Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele...................................... Data.........................

TEST SINTAXA PROPOZIŢIEI


Clasa a VI-a

1. Indică subiectele din enunţurile următoare, precizând apoi prin ce parte de vorbire se exprimă
fiecare: 4 x 3p=12 p
a. Ai mei sunt exigenţi. .......................................
b. Ceilalţi nu s-au calificat. .......................................
c. A citi este pasiunea mea. .......................................
d. Tustrei au recitat poezia. .......................................

2. Subliniază predicatele din enunţurile următoare, precizând felul lor. 4 x 3p=12 p


a. Bunica a rămas neschimbată. ...............................................
b. Afară este deja întuneric. ...............................................
c. Toţi au participat la serbare. ...............................................
d. El nu a ajuns la timp. ...............................................

3. Precizează felul complementelor din textul următor: 9 x 2p=18 p


“Domniţa sta între bătrânei, şi cei patru cu bărbi cărunte, îndărăt. Îşi ridicară deodată toţi
capetele şi priviră ţintă la fetiţă, cu ochii lucind, ca nişte nestemate.”

................................ .....................................
................................ .....................................
................................ .....................................
................................ ....................................
................................ .....................................

4. Analizează toate atributele din textul următor: 5 x 4p=20 p


“Cei doi tovarăşi de drum nu-şi mai luau ochii de la mândreţea de palat şi ardeau de a se apropia
cât mai mult de el”.

5. Construieşte enunţuri în care substantivul „floare” să aibă, pe rând, funcţii sintactice de:
5 x 3p=15 p
a. nume predicativ ...................................................................................................................
b. complement indirect ............................................................................................................
c. subiect...................................................................................................................................
d. atribut substantival genitival................................................................................................
e. complement circumstanţial de mod ....................................................................................

6. Alcătuieşte o propoziţie după schema: 13 p


C.c.loc + At. subst. prep.+ S. multiplu + Pr. vb. + C.c. timp

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu.