Sunteți pe pagina 1din 5

Genul dramatic cuprinde

totalitatea operelor scrise cu scopul de


a fi reprezentate pe scenă.
Textul dramatic este organizat în:
-acte
-scene
-tablouri.
-subdiviziunea principală care marchează
etapele desfășurării acțiunii

SCENA
-subdiviziunea care se schimbă odată
cu intrarea sau ieșirea din scenă a
unui personaj
-didascalii (indicații scenice)
-personaje dramatice, interpretate
pe scenă de actori
-dialogul ca mod predominant de
expunere; acesta constituie
replicile pe care personajele le
rostesc pe scenă.
-singura intervenție a autorului în întreaga opreră.
-sunt notate, de regulă, între paranteze, fiind scrise
italic(mai subțire și înclinat)
-fac referire la:
Timpul și spațiul acțiunii

Decor

Mișcările actorilor

Trăsăturile personajelor.

-pot apărea la începutul replicii sau în interiorul


acesteia.
-la începutul operei autorul notează
o listă cu numele personajului și cu
date despre acesta
-fiecare replică începe cu numele
personajului care o rostește

S-ar putea să vă placă și