Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicatii substantiv VI

1. Scrie forma de pl a urmat subst, si precizeaza genul lor :berbec, ac, veste, carlig, burete, coadă, obraz, numar,stea.
2. Grupeaza urmatoarele subst pe 2 coloane : defective de nr sg/ defective de nr pl : înțelepciune, mercur, Vâlcele,
zinc, șale, Constanța, lapte, tăiței, curaj, Alpi, secară, câlți, dreptate, unt ,sare, aur,plete, fier, fotbal, zori, miere,
creștinism, Focșani, Dobrogea, aramă, plumb, Cârligele.
3. Alcătuiește prop cu formele de pl date : cap-capete, capuri, capi, cot-coate, coturi, coți, corn-coarne, cornuri, corni
4. Alege varianta corectă :
a) Capii/Capetele răscoalei au fost prinși.
b) Negustorul a măsurat 4 coți/coturi de pânză albastră.
c) In colți/colțuri se aflau vase mari cu flori.
d) Bucățile/Bucatele de pâine au fost puse într-un săculeț de pânză.
e) Curenți/Curente de aer cald se simțeau în încăpere.
5. Se dau următoarele substantive : brad, stuf, student, porumb, canepă, boier, mărăcine, piatră, fag, tânăr, nobil.
Obțineți subst colective cu următoarele sufixe : -et, -iș, ime, -iște.
6. Subliniază forma corectă :
a) Ceilalți membri/membrii ai consiliului au fost de acord cu elevi/elevii.
b) Acest meci a fost condus de cei mai buni arbitri/arbitrii.
c) Amandoi scafandri/scafandrii au reușit să ajungă la vasul scufundat.
d) Pe drum s-au întâlnit cu acești copii/copiii.
e) Fii/fiii împăratului din poveste au luat cai/caii cei mai buni.
7. Pune la plural substantivele date, ataşându-le articol hotărât şi subliniază articolul respectiv:
pom pomi pomii stilou ............................ ............................
val ............................ ............................ stele ............................ ............................
fluviu ............................ ........................... caiet ............................ ............................
câine ............................ ............................ copil ............................ ............................
8. Subliniaţi articolele din propoziţiile de mai jos şi precizaţi felul lor :
Fata a venit acasă cu o colega. Nişte oameni dau copiilor darurile preferate.Cartile sunt ale Irinei, iar stiloul
al Danielei.Le-am spus unor fete sa vina la mine in vizita.Lui Mihai cel cuminte sa ii dai un premiu.
9. A) Sunt articulate corect substantivele din seria:
a .lui Maria, lui Elena, lui mama, lui tata;
b. lui mătusă-mea, lui vară-mea, lui maică-mea, lui soră-mea;
c. lui Ion, lui Carmen, lui frate-meu, lui ianuarie.
B). Completaţi spaţiile punctate din textul de mai jos cu forme potrivite ale articolelor posesive genitivale:
Înalţii arbori …… pădurilor din partea de vest …… oraşului atrag privirile drumeţilor ……. căror aparate de
fotografiat nu au răgaz. Unii locuitori …… cartierului nu înţeleg de ce se opresc acolo turiştii …… căror preocupare
pentru fotografierea pădurilor li se pare nefirească. Unele persoane ……. oraşului sunt încântate sa cunoască alţi oameni.
10. Completează tabelul următor:
Substantiv nearticulat Subst. articol hotărât Subst. articol nehotărât
farfurie
caietele
un măr
ghicitori
comoara
11. Completează punctele cu varianta omofonă potrivită: al/ a-l; ai/ a-i; cel/ce-l; cea/ ce-a; cei/ ce-i:
........ întrebat? / caietul ....... nou / / Nu ghicesc ...... deranjează pe el./ un caiet ...... elevului / Ştiu ....... trebuie.
Încerc ...... ajuta. / Banii sunt ...... mei. / floarea ...... albă / copiii ....... cuminţi / Nu pot ....... ajuta pe toţi.
12. Pune fiecărei propoziţii date mai jos o prepoziţie potrivită, specifică numai cazului acuzativ.
L-am vazut ....... Andrei. Toţi copiii au intrat ......... apă. Cristina vine ....... mare. Stă ....... acoperişul casei.
A trecut ....... Radu. Cartea ....... bibliotecă am citit-o. Foile ....... caiet sunt curate. ....... farfurie este o
friptură. Am primit o vedere ....... munte. Am trecut ....... pod.
13. Răspundeţi cu adevărat sau fals
1. Substantivele icre, zori, ulei sunt defective de singular.
2. Substantivele: copil, fiu, tinichigiu cu articol hotărât la plural, au forma de nominativ – acuzativ cu doi de –i.
3. Substantivele păpuriş, tineret, nobilime, frunziş sunt substantive colective.
4. Substantivele pot fi însoţite de prepoziţii în toate cazurile.
5. Substantivul cu funcţie sintactică de complement poate sta doar în cazul acuzativ.
6. Substantivele în cazul dativ nu sunti însoţite de prepoziţii.
7. În acuzativ, substantivele pot avea funcţie de nume predicativ.
8. În cazul nominativ, substantivele pot avea funcţie sintactica de atribut.
9 Substantivele veveriţă, lebădă, focă:
i. au forme diferite pentru masculin;
ii. formează genul masculin de la feminin;
iii. au aceeaşi formă pentru masculin şi feminin.
14. Indicaţi substantivele in N și Ac şi faceţi analiza lor:
Pe toţi copiii îi bucură sărbătorile de iarnă. De Crăciun împodobesc bradul. Pun pe crenguţele lui verzi globuri, ghirlande
şi lumânări.
Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte,/Şi, privind la focul vesel care-n sobă srtăluceşte, /El depune flori de iarnă
pe cristalul îngheţat, /Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat.
15. Completaţi enunţurile cu subst în caz Ac însoţite de prep :
Raftul din hol este...
Rucsacul împrumutat este....
Aceste obiecte nu sunt...
Tortul de ziua mea a fost...
Nucile sunt...
16. Completaţi enunţurile cu subst în caz G însoţite de art pos :
A descoperit că mănuşile erau...
Florile de pe masă sunt...
Să ştii că aceste cărţi nu sunt...
În trecut , această bijuterie a fost...
Caietele sunt...şi nu ....
17. Identificaţi subst în G si in Ac cu f.s de n p :
Dar tot meritul este al poporului român, care a cerut-o cu atâta energie.
Uşile nu sunt de fier
Tăcerea e de piatră.
Moşia a fost cândva a Cantacuzineştilor, dar azi e a unui căpitan de la Piteşti.
Cerul e ca leşia.
18. Compl spaţiile punctate cu forma de G sg a subst date : poezie, câmpie, hârtie, discuţie
Tabloul înfăţişa cu multă expresivitate imaginea....în amurg.
A urmărit cu deosebit interes desfăşurarea .....
Datoria lui era să verifice calitatea ......
A citit una câte una toate strofele ......
19. Completează enunţurile cu substantivele în cazurile cerute în paranteză:

Alina pregăteşte temele…………………………ei.(cameră, Ac.)


………………..Mariei lipseşte astăzi. (coleg, N.)
Vărul meu a cumpărat………………………..interesantă.(carte, AC.)
Astăzi m-am întâlnit cu vecina …………………noastre. (bunica, G.)
Îi dau ..........................un buchet de flori.(mama-D)
20. Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate:
„O femeie bătrână avea un singur fiu. Trăiau amândoi în sărăcia cea mai neagră. Când se apropie ceasul morţii,
femeia chemă pe fiul său şi îi zise printre lacrimi: „Fiule, du-te în lumea largă şi caută-ţi norocul…., căci eşti
copilul unor oameni sărmani.” (N. Batzaria – „Floarea de pe mormânt”)
21. Indică cazul şi funcţia sintactică a substantivelor scrise cursiv.
Vine autobuzul. Aştept autobuzul. Acela este autobuzul 44. Aici nu opreşte autobuzul 44. Motorul autobuzului se aude
de departe. Ana este în autobuz.Fac semn autobuzului. Autubuzul îl zăresc deja. Autobuzule, du-mă iute!

22. Analizaţi substantivele subliniate precizând felul, genul, nr, cazul, articolul, prep, f.s :
Pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratec.
Poporul e stâlpul ţării...fiecare părticică de pământ e vopsită cu sângele lui.
Sunau clopoţeii telegarilor spărgând în răsunete de argint tăcerile albe.
Aurul era al strămoşilor noştri.
Costumele pentru spectacol sunt cu nasturi coloraţi.
Bunicul i-a dăruit nepoatei o săniuţă.
Ionel, vin’ la mama!
23. Alc. prop în care subst cadou să îndepl următ f.s : S, AT subst ( Ac, G ); C(Ac, D ); n.p ( N, Ac, G )

S-ar putea să vă placă și