din perspectiva naratorului omniscient;
- naraţiune la persoana a III-a.
Exemplu: romanul Ion de Liviu Rebreanu
2. Perspectivă subiectivă/focalizare internă:
- narator subiectiv;
- evenimentele relatate sunt de factură interioară prin tehnici precum: monologul
interior/fluxul conştiinţei, intorpecţia, analiza, autoanaliza;
- predomină persoana I.

67
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Concepte operaţionale

Exemplu: romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de


Camil Petrescu
3. Perspectivă externă/foclizare externă:
- naratorul ştie mai puţin decât personajele sale;
- sunt relatate evenimente exterioare.
Exemplu: romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu
 Personajul este persoana implicată în acţiunea unei opere literare.
Construcţia discursului narativ
 Acţiunea – totalitatea evenimentelor, a faptelor şi întâmplărilor
semnificative, prezentate în succesiunea lor într-o operă literară,
determinate de relaţiile care se stabilesc între personaje.
Construcţia subiectului în opera epică: expoziţiunea, intriga, conflictul, desfăşurarea
acţiunii, punctual culminant, deznodământul.
 Incipitul reprezintă secvenţa textuală prin care cititorul este introdus în
universul ficţional. Începutul unei opere literare poate să sugereze
semnificaţia întregului text.
 Finalul realizează deschiderea către lumea cititorului. El poate fi închis
sau, în cazul în care nu există o rezolvare explicită a conflictului, deschis.
 Relaţii de simetrie – concept legat de compoziţia textului literar. Relaţia
de simetrie presupune reluarea în final a unui element al incipitului.
 Relaţii spaţiale şi temporale – elemente de construcție a discursului
narativ. Naraţiunea presupune derularea în timp şi spaţiu, care influenţează
evoluţia conflictului şi evoluţia personajelor.
 Episodul narativ imprimă o semnificaţie profundă textului.
 Secvenţa narativă – parte a unui text narativ care prezintă o acţiune scurtă.
Modurile de expunere în textul epic: naraţiunea, descrierea (de tip tablou/de tip
portret), dialogul, monologul.
Specii literare ale genului epic: basmul, povestirea, nuvela, romanul.
II. Textul liric
Termenul poezie derivă din latinescul poesis sau grecescul poiesis, cu sensul
de creaţie.

68
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Concepte operaţionale

Ca formă a literaturii, poezia presupune respectarea unor cerinţe formale şi a


unor structuri specifice: rimă, ritm, măsură, strofă.
Compoziţia textului poetic:
 Titlu este un element paratextual plasat înaintea unui text. Poate avea o
valoare simbolică, sintetizând esenţa creaţiei respective. Titlul este o
cheie de lectură, un mijloc de pătrundere în lumea operei, prin el se
anticipează tema, ideile, motivele poetice şi deschide orizontul de
aşteptare al cititorului.
 Incipitul este o unitate introductivă cu valoare expresivă. Poate lua
forme ca: metaforă, simbol, interogaţie, reluarea titlului etc
 Relaţiile de opoziţie şi de simetrie vizează compoziţia şi structura
textului. Relaţia de simetrie se prezintă prin reluarea unui element din
incipit în finalul textului, sub forma unei concluzii, a unui refren sau a
unui laitmotiv.
Relaţia de opoziţie se manifestă atât la nivelul compoziţiei, cât şi la
nivel lexico-semantic, prin construirea unor câmpuri semantice opuse.
 Elemente de recurenţă în textul poetic sunt relaţii şi procese de
revenire ex: temele, motivele, simbolurile, elementele de prozodie,
figuri de repetiţie (aliteraţia, asonanţa etc.)
 Motivul este parte a temei textului. Ex: luna, lacul, izvorul (opera lui
Eminescu) se subsumează temei naturii. Cele asupra cărora se insistă
sunt numite şi laitmotive.
 Ideea poetică reprezintă concepţia de bază a scriitorului raportată la
tema abordată.
 Simbolul este un semn concret, cu valoare de semnificaţie care
desemnează un obiect, o persoană, o idee, un sentiment. Creaţiile lirice
sunt concepute în jurul unui simbol central, reprezentând ideea care
doreşte a fi transmisă, prin intermediul mesajului artistic.
 Imaginarul poetic presupune o reflectare sensibilă a realităţii, fiind un
produs al imaginaţiei, al fanteziei artistului. În construcţia unei imagini
poetice, poeţii folosesc în mod original figuri de stil, un limbaj expresiv
inedit.

69
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Concepte operaţionale

Tipurile de lirism:
1. Lirismul subiectiv:
- comunicarea directă a eului liric;
- mărci lexico-gramaticale de persoana I şi a II-a (forme verbale şi pronominale);
mărci ale afectivităţii (interjecţii, exclamaţii); toate aceste mărci subiectivizează
discursul liric;
2. Lirismul obiectiv:
- eul liric apare substituit de alte prezenţe lirice;
- ascunde perspectiva subiectivă;
- prezenţa predominantă a persoanei a III-a.
Specii lirice: pastelul, idila, elegia, doina, romanţa, meditaţia, satira, oda, psalmul,
sonetul, rondelul, glosa.

III. Textul dramatic


Textul dramatic este opera literară organizată în acte şi scene, scrisă sub formă
de dialog sau de monolog şi destinată reprezentării scenice, în care personajele
comunică direct, fără intervenţia unei voci auctoriale.

Structura textului dramatic:


 Actul – subdiviziune a unei piese de teatru;
 Tabloul – subdiviziune a actului;
 Scena – subdiviziune a unui act/tablou delimitat prin ieşirea unui personaj,
prin modificarea decorului.
 Replica – intervenţia unui personaj
 Didascaliile (indicaţiile scenice) – reprezintă intervenţiile din paranteze ale
autorului, în care este desemnat contextual comunicării:cine vorbeşte, cu ce
tonalitate etc. Au valoarea unui text de regie cuprinzând informaţii date de
autor regizorilor, actorilor etc. Didascaliile permit, de asemenea, lectorului să
construiască imaginar actul reprezentării
Modalităţi ale expunerii:
- dialogul
- monologul (modalitate de expunere prin care sunt verbalizate trăirile, gândurile
personajelor;
70
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Concepte operaţionale

- didascaliile.
Specii dramatice: tragedia, comedia, drama etc.
Comedia este specia genului dramatic, în proză sau în versuri, care prezintă întâmplări
într-o manieră care stârneşte râsul. Acţiunea şi deznodământul sunt vesele, piesele satirizând
realităţi sociale şi slăbiciuni omeneşti printr-o suită de situaţiu dramatice declanşate de un
conflict. Se cultivă neprevăzutul, varietatea, încurcăturile de situaţii, hazardul, iar limbajul se
caracterizează prin oralitate.
Comicul este o categorie estetică ce defineşte comedia. Aceasta presupune o atitudine
critică faţă de societate, sursele lui fiind contrastul dintre aparenţă şi esenţă, dintre scop şi
mijloace etc.
Drama este o specie a genului dramatic, în care episoadele vesele alternează cu cele
triste, conflictul este puternic. Drama nu este supusă convențiilor, personajele sunt
individualizate. Drama reprezintă o sinteză a comediei cu tragedia.

71
Ortografie şi punctuaţie

72
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Ortografie şi punctuaţie

ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE

Semnele de ortografie Semnele de punctuaţie


• apostroful • cratima
• cratima • linia de dialog
• punctul • semnul exclamării
• virgula • semnul întrebării
• ghilimelele
• parantezele
• linia de pauză
• punctul
• punctul şi virgula
• două puncte
• punctele de suspensie
• virgula

Folosind DOOM II, completează în spaţiile punctate rolul următoarelor semne de


ortografie şi de punctuaţie:

Virgula ( cel puţin trei situaţii diferite):


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

73
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Ortografie şi punctuaţie

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cratima:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Linia de dialog:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Semnul exclamării:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Semnul întrebării:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Linia de pauză:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
74
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Ortografie şi punctuaţie

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Punctul:
• semn ortografic.................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
• semn de punctuaţie............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Punctele de suspensie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Aplicaţii:
1. Explică rolul virgulelor în enunţurile de mai jos:
- Mamă, şarpele, şarpele!
- Ce şarpe?.......
- Spune, ce e, Mărioara?
- ....................................
- E o curea, strigă el bucuros, ia să vedeţi.....
(Vasile Voiculescu, Şarpele Aliodor)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
75
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Ortografie şi punctuaţie

2. Explică rolul cratimei în următoarele enunţuri:


Mi-a trebuit văpaie-a poeziei
Cărbunele iubirii să schimb în diamant
(Vasile Voiculescu, Sonetul XIV)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Explică rolul liniei de pauză:
Iar umbra feţei străvezii/ E albă ca de ceară - / Un mort frumos cu ochii vii.....
(Mihai Eminescu, Luceafărul)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Explică rolul punctelor de suspensie:
- E ceva în tine, nemăsuratul tău orgoliu, care ar fi iubit-o şi fără s-o fi văzut
vreodată.... Cum iubesc fetele din provincie pe principele moştenitor....
(Camil Petrescu, Suflete tari)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Explică rolul semnului întrebării din secvenţa:
- Toţi iubim şi toţi suntem neînţeleşi. Spune-mi unul care a fost înţeles....în dragoste....şi
în ce limbă?
(Marin Sorescu, Răceala)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

76
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
Ortografie şi punctuaţie

6. Explică rolul semnului exclamării din următoarele versuri:


Nimicul zăcea-n agonie
când singur plutea-ntuneric şi dat-a
un semn Nepătrunsul:
„Să fie lumină!”
(Lucian Blaga, Lumina)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

77
TEXTUL NARATIV

78
BASMUL

Vasile Parizescu, Imagini de basm - Rupea

79
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

Fișă de progres. Ion Creangă – Povestea lui Harap-Alb


(fragment)
[…]Şi, din două vorbe, fiul craiului îl tocmeşte şi după aceea pornesc împreună să
iasă la drum, pe unde arată Spânul. Şi mergând ei o bucată bună, Spânul se preface că-i e
sete şi cere plosca cu apă de la stăpânu-său. Fiul craiului i-o dă, şi Spânul, cum o pune la
gură, pe loc o şi ia, oţărându-se, şi varsă toată apa dintr-însa. Fiul craiului zice atunci
supărat:
— Dar bine, Spânule, de ce te apuci? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă? Şi pe
arşiţa asta o să ne uscăm de sete.
— Să avem iertare, stăpâne! Apa era bâhlită şi ne-am fi putut bolnăvi. Cât despre
apa bună, nu vă îngrijiţi; acuş avem să dăm peste o fântână cu apă dulce şi rece ca gheaţa.
Acolo vom poposi puţin, oi clătări plosca bine ş-oi umple-o cu apă proaspătă, ca să avem la
drum, căci mai încolo nu prea sunt fântâni, şi, din partea apei, mi se pare că i-om duce dorul.
Şi cârnind pe o cărare, mai merg ei oleacă înainte, până ce ajung într-o poiană şi numai iaca
ce dau de o fântână cu ghizdele de stejar şi cu un capac deschis în lături. Fântâna era adâncă
şi nu avea nici roată, nici cumpână, ci numai o scară de coborât până la apă.
— Ei, ei! Spânule, acum să te văd cât eşti de vrednic, zise fiul craiului. Spânul atunci
zâmbeşte puţin şi, coborându-se în fântână, umple întâi plosca şi o pune la şold. Apoi, mai
stând acolo în fund pe scară, aproape de faţa apei, zice:
— Ei, da' ce răcoare-i aici! "Chima răului pe malul pârăului!" Îmi vine să nu mai ies
afară. Dumnezeu să uşureze păcatele celui cu fântâna, că bun lucru a mai făcut. Pe arşiţele
ieste, o răcoreală ca asta mult plăteşte!
Mai şede el acolo puţin şi apoi iese afară, zicând:
— Doamne, stăpâne, nu ştii cât mă simţesc de uşor; parcă îmi vine să zbor, nu
altăceva! Ia vâră-te şi d-ta oleacă, să vezi cum ai să te răcoreşti; aşa are să-ţi vină de
îndemână după asta, de are să ţi se pară că eşti uşor cum îi pana...
Fiul craiului, boboc în felul său la trebi de aieste, se potriveşte Spânului şi se bagă în
fântână, fără să-i trăsnească prin minte ce i se poate întâmpla. Şi cum sta şi el acolo de se
răcorea, Spânul face tranc! capacul pe gura fântânii, apoi se suie deasupra lui şi zice cu glas
răutăcios:
— Alelei! fecior de om viclean ce te găseşti; tocmai de ceea ce te-ai păzit n-ai scăpat.
Ei, că bine mi te-am căptuşit! Acum să-mi spui tu cine eşti, de unde vii şi încotro te duci, că,
de nu, acolo îţi putrezesc ciolanele!
80
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

Fiul craiului ce era să facă? Îi spune cu de-amănuntul, căci, dă, care om nu ţine la
viaţă înainte de toate?
— Bine, atâta am vrut să aflu din gura ta, pui de viperă ce mi-ai fost, zice atunci
Spânul: numai cată să fie aşa, că, de te-oi prinde cu oca mică, greu are să-ţi cadă. Chiar
acum aş putea să te omor, în voia cea bună, dar mi-i milă de tinereţile tale... Dacă vrei să
mai vezi soarele cu ochii şi să mai calci pe iarbă verde, atunci jură-mi-te pe ascuţişul
paloşului tău că mi-i da ascultare şi supunere întru toate, chiar şi-n foc de ţi-aş zice să te
arunci. Şi, de azi înainte, eu o să fiu în locul tău nepotul împăratului, despre care mi-ai
vorbit, iară tu — sluga mea; şi atâta vreme să ai a mă sluji, până când îi muri şi iar îi învia.
Şi oriunde vei merge cu mine, nu care cumva să bleşteşti din gură către cineva despre ceea ce
a urmat între noi, că te-am şters de pe faţa pământului. Îţi place aşa să mai trăieşti, bine-de-
bine; iară de nu, spune-mi verde în ochi, ca să ştiu ce leac trebuie să-ţi fac...
Fiul craiului, văzându-se prins în cleşte şi fără nici o putere, îi jură credinţă şi
supunere întru toate, lăsându-se în ştirea lui Dumnezeu, cum a vrea el să facă. Atunci Spânul
pune mâna pe cartea, pe banii şi pe armele fiului de crai şi le ia la sine; apoi îl scoate din
fântână şi-i dă paloşul să-l sărute, ca semn de pecetluire a jurământului, zicând:
— De-acum înainte să ştii că te cheamă Harap-Alb; aista ţi-i numele, şi altul nu.
După aceasta încalecă, fiecare pe calul său, şi pornesc, Spânul înainte, ca stăpân,
Harap-Alb în urmă, ca slugă, mergând spre împărăţie, Dumnezeu să ne ţie, că cuvântul din
poveste, înainte mult mai este.
Şi merg ei, şi merg, cale lungă să le-ajungă, trecând peste nouă mări, peste nouă ţări
şi peste nouă ape mari, şi într-o târzie vreme ajung la împărăţie. Şi cum ajung, Spânul se
înfăţişază înaintea împăratului cu carte din partea craiului. Şi împăratul Verde, citind cartea,
arde de bucurie că i-a venit nepotul, şi pe dată îl şi face cunoscut curţii şi fetelor sale, care îl
primesc cu toată cinstea cuvenită unui fiu de crai şi moştenitor al împăratului.
……………………………………………………………………………………………
Mai merge el cât merge şi, când la poalele unui codru, numai iaca ce vede o dihanie
de om, care se pârpâlea pe lângă un foc de douăzeci şi patru de stânjeni de lemne şi tot
atunci striga, cât îi lua gura, că moare de frig. Şi-apoi, afară de aceasta, omul acela era ceva
de speriat; avea nişte urechi clăpăuge şi nişte buzoaie groase şi dăbălăzate. Şi când sufla cu
dânsele, cea deasupra se răsfrângea în sus peste scăfârlia capului, iar cea dedesubt atârna în
jos, de-i acoperea pântecele. Şi, ori pe ce se oprea suflarea lui, se punea promoroaca mai
groasă de-o palmă. Nu era chip să te apropii de dânsul, că aşa tremura de tare, de parcă-l
81
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

zghihuia dracul. Şi dac-ar fi tremurat numai el, ce ţi-ar fi fost? Dar toată suflarea şi făptura
de primprejur îi ţineau hangul: vântul gemea ca un nebun, copacii din pădure se văicărau,
pietrele ţipau, vreascurile ţiuiau şi chiar lemnele de pe foc pocneau de ger….HarapAlb,
numai o ţâră cât a stat de s-a uitat, a făcut ţurţuri la gură şi, neputându-şi stăpâni râsul, zise
cu mirare:
— Multe mai vede omul acesta cât trăieşte! Măi tartorule, nu mânca haram şi spune
drept, tu eşti Gerilă? Aşă-i că taci?... Tu trebuie să fii, pentru că şi focul îngheaţă lângă tine,
de arzuliu ce eşti.
— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Gerilă tremurând, dar, unde mergi, fără mine
n-ai să poţi face nimica.
— Hai şi tu cu mine, dacă vrei, zise Harap-Alb; de-abia te-i mai încălzi mergând la
drum, căci nu e bine când stai locului.
Gerilă atunci se ia cu Harap-Alb şi pornesc împreună. Şi mergând ei o bucată
înainte, Harap-Alb vede altă drăcărie şi mai mare: o namilă de om mânca brazdele de pe
urma a 24 de pluguri şi tot atunci striga în gura mare că crapă de foame.
— Ei, apoi să nu bufneşti de râs? zise Harap-Alb. Măi, măi, măi! că multe-ţi mai văd
ochii! Pesemne c-aista-i Flămânzilă, foametea, sac fără fund sau cine mai ştie ce pricopseală
a fi, de nu-l poate sătura nici pământul.
— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zice atunci Flămânzilă, dar, unde mergeţi voi, fără mine
n-aveţi să puteţi face nici o ispravă.
— Dacă-i aşa, hai şi tu cu noi, zise Harap-Alb, că doar n-am a te duce în spinare.
Flămânzilă atunci se ia după Harap-Alb şi pornesc tustrei înainte. Şi mai mergând ei
o postată, numai iaca Harap-Alb vede altă minunăţie şi mai mare: o arătare de om băuse apa
de la 24 de iazuri şi o gârlă pe care umblau numai 500 de mori şi tot atunci striga în gura
mare că se usucă de sete.
— Măi, da' al dracului onànie de om e şi acesta! zise Harap Alb. Grozav burdăhan şi
nesăţios gâtlej, de nu pot să-i potolească setea nici izvoarele pământului; mare ghiol de apă
trebuie să fie în maţele lui! Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul Setilă, fiul Secetei,
născut în zodia raţelor şi împodobit cu darul suptului.
— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Setilă, căruia începu a-i ţâşni apa pe nări şi pe
urechi, ca pe nişte lăptoace de mori, dar, unde vă duceţi voi, fără mine degeaba vă duceţi.

82
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

— Hai şi tu cu noi, dacă vrei, zise Harap-Alb; de-abia nu te-ai mai linciuri atâta în
cele ape, îi scăpa de blestemul broaştelor şi-i da răgaz morilor să umble, că destul ţi-ai făcut
mendrele până acum. Ce, Doamne iartă-mă, îi face broaşte în pântece de atâta apă!
Setilă atunci se ia după Harap-Alb şi pornesc tuspatru înainte. Şi mai mergând ei o
bucată, numai iaca ce vede Harap-Alb altă minunăţie şi mai minunată: o schimonositură de
om avea în frunte numai un ochi, mare cât o sită şi, când îl deschidea, nu vedea nimica; da
chior peste ce apuca. Iară când îl ţinea închis, dar fie zi, dar fie noapte, spunea că vede cu
dânsul în măruntaiele pământului….
Harap-Alb atunci se bate cu mâna peste gură şi zice:
— Doamne fereşte de omul nebun, că tare-i de jălit, sărmanul! Pe de-o parte îţi vine
a râde şi pe de alta îţi vine a-l plânge. Dar se vede că aşa l-a lăsat Dumnezeu. Poate că
acesta-i vestitul Ochilă, frate cu Orbilă, văr primare cu Chiorilă, nepot de soră lui Pândilă,
din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă. Ori din târg de la Să-l-caţi, megieş cu Căutaţi şi
de urmă nu-i mai daţi. Mă rog, unu-i Ochilă pe faţa pământului, care vede toate şi pe toţi
altfel de cum vede lumea cealaltă; numai pe sine nu se vede cât e de frumuşel. Parcă-i un boţ,
chilimboţ boţit, în frunte cu un ochi, numai să nu fie de deochi!
Dar iar mă întorc şi zic: mai ştii cum vine vremea? Lumea asta e pe dos, toate merg
cu capu-n jos; puţini suie, mulţi coboară, unul macină la moară. Ş-apoi acel unul are atunci
în mână şi pâinea, şi cuţitul şi taie de unde vre şi cât îi place, tu te uiţi şi n-ai ce-i face. Vorba
ceea: „Cine poate oase roade; cine nu, nici carne moale”. Aşa şi Harap-Alb şi cu ai săi;
poate-or izbuti să ieie fata împăratului Roş, poate nu, dar acum, deodată, ei se duc înainte şi,
mai la urmă, cum le-a fi norocul. Ce-mi pasă mie? Eu sunt dator să spun povestea şi vă rog
să mă ascultaţi.
(Ion Creangă – Povestea lui Harap-Alb)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Precizează caracteristici ale basmului cult în fragmentul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

83
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

2. Identifică, în text, două teme-motive literare specifice basmului.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Explică semnificaţia titlului în raport cu textul dat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Evidenţiază elementele lexicale, morfologice sau sintactice care sugerează comunicarea
povestitor-cititor.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Menționează însuşirile prin care eroul îşi evidenţiază caracterul de excepţie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Precizează simbolistica celor două personaje din fragmentul dat (Harap-Alb; Spânul), prin
referire la secvenţele prezentate în text.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciţii de aprofundare a basmului:

7. Delimitează pe episoade distincte acţiunea din Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
84
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Selectează, din structura basmului, elemente ce depăşesc limitele realului (supranaturale
şi miraculoase) sau cele prin care se deformează realul (fabuloase).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Realizează un portret al unuia dintre personajele textului, precizând principalele modalităţi


de caracterizare.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
85
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Precizează două modalităţi de realizare a comicului, respectiv două mărci ale oralităţii.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

11. Exprimă-ţi opinia despre două particularităţi ale stilului puse în valoare de fragmentul
citat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Prezentaţi modul în care se încheie conflictul dintre individ şi destin, conflictul dintre bine
şi rău aşa cum reiese din textul Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
86
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:


13. Extrage din text termeni populari/regionali.
.......................................................................................................................................................
14. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină verbul a
lupta.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Realizează un text argumentativ de 15-30 de rânduri despre călătoria labirintică, văzută
ca un scenariu al iniţierii, pornind de la afirmaţia lui Mircea Eliade: „Un labirint este uneori
apărarea magică a unui centru, a unei bogăţii, a unui înţeles.” (Mircea Eliade, Labirintul)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
87
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

88
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

Fişă de progres. Al. Odobescu - Basmul feciorului de împărat, cel cu noroc la


vânat
(fragment)

În vremea de demult, pe când oamenii de pe lumea asta, ştiau şi puteau mai mult
decât ce pot şi ştiu cei de acum, pe când pruncul de trei zile îţi număra numai într-o clipă
toate stelele de pe cer, şi vedea cu ochişorii cum creşte iarba câmpului și auzia cu urechile
cum sfârâie fusele când toarce păianjinul..., pe vremea de atunci trăia în plaiurile Buzăului, o
împărateasă tare și mare pe care o chiamă Doamna Neaga. Ea îşi avea palatele ei tocmai
colo, în codrii Cislăului, unde se văd şi astăzi, pe o măgură mare, ocolită cu pâraie, temeliile
de zid ale cetăţei ei, iar grădinile livezile, în care ea se preumbla când i se făcea urât acasă…
Din toţi copiii câţi Dumnezeu îi dase şi-i luase înapoi la sine, Doamna Neaga rămăsese,
în văduvie, numai cu un fecior și, pe care îl iubia ca lumina ochilor. Era și drăgălaş, - bată- l
fericirea - puiul de împărat mândru ca strălucitul soarelui la ameazi, blând ca razele line și
mangâioase ale lunei, sprinten ca luceafărul sclipitor al dimineţei și înţelept ca şi întreaga
tăria cerurilor. Nu ştia maică-sa nici lumea toată cu ce să-l mai desmierde, atât era tuturor
de drag şi de plăcut.
De micuţ îl dase doamna la carte si când abia începuse tuleiele bărbei să-i umbriască
peliţa copilărească, el vorbia pe de rost toate limbile de pe lume, ba încă înţelegea şi
graiurile tăinuite ale paserilor şi ale fiearelor.
Atunci Doamna, cu inima îngânată între dor si bucurie, îi vorbi aşa: - «Fătul meu, carte
cât a fost, ai învăţat-o toată din scoarţă până în scoarţă; acum, ca să te faci om pe deplin şi
voinic cu temeiu, precum se cade unui bărbat și mai ales unui fecior de împărat, toţi de toate
părţile îmi spun că trebuie să te duci lumea să o colinzi, ca să încerci şi să ispiteşti vieaţa
prin tine însuţi şi să afli şi mărunte ale lumei, care se vede că în carte nu se poate scrie. Du-
te, copilul meu; mergi de vezi şi de învață; dar cată a nu te prea depărta de pe aici; adu-ţi
aminte, voinicul meu, că pe câtă vreme nu te va simţi mama colea în preajma ei, grija, chinul
și mâhnirea din sânu-i nu vor lipsi.
A doua-zi, dinzi de dimineaţă, feciorul de împărat, mai mult vesel decât duios, îşi lua
ziua bună de la Doamna maică-sa, care se silia, sărmana, pe cât putea, ca să-şi stăpânească
plânsul şi obida ce o înecau.
……………………………………………………………………………………………………………….

89
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

Trecu o zi, trecură două, ba mai trecură şi alte nouă și voinicelul nu se îndura ca să se
înstrăineze de la mândrele plaiuri ale Buzăului în care el domnia acum, cu voie bună, peste
toata firea zburătoare câtă fâlfâie sub soare. Noaptea pe la cântători, pănă a nu se revărsa
bine de zori, el era purces la vânătoare, si mai adesea seara îl apuca prin păduri, ucigând şi
stârpind alde paseri cobitoare ce se arăta numai prin întuneric.
Într-o seară ca cea de astăzi, pe la apusul soarelui, ca acum, el şezuse să se odihnească
pe unul din petroaiele măcinate de pe dealul Ulmuşorului, tocmai deasupra gârliciului de
piatră, căruia îi zicem noi grajdul Zmeilor, fiindcă acolo se adăpostiau adinioară, în vremea
de demult, fiarele cele aripate. Şedea el și privia în jos cum negurele întunecau treptat văile şi
culmile, când văzu trecând încetinel pe deasupra capului său, o porumbiţă, uşoară şi albă ca
spuma laptelui la mulsoare, ca florile crinului de rază de soare. I se făcu dor de acea
pasărică şi ca s-o prindă de vie, puse mâna în sân, la zamfirul cel fermecat; dar ea, uitându-
se la dânsul cu ochi dulci, fermecători, gunguni galeş în limba ei cea păsărească, zise :
Ah, voinice, voinicele.
nu opri căile mele;
ci te ia dupe-al meu sbor;
căci cu sânul plin de dor,
te cheamă să-ţi facă dar
un scump, alb mărgăritar
mândră Fată-a pietrelor
din valea Năculelor.
Aceste cuvinte, aşa dulce şoptite, deşteptară în inima voinicului un freamăt necunoscut;
în sânul lui se aprinseră dorinţe nedesluşite, pe care până în ceasul acela nici în vis nu le
încercase.
(Al. Odobescu - Basmul feciorului de împărat, cel cu noroc la vânat)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Identifică elemente specifice basmului din textul de mai sus.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
90
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

2. Prezintă două teme/motive literare desprinse din text.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Ilustrează conceptul operaţional de secvenţă narativă în contextul dat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Transcrie şi prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din text.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Transcrie secvenţa care reprezintă intriga acţiunii.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Precizează perspectiva narativă desprinsă din text şi comentaţi atitudinea naratorului faţă de
evenimente.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

91
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

Exerciţii de aprofundare a textului:

7. Care este rolul construcţiei incidente din structura: Era și drăgălaş, - bată- l fericirea -
puiul de împărat mândru ca strălucitul soarelui la ameazi…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Din ce reiese caracterul realist al fragmentului de basm citat?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Comentează, pe baza fragmentului dat, funcţiile naratorului.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Formulează, în două-trei enunţuri, mesajul fragmentului dat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Comentează îndemnul mamei adresat fiului de împărat: să încerci şi să ispiteşti vieaţa
prin tine însuţi şi să afli şi mărunte ale lumei, care se vede că în carte nu se poate scrie.
Du-te, copilul meu; mergi de vezi şi de învată…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

92
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. Prezintă-ţi opinia privind semnificaţia călătoriei fiului de împărat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Scrie sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: fecior, puiul.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Construieşte un enunţ în care să folosești o locuţiune/expresie care să conţină substantivul
timp.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
15. Scrie un eseu argumentativ, de 15-30 de rânduri, în care să justifici apartenenţa textului la
specia basm cult.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

93
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV - Basmul

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

94
POVESTIREA

Theodore Gerard, Împreună cu bunica

95
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

Fișă de progres. M. Sadoveanu - Hanu Ancuței


(fragment)
Într-o toamnă aurie am auzit multe povești la Hanul Ancuței. Dar asta s-a întâmplat
într-o depărtată vreme, demult, în anul când au căzut de Sântilie ploi năpraznice și spuneau
oamenii că ar fi văzut balaur negru în nouri, deasupra puhoaielor Moldovei. Iar niște paseri
cum nu s-au mai pomenit s-au învolburat pe furtună, vâslind spre răsărit; și moș Leonte,
cercetând în cartea lui de zodiiși tălmăcind semnele lui Iraclie-împărat, a dovedit cum că
acele paseri cu penele ca bruma s-au ridicat rătăcite din ostroavele de la marginea lumii și
arată veste de război între împîrați și bielșug la vița de vie.
Apoi într-adevăr, Împăratul-Alb și-a ridicat muscalii lui împotriva lumii păgâne, și, ca
să se împlinească zodiile, a dăruit Dumnezeu rod în podgoriile din Țara-de-Jos de nu mai
aveau vierii unde să puie mustul. Ș-au pornit din părțile noastre cărăușii ca s-aducă vin spre
munte, ș-atuncea a fost la Hanul Ancuței vremea petrecerilor și a poveștilor.[…]
Trebuie să știți dumneavoastră că hanul acela al Ancuței nu era han, era cetate. Avea
niște ziduri groase de ici până colo, și niște porți ferecate cum n-am văzut de zilele mele. În
cuprinsul lui se puteau oploși oameni, vite și căruțe și nici habar n-aveau dinspre partea
hoților...
La vremea de care vorbesc, era însă pace în țară și între oameni bună-voire. Porțile
stăteau deschise ca la Domnie. Și prin ele, în zile line de toamnă, puteai vedea valea
Moldovei cât bătea ochiul și pâclele munților pe păduri de brad până la Ceahlău și Hălăuca.
Iar după ce se cufunda soarele înspre tărâmul celălalt și toate ale depărtării se ștergeau și
lunecau în tainice neguri, focurile luminau zidurile de piatră, gurile negre ale ușilor și
ferestrelor zăbrelite. Contenea câte un răstimp viersul lăutarilor, și porneau poveștile. […]
Soarele bătea pieziș în hanul Ancuței, scânteind geamurile zăbrelite. Lăutarii se
sculaseră din cotloanele lor și-și sticleau dinții; Ancuța cea sprâncenată ațâta iar focul în
covrul vechi de spuză; noi, gospodarii si cărăușii din Țara-de-Sus, ne uitam numai cu coada
ochiului la oalele goale înșirate pe lângă proțapuri. Dar scripcile și cobzele încă n-aveau
cătare. și nici comisul Ioniță de la Drăgănești nu-și începu povestea pe care o așteptam. Căci
pe șleahul Romanului se vedea venind un călăreț, învăluit în lumină și-n pulberi. Calu-i pag,
cu grumazul încordat și cu coama fluturând, în buiestru iute, luneca spre noi. […]
Era om ajuns la carunteță, dar se ținea drept si sprinten pe cal. Purta ciubote de iuft
cu turetci nalte ș-un ilic de postav tivit cu nasturi rotunzi de argint. Pe umeri, ținută numa-
ntr-un lănțujel, atârna o blăniță cu guler de jder. Avea torba de piele galbănă la șold și
96
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

pistoale la coburi. Obrazu-i smad cu mustăcioara tunsă și barba rotunjită, cu nas vulturesc si
sprâncene întunecoase, arăta încă frumuseță și bărbăție, deși ochiul drept stâns și închis îi
dădea ceva trist si straniu.
Cum coborî de pe cal, zâmbind cu prietinie și privindu-ne cu ochiu-i limpede și
albastru, comisul Ioniță îl cunoscu și se și repezi din locul lui, înălțând brațele si strigând cu
voce mare:
- Oare mă-nșel? Nu ești dumneata prietinul meu Neculai Isac, căpitan de mazâli?
Zâmbetul călărețului pieri și ochiu-i crescu, rotund și ațintit.
- Da, răspunse el cu voce moale si blândă; eu sunt Isac. Acuma te cunosc și eu.
Dumneata ești comisul Ioniță, de la Drăgănești.
Cu mare plăcere văzui pe cei doi oameni îmbrățișându-se și tovarășii ceilalți erau
mulțămiți de asta. Și ochii Ancuței se înduioșară. […]
Iapa cea batrână și slabă a comisului rânji și râncheză în dosul hanului.
- Aista-i cal din calul meu din tinereță, zise comisul, semețind capul si desfăcând
brațele.
Străinul își întoarse ochiul spre dihania cea bătrână și zâmbi ușor, fără să pară prea
mirat.
- Cu ăsta am umblat eu o țară, urmă comisul. Amândoi, îți aduci aminte? Am bătut
drumurile și ne-am părăduit tinerețele! De când ne-am despărțit însă, văd că ai pierdut o
lumină
- Da, răspunse călătorul cu vocea-i blândă. Am pierdut. Am avut o întâmplare
năprasnică... și Dumnezeu m-a întors prin locurile acelei dureri.
- Cum se poate? Aici ai avut această întâmplare?
- Da, prietine, îngăduie-mi numai să-mi duc calul la adăpost, să-l grijesc și să-i dau
grăunțe. Pe urmă om bea un pahar de vin și ți-oi povesti ce nu știi...
Pășind sprinten mazâlul trecu spre grajd, ducându-și calul de căpăstru. Ancuța,
răsărind ca dintr-o amintire, privi dupa el și grăi în șoaptă spre comis:
- Aista-i omul cel din Țara-de-Jos, de care vorbea maică-mea, când eram copilă?
- Da, răspunse comisul; Neculai Isac de la Bălăbănești, din ținutul Tutovei. Am fost
prietini buni în tinerețele noastre.
- Spunea maică-mea, urmă Ancuța, că a avut mare val și erau să-l omoare niște țigani
aici, la vad la Tupilați. Era o poveste înfricoșată, de care nu-mi mai aduc aminte.
(M. Sadoveanu – Hanu Ancuței)
97
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Identifică trăsături ale povestirii în ramă având ca punct de sprijin cuvintele lui Ion Vlad:
„Hanu Ancuței e cartea povestirilor, a istorisirilor de demult, a inițierii în arta desăvârșită a
narațiunii! Căci ciclul acesta are valoarea unei arte poetice pentru înțelegerea structurii
povestirii, pentru decantarea treptelor și etapelor compoziționale ale genului.” (Ion Vlad,
Povestirea. Destinul unei structuri epice, Ed. Minerva, 1972)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Precizează cum se realizează coerența la nivelul acestui ciclu de nouă povestiri.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Comentează semnificația titlului în relație cu textul suport.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Prezintă importanța hanului și legătura lui cu ritualul povestirii.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Cum se realizează legătura dintre povestirea cadru și povestirea propriu-zisă, în cazul de
față Fântâna dintre plopi.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

98
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

6. Prezintă instanțele comunicării narative din fragmentul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a povestirii:

7. Povestirile din Hanu Ancuței au ca principală caracteristică evocarea unei lumi demult
apuse. Prezintă reperele spațio-temporale ale povestirii cadru.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Prezintă cele două portrete ale personajului Neculai Isac. Ce efect are asupra ta faptul că
maturul face portretul tânărului?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

99
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

9. De ce amână Neculai Isac momentul spunerii poveștii? Nu vrea să o spună sau o spune cu
un scop precis? Este această poveste un balsam pentru sufletul naratorului-personaj?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Exprimă-ți opinia în legătură cu sentimentele căpitanului pentru țigăncușa Marga,


folosindu-te și de citatele: „Am simțit în mine ceva fierbinte: parcă aș fi înghițit o băutură
tare”și „Cu cât mă depărtam, cu atâta o simțeam mai aprig în mine”.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. Folosind un dicționar de simboluri și informațiile din povestirea Fântâna dintre plopi,
explică semnificația fântânii.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
100
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Prezintă-ți opinia despre efectele îmbinării tragicului și comicului în această povestire.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

101
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele:


cărunteță.......................................................................................................................................
ciubote...........................................................................................................................................
ilic..................................................................................................................................................
dihanie...........................................................................................................................................
14. Caută în text patru regionalisme.
.......................................................................................................................................................

15. Realizează un text argumentativ de 150-300 de cuvinte, pornind de la ideea că povestitul


este modul de a fi al omului.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
102
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

Fișă de progres. V. Voiculescu - Lostrița


(fragment)
Într-o zi s-a hotărât. A plecat în sus, la un sat sălbatic de pe Neagra. Auzise el că
acolo e un vraci bătrân, mare descântător de pești; un fel de stăpân al apelor. A urcat cale de
o zi și a ajuns noaptea târziu. A nimerit casa, a bătut și s-a rugat de găzduire. Vrăjitorul l-a
primit și l-a oprit de a rămas chiar la el câteva zile. Ce i-o fi spus, ce l-a învățat, cum l-a
descântat, nu se știe.
Aliman s-a întors acasă cu o lostriță lucrată din lemn, aidoma de șuie și frumoasă ca
cea de pe Bistrița. Vopsită la fel cu aur și argint și stropită cu picățele galbene ruginii. Era
alcătuită din două jumătăți care se îmbucau una-ntr-alta, cu scoabe. În mijlocul gol al
închipuirii, după ce a frecat-o peste tot cu lapți de lostriță și buruieni de apă, a ascuns un alt
peștișor mai mic, tăiat dintr-un corn de cerb ca să-i dea cumpăneala în apă și s-o
cârmuiască. Toate au fost vrăjite, descântate și afierosite după străvechi noime și îndreptare
ale magiei pierdute și uitate de ceilalți. Și într-un miez de noapte cu lună în pătrar poleind
trupul flăcaului, Aliman a intrat în mijlocul râului cu peștele vrăjit în mână, a spus încet
descântecul învățat pe de rost, în care se lepăda de lumea lui Dumnezeu, și a dat drumul
păpușii cu chip de lostriță. Apele au primit-o și parcă au saltat, purtând-o supuse. Omul s-a
dus, după povață, și s-a culcat. Ca niciodată, a dormit adânc și liniștit până a doua zi la
prânz, când l-au trezit oamenii. Plouase sus la munte și Bistrița venise sodom din mal în mal,
cărând sfărâmături de sate la vale, cu case, oameni și vite. Trebuia să sară și el, cel mai
cutezător și mai priceput, să dea ajutor.
Când a sosit Aliman nu se mai putea face nimic. Trecuseră toate ca nălucile, cu
haituri jalnice acoperite de tumultul nahlapilor, și se pierduseră departe. Numai o
sfărâmătură de plută se zărea în sus învârtindu-se năucă în volbura apelor, care o repezeau
la vale, aci o țineau iar în loc și o întorceau în ochiurile uriașe cu miezuri de sorb. Pe ea o
făptură omenească abia se mai ținea cu amândouă mâinile pe o rămășița de cârmă. Aliman
se pregătea să intre voinicește în valuri și s-o aștepte la loc prielnic, cu cangea în mână, când
pluta se smulse din fierbătoare și veni cât ai clipi la mal, sub picioarele lui. Dintre
sfărâmături el scoase în brațe o fată, singura viețuitoare care nu fusese smulsă de apele
hrăparețe. Era leșinată.
Flăcăul o întinse pe iarbă, o frecă pe inimă, îi apăsă coșul pieptului, așa cum se dă
ajutor înecaților. Fata își veni numaidecât în fire. Nu înghițise deloc apă. A zâmbit
izbăvitorului ei, s-a uitat speriată la lumea adunată și a cerut mâncare. Oamenii vedeau cu
103
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

uimire cum se zbicesc repede straiele pe ea, iia, fota, opincile, ca și când n-ar fi fost udă
niciodată. Au mai băgat de seamă că are părul despletit pe umeri ca niște șuvoaie plăvițe
resfirate pe o stană albă. Ochii, de chihlimbar verde-aurii cu starlici albaștri, erau mari,
rotunzi, dar reci ca de sticlă. Și dinții, când i-a înfipt într-o coajă de pâine întinsa de Aliman,
s-au descoperit albi, dar ascuțiți ca la fiare.
Fata sta liniștită. Dar Aliman n-a lasat-o mult acolo. A luat-o grabnic la el acasă,
unde a ascuns-o de ochi străini. Și s-a încins între ei o dragoste cum nu se mai pomenise pe
meleagurile acelea. Parcă fuseseră făcuți și adunați înadins unul pe potriva celuilalt. Era
frumoasă, cu chipul poate cam bucălat, șuie, cu trupul lung, mlădios și despicătura coapselor
sus ca la buni înotători. […]
Au trecut cateva săptămâni. Satul bâzâia de zvonuri ca un roi întărâtat. Precum că
fata ar suge sângele flăcăului ca o strigoaică. Dar Aliman era mai sănătos, mai voinic, mai
frumos și mai bun cum nu fusese niciodată, și nu le păsa de nimic.
Lostrița, după spusele lumii, se ivise iară. Acum nu se mai ascundea.
Plutea în văzul tuturor de-a lungul apei. Numai flăcăul nu se sinchisea dacă e
cea din lemn sau cea adevărată. Ieșise din minte trecutul întreg și
vremea trecea amețitoare, ca o Bistriță umflată de fericiri.
De la un timp, dezmeticit puțin, flăcăul, ca să-și statornicească norocul, a început să
se gândească la rânduielile trebuitoare, nuntă, cununie, și i-a spus fetei. Ea a hohotit
nebunește, luându-l de gât. Ea știa de ibovnic și de dragoste, nu-i ardea nici de popă, nici de
biserică. Nu pentru asta venise ea pe lume.
Era sălbatecă. Cu multe ascunzișuri și taine, și totuși, nu știa nici cum o cheamă, îi
dase de la el numele Ileana.
Dar toate trebuie sa aibă un isprăvit. Pe la mijlocul verii s-au trezit buzna peste ei cu o
femeie voinică, iute și șturlubatică, așijderi apelor după ploaie. Despărțindu-i cu asprime, ea
prinse fata de braț, ocărând-o mânioasă. Era mama Ilenei, care după multe cercetări îi aflase
culcușul. Venea de sus, de departe, de la izvoarele Bistriței aurii, unde spunea ca-și are
rosturile. Cunosc toți ocina veche a Bistricencei și, smucind fata, o certa oțărâtă cum putuse
ea să-și uite de părinți, să se lapede de surori, să-și părăsească avuțiile ca să se lipească fără
rușine de sărăcia și neamul prost al oamenilor de aici. Fata se împotrivi zadarnic. Maică-sa
îi șopti în ureche niște vorbe care parcă o adormiră. Aliman, dat la o parte cu mâna, sta
prostit, gol de puteri ca o armă descărcată și până să-și vină în fire, femeia cu prada era
departe. Până târziu, toamna, Aliman a bătut izvoarele tuturor Bistrițelor, fără folos. Nimeni
104
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

nu cunoștea, nici măcar n-auzise de Bistriceanca ori fata ei și nici de sălașurile lor. Numai un
moșneag trecut de suta de ani își mai amintea de ele. Era copil când satul le alungase cu
pietre și le dase foc casei pentru multe blestemății și răutăți ce săvârșeau cu ajutorul Satanei.
A căutat apoi pe vraciul care-l descântase. Nu l-a mai găsit nici pe ăsta. Plecase dincolo,
peste munte, la niște neamuri.
Flăcăul s-a întors și s-a închis în el și în casă. Ajunsese nevolnic și moale ca o cârpă.
[…]
Dar povestea lui Aliman a rămas vie și mereu mlădioasă. Crește
și se împodobește an de an cu noi aduse și alte scornituri
după închipuirile oamenilor, jinduiți de întâmplări dincolo de fire.
Ea colinda în sus și-n jos malurile Bistriței. Urcă o dată cu cărăușii, coboară cu
plutașii, stă cu copiii. Dar se mișcă necontenit alături și în rând cu lostrița fabuloasă, care
nu-și găsește astâmpăr, când fulgerând ca o sabie bulboanele, când odihnindu-se pe plavii,
cu trup de ibovnică la soare în calea flăcăilor aprinși și fără minte.
(V. Voiculescu – Lostrița)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Identifică trăsăturile speciei literare povestirea care se regăsesc în fragmentul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Precizează tema și câteva motive pe care le identifici în fragmentul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Explică titlul acestei povestiri punându-l în relație cu textul și cu personajul Aliman.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

105
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

4. Aliman a încercat de mai multe ori să prindă lostrița fără succes. Cum a reușit în cele din
urmă să o prindă?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Explică motivul faustic care apare în text.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Argumentează întrepătrunderea realului cu fantasticul în textul suport.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a povestirii:

7. Ce te-a surprins în prezentarea fetei? Motivează-ți răspunsul bazându-te și pe ambiguitatea


condiției fetei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

106
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Povestea de iubire dintre Aliman și lostrița are la bază mitul Sirenei sau al Ondinei.
Argumentează!
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Care este efectul pe care îl are asupra cititorului imaginea duală a lostriței? În formularea
răspunsului tău poți porni de la citatul: „Pe acest joc incert al imaginii lostriței care pare a fi
când pește, când fată, niciodată fată și pește în același timp, merge tot restul textului, până la
finalul indecis, în plan fantastic, al ultimei întâlniri de astă dată în apă – dintre Aliman și
lostriță.”(Elena Zaharia Filipaș – Introducere în opera lui Vasile Voiculescu, Ed. Minerva,
1982)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
107
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Poveste de vânătoare și de dragoste, Lostrița prezintă aventura omului în căutarea


absolutului. Argumentează!
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

108
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

11. Prezintă atmosfera povestirii.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Explică semnificația finalului povestirii Lostrița.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
109
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Povestirea

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Identifică patru cuvinte din câmpul semantic al mediului acvatic.


.......................................................................................................................................................

14. Găsește sinonime contextuale pentru cuvintele:


ibovnică.........................................................................................................................................
ocină..............................................................................................................................................
oțărâtă...........................................................................................................................................
a se zbici........................................................................................................................................
15. Realizează un text argumentativ de 150-300 de cuvinte în care să prezinți devenirea
individului în relație cu absolutul.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

110
NUVELA REALISTĂ ŞI
PSIHOLOGICĂ

Albert Bierstadt, Emigrants Crossing the Plains

111
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

Fișă de progres. Ioan Slavici - Moara cu noroc


(fragment)
— Oamenii sunt mulți și de multe feluri, grăi cârciumarul în ziua următoare, privind
când la nevastă, când la soacră-sa. Îți închipuiește că unul se duce să cumpere ceva,
bunăoară ca Lică Sămădăul, care se ducea să vadă pădurile. Asta e treaba lui, și cine știe
dacă nu l-aș supăra, dacă nu l-aș păgubi, poate, spunându-le altora c-a trecut pe aici. El se
duce să târguiască, și dacă vine în urma lui altul, care din întâmplare voiește să cumpere tot
acele păduri, și eu spun că Lică a trecut pe aici, acest al doilea cumpărător grăbește, sosește
la vreme și poate să-i strice târgul. Voi înțelegeți?
— Așa e, răspunse bătrâna.
— Ori poate să vie unul care are și el păduri de dat și umblă după Lică pentru ca să
seînțelea-gă cu el: dacă-i spun că Lică a trecut pe aici, îl folosesc poate pe el și pe Lică, dar
îl păgubesc pe acela la care Lică plecase, iară eu n-am să folosesc, nici să păgubesc pe
nimeni.
— Așa e, zise iar bătrâna. Ai toată dreptatea, noi nu suntem puși aici pentru ca să le
dăm drumeților știre despre cei ce vin și cei ce trec.
— Noi nu știm nimic și ne căutăm de treaba noastră! adause Ghiță scurt și hotărât.
De aici înainte, cârciumarul, cârciumărița și soacra cârciumarului nu-și mai aduceau
aminte de oamenii ce treceau pe drum, iar altfel lucrurile se petreceau tot ca mai nainte.[...]
Ca om harnic și sârguitor, Ghiță era mereu așezat și pus pe gânduri, dar el se bucura
când o vedea pe dânsa veselă: acum el se făcuse mai de tot ursuz, se aprindea pentru orișice
lucru de nimic, nu mai zâmbea ca mai nainte, ci râdea cu hohot, încât îți venea să te sperii de
el, iar când se mai hârjonea câteodată cu dânsa, își pierdea lesne cumpătul și-i lăsa urme
vinete pe brațe. Adeseori Ana ar fi voit să-l întrebe: „Ghiță! ce-i cu tine?", însă ea nu mai
îndrăznea să-i vorbească dezghețat ca mai nainte, căci se temea ca nu cumva el să se mânie
și pe dânsa, ceea ce nu făcuse încă până atunci.
Așa sosiră zilele de toamnă.[...]
— Sănătate și voie bună de la Lică Sămădăul! zise el îndrăzneț. Ți-a lăsat vorbă să ne
dai să mâncăm și să bem; au să vie și celelalte turme în urmă și ne-a spus ca să-ți lăsăm cinci
grăsuni din turmă și să ți-i alegi după plac.[...]
— Gând bun să-ți dea Dumnezeu!
Nici Ghiță n-ar fi cerut decât un gând bun de la Dumnezeu, dar îi era greu să se
oprească asupra unui gând, fie el bun, fie rău.
112
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

Turmele treceau una câte una pe dinaintea cârciumii; când una se vedea din
depărtare, cealaltă pornea mai departe, și locul se deșerta, dar peste puțin iar se umplea. Și
cum turmele plecau una câte una, Ghiță întreba mereu câte mai sunt, și pe cât numărul
turmelor rămase în urmă scădea, pe atât el prindea poftă de a-și opri cei cinci grăsuni.
— A zis Lică să-mi opresc cinci grăsuni, îi zise în cele din urmă unuia dintre porcari.
— Noi nu știm nimic, răspunse acesta.
— Apoi, adause altul cam în glumă, noi plătim înainte, ori nu plătim deloc.
Peste puțin sosi și Lică, ceru un pahar de vin, își întrebă de turme, apoi zise „noroc
bun!" și plecă mai departe fără să fi descălecat măcar.
Ghiță rămase cuprins de gândurile omului păgubaș. El era om cu minte și înțelegea
cele ce se petrec. Aci, la Moara cu noroc, nu putea să stea nimeni fără voia lui Lică: afară de
arândaș și afară de stăpânire mai era și dânsul care stăpânea drumurile, și în zadar te
înțelegi cu arândașul, în zadar te pui bine cu stăpânirea, căci, pentru ca să poți sta la Moara
cu noroc, mai trebuie să te faci și om al lui Lică.
Iar Ghiță voia cu tot dinadinsul să rămâie la Moara cu noroc, pentru că-i mergea
bine.
„Trei ani, numai trei ani să pot sta aici, își zicea el, să mă pun în picioare, încât să pot să
lucrez cu zece calfe și să le dau altora de cârpit."
Dar acești trei ani atârnau de Lică. Dacă se punea bine cu dânsul, putea să-i meargă
de minune, căci oamenii ca Lică sunt darnici. E numai vorba ce va fi cerând Lică pentru ceea
ce dă.
Ghiță întâia oară în viața lui ar fi voit să n-aibă nevastă și copii, pentru ca să poată
zice: „Prea puțin îmi pasă!" Se gândea la câștigul pe care l-ar putea face în tovărășie cu
Lică, vedea banii grămadă înaintea sa și i se împăienjeneau parcă ochii: de dragul acestui
câștig ar fi fost gata să-și pună pe un an, doi capul în primejdie. Avea însă nevastă și copii și
nu putea să facă ce-i plăcea.[...]
— Ce ai, Ghiță? strigă nevasta cuprinsă de îngrijare.
— Ce am? răspunse el cu amărăciune. Am o nenorocire; pierd ziua de astăzi pentru
cea de mâine. Eu nu ți-am vorbit niciodată despre lucruri de aceste, dar trebuie să fii și tu
om, Ano, și să te gândești la viață, căci nu pot să-ți vie mereu toate de-a gata. Astăzi stau aici
și nu mă supără nimic, dar îmi fac eu însumi gânduri rele despre ziua de mâine, și aceste
gânduri nu-mi lasă tihnă să mă bucur de ziua de astăzi. Și poate că gândurile mele sunt

113
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

deșerte, poate că ziua de mâine are să fie tot bună, dar o voi pierde temându-mă de cea de
poimâine. Și cât vom sta aici, nu mai scap de nevoia aceasta.
— Atunci să plecăm, Ghiță.
— Da, să plecăm, dar întreabă-mă dacă mă pot hotărî să plec. Vezi tu, așa cum sunt,
îmi vine greu să plec.
— Atunci să rămânem aici. Tu știi mai bine cum are să fie bine.
— Poate că știu, Ano, dar nu pot, zise el cu amărăciune. Ar trebui să mă silească
cineva, să mă împingă. Mi-e greu să-i vorbesc maichii, pentru că ea ne-a zis să nu venim aici;
mi-e rușine; iară tu ești bună, Ano, și blândă, dar ești ușoară la minte și nu înțelegi nimic:
sunt cu tine ca fără de tine; în loc de a-mi alunga gândurile cele rele, mă lași să mă mistuiesc
cu ele, și când nu mai știu ce să fac, tu te uiți la mine cu milă, și atâta tot.
— Ce să fac, zise ea mâhnită, dacă așa m-a lăsat Dumnezeu!? Ghiță se lăsă pe coate
și rămase așa întins pe pământ și cu privirea pierdută în depărtare.
Într-un târziu, Ana își ridică capul și privi îndrăzneață la el.
— Fiindcă tu le fierbi toate în tine și mie nu-mi spui nimic, zise ea. Apoi tot eu sunt de
vină dacă nu știu ce te pune pe gânduri...
(Ioan Slavici – Moara cu noroc)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Explică titlul nuvelei folosind și informații din fragmentul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Precizează tema nuvelei Moara cu noroc și identifică motivele.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

114
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

3. Identifică elemente ale realismului în fragmentul următor:

De la Ineu drumul de țară o ia printre păduri și peste țarini lăsând la dreapta și la


stânga satele așezate prin colțurile văilor. Timp de un ceas și jumătate drumul e bun; vine
apoi un pripor, pe care îl urci, și după ce ai coborât iar în vale, trebuie să faci popas, să
adapi calul ori vita din jug și să le mai lași timp de răsuflare, fiindcă drumul a fost cam greu,
iară mai departe locurile sunt rele.

Aici în vale e Moara cu noroc. Ori din care parte ar veni, drumețul se bucură când o
zărește din culmea dealului pleșuv, căci, venind dinspre locurile rele, ea îl vestește că a
scăpat norocos, iară mergând spre ele, la moară poate să găsească ori să aștepte alți
drumeți, ca să nu plece singur mai departe.

Și fiindcă aici se opresc toți drumeții, încetul cu încetul s-a făcut bătătură înaintea
morii, și oarecum pe nesimțite moara a încetat a mai măcina și s-a prefăcut în cârciumă și
loc de adăpost pentru tot drumețul obosit și mai ales pentru acela pe care noaptea-l apucă pe
drum. În cele din urmă, arândașul a zidit cârciuma la un loc mai potrivit, departe de câteva
sute de pași de la râuleț, iară moara a rămas părăsită, cu lopețile rupte și cu acoperământul
ciuruit de vremurile ce trecuseră peste dânsul.

Cinci cruci stau înaintea morii, două de piatră și trei altele cioplite din lemn de stejar,
împodobite cu țircălamul și vopsite cu icoane sfinte; toate aceste sunt semne care-l vestesc pe
drumeț că aci locul e binecuvântat, deoarece acolo unde vezi o cruce de aceste a aflat un om
o bucurie ori a scăpat altul de o primejdie.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Surprinde schimbările intervenite în comportamentul personajului Ghiță.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

115
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Prezintă relația lui Ghiță cu soția lui, Ana, așa cum apare în fragmentul dat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Prezintă relația incipitului cu finalul. Vei avea în vedere fragmentul următor:


— Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea
colibei tale te face fericit. Dar voi să faceți după cum vă trage inima, și Dumnezeu să vă ajute
și să vă acopere cu aripa bunătății sale. Eu sunt acum bătrână, și fiindcă am avut și am atât
de multe bucurii în viață, nu înțeleg nemulțumirile celor tineri și mă tem ca nu cumva,
căutând acum la bătrânețe un noroc nou, să pierd pe acela de care am avut parte până în
ziua de astăzi și să dau la sfârșitul vieții mele de amărăciunea pe care nu o cunosc decât din
frică. Voi știți, voi faceți; de mine să nu ascultați. Mi-e greu să-mi părăsesc coliba în care
mi-am petrecut viața și mi-am crescut copiii și mă cuprinde un fel de spaimă când mă
gândesc să rămân singură într-însa: de aceea, poate că mai ales de aceea, Ana îmi părea
prea tânără, prea așezată, oarecum prea blândă la fire, și-mi vine să râd când mi-o
închipuiesc cârciumăriță.[…]

Luni pe la prânzul focul era stins cu desăvârșire și zidurile afumate stăteau părăsite,
privind cu tristețe la ziua senină și înveselitoare.

Din toate celelalte nu se alesese decât praful și cenușa: grinzi, acoperământ,


dușumele, butoaie din pivniță, toate erau cenușă, și numai pe ici, pe colo se mai vedea câte un
cărbune stins, iară în fundul gropii, care fusese odinioară pivniță, nu se mai vedeau decât
oasele albe ieșind pe ici, pe colo din cenușa groasă.

Bătrâna ședea cu copiii pe-o piatră de lângă cele cinci cruci și plângea cu lacrimi
alinătoare.
116
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

— Se vede c-au lăsat ferestrele deschise! zise ea într-un târziu. Simțeam eu că nu are
să iasă bine; dar așa le-a fost dat!...

Apoi ea luă copiii și plecă mai departe.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a nuvelei:

7. Prezintă momentele subiectului nuvelei Moara cu noroc.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

117
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

8. Motivează apartenența nuvelei Moara cu noroc la specia literară nuvelă psihologică.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Conflictele exterioare ale personajului Ghiță declanșează conflictele sale interioare.


Argumentează această relație dintre conflicte.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
118
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

10. Realizează portretul personajului Ghiță arătând că el este un personaj complex/rotund și


un personaj-tip.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

11. Cuvintele bătrânei din incipitul nuvelei au rolul corului din tragedia antică. Crezi că ele au
o funcție premonitorie? Argumentează-ți răspunsul.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

119
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

12. Prezintă caracterul moralizator al nuvelei și al lui Ioan Slavici.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Dă sinonime pentru expresiile:


a-și pierde
cumpătul........................................................................................................................................
a lăsa vorbă...................................................................................................................................
a scoate din sărite.........................................................................................................................
a fi pus pe gânduri........................................................................................................................
14. Construiește alte enunțuri cu aceste expresii.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Scrie un text argumentativ de 150-300 de cuvinte în care să-ți exprimi opinia despre
existența premoniției în viața oamenilor.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
120
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

121
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

Fișă de progres. Ioan Slavici - Pădureanca


(fragment)
Fă trei cruci și zi „Doamne-ajută!” când treci pragul casei, fie ca să ieși, fie ca să
intri, căci lumea din întâmplări se alcătuiește, iar întâmplarea e noroc ori nenorocire, și
nimeni nu știe dacă e rău ori bun ceasul în care a pornit, nici dacă va face ori nu ceea ce-și
pune de gând.
Busuioc însă, bogătoiul, era om care știe ce voiește. Pe vrute, pe muncite, pe
chibzuite, el ajunsese gospodar ce ară cu patru pluguri zece zile de-a rândul și seamănă
brazdele numai cu grâu bob ales, și de aceea se putea simți destoinic a scoate la capăt lucruri
pe care alții nici măcar de gând a și le pune nu se încumetau. Se ivise holeră-n țară, iar
Busuioc nu voia să știe de ea. Holeră-n timpul secerișului?! La aceasta nu s-a gândit și nici
acum nu voia să se gândească. Avea patruzeci de jugăre de pământ acoperite cu grâu, un
singur lan ce șovăia mereu sub sarcina de spicuri grele; holeră, neholeră el trebuia să-și
adune rodul în timp de trei zile, căci puțin se scutură de la cei săraci, dar mult de la dânsul.
Și de la mulți mult s-ar scutura în fieștecare an și încă mai mult ani și ani de-a rândul
dacă n-ar fi brațul pădurenilor flămânzi.
Simțind apropierea timpului de secere, pădurile se pun în mișcare colibă cu colibă,
sat cu sat se adună, văile pornesc întregi spre câmpia întinsă, și în câteva zile cât ține locul
din Mureș până în părțile Orăzii și până la izvoarele Crișurilor nu mai rămân prin sate decât
moșnegii neputincioși, babele bătrâne și copiii nevârstnici; setea de viață îi ia și-i duce pe toți
la sărbătoarea cea mare ce se ține în fieștecare an o dată pentru împărțirea pânei de toate
zilele.[…]
– Măi taică, eu zic să mă duc eu, grăi Iorgovan, iar Iorgovan era feciorul tătâne-său.
Busuioc nu prea stetea de vorbă cu oamenii, și unul dintre oamenii cu care mai ales
nu stetea de vorbă era fiul său, Iorgovan.[...]
Fă trei cruci și zi „Doamne-ajută!” când treci pragul casei, fie ca să ieși, fie ca sa
intri, căci lumea din întâmplări se alcătuiește, iar întâmplarea e noroc sau nenorocire și
nimeni nu știe dacă e rău ori bun ceasul în care a pornit, nici dacă va face ori nu ceea ce-și
pune de gând. Nenorocirea îl ajunsese năprasnic pe Iorgovan; a dat în graba lui peste stâlp,
s-a izbit de el, a spart lampa și a căzut aprins la pământ.
Cine e oare acela care s-ar încumeta să se laude că nu i s-ar fi putut întâmpla și lui
una ca aceasta?!

122
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

Cine oare putea să nu fie cuprins de milă, când îl vedea plin de arsuri, tot trupul o
rană?!
Satul întreg era adunat la casa lui Busuioc, când oamenii îl aduseră pe Iorgovan, și
nimeni nu se mai gândea să alerge la focul ce ardea în marginea satului, mistuind și moara,
și grâul din saci, și făina din coș, și condica cu socotelile morii.
– L-au frânt și pe el roțile ca pe Pupăză! zicea unul. Unii știau că e mort, alții, că mai
trăiește, dar n-o s-o ducă pân-a doua zi, iar alții, că n-are decât pe ici, pe colo câte o arsură,
care o să-i treacă în câteva zile. Când doctorul sosi la casă, se îndesuiră cu toții în urma lui
și curtea lui Busuioc se umplu de lume. Când doctorul intră, Iorgovan zăcea nemișcat și
amețit de usturime. Doctorul îl căută cu de-amănuntul, stătu apoi pe gânduri și dădu din
umeri.
– E rău de tot, zise el, dar omul e tânăr și poate încă să scape. O să facem tot ceea ce
va fi cu putință.
– Averea mea toată ți-o dau, strigă Busuioc, numai să-l mai văd încă mergând la birt!
Iorgovan își ridică ochii spre el. – Nu mai vreau! grăi apoi încet. O să vezi tu că nu vreau.
Peste puțin el apucă mâna doctorului, o strânse cu deznădăjduire și se uită lung și stăruitor
în ochii lui.[...]
– Du-te, zise el, că o să-i fie bine dacă te vede și te știe aproape. Simina își încleștă
mâinile, rămase câtva timp cu ochii ațintiți la el, apoi își acoperi fața cu amândouă mâinile și
suspină adânc și lung.
– Ce-i?! întrebă el apropiindu-se de dânsa.
– Șofroane! îi răspunse ea, luându-și iar firea ei așezată. Busuioc vrea, mi-a spus-o
alaltăieri preoteasa, și eu nu mai pot, nu mai vreau, nu mă mai iartă firea șă-i zic ba. Îl
iubesc, Șofroane, pe Iorgovan! Ce să mă fac dacă-l iubesc cum aș iubi pe copilul meu, și,
Doamne ferește, mi-e groază de gândul morții lui mai mult decât de al morții mele. Șofron se
dădu puțin înapoi.
– Atunci nu te duce, zise el. Nu-l iubești tu pe el, cât te iubesc eu pe tine.
– O știu! strigă ea, asta e, c-o știu. Ca tine, Șofroane, nimeni nu poate, că tu ești om,
iar eu sunt o muiere ticăloasă, care nu poate nimic.
– Pot eu! zise el, și nu te las. Dacă te iubesc și nu te vreau, e fiindcă văd că nu e bine
nici pentru tine, nici pentru mine, iar nu pentru ca să te las să dai în nenorocirea pe care o
văd, o simt, am trăit-o de atâtea ori stând de vorbă cu mine însumi. Viața ta e a ta, și mie de a
lui prea puțin îmi pasă!
123
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

– Și ce vrei să-mi faci? îl întrebă ea îndărătnicită.


– Ce vreau? răspunse el.
M-am gândit eu și la asta. Mult mă gândesc eu și tot la tine mă gândesc.[...] Simina
rămase câtva timp pierdută și cu ochii la pământ înaintea lui, apoi începu sa plângă, îi apucă
mâna și o sărută de mai multe ori.
– Nu pot, zise ea. Ce să fac dacă nu pot? Șofroane, nu mă părăsi.
– Niciodată, răspunse el, tu știi că niciodată n-o să te părăsesc. Și s-a dus Simina la
Curtici, fiindcă nu mai putea să rămână. Busuioc era gata să-și dea toată averea ca să-și
vadă încă o dată feciorul pus în picioare, dar nu i-a spus doctorului că a venit Simina,
pădureanca, să-l vadă și să-l caute pe bolnav.[...]
– Vai, Doamne! Tu, Simino! Săracul de mine! șopti el; apoi își adună toate puterile,
ridică amândouă brațele spre ea, o apucă de umeri, o aduse spre el și-i sărută gura, apoi un
ochi, apoi celălalt, apoi o depărtă, ca să se poată uita drept în fața ei, și iar o sărută. Ea îi
luă mâna și o dădu încetinel înapoi, se lăsă pe pat lângă dânsul, își puse capul lângă al lui și
câtva timp rămaseră așa, tăcuți și nemișcați.
– Și Șofron ce mai face? întrebă el într-un târziu. Ea tresări, se ridică puțin, apoi se
întoarse asupra lui, îi luă capul între mâni și-i sărută fruntea.
Cuprins de fiori, Iorgovan își strânse încă o dată toate puterile, ridică din nou brațele,
ca să o cuprindă cu ele, apoi dădu un geamăt lung, brațele îi căzură înapoi și răsuflarea i se
curmă. Simina se dădu îngrozită înapoi, se îndreptă, stătu câtva timp ca scoasă din fire, apoi
se întoarse repede, se uită prin casă, se duse de deschise ușa și strigă tare, dar cu glasul
așezat și deschis:
– O lumânare!
(Ioan Slavici – Pădureanca)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Explică titlul nuvelei, pornind de la fragmentul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

124
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

2. Indică o temă și câteva motive literare ale fragmentelor din nuvela Pădureanca.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Identifică cel puțin două elemente ale realismului în fragmentul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Care este rolul interogațiilor retorice din text. Motivează-ți răspunsul.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Prezintă personajul Iorgovan pe baza informațiilor din fragmentul dat din nuvela
Pădureanca.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

125
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Comentează finalul nuvelei, punându-l în relație cu incipitul.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a nuvelei:

7. Care crezi că este relația dintre Simina și Iorgovan? Argumentează.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

126
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Comentează citatul: „ Fă trei cruci și zi „Doamne-ajută!” când treci pragul casei, fie ca să
ieși, fie ca să intri, căci lumea din întâmplări se alcătuiește, iar întâmplarea e noroc ori
nenorocire, și nimeni nu știe dacă e rău ori bun ceasul în care a pornit, nici dacă va face ori
nu ceea ce-și pune de gând.”
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Citatul cu care începe nuvela și care se repetă și în finalul acesteia are rol anticipativ?
Argumentează.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
127
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Comentează modul lui Șofron de a se comporta cu Simina. Ce calități ale lui identifici în
acest episod?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

128
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

11. Citește integral nuvela Pădureanca, de Ioan Slavici. Compară-i pe Iorgovan și pe Șofron
pornind de la sentimentele lor pentru Simina.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Are și această nuvelă caracter moralizator? Argumentează.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

129
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Identifică elemente ale oralității în fragmentul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

14. Găsește 3 expresii sau locuțiuni cu substantivul lume și alcătuiește enunțuri cu ele.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Scrie un text argumentativ de 150-300 de cuvinte despre neprevăzutul din viața cotidiană.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

130
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela realistă şi psihologică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

131
NUVELA FANTASTICĂ

Caspar David Friedrich, Abaţie în pădurea de stejari

132
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

Fișă de progres. Mircea Eliade - La țigănci


(fragment)

-Hildegard! exclamă el adresându-i-se fetei. Nu m-am mai gândit la ea de douăzeci de


ani. A fost marea mea dragoste. A fost femeia vieţii mele!... Dar, întorcând capul, îşi dădu
seama că fata plecase. Simţi atunci în nări un parfum sfios şi exotic, şi o dată auzi bătând din
palme şi odaia începu să se lumineze într-un chip misterios, ca şi cum perdelele ar fi fost
trase încet, foarte încet, una după alta, lăsând să pătrundă treptat lumina după-amiezei de
vară. Gavrilescu avu timp să observe că nicio perdea nu se mişcase, înainte de a da cu ochii
de trei fete tinere care se aflau la câţiva metri în faţa lui, bătând uşor din palme şi râzând.
- Aşa ne-ai ales, spuse una din ele. O ţigancă, o grecoaică, o evreică...
- Dar să vedem dacă ai să ne ghiceşti, spuse a doua.
- Să vedem dacă ai să ştii care-i ţiganca, adăugă a treia.
Gavrilescu lăsase să-i cadă pălăria de paie, şi le privea fix, împietrit, ca şi cum nu le-ar
fi văzut, ca şi cum ar fi privit altceva, dincolo de ele, dincolo de paravane.
-Mi-e sete! şopti el deodată, şi-şi duse mâna la gât.
- Ţi-a trimis baba cafea, spuse una din fete. Dispăru după un paravan şi se întoarse cu
o tavă rotundă de lemn, pe care se afla o ceaşcă cu cafea şi un ibric. Gavrilescu apucă
ceaşca şi o dădu peste cap, apoi i-o întinse zâmbind.
-Mi-e teribil de sete, şopti.
-Asta o să fie fierbinte, că e din ibric, spuse fata umplându-și ceaşca. S-o bei încet...
Gavrilescu încercă să soarbă, dar cafeaua era atât de fierbinte încât îşi fripse buzele, şi
atunci aşeză descurajat ceaşca pe tavă.
-Mi-e sete! repetă el. Dacă aş putea să beau puţină apă. Celelalte două fete dispărură
după paravan şi se întoarseră repede cu două tăvi pline.
-Ţi-a trimis baba dulceaţă, spuse una din ele.
-Dulceaţă de trandafiri şi şerbet, adăugă cealaltă. Dar Gavrilescu zări cana plină cu
apă, şi, deşi văzuse alături paharul gros de sticlă verde, brumată, apucă, cu amândouă
mâinile, cana şi o duse la gură. Bău îndelung, gâlgâind, dându-şi capul pe spate. Apoi oftă,
aşeză cana pe tavă şi scoase din buzunar una din batiste.
-Domnişoarelor! exclamă el începând să se şteargă pe frunte, tare mi-a fost sete.
Auzisem de unul, Colonelul Lawrence... Fetele se priviră între ele cu înţeles, apoi izbucniră
toate în râs. Râdeau de astă dată din toată inima şi din ce în ce mai tare. La început
133
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

Gavrilescu le privi mirat, apoi faţa i se lumină de un mare zâmbet, şi în cele din urmă începu
şi el să râdă. Se şterse îndelung cu batista.
-Dacă îmi daţi voie să pun şi eu o întrebare, vorbi el târziu: aş fi curios să ştiu ce v-a
apucat.
-Râdeam că ne-ai spus Domnişoare, vorbi una din ele. Şi aici suntem la ţigănci...
-Nu e adevărat! o întrerupse alta. Nu te lua după ea că vrea să te păcălească. Râdeam
că te-ai încurcat şi-ai băut din cană în loc să bei din pahar. Dacă ai fi băut din pahar...
-N-o asculta! o întrerupse a treia. Vrea să te păcălească. Să-ţi spun eu care e
adevărul: râdem că ţi-a fost frică...
-I-a fost frică! I-a fost frică! repetă a treia. Gavrilescu făcu un pas înainte şi înălţă
solemn braţul:
-Domnişoarelor! strigă el jignit. Văd că nu ştiţi cu cine aveţi de-a face. Eu nu sunt un
oarecine. Eu sunt Gavrilescu, artist... Şi înainte de a fi ajuns, pentru păcatele mele, un biet
profesor de pian, eu am trăit un vis de poet. Domnişoarelor, exclamă patetic, după o pauză,
la 20 de ani eu am cunoscut, m-am îndrăgostit şi am iubit pe Hildegard! Una din fete îi
apropie un fotoliu şi Gavrilescu se aşeză suspinând adânc.
-Ah! începu el după o lungă tăcere. De ce mi-aţi adus aminte de tragedia vieţii mele?
Pentru că, aţi înţeles, Hildegard n-a devenit niciodată soţia mea. S-a întâmplat ceva, s-a
întâmplat ceva teribil... Fata îi întinse ceaşca cu cafea şi Gavrilescu începu să soarbă
gânditor.
-S-a întâmplat ceva teribil, reluă el tîrziu. Dar ce? Ce s-a putut întîmpla? E curios că
nu-mi aduc aminte. E adevărat, nu m-am mai gândit la Hildegard de foarte mulţi ani.
Mă învăţasem cu ideea. Îmi spuneam: Gavrilescu, ce-a fost, a fost! Aşa sunt artiştii, fără
noroc. Şi deodată, adineaori, intrând aici, la voi, mi-am adus aminte că am cunoscut şi eu o
pasiune nobilă, mi-am adus aminte că am iubit-o pe Hildegard!... Fetele se priviră între ele şi
începură să bată din palme.
-Tot eu am avut dreptate, spuse a treia fată. I-a fost frică.
-Da, încuviinţară celelalte. Ai avut dreptate: i-a fost frică... Gavrilescu ridică ochii şi
le privi lung, melancolic.
-Nu înţeleg ce vreţi să spuneţi...
-Ţi-e frică, rosti provocator una din fete, făcând un pas spre el. Ţi-a fost frică de cum
ai intrat...
-De aceea ţi-a fost atât de sete, vorbi a doua.
134
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

-Şi de atunci schimbi mereu vorba, adăugă cealaltă. Tu ne-ai ales, dar ţi-e frică să ne
ghiceşti.
-Tot nu înţeleg, încercă Gavrilescu să se apere.
-Trebuia să ne ghiceşti de la început, continuă a treia fata. Să ghiceşti care-i ţiganca,
care-i grecoaica, care-i evreica...
-Încearcă acum, dacă zici că nu ţi-e frică, reluă cea dintâi. Ghiceşte. Care-i ţiganca ?
[...]
-E adevărat? se miră fata. Tu încă nu înţelegi? Nu înţelegi ce ţi s-a întîmplat, acum,
de curând, de foarte curând? E adevărat că nu înţelegi? Gavrilescu o privi adînc în ochi, şi
oftă.
-Sunt cam obosit, spuse, iartă-mă. A fost o zi teribilă... Dar acum parcă încep să mă
simt mai bine... Fata îl trase uşor după ea. Traversă curtea şi ieşiră fără să mai deschidă
poarta. Birjarul îi aştepta, moţăind, şi fata îl trase tot atât de uşor după ea în trăsură.
-Dar îţi jur, începu Gavrilescu, în şoaptă, îţi dau cuvântul meu de onoare că nu mai
am niciun ban...
-Încotro, domnişoară? întrebă birjarul. Şi cum vă duc? La pas sau mai repejor?
-Ia-o spre pădure, pe drumul ăla mai lung, spuse fata. Şi mână încet. Nu ne grăbim...
-Hei, tinereţe! făcu birjarul, fluierând uşor calul. Îi ţinea mâna prinsă în mâinile ei,
dar se rezemase cu capul pe pernă, cu ochii pe cer. Gavrilescu o privea adânc, concentrat.
-Hildegard, începu el târziu. Se întâmplă ceva cu mine, şi nu ştiu bine ce. Dacă nu
te-aş fi auzit vorbind cu birjarul, aş crede că visez... Fata întoarse capul spre el şi-i zâmbi.
-Toţi visăm, spuse. Aşa începe. Ca într-un vis...
(Mircea Eliade, La țigănci)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Identifică cinci trăsături ale prozei fantastice în fragmentul dat pornind de la următorul
citat al lui Roger Caillois: „Fantasticul este o încălcare a ordinii recunoscute, o rupere
aproape insuportabilă de lumea reală” (În inima fantasticului).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

135
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Precizează tema fragmentului din nuvela La țigănci având în vedere relația sacru-profan și
motive literare specifice.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Comentează în 3-5 rânduri semnificația titlului nuvelei, în relație cu fragmentul citat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Recunoaște reperele de spațiu și timp, având în vedere dualitatea: timp mitic, sacru,
hierofanic/timp istoric, profan, măsurabil. Enumeră indici de spațiu și timp din textul dat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Delimitează structura nuvelei pe secvențe identificabile în fragment, având în vedere
planurile real-ireal.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Explică incipitul și finalul nuvelei. Vei avea în vedere și următorul fragment:
În tramvai, căldura era încinsă, năbuşitoare. Traversând grăbit coridorul îşi spuse:
„Eşti un om cu noroc, Gavrilescule!" Zărise un loc liber, lângă o fereastră deschisă, la
celălalt capăt al vagonului. După ce se aşeză, îşi scoase batista şi-şi şterse îndelung
fruntea şi obrajii. Apoi înfăşură batista pe sub guler, în jurul gâtului, şi începu să-şi facă
136
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

vânt cu pălăria de paie. Bătrânul din faţa lui îl privise tot timpul concentrat parcă s-ar fi
trudit să-şi aducă aminte unde îl mai văzuse. Pe genunchi ţinea cu mare grijă o cutie de
tablă.
- E teribil de cald! spuse el deodată. Nu s-au mai pomenit aşa călduri din 1905!...
Gavrilescu clătină din cap continuând să-şi facă vânt cu pălăria:
- E cald într-adevăr, spuse. Dar când este omul cult, le suportă mai uşor pe toate.
Colonelul Lawrence, bunăoară. Ştiţi ceva de Colonelul Lawrence ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a nuvelei:

7. Prezintă momentele subiectului având în vedere cele două niveluri de semnificații: de


suprafață, privitor la desfășurarea propriu-zisă a evenimentelor și de adâncime, care dezvoltă
semnificații profunde.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
137
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Exprimă-ți punctul de vedere despre semnificația afirmației repetate - Avem timp -,
afirmație rostită de diferite personaje ale nuvelei în discuțiile cu Gavrilescu (taxatorul,
bătrâna, birjarul).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Gavrilescu traversează în bordeiul țigăncilor un labirint existențial, simbol al inițierii.
Evidențiază-i principalele repere.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

138
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

10. Realizează un portret al personajului, amintind principalele modalități de caracterizare.


Poți folosi ca sursă de inspirație următoarea apreciere: „Gavrilescu vede realitatea zilnică
prin oglinda iluziei lui (arta). Ca pianist, el trăiește frecvent pe un alt portativ al existenței.
Arta este orgoliul și, totodată, forma lui de apărare.” (Eugen Simion).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Exprimă-ți opinia despre semnificația profundă a cuvintelor lui Hildegard: Toţi visăm,
[...]. Aşa începe. Ca într-un vis....
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

139
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Identifică ființele mitologice cărora le corespund personajele nuvelei și argumentează-ți
opțiunea.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Scrie câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: împietrit, paravan, a
dispărea, șerbet.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Scrie câte patru expresii/locuțiuni care să conțină cuvintele: a scoate, a ghici.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

140
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

15. Realizează un text argumentativ de 150-300 de cuvinte, folosind conectorii adecvați, pe


tema realității văzute ca o lectură a semnelor.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
141
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

142
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

Fișă de progres. Mihai Eminescu - Sărmanul Dionis


(fragment)

…Dintr-o fereastră deschisă din catul de sus el auzi prin aerul nopții tremurând notele
dulci ale unui clavir și un tânăr și tremurător glas de copilă adiind o rugăciune ușoară, pare
că parfumată, fantastică. El își închise ochii ca să viseze în libertate. I se păru atunci că e
într-un pustiu uscat, lung, nisipos ca seceta, deasupra căruia licărea o lună fantastică și
palidă ca fața unei virgine murinde. E miază-noapte. Pustiul tace, aerul e mort și numai
suflarea lui e vie, numai ochiul lui e viu, pentru ca să vadă pe un nor de argint, în naltul
cerului, un înger alb, îngenuncheat, cu mâinile unite, care cânta o rugăciune divină, adâncă,
tremurătoare: rugăciunea unei vergine. Întredeschise ochii și văzu prin fereastra arcată și
deschisă, în mijlocul unui salon strălucit, o jună fată muiată într-o haină albă, înfiorând cu
degetele ei subțiri, lungi și dulci clapele unui piano sonor și acompaniind sunetele ușoare a
unor note dumnezeiești cu glasul ei dulce și moale. Părea că geniul divinului brit
Shakespeare expirase asupra pământului un nou înger lunatec, o nouă Ofelia. Închise iar
ochii până ce, recăzut în pustiul cel lung, palatul alb se confundă cu nourul de argint și juna
fată cu îngerul în genunchi. Apoi, strângând ochii silit și tare, a înecat visul său în întuneric,
n-a mai văzut nimic, ci auzea dispărând, ca o suvenire întunecată, rugăciunea unei vergine.
Muzica încetase de mult și el, cu totul în prada impresiunii sale, ținea încă ochii strâns
închiși. Când se deșteptă din reveria sa, fereastra de sus a palatului era deschisă, în salon
întuneric și sticlele ferestrei străluceau ca argintul în alba lumină a lunii. Aerul era blond și
văratic, iar razele lunii, pătrunzând în camera lui Dionis, izbeau fața sa palidă și umpleau
sufletu-i plin de lacrimi c-o nespusă melancolie. „Da - repetă el încet ideea lui fixă - sub
fruntea noastră e lumea - acel pustiu întins - de ce numai spațiul, de ce nu timpul, trecutul”.
Privi din nou la painjinișul de linii roșii - și liniile începură a se mișca. El puse degetul în
centrul lor - o voluptate sufletească îl cuprinse - mai întâi i se păru c-aude șoptirea acelor
moșnegi bătrâni care, pe când era mic, îi povesteau în timp de iarnă, ținându-l pe genunchi,
povești fantastice despre zâne îmbrăcate în aur și lumină, care duc limpedea lor viață în
palate de cristal - și pare c-a fost ieri, ieri pare că-și încâlcea degetele în barba lor albă și
asculta la graiul lor înțelept și șoptitor, la cuminția trecutului, la acele vești din bătrâni. El
nu se mai îndoia... de o mână nevăzută el era tras în trecut. Vedea răsărind domni în haine de
aur și samur, îi asculta de pe tronurile lor, în învechitele castele, vedea divanul de oameni

143
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

bătrâni, poporul entuziast și creștin undoind ca valurile mării în curtea Domniei - dar toate
erau încă amestecate.
Și liniile semnului astrologic se mișcau cumplit ca șerpi de jăratic. Tot mai mare și mai
mare devenea painjinul.
- Unde să stăm? auzi el un glas din centrul de jăratic al cărții.
- Alexandru cel Bun! putu el șopti cu glasul apăsat, căci bucuria, uimirea îi strângea
sufletul… […]
Dar somnul lor! Înainte de a dormi ea își împreuna mâinile și, pe când stelele albe sunau
în aeriene coarde rugăciunea universului, buzele ei murmurau zâmbind, apoi capul ei, palid
de suflarea îndulcită a nopții, cădea pe perine. Cine ar fi văzut-o astfel! Nimene - numai el, ce
acoperea brațul ei, atârnând pe marginea patului, cu sărutări. El adormea în genunchi. Visau
amândoi același vis. Ceruri de oglinzi, [îngeri] plutind cu înălțatele aripi albe și cu brâie de
curcubeu, portale nalte, galerii de-o marmură ca ceara, straturi de stele albastre pe
plafonduri argintoase - toate pline de un aer de răcoare și mirositor. Numai o poartă închisă
n-au putut-o trece niciodată. Deasupra ei, în triunghi, era un ochi de foc, deasupra ochiului
un proverb cu literele strâmbe ale întunecatei Arabii. Era doma lui Dumnezeu. Proverbul, o
enigmă chiar pentru îngeri.
Însă oare de ce omul nu gustă vreo fericire! Vecinic semnul arab de pe doma Domnului îi
preocupa mintea lui Dan, vană-i era căutarea lui prin cartea lui Zoroastru - ea rămânea
mută la întrebările lui. Și cu toate acestea în fiece noapte se repeta acest vis, în fiece noapte
el umbla cu Maria în lumea solară a cerurilor. Și de câte ori umblau, el își lua cu el în visul
său cartea lui Zoroastru și căuta în ea dezlegarea întrebării.
În van îngerii ce treceau ducând în poalele lor rugăciunile muritorilor se uitau
semnificativ la el; în van unul îi spuse lin, aplecându-se la urechea-i: „De ce cauți ceea ce
nu-ți poate veni în minte?” Altul: „De ce vrei să scoți din aramă sunetul aurului? Nu-i cu
putință”.
- Dar ceea ce-i părea ciudat era că, de câte ori îi trecea prin minte ca îngerii să
meargă după voia lui, ei într-adevăr, fără să le-o zică, îi împlineau alintând gândirile.
El nu-și putea explica această armonie prestabilită între gândirea lui proprie și viața
cetelor îngerești.
- Nu vezi tu, Mario, că tot ce gândesc eu îngerii împlinesc în clipă?
Ea îi astupă gura cu mâna. Apoi îi șopti la ureche:

144
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

- Când plouă, toate grânele cresc; când Dumnezeu vrea, tu gândești ceea ce gândesc
îngerii.
În zadar. Mintea lui era preocupată și privirile ochilor lui mari erau ațintite asupra
acelei porți vecinic închise.
- Aș voi să văd fața lui Dumnezeu, zise el unui înger ce trecea.
- Dacă nu-l ai în tine, nu există pentru tine și în zadar îl cauți, zise îngerul serios.
Odată el își simți capul plin de cântece. Asemenea ca un stup de albine, ariile roiau
limpezi, dulci, clare în mintea lui îmbătată, stelele păreau că se mișcă după tactul lor; îngerii
ce treceau surâzând pe lângă el îngânau cântările ce lui îi treceau prin minte. În haine de
argint, [cu] frunți ca ninsoarea, cu ochi albaștri care luceau întunecat în lumea cea solară,
cu sânuri dulci, netezi ca marmura, treceau îngerii cei frumoși cu capete și umere inundate de
plete; iar un înger, cel mai frumos ce l-a văzut în solarul lui vis, cânta din arfă un cântec atât
de cunoscut... notă cu notă el îl prezicea... Aerul cel alb rumenea de voluptatea cântecului.
Numai semnul arab lucea roș, ca jăraticul noaptea.
„Asta-i întrebarea, zise Dan încet, enigma ce pătrundea ființa mea. Oare nu cântă ei
ceea ce gândesc eu?... Oare nu se mișcă lumea cum voi eu? El strânse c-o întunecată durere
pe Maria la inima lui. Hurmuzul pământului ardea în salba ei de mărgăritare... Oare fără s-o
știu nu sunt eu însumi Dumne...” Vum! Sunetul unui clopot urieșesc - moartea mării, căderea
cerului - bolțile se rupeau, jumalțul lor albastru se despica, și Dan se simți trăsnit și afundat
în nemărginire. Râuri de fulgere îl urmăreau, popoare de tunete bătrâne, vuirea nemărginirii
ce tremura mișcată... O, gând nefericit! aiuri el. - Spasmotic ținea în mâna lui cartea lui
Zoroastru, instinctiv rupse mărgeaua pământului de la gâtul Mariei. Ea cădea din brațele
lui... ca o salcie neguroasă ce-și întindea crengile spre el și striga căzând: „Dane! ce m-ai
făcut pe mine?”
Și un glas răsună în urmă-i: „Nefericite, ce-ai îndrăznit a cugeta? Norocul tău că n-ai
pronunțat vorba întreagă!...” Supt ca de-un magnet în nemărginire, el cădea ca fulgerul, într-
o clipă cale de-o mie de ani. Deodată întunericul dimprejurul lui deveni liniștit, negru-mort,
fără sunet și fără lumină. El deschise cartea, aruncă mărgeaua și începu a citi: mărgeaua
cădea luminoasă prin întuneric și se desfășura din ce în ce. Din ce în ce mai mare, mai mare -
se lumina - pân o văzu departe asemenea unei lune - și el cobora cu cartea sub mână nourii
groși, s-apropia de pământ, deja vedea culmile strălucite ale unui oraș, lumini presărate, o
noapte văratică cu aerul blond, grădini mirositoare și... și își deschise ochii.
(Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis)
145
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Identifică cinci trăsături ale prozei fantastice în fragmentul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Precizează tema fragmentului, identificând motive literare specifice.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Comentează semnificația titlului nuvelei, în relație cu fragmentul citat. Ai în vedere sensul
adjectivului sărman asociat numelui propriu cu conotații mitologice.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Extrage indici de spațiu și timp în textul dat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Transcrie două imagini vizuale și două imagini auditive.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
146
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Observă ce anume îl determină pe Dan să se întrebe dacă nu este el însuși Dumnezeu?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a nuvelei:

7. Explică metafora din cuvintele îngerului: De ce vrei să scoți din aramă sunetul aurului?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Ce elemente specifice romantismului identifici în text?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Argumentează, pe baza exemplelor, că textul dat reprezintă o descriere feerică. Enumeră
cel puțin cinci trăsături ale descrierii.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

147
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

10. Încearcă să creionezi un portret al Mariei, folosindu-te de informațiile din fragmentele


date.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. În finalul nuvelei, Dionis se întreabă: Fost-au vis sau nu?.... Încearcă, într-un text de
3-5 rânduri, să oferi un răspuns acestei întrebări. Poți avea în vedere și următorul vers
eminescian: Căci e vis al neființei universul cel himeric (Scrisoarea I).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

148
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Analizează următoarea secvență, evidențiind relația între mesajul transmis și mijloacele
artistice: „Nefericite, ce-ai îndrăznit a cugeta? Norocul tău că n-ai pronunțat vorba
întreagă!...” Supt ca de-un magnet în nemărginire, el cădea ca fulgerul, într-o clipă cale de-o
mie de ani. Deodată întunericul dimprejurul lui deveni liniștit, negru-mort, fără sunet și fără
lumină.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

12. Explică rolul liniei de pauză în textul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
13. Care este rolul cratimei în structura (fără) s-o (știu)?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Realizează un text argumentativ de 150-300 de cuvinte, folosind conectorii adecvați, pe
tema condiției umane limitate în raport cu marele univers.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
149
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
150
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Nuvela fantastică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

151
ROMANUL OBIECTIV

Ludovic Basarab, Troiţă – Pictură de la câmp

152
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

Fișă de progres. Liviu Rebreanu – Ion


(fragment)
Capitolul I. Începutul
Din șoseaua ce vine de la Cârlibaba, întovărășind Someșul ba în dreapta, ba în stânga
până la Cluj și chiar mai departe, se desprinde un drum alb, mai sus de Armadia, trece râul
peste podul bătrân de lemn, acoperit cu șindrilă mucegăită, spintecă satul Jidovița și aleargă
spre Bistrița, unde se pierde în cealaltă șosea națională care coboară din Bucovina prin
trecătoarea Bârgăului.
Lăsând Jidovița, drumul urcă mai întâi anevoie până ce-și face loc printre dealurile
strâmtorate, pe urmă însă înaintează vesel, neted, mai ascunzându-se printre fagii tineri ai
Pădurii-Domnești, mai poposind puțin la Cișmeaua Mortului, unde picură veșnic apă de izvor
răcoritoare, apoi cotește brusc pe sub Râpele Dracului, ca să dea buzna în Pripasul pitit
într-o scrântitură de coline. [...]
Capitolul II. Zvârcolirea.
Glasul pământului pătrundea năvalnic în sufletul flăcăului, ca o chemare, copleşindu-l.
Se simţea mic şi slab, cât un vierme pe care-l calci în picioare sau ca o frunză pe care vântul
o vâltoreşte cum îi place. Suspină prelung, umilit şi înfricoşat în faţa uriaşului:
- Cât pământ, Doamne!...
În acelaşi timp însă iarba tăiată şi udă parcă începea să i se zvârcolească sub picioare.
Un fir îl înţepa în gleznă, din sus de opincă. Brazda culcată îl privea, neputincioasă, biruită,
umplându-i inima deodată cu o mândrie de stăpân. Şi atunci se văzu crescând din ce în ce
mai mare. Vâjâiturile stranii păreau nişte cântece de închinare. Sprijinit în coasă, pieptul i se
umflă, spinarea i se îndreptă, iar ochii i se aprinseră într-o lucire de izbândă. Se simţea atât
de puternic încât să domnească peste tot cuprinsul...
Totuşi în fundul inimii lui rodea ca un cariu părerea de rău că din atâta hotar el nu
stăpâneşte decât două-trei crâmpeie, pe când toată fiinţa lui arde de dorul de-a avea pământ,
mult, cât mai mult...
Iubirea pământului l-a stăpânit de mic copil. Veşnic a pizmuit pe cei bogaţi şi veşnic s-a
înarmat într-o hotărâre pătimaşă: «trebuie să aibă pământ mult, trebuie»! De pe atunci
pământul i-a fost mai drag ca o mamă.
Capitolul IX. Sărutarea
Ion de abia aşteptase zilele acestea. Acuma, stăpân al tuturor pământurilor, râvnea să le
vază, să le mângâie ca pe nişte ibovnice credincioase. Ascunse sub troienele de omăt,
153
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

degeaba le cercetase. Dragostea lui avea nevoie de inima moşiei. Dorea să simtă lutul sub
picioare, să i se agațe de opinci, să-i soarbă mirosul, să-şi umple ochii de culoarea lui
îmbătătoare...
Ieşi singur, cu mâna goală, în straie de sărbătoare, într-o luni. Sui drept în Lunci, unde
era porumbiştea cea mai mare şi mai bună, pe spinarea dealului... Cu cât se apropia, cu atât
vedea mai bine cum s-a dezbrăcat de zăpadă locul că o fată frumoasă care şi-ar fi lepădat
cămaşa arătându-şi corpul gol, ispititor...
Sufletul îi era pătruns de fericire. Parcă nu mai râvnea nimic şi nici nu mai era nimic în
lume afară de fericirea lui. Pământul se închina în faţa lui, tot pământul... și tot era al lui,
numai al lui acuma...
Se opri în mijlocul delniţei. Lutul negru, lipicios îi ţintuia picioarele, îngreunându-le,
atrăgându-l ca braţele unei iubite pătimaşe. Îi râdeau ochii, iar faţa toată îi era scăldată
într-o sudoare caldă de patimă. Îl cuprinse o poftă sălbatecă să îmbrăţişeze huma, să o
crâmpoțească în sărutări. Întinse mâinile spre brazdele drepte, zgrunţuroase şi umede.
Mirosul acru, proaspăt şi roditor îi aprindea sângele.
Se aplecă, luă în mâini un bulgăre şi-l sfărâmă între degete cu o plăcere înfricoşată.
Mâinile îi rămaseră unse cu lutul cleios ca nişte mănuşi de doliu. Sorbi mirosul, frecându-şi
palmele.
Apoi încet, cucernic, fără să-şi dea seama, se lăsă în genunchi, îşi coborî fruntea şi-şi
lipi buzele cu voluptate pe pământul ud. Şi-n sărutarea aceasta grăbită simţi un fior rece,
ameţitor...
Capitolul XIII. Sfârșitul

La Râpele-Dracului, bătrânii întoarseră capul. Pripasul de-abia își mai arăta câteva
case. Doar turnul bisericii noi, strălucitor, se înălța ca un cap biruitor. Zăgreanu însă era tot
în drum, în fața crucii, cu capul gol și, cum stătea acolo așa, parcă făcea un jurământ mare.
Apoi șoseaua cotește, apoi se-ndoaie, apoi se-ntinde iar dreaptă ca o panglică cenușie în
amurgul răcoros. În stânga rămâne în urmă Cișmeaua-Mortului, pe când în dreapta, pe
hotarul veșted, delnițele se urcă, se împart, se încurcă până sub pădurea Vărarei. Apoi
Pădurea-Domnească înghite uruitul trăsurii, vâltorindu-l în ecouri zgomotoase...

(Liviu Rebreanu, Ion)

154
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Imaginează-ți că ai de ales între:


a-ți clădi fericirea prin mijloace necinstite într-un timp foarte scurt;
a trudi timp îndelungat pentru a-ți atinge scopul prin forțe proprii.
Care este opțiunea ta în viață? Motivează în două-trei enunțuri.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Identifică termenii geografici și toponimici comuni incipitului și finalului și arată
deosebirile în ceea ce privește succesiunea lor în text, ca și posibilele lor conotații.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Explică titlul romanului ce validează condiția de personaj eponim, pornind de la spusele lui
G. Călinescu: „Toți flăcăii din sat sunt varietăți de Ion”.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Ilustrează complexitatea temei romanului pornind de la fragmentele date, având în vedere și


afirmația lui N. Manolescu: „A spune că în centrul lui «Ion» se află «problema pământului»,
mecanismul social al luptei pentru pământ este insuficient sau chiar neadevărat. [...] În
centrul romanului se află patima lui Ion, ca formă a instinctului de posesiune...”.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

155
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

5. Analizează, prin raportare la secvențele date, rolul suprapersonajului – pământul, ca simbol


al demnității, obiect al muncii, ființă mistic adorată, obstacol ce blochează valorizarea
individului.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Delimitează conflictele exterioare și interioare prezente în textele date. Poți valorifica și


acest fragment:
Obrajii Anei erau îmbujoraţi de căldură şi umezi de năduşeală. Puse coşul jos şi zise
încet:
- Duc demâncare tatii... A ieşit cu doi oameni să taie iarba din deal. Ion o privea şi, fără să
vrea, se gândea:
- Cât e de slăbuţă şi de urâţică!... Cum să-ţi fie dragă?... [...]
Îi pieri din suflet toată frământarea văzând pe Florica, cu fața rumenă, plină şi zâmbitoare,
apropiindu-se sprintenă ca o ispită. Bâlbâi zăpăcit de mulţumire:
- M-am odihnit oleacă... A trecut pe-aici Ana lui Vasile Baciu şi...
Îşi curmă graiul brusc, întâlnind întristarea ce răsări în ochii fetei. Îi păru rău că n-a tăcut şi
vru s-o dreagă, făcând un pas ca să schimbe vorba. [...]
- Nu vezi tu cum e lumea azi, Florico?... Vai de sufletul meu... Crede-mă! în inima mea însă
tot tu ai rămas crăiasă...
Ochii fetei se umplură de lacrămi, îngăimând:
- Te faci de râsul lumii ca s-o iei pe ea... .
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

156
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

Exerciții de aprofundare a romanului:

7. Justifică, făcând referire la întreaga operă, scindarea psihologică a personajului între


patima pentru pământ (instinctul de posesiune) și, pe de altă parte, dragostea pentru Florica
(eros).

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. În secvența sărutării pământului este atins punctul culminat al comportamentului deviant al


lui Ion. Tudor Vianu îl vede în această secvență ca o natură elementară, senzuală, tiranică,
ființă feroce, mistic unită cu pământul. Extrage din fragmentele date, dar și din întreaga operă
- gesturi, replici, atitudini în care personajul își exprimă sufletul simplu, frust, masiv,
năprasnic, ființa interioară, pasională.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. În prezentarea lui Ion s-au schițat direcții critice, pornind de la două opinii clasice.

E. Lovinescu afirmă că Ion, ca personaj, este „expresia instinctului de stăpânire a


pământului, în slujba căruia pune o inteligență ascuțită, o cazuistică strânsă, o viclenie
procedurală și o voință imensă”. G. Călinescu consideră că Ion are „viclenia instinctuală
caracteristică oricărei ființe reduse...” N. Manolescu vede în Ion „bruta ingenuă, care trăiește
în preistoria moralei, dincolo de bine și de rău...”. Realizează, într-un text de 150-300 de
cuvinte, caracterizarea acestui personaj „rotund”, victimă a unei tragedii care depășește
individualul, având în vedere:

157
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

➢ statutul său în operă;


➢ trăsături definitorii urmărite în diferite episoade/secvențe narative, având în vedere
conflictele în care acesta este angrenat;
➢ semnificația destinului său tragic în relație cu finalul;
➢ modalități de caracterizare și procedee folosite de autor (de ex.: portretul fizic, tehnica
detaliului semnificativ, analiza psihologică, monologul interior etc).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
158
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Precizează (într-un text de 10-12 rânduri) rolul apărătorilor românismului, în calitatea lor
de luminători ai satelor, analizând implicarea acestora în viața țăranului din Ardeal.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

159
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

11. Prezintă particularitățile romanului obiectiv, așa cum acestea reies din fragmentele date în
care naratorul omniscient și impersonal valorifică tehnica detaliului. Vei avea în vedere și
mărturisirea autorului: „M-am sfiit totdeauna să scriu pentru tipar la persoana I.”
(L. Rebreanu, Jurnal I, Cred). Totodată, te poți sprijini pe următoarea afirmație: „...romanul e
o imago mundi și o structură: o felie de viață, cum pretindeau zoliștii și un substitut logic al
vieții.” (N. Manolescu, Arca lui Noe).

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Realizează o paralelă (de 10-15 rânduri) între două personaje reprezentative care reflectă
statutul ontologic al țăranului român tradițional: Ion și Ilie Moromete. Ai în vedere o posibilă
caracterizare a acestora, urmărind câteva aspecte semnificative:

➢ Palierul social:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

➢ Palierul economic:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

160
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

➢ Palierul existențial:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Transcrie, din primul și ultimul capitol, verbele care se referă la drumul înfățișat metaforic
ca un personaj și asociază semnificația acestora cu vârstele omenești.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Despre stilul lui Rebreanu, caracterizat prin claritate și sobrietate, s-a spus că este
„colțuros”, „bolovănos”, cu un vocabular „aspru”. George Călinescu aprecia că: „Frazele,
considerate singure, sunt incolore ca apa de mare ținută în palmă, câteva sute de pagini au
tonalitatea neagră-verde și urletul mării”. Analizează valoarea epitetelor și a comparațiilor
din următorul enunț:
Se simţea mic şi slab, cât un vierme pe care-l calci în picioare sau ca o frunză pe care vântul
o vâltoreşte cum îi place.....
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Realizează un text argumentativ de 150-300 de cuvinte, folosind conectorii adecvați, pe


tema condiției femeii în societatea tradițională bazată pe stereotipuri de gen, pe legi nescrise
ale colectivității.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

161
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

162
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

Fișă de progres. Liviu Rebreanu - Pădurea spânzuraților


(fragment)
I. Apoi Klapka avu o cutremurare şi întrebă aproape înfricoşat:
- Pe cine spânzuraţi?
În ochii lui Apostol Bologa, albaştri şi adânciţi în cap, se aprinse o mândrie stranie.
Răspunse cu o indignare abia stăpânită:
- Un sublocotenent ceh, Svoboda... mai mare ruşinea pentru corpul ofiţeresc... A fost
prins tocmai când era să treacă la duşman, înarmat cu hărţi şi planuri. Ruşinos şi
revoltător!... Nu-i aşa? adăugă după câteva clipe, fiindcă Klapka tăcea.
- Mda... da, poate, zise căpitanul, tresărind nesigur. Răspunsul îndoielnic îndârji pe
Bologa. Începu să vorbească atunci cu o volubilitate care se vedea că nu i-e firească, vrând
parcă să convingă cu orice preţ:
- Am avut onoarea să fac parte din Curtea Marţială care l-a judecat şi, prin urmare...
De altfel nici el n-a tăgăduit. Nici vorbă, faţă de dovezile definitive, ar fi fost zadarnică orice
apărare... A fost de un cinism într-adevăr nemaipomenit. N-a deschis gura toată vremea şi
n-a vrut să răspundă măcar la întrebările preşedintelui... Ne-a privit sfidător, pe rând, cu un
fel de dispreţ falnic... Chiar sentinţa de moarte a primit-o zâmbitor şi cu nişte ochi... Fireşte,
asemenea oameni nu se spăimântă nici de moartea infamantă... Când l-au prins, într-un
unghi mort, o patrulă comandată de ofiţer, a vrut să se împuşte... Ce dovadă mai palpabilă
decât încercarea de sinucidere? Curtea l-a condamnat la moarte în unanimitate, fără
discuţie, atât a fost de vădită crima... Eu însumi, deşi sunt o fire excesiv de şovăitoare, de
data aceasta am conştiinţa pe deplin împăcată, absolut pe deplin...
Klapka, buimăcit mai ales de asprimea glasului, murmură:
- O, Doamne... dovezile... când e vorba de o viaţă de om... Pe buzele subţiri, cu colţuri
supte ale locotenentului răsări un amestec de ironie şi de dispreţ:
- Uitaţi, domnule căpitan, că suntem în război şi pe front!... O viaţă de om nu e îngăduit
să primejduiască viaţa patriei!... Dacă ne-am călăuzi după consideraţii sentimentale,
ar trebui să capitulăm în faţa tuturor... Se vede însă că sunteţi ofiţer de rezervă, altfel n-aţi
vorbi aşa despre o crimă...
- Da, adevărat, se grăbi Klapka cu teamă. Am fost avocat... În vreme de pace... Acum
însă...
- Şi eu sunt ofiţer de rezervă, întrerupse locotenentul cu mândrie. Războiul m-a smuls
din mijlocul cărţilor, de la Universitate, unde aproape pierdusem contactul cu viaţa reală.
163
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

Dar m-am dezmeticit repede şi mi-am dat seama că numai războiul e adevăratul generator de
energii! Căpitanul zâmbi, ca şi când răspunsul i s-ar fi părut ridicol, şi zise cu glas blajin,
colorat de o ironie blândă:
- Şi eu care credeam că războiul e un ucigător de energii!
Apostol Bologa roşi ca o fecioară şi nu îndrăzni să se uite în ochii căpitanului.
Se simţea jignit până în măduva oaselor şi căuta în minte un răspuns aspru, care să pună
capăt convorbirii. Atunci însă sosi gâfâind caporalul, cu scăunelul fără spetează.
- Un moment, domnule căpitan, rosti Bologa triumfător, întorcându-se spre caporalul
asudat, parcă i-ar fi adus mântuirea. E prea înalt, nu vezi? strigă apoi mânios. Cum să se
caţăre condamnatul pe asemenea... [...]
II. Apostol Bologa se făcu roşu de luare-aminte şi privirea i se lipise pe faţa condamnatului.
Îşi auzea bătăile inimii, ca nişte ciocane, şi casca îi strângea ţeasta ca şi când i-ar fi fost mult
prea strâmtă şi îndesată cu sila. O mirare neînţeleasă îi clocotea în creieri, căci în vreme ce
pretorul înşira crimele şi hârtia îi tremura între degete, obrajii sublocotenentului de sub
ştreang se umplură de viaţă, iar în ochii lui rotunzi se aprinse o strălucire mândră,
învăpăiată, care parcă pătrundea până în lumea cealaltă... Pe Bologa, la început, privirea
aceasta îl înfricoşă şi îl întărâtă. Mai pe urmă însă simţi limpede că flacăra din ochii
condamnatului i se prelinge în inimă ca o imputare dureroasă... Încercă să întoarne capul şi
să se uite aiurea, dar ochii omului osândit parcă îl fascinaseră cu privirea lor dispreţuitoare
de moarte şi înfrumuseţată de o dragoste uriaşă. [...]
III. Ştreangul se legăna puţin şi legănarea aceasta îi aduse aminte cum a încercat el
odinioară, cu mâinile, rezistenţa funiei. În lucirea albă a lemnului se desluşea ceva straniu,
încât Apostol lăsă repede capul în jos.
Când deschise iar ochii, se pomeni lângă stâlp. Mâna dreaptă atinse întâmplător lemnul
rece şi umed ca pielea de şarpe. Se scârbi şi începu să-şi şteargă umezeala pe dunga
pantalonului. În timpul acesta însă îşi plimba liniştit privirea peste mulţimea de feţe ciudate şi
necunoscute, parcă nici n-ar fi fost omeneşti, care se ascundeau sub căşti lătăreţe, în lumina
făcliilor fumuroase. Mirosul de răşină arsă îi gâdila nările şi fumul îl supăra fiindcă-i
întuneca vederea. Plecă puţin capul şi, aproape de picioare, văzu pământul deschis ca o rană
urâtă, gălbuie. Groapa nu părea adâncă şi lutul era azvârlit numai în dreapta, alcătuind o
movilă, pe care stătea pretorul, înălţându-se deasupra tuturor, ca şi cum el ar fi trebuit să...
În stânga, la marginea gropii, un coşciug de brad, gol, descoperit... Capacul, cu o cruce
neagră la mijloc, zăcea alături de o cruce mare de lemn, pe care scria, cu slove strâmbe:
164
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

Apostol Bologa... Numele i se părea străin şi se întrebă aproape supărat: „Oare cine să fie
Apostol Bologa?”
- Gata?... Gata! strigă pretorul, pe movila de pământ, fluturând o foaie de hârtie.
Apostol ascultă numai începutul sentinţei, pe urmă se uită la oamenii din preajma lui,
gândindu-se că generalul n-a venit şi probabil că doarme... Lângă movila pretorului zări un
doctor cu ceasul în mână: „Nu-i doctorul Meyer... nu, nu...” La picioarele gropii recunoscu
apoi pe Klapka, cu ochii plânşi, îngroziţi, care-l obosiră, încât întoarse capul. La doi paşi, în
stânga, stătea un ţăran sprijinit în hârleţ cu capul gol, cu părul asudat şi lipit pe frunte, cu
obrajii umezi de lacrimi. „Uite groparul... Vidor...” se gândi dânsul cu bucurie şi vru să-i
facă un semn. Dar tocmai atunci pretorul sfârşi citirea cu glas ascuţit şi strident ca un
scârţâit de uşă cu ţâţâni ruginite, şi Apostol îşi luă seama, întrebându-se speriat ce-o să fie
acuma... Peste o clipă auzi, din spate, limpede, o voce şovăitoare:
- Trebuie... pe scaun... .
(Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraților)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Selectează două sintagme/enunțuri care dovedesc valorificarea analizei psihologice de către


naratorul obiectiv.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Analizează titlul romanului prin raportare la fragmentele extrase.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

165
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

3. Identifică tema fragmentului și două motive literare.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Realizează un portret al personajului Apostol Bologa pe baza informațiilor din fragmentul


dat aparținând romanului Pădurea spânzuraților.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

166
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

5. Precizează două momente ale subiectului surprinse în fragmentele date.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Apostol Bologa resimte apropierea morții detașat, absent, ca și când nu ar conștientiza că


este vorba despre el. Identifică în fragmentele date termeni/sintagme/enunțuri care dovedesc
depersonalizarea eroului.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare:

7. Interpretează semnificațiile pe care le au imaginile cadrului natural pentru sugerarea


atmosferei tensionate, premergătoare execuției personajului.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

167
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

8. Analizează transformările suferite de Apostol între spânzurarea lui Svoboda și propria sa


execuție. Ce revelație are personajul văzând privirea condamnatului în cel de-al doilea
fragment?

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Explică mijloacele artistice prin care este surprinsă psihologia eroului în fața morții
iminente în următoarea secvență: Apostol ascultă numai începutul sentinţei, pe urmă se uită la
oamenii din preajma lui, gândindu-se că generalul n-a venit şi probabil că doarme... Lângă
movila pretorului zări un doctor cu ceasul în mână: „Nu-i doctorul Meyer... nu, nu...”.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Argumentează imaginea sinistră a războiului, extrăgând din text elemente prevestitoare de
spaimă și deznădejde.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

168
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

11. Identifică două elemente recurente în textele date, analizând semnificațiile simbolice ale
acestora.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Citește integral romanul Pădurea spânzuraților. Explică impasul în care se află eroul față
în față cu situația derutantă de a lupta împotriva conaționalilor. Poți valorifica și informații din
domeniul istoriei.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Extrage din cel de-al doilea fragment epitetele care sugerează extazul lui Svoboda și
substantivele care prezintă pătrunderea sufletului acestuia în lumea de dincolo.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
169
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

14. Precizează rolul verbelor la imperfect din ultimul fragment.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Realizează un text argumentativ de 150-300 de cuvinte, folosind conectorii adecvați, pe


tema războiului, ca fenomen absurd și tragic.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

170
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul obiectiv

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

171
ROMANUL SUBIECTIV

Lorenzo Lippi, Woman Holding a Mask and a Pomegranate

172
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

Fişă de progres. Camil Petrescu - Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război
(fragment)
O iubire mare e mai curând un proces de autosugestie... Trebuie timp si trebuie
complicitate pentru formarea ei. De cele mai multe ori te obişnuiesti greu, la început, să-ţi
placă femeia fără care mai târziu nu mai poţi trăi. Iubeşti întâi din milă, din îndatorire, din
duioşie, iubeşti pentru că ştii că asta o face fericită, îţi repeţi că nu e loial s-o jigneşti, să
înşeli atâta încredere. Pe urmă te obişnuieşti cu surâsul şi vocea ei, aşa cum te obişnuieşti cu
un peisaj. Şi treptat îţi trebuieşte prezenţa ei zilnică. Înăbuşi în tine mugurii oricăror altor
prietenii și iubiri. Toate planurile de viitor ţi le faci în funcţie de nevoile şi preferinţele ei.
Vrei succese ca să ai surâsul ei. Psihologia arată că au o tendinţă de stabilizare stările
sufletesti repetate si că, menţinute cu voinţă, duc la o adevărată nevroză. Orice iubire e ca un
monoideism, voluntar la început, patologic pe urmă….
Ameţind totul, această iubire înflorea fără seamăn, cum înfloresc sălbatic, în
luna mai, nimfele lujerilor de crin. Cu ochii mari, albastri, vii ca nişte întrebări de cleştar, cu
neastâmpărul trupului tânar, cu gura necontenit umedă şi fragedă, cu o inteligenţă care
irumpea, izvorâtă tot atât de mult din inimă cât de sub frunte, era, dealtfel, un spectacol
minunat. Izbutea să fie adorată de camarazi, băieţi și fete deopotrivă, căci înfrumuseţa toată
viaţa studenţească. Ştiau toţi orele ei de cursuri şi i se preţuia prezenţa, ca unei adevărate
vedete, fragile și mici, pe vastele culoare. Făcea totul cu pasiune. Uneori isprăvile ei ţineau
de miracol. Când am început să studiez filozofia din timpurile mai noi și mai ales problema
spaţiului și timpului, am simţit nevoia să audiez un an de zile un curs de matematici
superioare, făcut de un profesor savant, de reputaţie europeană. Şi ea, care nu urma decât
franceza și româna, care avea oroare de matematici - fusese de doua ori corigentă din cauza
lor - numai ca să fim împreună, mă însoţea şi asculta acum, o oră pe săptămână, serioasă şi
cuminte ca un căţeluş, principiile generale ale calculului diferenţial. Partea năzdrăvană era
că, deşi în linii generale nu înţelegea nimic desigur, după curs punea surprinzătoare întrebări
despre unele detalii (și cum întreba de pasionat...). Nu mai vorbesc că nu lipsea nici de la
cursul de enciclopedia filozofiei, unde afla noutăţi despre viaţa celulară. De altfel, în scurtă
vreme, a trebuit să ne mutăm împreună, pentru că nu mai puteam sta nici câteva ceasuri
despărţiţi unul de altul.
(Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război)

173
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Identifică cuvinte care fac parte din câmpul semantic al iubirii.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Menţionează tema textului.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Transcrie două mărci ale subiectivităţii din text.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Precizează care sunt formele verbale care predomină în fragmentul dat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Explicaţi motivul pentru care personajul feminin a urmat cursurile de matematici superioare
şi cursul de enciclopedia filozofiei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Rezumă în maximum cinci rânduri fragmentul de mai sus.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciţii de analiză și interpretare a textului:

7. Comentează valoarea expresivă a următorului enunţ: Înăbuşi în tine mugurii oricăror altor
prietenii si iubiri.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

174
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………........……………………………………………………………………………
8. Interpretează titlul romanului în raport cu fragmentul de mai sus.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Comentează opinia personajului narator despre iubire.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Alcătuieşte un scurt portret al personajulul feminin.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Argumentează, folosindu-te de exemple din text, că fragmentul citat se încadrează în
categoria prozei subiective.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
175
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Identifică şi interpretaţi principalele particularităţi ale romanului modern da analiză,
asociindu-le romanului tradiţional.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

176
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Scrie câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: înflorea, adorată.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul
gând.
.......................................................................................................................................................
15. Scrie un text de 15-30 de rânduri în care să vorbeşti despre importanţa lecturării notelor
de jurnal ale scriitorilor.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
177
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

178
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

Fişă de progres. Mircea Eliade - Nuntă în cer


(fragment)
[…] Am întâlnit-o la unul din prietenii mei, arhitect bogat şi amator de petreceri. Într-o
după-amiază, într-o zi cenuşie de iarnă, când aş fi putut face orice altceva, la un ceas în care,
de obicei, stăteam la mine acasă...8 ianuarie; îmi amintesc perfect data. Eram foarte plictisit,
aproape întristat de sărbătorile care trecuse anevoie; obosit, fără chef, exasperat numai la
gândul că trebuie să mă duc la prietenul meu. Făgăduisem. Mi-ar fi fost greu să refuz. Îmi
propuneam să nu rămân mai mult de un ceas...
În primăvara aceea, când o iubeam şi eram la doi paşi de moarte din pricina ei, m-am
trudit adesea să-mi amintesc, ceas de ceas, ziua de 8 ianuarie. Aş fi vrut să ştiu cu ce haine
mă îmbrăcasem de dimineaţă, ce carte luasem din raft, dacă citisem sau nu vreun ziar, dacă
am primit vreun alt telefon în afară de Alexandru care-mi amintea de petrecere. Îmi spun că,
dacă mi-aş fi aruncat altfel ochii pe ziar, aş fi zărit poate reclama vreunui film mult lăudat şi
m-aș fi dus să-l văd înainte de a-mi ţine cuvântul faţă de Alexandru. Ileana n-ar fi rămas
până seara târziu, acolo, dacă n-aş fi venit eu. Poate ar fi plecat înainte de venirea mea, şi
n-aş mai fi întâlnit-o, sau, dacă întâmplător aş fi întâlnit-o altă dată, n-ar fi fost vraja serii
aceleia de 8 ianuarie; poate nici ea n-ar mai fi fost liberă, poate nici eu... S-ar fi putut
întâmpla atâtea...Uneori, mai ales în tren, privesc cu atenţie chipul vecinei mele de
compartiment şi îmi spun: dacă m-aş fi aflat într-o anumită zi, într-un anumit loc, într-un
anumit oraş, femeia aceasta ar fi fost soţia mea sau poate ar fi fost, cum să spun, dragostea
mea cea mare.
O privesc atunci cu spaimă; cum ar fi fost viaţa noastră? Nu mă gândesc deloc la
trupul ei; e destul de uşor să cunoşti şi să uiţi un trup. Dar mă gândesc mai ales la prezenţa
ei, la magia ei ascunsă. O zi, o sută de zile, zece ani cu fiinţa aceasta frumoasă sau mai puţin
frumoasă, blondă, înaltă, cum o fi, sub acelaşi acoperământ, alături de tine, zi după zi, zi şi
noapte! Cum ar fi lucrat magia ei asupră-mi? Cum m-ar fi turmentat prezenţa ei?... Orice
femeie pe care o iubesc mă apasă, mă sugrumă şi, fără voia ei, mă destramă şi mă topeşte,
până la descompunerea finală. De sfârşitul acesta nu scapă niciun bărbat...Mă rodea însă
altă întrebare: cum mi-ar fi fost suferinţa aceasta dulce, fecundă? În ce chip aş fi părăsit
lumea aceasta? De-a dreptul în turpitudine, printr-o lentă sinucidere, sau într-o jertfire
mare?...
[…] Nu ştiu cum să-ţi explic mai bine toate lucrurile acestea, care acum mi se par de o
tragică şi solemnă însemnătate, iar atunci când sunt trăite ni se par, de cele mai multe ori,
179
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

naive sau semnificative. Pe mine mă obsedează mai ales amănuntul acesta, că dacă aş fi ştiut
să privesc într-un anumit fel ochii unei femei, viaţa mea întreagă ar fi decurs altfel... .
(Mircea Eliade, Nuntă în cer)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Prezintă într-un enunţ tema textului.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Indică modul de expunere dominant.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Transcrie indici temporali/ spaţiali din text, precizând rolul acestora.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Explică rolul unei interogaţii retorice din text.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Precizează două mărci ale subiectivităţii în textul dat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Rezumă în maximum cinci rânduri fragmentul de mai sus.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

180
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

Exerciţii de analiză și interpretare a textului:

7. Menționează două trăsături ale personajului narator.


…………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………
8. Motivează folosirea persoanei a II-a în text.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Justifică utilizarea, în text, a timpului prezent.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Numește instanţele comunicării narative prezente în text.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Exprimă-ți opinia în legătură cu atitudinea personajului-narator referitor la evenimentele
relatate.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

181
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

12. Argumentează că fragmentul citat face parte dintr-o proză subiectivă.


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Explică sensul expresiei: ceas de ceas.


.......................................................................................................................................................
14. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul
vecie.
.......................................................................................................................................................
15. Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă trăirea
sentimentului de iubire îi modifică îndrăgostitului percepţia asupra lumii.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
182
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul subiectiv

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

183
ROMANUL CLASIC,
BALZACIAN

Doru Cristian Deliu, Bucureştiul de altădată,Piața Palatului Regal

184
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

Fișă de progres. George Călinescu - Enigma Otiliei


(fragment)

Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puţin înainte de orele zece, un tânăr de
vreo optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre
strada Sfinţii Apostoli cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea,
fiindcă, obosit, o trecea des dintr-o mână într-alta. Strada era pustie şi întunecată şi, în ciuda
verii, în urma unor ploi generale, răcoroasă şi foşnitoare ca o pădure, într-adevăr, toate
curţile şi mai ales ograda bisericii erau pline de copaci bătrâni, ca de altfel îndeobşte curţile
marelui sat ce era atunci capitala. Vântul scutura, după popasuri egale, coamele pomilor,
făcând un tumult nevăzut, şi numai întunecarea şi reaprinderea unui lan de stele dădea
trecătorului bănuiala că mari vârfuri de arbori se mişcau pe cer. Tânărul mergea atent de-a
lungul zidurilor, scrutând, numerele caselor. Uniforma neagră îi era strânsă bine pe talie, ca
un veşmânt militar, iar gulerul tare şi foarte înalt şi şapca umflată îi dădeau un aer bărbătesc
şi elegant. Faţa îi era însă juvenilă şi prelungă, aproape feminină din pricina şuviţelor mari
de păr ce-i cădeau de sub şapcă, dar culoarea măslinie a obrazului şi tăietura elinică a
nasului corectau printr-o notă voluntară întâia impresie. Din chipul dezorientat cum trecea
de pe un trotuar pe altul în căutarea unui anume număr, se vedea că nu cunoaşte casa pe
care o căuta. Strada era pustie şi lumea părea adormită, fiindcă lămpile de prin case erau
stinse sau ascunse în mari globuri de sticlă mată, ca să nu dea căldură ...
Casa avea un singur cat, aşezat pe un scund parter-soclu, ale cărui geamuri pătrate
erau acoperite cu hârtie translucidă, imitând un vitraliu de catedrală. Partea de sus privea
spre stradă cu patru ferestre de o înălţime absurdă... Zidăria era crăpată şi scorojită în foarte
multe locuri, şi din crăpăturile dintre faţada casei şi trotuar ieşeau îndrăzneţ buruienile. (...)
Nici o perdea nu acoperea ochiurile de geam, pline de un praf străvechi, pe care se vedeau
bine urmele picăturilor de ploaie. (...) Tânărul intră atunci, încercând să închidă cât mai bine
infernala uşă, şi abia înăuntru făcu uimitoarea descoperire că mânerul de os al unui probabil
clopoţel interior atârna în sală. (...) Tânărul, hotărându-se în fine, trase de mânerul
clopoţelului. Atunci un fel de schelălăit metalic răsună de sus ca-n nişte spaţii mari şi goale
cu ecou rău. (...) apoi scara începu să scârţâie ca apăsată de o greutate extraordinară şi cu o
iritantă încetineală. Când provocatorul acestor grozave pârâituri fu jos, tânărul văzu mirat
un omuleţ subţire şi puţin încovoiat. Capul îi era atins de o calviţie totală, şi faţa părea

185
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

aproape spână şi, din cauza aceasta, pătrată. Buzele îi erau întoarse în afară şi galbene de
prea mult fumat, acoperind numai doi dinţi vizibili, ca nişte aşchii de os. (...)
- Unchiul Costache? îndrăzni să deschidă gura tânărul, pe urmă, intimidat, refăcu
întrebarea: Aici sade domnul Constantin Giurgiuveanu ?
Bătrânul clipi din ochi, ca şi când n-ar fi înţeles întrebarea, mişcă buzele, dar nu
răspunse nimic.
- Eu sunt Felix - adăugă tânărul, uimit de această primire – nepotul dumnealui.
Omul spân păru tot aşa de plictisit de întrebare, clipi de câteva ori din ochi,
bolborosi ceva, apoi cu un glas neaşteptat de răguşit, aproape şoptit, duhnind a tutun,
răspunse repede:
- Nu-nu-nu ştiu... nu-nu stă nimeni aici, nu cunosc...
Buimăcit, tânărul stătu locului nemişcat, aşteptând o revenire asupra tăgadei. (...)

(George Călinescu, Enigma Otiliei)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Precizează o temă şi un motiv literar prezente în textul dat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Indică imaginile artistice care conturează imaginea străzii Antim.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Precizează perspectiva din care se realizează descrierea caselor.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

186
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

4. Precizează viziunea narativă a fragmentului.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Identifică cine se ascunde în spatele personajului Felix. Argumentează-ţi răspunsul!
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Fixează cadrul temporal şi spaţial al acţiunii şi explică semnificaţia acestuia în contextul


romanului realist.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a romanului clasic, balzacian:

7. În realizarea acestui roman autorul alege un subiect de inspiraţie balzaciană pe care îl


prezintă cu ajutorul aşa-numitei „tehnici balzaciene”. În ce constă tehnica balzacianismului şi
cum se reflectă aceasta în roman?

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

187
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Comentează, în 6-10 rânduri, rolul descrierii străzii în conturarea psihologiei locuitorilor


ei.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Identifică modurile de expunere prezente în fragment.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Realizează, în 6-10 rânduri, portretul personajului Costache Giurgiuveanu, folosind


fragmentul dat.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
188
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

11. Comentează fraza: Aici nu stă nimeni., din incipitul romanului.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Scrie un text, de 15-20 de rânduri, în care să argumentezi afirmaţia: „Romanul lui
Călinescu reprezintă astfel un balzacianism fără Balzac...” (Nicolae Manolescu), valorificând
informaţiile din textul dat.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

189
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Transcrie patru termeni din câmpul semantic al arhitecturii.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

14. Explică rolul punctelor de suspensie din secvenţa: -Nu-nu-nu ştiu....nu-nu stă nimeni aici,
nu cunosc....

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Scrie un text argumentativ, de 80-150 de cuvinte, despre kitsch-ul arhitectural care
simbolizează kitsch-ul existenţial, a cărui trăsătură principală este lipsa de autenticitate,
pornind de la descrierea străzii Antim şi a casei lui Costache Giurgiuveanu.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
190
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

Fișă de progres. Honoré de Balzac - Eugénie Grandet


(fragment)

Sunt case în unele oraşe de provincie a căror privelişte insuflă aceeaşi melancolie pe
care o provoacă mănăstirile cele mai sumbre, întinderea şesurilor cu bălării şi mărăcini,
nespus de mohorâte, ruinele cele mai pline de jale. Poate că dăinuiesc îndeolaltă în aceste
case şi tăcerea schiturilor, şi întinderea stearpă a şesurilor cu bălării şi mărăcini, şi
rămăşiţele ruinelor; viaţa şi mişcarea sunt atât de mocnite înăuntru, încât un străin le-ar
crede nelocuite dacă n-ar întâlni deodată privirea slabă şi rece a unei fiinţe neclintite, cu
obrazul pe jumătate de schimnică, înclinat peste pervazul ferestrei, la vuietul unui pas
necunoscut.
Acelaşi suflu de melancolie se desprinde din fizionomia unei locuinţe aşezate în
Saumur, la capătul străzii care duce, în urcuş, spre castel, prin partea de sus a oraşului.
Strada, acum puţin umblată, încinsă vara, îngheţată iarna, întunecoasă pe alocuri, se
deosebeşte între toate prin sonoritatea pavajului de prundiş mărunt, întotdeauna uscat şi
curat, prin îngustimea întortocheatei sale căi, prin tihna caselor sale, care ţin de târgul cel
vechi şi domină meterezele.
Locuinţele de trei ori seculare sunt încă trainice, deşi durate din lemn, iar aspectele
lor felurite dau acestei părţi din Saumur originalitatea care atrage luarea-aminte a
anticarilor şi a artiştilor. Cu neputinţă ar fi să treci prin faţa unor asemenea clădiri fără a
admira uriaşele grinzi, cu capetele lor cioplite în chip de figuri bizare, încununând cu un
negru basorelief parterul celor mai multe din ele. Aici, grinzile de lemn transversale sunt
acoperite cu ardezie şi ies în relief dungi albastre pe şubredele ziduri ale unui sălaş cu
acoperişul terminat în grinzi aşezate perpendicular pe un perete de paiantă, acoperiş pe care
anii l-au gârbovit şi a cărui putredă şindrilă s-a scorojit sub acţiunea alternativă a ploii şi a
soarelui. Dincolo se zăresc pervazurile roase şi înnegrite ale ferestrelor cu gingaşe
încrestături, care abia se mai desluşesc, şi par prea fragile pentru ghiveciul de lut cafeniu de
unde se înalţă garoafele şi trandafirii vreunei biete lucrătoare.
În acest ţinut, ca şi în Touraine, vicisitudinile atmosferei domină viaţa comercială.
Podgorenii, proprietarii, negustorii de cherestea, dogarii, hangiii şi marinarii, cu toţii
pândesc o rază de soare; se culcă seara tremurând ca nu cumva să afle dimineaţa că peste
noapte a dat îngheţul; se tem de ploaie, de vânt, de secetă, şi toţi ar voi apă, căldură sau nori

191
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

la poruncă. E un necurmat duel între cer şi interesele pământeşti. Barometrul posomorăşte,


înseninează şi înveseleşte mutrele pe rând.
De la un capăt la altul al acestei străzi, fostă Uliţa mare din Saumur, cuvintele „Ce
vreme de aur” se transmit evaluate în cifre din poartă în poartă. Şi fiecare răspunde
vecinului: „Plouă cu ludovici!”, ştiind prea bine ce-i aduce o rază de soare, o ploaie la timp.
(...)
Vechile palate ale oraşului sunt aşezate în partea de sus a acestei străzi, locuită
odinioară de nobilii ţinutului. Clădirea plină de melancolie, unde s-au petrecut întâmplările
povestirii de faţă, era tocmai una din asemenea case, rămăşiţe venerabile ale unui veac în
care lucrurile, ca şi oamenii, aveau acea simplicitate caracteristică pe care moravurile
franceze o pierd văzând cu ochii.
După ce ai străbătut acest pitoresc drum cu cotituri, ale cărui amănunte ― chiar şi
cele mai neînsemnate ― trezesc amintiri şi a cărui impresie generală ajunge a te cufunda
într-un fel de visare fără voie, zăreşti o adâncitură destul de întunecoasă, unde la mijloc se
află pitita poarta „casei domnului Grandet”. (...)
Dar e peste putinţă a înţelege tâlcul acestei denumiri provinciale fără a da biografia
domnului Grandet. (...) Orice om din Saumur era încredinţat că domnul Grandet avea o
comoară ascunsă, doldora de ludovici, şi că noaptea se desfăta în nespusa plăcere pe care ţi-
o dă priveliştea unei imense grămezi de aur. Zgârciobii, îndeosebi, aveau un fel de
nezdruncinată siguranţă în aceasta numai văzându-i ochii, care-şi însuşiseră parcă culoarea
galbenului metal.
(...) „Casa domnului Grandet”, această casă ştearsă, rece, mută, aşezată în susul
oraşului şi adăpostită de ruinele meterezelor.
Cei doi stâlpi şi bolta, alcătuind ochiul de poartă, ca şi casa, erau din tuf, acea piatră
albă ce se găseşte pe ţărmul Loarei şi e atât de moale, încât durata-i mijlocie abia dacă
ajunge la două sute de ani.
Numeroasele şi inegalele găuri ciudat săpate de ploaie şi de vânturi dădeau curbelor
concave şi părţilor laterale ale porţii înfăţişarea lespezilor ventriculare ale arhitectonicii
franceze şi oarecare asemănare cu porticul unei închisori. Deasupra bolţii domnea un
basorelief sculptat în piatră tare, reprezentând cele patru anotimpuri, figuri roase şi înnegrite
de ani. Deasupra acestui basorelief, pe brâul ieşit în afară, se înălţau câteva din acele
vegetaţii datorite întâmplării, galbene parecherniţe, volbură, rochiţa-rândunicii, pătlagină şi
un tânăr cireş destul de mărişor.
192
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

Poarta, de stejar masiv, scorojită, afumată, brăzdată de crăpături, şubredă în


aparenţă, era zdravăn ghintuită cu piroane, care înfăţişau desene simetrice. O ferestruică
mică, pătrată, dar cu gratii dese şi înroşite de rugină, se afla în mijlocul portiţei construite în
poarta cea mare şi slujea, ca să spunem aşa, de suport unui ciocan prins cu cârlig, care lovea
capul schimonosit al unui piron.
(Honoré de Balzac, Eugénie Grandet)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Precizează un mod de expunere utilizat în text şi justifică-ţi alegerea.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Notează tipul de narator şi perspectiva narativă din textul dat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Precizează rolul cuvintelor ce exprimă sentimente din incipitul textului dat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Motivează cum se obţine efectul de realism în secvenţa citată.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

193
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

5. Transcrie indici de timp şi de spaţiu din fragmentul citat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Menţionează funcţiile descrierii în fragmentul citat.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a romanului clasic, balzacian:

7. Prezintă descrierea de tip focalizant (zoom progresiv) aşa cum apare în text.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Precizează informaţiile ce se desprind din fragment despre mediul social.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

194
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

9. Prezintă caracteristicile arhitectonice ale descrierii caselor.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Descrie impresia generală ce se desprinde din text..

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

11. În viziunea lui Balzac, o casă este un document sociologic şi moral care, atent studiat,
oferă posibilitatea reconstruirii unei întregi societăți. Exprimă-ţi opinia, într-un text de 15-20
de rânduri, despre această afirmaţie.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

195
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Scrie un text, de 15-20 de rânduri, în care să argumentezi afirmaţia „Ce bine ar fi dacă am
putea picta cu mâna doar ce vedem cu ochiul…” (Honoré de Balzac), valorificând
informaţiile din textul dat.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

196
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Transcrie patru termeni din câmpul semantic al arhitecturii.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

14. Găsește trei expresii sau locuțiuni cu substantivul obraz și alcătuiește enunțuri cu ele.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Realizează un text argumentativ, folosind conectorii adecvați, despre modul în care
bunurile materiale influenţează viaţa unui tânăr.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

197
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL NARATIV. Romanul clasic, balzacian

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

198
TEXTUL LIRIC

199
POEZIA PAŞOPTISTĂ

C.D. Rosenthal, România revoluţionară

200
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

Fișă de progres. Vasile Alecsandri - Iarna

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,


Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!


Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară;
Soarele rotund și palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,


Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare,
Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare


Strălucește și dismiardă oceanul de ninsoare.
Iată-o sanie ușoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.

(Vasile Alecsandri – Iarna)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Explică titlul poeziei în relație cu versurile.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

201
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

2. Precizează tema poeziei Iarna și principalele motive.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Identifică figurile de stil din cea de-a doua strofă a poeziei Iarna și explică-le.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Ce tip de lirism există în această poezie? Argumentează.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Identifică în textul poetic trăsături ale speciei literare pastel.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

202
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

6. Vasile Alecsandri este creatorul pastelului în literatura română. Ce crezi că este


caracteristic pastelului său?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a pastelului:

7. Prezintă imaginarul poetic al lui Alecsandri așa cum apare el în această poezie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

203
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. La poeții romantici succesiunea anotimpurilor reprezintă trecerea ireversibilă a timpului.


Spre deosebire de aceștia, Alecsandri vede anotimpurile ca pe niște forțe care îi dau
naturii putere regenerativă. Demonstrează, pornind de la aceste versuri, că iarna nu
distruge natura și viața.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Prezintă structura și compoziția poeziei Iarna.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
204
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Potrivit lui George Călinescu (în Istoria literaturii române. Compendiu, EPL 1968,
p.112), Alecsandri a fost un poet descriptiv îngrozit de „fenomenul boreal”. Totuși cele
mai multe dintre pastelurile sale sunt despre iarnă. Exprimă-ți opinia despre acest fapt.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

11. Prezintă modul în care apare eul liric în această poezie.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
205
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Exprimă-ți opinia despre finalul poeziei Iarna având în vedere și relația dintre peisajul
descris și sentimentele poetului.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

206
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Găsește sinonime contextuale pentru cuvintele:


văzduh...........................................................................................................................................
fiori................................................................................................................................................
a desmierda..................................................................................................................................
clinchete........................................................................................................................................
14. Alcătuiește patru expresii cu substantivul ziua și pune-le în contexte potrivite.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Exprimă-ți opinia, într-un text de 150-300 de cuvinte, despre relația om- natură în viața
cotidiană.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

207
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

Fișă de progres. Grigore Alexandrescu - Umbra lui Mircea. La Cozia

Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate:


Către țărmul dimpotrivă se întind, se prelungesc,
Ș-ale valurilor mândre generații spumegate
Zidul vechi al mănăstirii în cadență îl izbesc.

Dintr-o peșteră, din râpă, noaptea iese, mă-mpresoară:


De pe muche, de pe stâncă, chipuri negre se cobor;
Mușchiul zidului se mișcă… pântre iarbă să strecoară
O suflare, care trece ca prin vine un fior.

Este ceasul nălucirii; un mormânt se dezvelește,


O fantomă-ncoronată din el iese… o zăresc…
Iese… vine către țărmuri… stă… în preajma ei privește…
Râul înapoi se trage… munții vârful își clătesc.

Ascultați!… marea fantomă face semn… dă o poruncă…


Oștiri, taberi fără număr împrejuru-i înviez…
Glasul ei se-ntinde, crește, repetat din stâncă-n stâncă,
Transilvania l-aude, ungurii se înarmez.

Oltule, care-ai fost martur vitejiilor trecute,


Și puternici legioane p-a ta margine-ai privit,
Virtuți mari, fapte cumplite îți sunt ție cunoscute,
Cine oar’ poate să fie omul care te-a-ngrozit?

Este el, cum îl arată sabia lui și armura,


Cavaler de ai credinței, sau al Tibrului stăpân,
Traian, cinste a Romei ce se luptă cu natura,
Uriaș e al Daciei, sau e Mircea cel Bătrân?

208
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

Mircea! îmi răspunde dealul; Mircea! Oltul repetează.


Acest sunet, acest nume valurile-l priimesc,
Unul altuia îl spune; Dunărea se-nstiințează,
Ș-ale ei spumate unde către mare îl pornesc.

Sărutare, umbră veche! priimește-nchinăciune


De la fiii României care tu o ai cinstit:
Noi venim mirare noastră la mormântu-ți a depune;
Veacurile ce-nghit neamuri al tău nume l-au hrănit.

Râvna-ți fu neobosită, îndelung-a ta silință:


Pînă l-adânci bătrânețe pe români îmbărbătași;
Însă, vai! n-a iertat soarta să-ncununi a ta dorință,
Ș-al tău nume moștenire libertății să îl lași.

Dar cu slabele-ți mijloace faptele-ți sunt de mirare:


Pricina, nu rezultatul, laude ți-a câștigat:
Întreprinderea-ți fu dreaptă, a fost nobilă și mare,
De aceea al tău nume va fi scump și nepătat.

În acel locaș de piatră, drum ce duce la vecie,


Unde tu te gândești poate la norodul ce-ai iubit,
Câtă ai simțit plăcere cînd a lui Mihai soție
A venit să-ți povestească fapte ce l-a strălucit!

Noi citim luptele voastre, cum privim vechea armură


Ce un uriaș odată în războaie a purtat;
Greutatea ei ne-apasă, trece slaba-ne măsură,
Ne-ndoim dac-așa oameni întru adevăr au stat.

Au trecut vremile-acelea, vremi de fapte strălucite,


Însă triste și amare; legi, năravuri se-ndulcesc:
Prin științe și prin arte națiile înfrățite
209
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

În gândire și în pace drumul slavei îl găsesc.

Căci războiul e bici groaznec, care moartea îl iubește,


Și ai lui sângerați dafini națiile îi plătesc;
E a cerului urgie, este foc care topește
Crângurile înflorite, și pădurile ce-l hrănesc.

Dar a noaptei neagră mantă peste dealuri se lățește,


La apus se adun norii, se întind ca un veșmânt;
Peste unde și-n tărie întunerecul domnește;
Tot e groază și tăcere… umbra intră în mormânt.

Lumea e în așteptare… turnurile cele-nalte


Ca fantome de mari veacuri pe eroii lor jălesc;
Și-ale valurilor mândre generații spumegate
Zidul vechi al mănăstirei în cadență îl izbesc.

(Grigore Alexandrescu – Umbra lui Mircea. La Cozia)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Explică titlul poeziei în relație cu versurile.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Precizează tema poeziei Umbra lui Mircea. La Cozia și principalele motive.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

210
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

3. Identifică figurile de stil din cea de-a doua strofă a poeziei și explică-le.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Ce tip de lirism există în această poezie? Argumentează.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Motivează prezența meditației în poezia Umbra lui Mircea. La Cozia.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

211
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

6. Identifică elementele romantice din această poezie.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a textului:

7. Prezintă imaginarul poetic al lui Alexandrescu așa cum apare el în această poezie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Care este rolul invocației retorice în această poezie? Argumentează.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

212
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Prezintă structura și compoziția poeziei Umbra lui Mircea.La Cozia.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

213
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. George Călinescu îl încadrează pe Alexandrescu printre „aceia care au contribuit la


apropierea poeziei de muzică”. Cum se realizează muzicalitatea acestei poezii?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

11. Este poezia lui Grigore Alexandrescu una patriotică? Argumentează.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
214
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................

12. Exprimă-ți opinia despre relația trecut-prezent-viitor având ca punct de plecare textul
poetic.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

215
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia paşoptistă

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Găsește sinonime contextuale pentru cuvintele:


neamuri.........................................................................................................................................
râvnă.............................................................................................................................................
locaș............................................................................................................................................
crâng............................................................................................................................................
14. Identifică două calori morfologice diferite ale lui o din textul poetic și menționează care
sunt acestea.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Exprimă-ți opinia, într-un text de 150-300 de cuvinte, despre modul în care istoria
influențează formarea personalității umane.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

216
POEZIA ROMANTICĂ

Caspar David Friedrich, Wanderer above the sea of fog

217
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

Fișă de progres. Mihai Eminescu – Dorinţa

Vino-n codru la izvorul


Care tremură pe prund,
Unde prispa cea de brazde
Crengi plecate o ascund.

Şi în braţele-mi întinse
Să alergi, pe piept să-mi cazi,
Să-ţi desprind din creştet vălul,
Să-l ridic de pe obraz.

Pe genunchii mei şedea-vei,


Vom fi singuri-singurei,
Iar în păr înfiorate
Or să-ţi cadă flori de tei.

Fruntea albă-n părul galben


Pe-al meu braţ încet s-o culci,
Lăsând pradă gurii mele
Ale tale buze dulci...

Vom visa un vis ferice,


Îngâna-ne-vor c-un cânt
Singuratece izvoare,
Blânda batere de vânt;

Adormind de armonia
Codrului bătut de gânduri,
Flori de tei deasupra noastră
Or să cadă rânduri-rânduri.
(Mihai Eminescu, Dorinţa)

218
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Explică titlul poeziei în relație cu versurile.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Precizează tema poeziei Dorinţa și principalele motive literare.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Identifică, din incipitul şi finalul textului, câte o figură de stil referitoare la imaginea
codrului și explică-le comparativ.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Ce tip de lirism există în această poezie? Argumentează.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

219
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

5. Asociază fiecare strofă cu unul dintre momentele ritualului de iubire, specific idilelor lui
Eminescu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Explică folosirea, în general, a persoanei a II-a singular, în poezie.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a textului:

7. Prezintă imaginarul poetic al lui Eminescu așa cum apare el în această poezie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

220
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Alcătuieşte un text de 13-15 rânduri despre natura eminesciană ca refugiu al


îndrăgostiţilor.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

221
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

9. Prezintă structura și compoziția poeziei Dorinţa.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Exprimă-ți opinia despre simbolul vălului în realizarea portretului feminin.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

222
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

11. Prezintă modul în care apare eul liric în această poezie.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Exprimă-ți opinia despre finalul poeziei.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
223
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Găsește sinonime contextuale pentru cuvintele:


singuratece....................................................................................................................................
vis..................................................................................................................................................
gânduri..........................................................................................................................................
blânda............................................................................................................................................
14. Alcătuiește patru expresii/locuţiuni cu substantivul gând și pune-le în contexte potrivite.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Exprimă-ți opinia despre imaginea florilor de tei și felul în care acestea pot re-crea
paradisul.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

224
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

Fișă de progres. Heinrich Heine, Lorelei

Mă-ntreb ce-ar putea să însemne


Mâhnirea din sufletul meu.
E-o veche poveste, pesemne,
Ce-mi stăruie-n minte mereu.

E clipa când se înserează,


Iar Rinul curge domol.
Mai arde o ultimă rază
Pe creştetul muntelui gol.

Mai mândră-ntre mândre fecioare,


Cu părul de aur, sta sus.
Cosiţa şi-o piaptănă-n zare
De aur scăldată-n apus.

Se piaptănă-n raza-aurie
C-un piepten de aur, cântând.
Vrăjită-i acea melodie,
Descântecul ei de ne-nfrânt.

Vâslaşul ascultă din luntre


Şi-un dor îl încearcă nespus.
Cum poate el stânca s-o-nfrunte
Când ochii lui cată în sus?

La urmă se pierde-n vâltoare,


Furat de mirajul bălai,
De vină a fost, mi se pare,
Cu cântecul ei, Lorelei.
(Heinrich Heine, Lorelei)

225
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Explică titlul poeziei în relație cu versurile.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Precizează tema poeziei Lorelei și principalele motive.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Explică semnificația a două figuri de stil diferite.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Ce tip de lirism există în această poezie? Argumentează.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

226
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

5. Indică două elemente de prozodie prezente în poezia dată.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Formulează două argumente pentru încadrarea operei în lirica romantică.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a textului:

7. Prezintă imaginarul poetic al lui Heine așa cum apare el în această poezie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

227
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Alcătuieşte un text de 13-15 rânduri despre imaginea lui Lorelei, aşa cum rezultă din
textul citat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

228
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

9. Prezintă structura și compoziția poeziei Lorelei.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Exprimă-ți opinia despre rolul descrierii în poezia citată.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

229
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

11. Prezintă modul în care apare eul liric în această poezie.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Comentează semnificaţia ultimei strofe a poeziei, din perspectiva ideilor transmise şi a
figurilor de stil / imaginilor artistice folosite.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
230
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia romantică

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții ce vizează competențe lingvistice și de argumentare:

13. Găsește sinonime contextuale pentru cuvintele:


mâhnire.........................................................................................................................................
clipă...............................................................................................................................................
mirajul...........................................................................................................................................
melodie..........................................................................................................................................
14. Alcătuiește patru expresii/locuţiuni cu substantivul ochi și pune-le în contexte potrivite.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

15. Realizați un text argumentativ, de 150-300 de cuvinte, folosind conectorii adecvați, despre
iubire, ca sentiment înălţător al fiinţei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

231
POEZIA SIMBOLISTĂ

Claude Monet, Răsărit de soare

232
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia simbolistă

Fișă de progres. Ion Minulescu - Romanța celor trei corăbii

Porniră cele trei corăbii...


Spre care ţărm le-o duce vântul?...
Ce porturi tainice,
Ascunse cercetătoarelor priviri,
Le vor vedea sosind mânate de dorul tristei pribegiri?...
Ce valuri nemiloase,
Mâine,
Le vor deschide-n drum mormântul?...

Porniră cele trei corăbii, purtând în pântecele lor


Grămezi de aur,
Chihlimbare,
Smaralde verzi
Şi-opale blonde,
Iar sus pe bord,
Tristeţea-acelor romanţe veşnic vagabonde,
Cântate,
Azi, în drum spre Poluri,
Iar mâine-n drum spre-Ecuator!...

Porniră cele trei corăbii...


Şi-abia se mai zăresc —
Se-ngroapă
În golul zărilor pătate de violetul înserării
Iar albul pânzelor întinse,
În cenuşiul depărtării,
Zideşte trei mausoleuri în care dorm cei duşi pe apă.

Porniră cele trei corăbii...


Şi-n urma lor rămase portul,
Mai trist ca muntele Golgotei însângerat de-un asfinţit,
233
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia simbolistă

Şi-n urma lor,


Pe cheiul umed,
Un singur albatros rănit
Mai stă de pază,
Ca Maria,
Venită să-şi vegheze mortul!...
(Ion Minulescu, Romanța celor trei corăbii)

Cerințe privind înțelegerea și interpretarea textului:

1. Explică titlul poeziei în relație cu versurile.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Precizează tema poeziei Romanța celor trei corăbii și principalele motive.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Explică semnificația unei figuri de stil.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Identifică cele trei momente ale poeziei, încărcate de elemente imagistice simboliste.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

234
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia simbolistă

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Prezintă semnificaţia versului: Porniră cele trei corăbii.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Identifică elementele simboliste din această poezie.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exerciții de aprofundare a poemului:

7. Prezintă imaginarul poetic al lui Minulescu așa cum apare el în această poezie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

235
Limba și literatura română. Clasa a X-a.
TEXTUL LIRIC. Poezia simbolistă

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Prezintă semnificaţia celor două simboluri: muntele Golgotei şi albatrosul rănit.


Argumentează!
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................