Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare - R 1

1.(20p) Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru substantivele subliniate în fragmentul :


Câinele acesta avea un suflet deosebit. Cu toate că era mort de foame, mânca încet, cu delicateţe şi se ferea să -şi ia
îmbucătura de-a dreptul de pe pământ. (...) Lupu, un câine de rând şi destul de voinic, era brun. Ochii lui mari, negri, clipeau trist,
asupra durerilor vieţii silindu-se – fără nicio îndoială – să le vadă mai bine.
un suflet......................................... Lupu........................................
de pe pământ.................................. un câine....................................
vieții...............................................

2.(18p.) Alcătuieşte enunţuri în care să ai:


- substantiv propriu
-substantiv compus
-substantiv colectiv
-substantiv defectiv de singular
-substantiv defectiv de plural
-un articol nehotărât
-un articol genitival
-o prepoziție care cere cazul genitiv
-o prepoziție care cere cazul dativ

3.(15p) Alcătuieşte enunţuri în care substantivul casă să îndeplinească următoarele funcţii sintactice:

a) nume predicativ în G… …………………………………………………………………………………………

b) atribut substantival prepoziţional în Ac …………………………………………………………………………..

c) atribut substantival genitival …………………………………………………………………………………

d) complement indirect în D ………………………………………………………………………………………..

e) complement circumstanţial de loc în Ac …………………………………………………………………………

4.(18p)Alege răspunsul corect.

1. În enunţul ”Bunicul este împotriva gesturilor violente.”, substantivul subliniat îndeplineşte funcţia sintactică de:
a) complement indirect
b) atribut substantival genitival
c) nume predicativ

2. În enunţul: ”Sora mea, Maria, a intrat la facultate.”, există:


a) două substantive în Nominativ şi un substantiv în Acuzativ
b) un substantiv în Nominativ şi două substantive în Acuzativ
c) trei substantive în Acuzativ.
3. În enunţul: ”Corina este asemenea matușii ei.”, substantivul care îndeplineşte funcţia sintactică de nume predicativ este in cazul:
a) Acuzativ
b) Genitiv
c) Dativ
4. În enunţul: ”Am o haina făcută din blana unui urs.”, substantivul subliniat îndeplineşte funcţia sintactică de:
a) atribut substantival genitival
b) complement indirect
c) atribut substantival prepoziţional
5. În enunţul: ”Balerina a fost admirată de spectatori.”, substantivul subliniat este în cazul:
a) Nominativ
b) Acuzativ
c) Genitiv
6. Cuvintele: a, al, ai, ale sunt:
a. prepoziţii ale G.; b. articole genitivale posesive ; c. articole hotărâte.

5.(6p) Explică scrierea cu trei ,,i” a substantivului copiii.

6.(12p) Încercuieste litera corespunzatoare enunturilor scrise corect:


a) Toti copiii au fost prezenti./ Toti copii au fost prezenti.
b) Arbitrii acestia sunt corecti./ Arbitri acestia sunt corecti.
c) Fiii mei sunt harnici./ Fii mei sunt harnici.
d) Ne-am plimbat prin niste codri./ Ne-am plimbat prin niste codrii.
Test de evaluare - R 2
1.(18p.) Alcătuieşte enunţuri în care să ai:
-substantiv defectiv de singular
-substantiv defectiv de plural
-un articol nehotărât
-un articol genitival
-o prepoziție care cere cazul acuzativ
- substantiv propriu
-substantiv compus
-substantiv colectiv
-o prepoziție care cere cazul dativ
2.(20p) Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru substantivele subliniate în fragmentul :
Câinele acesta avea un suflet deosebit. Cu toate că era mort de foame, mânca încet, cu delicateţe şi se ferea să -şi ia
îmbucătura de-a dreptul de pe pământ. (...) Lupu, un câine de rând şi destul de voinic, era brun. Ochii lui mari, negri, clipeau trist,
asupra durerilor vieţii silindu-se – fără nicio îndoială – să le vadă mai bine.
un suflet......................................... Lupu........................................
de pe pământ.................................. un câine....................................
vieții...............................................

3.(15p) Alcătuieşte enunţuri în care substantivul copil să îndeplinească următoarele funcţii sintactice:

a)nume predicativ în N… …………………………………………………………………………………………

b)atribut substantival prepoziţional în G …………………………………………………………………………..

c)atribut substantival genitival …………………………………………………………………………………

d)complement indirect în D ………………………………………………………………………………………..

e)complement circumstanţial de mod în Ac …………………………………………………………………………

4.(18p)Alege răspunsul corect.

1. În enunţul ”Lupta împotriva gesturilor violente a fost aprigă.”, substantivul subliniat îndeplineşte funcţia sintactică de:
a) complement indirect
b) atribut substantival prepozițional
c) nume predicativ

2. În enunţul: ”Sora mea, Maria, a intrat la facultate.”, există:


a) un substantiv în Nominativ şi două substantive în Acuzativ
b) trei substantive în Acuzativ.
c) două substantive în Nominativ şi un substantiv în Acuzativ

3. În enunţul: ”Fetița mătușii ei e frumoasă.”, substantivul subliniat este in cazul:


a) Acuzativ
b) Genitiv
c) Dativ
4. În enunţul: ”Am o haina făcută din blană de urs.”, substantivul subliniat îndeplineşte funcţia sintactică de:
a) atribut substantival genitival
b) complement indirect
c) atribut substantival prepoziţional
5. În enunţul: ”Balerina admirată de oameni s-a emoționat.”, substantivul subliniat este în cazul:
a) Nominativ
b) Dativ
c) Acuzativ
6. Cuvintele: cel, cea cei, cele sunt:
a. prepoziţii ale G.; b. articole genitivale posesive ; c. articole demonstrative

5.(6p) Explică scrierea cu doi ,,i” a substantivului arbitrii.

6.(12p) Încercuieste litera corespunzatoare enunturilor scrise corect:


a)Toti miniștrii au fost prezenti./ Toti miniștri au fost prezenti.
b)Socrii acestia sunt corecti./ Socri acestia sunt corecti.
c)Fiii mei sunt harnici./ Fii mei sunt harnici.
d)Ne-am plimbat prin niste codri./ Ne-am plimbat prin niste codrii.