Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 12.11.2018
UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: Scoala Gimnaziala “Vasile Cârlova”, Târgovişte
CLASA: a III-a B
PROPUNĂTOR: Pascale Andreea Mihaela
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Caracteristici ale lumii vii
SUBIECTUL: Caracteristici ale vietuitoarelor. Nevoi de baza (apa, aer, hrana)
TIPUL LECŢIEI: insusire de noi cunostinte
SCOPUL: Observarea şi înţelegerea legăturii existente între dezvoltarea vietuitoarelor şi condiţiile de mediu necesare: aer, apă, lumină, căldura,
hrana.

 Competenţe specifice:
1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii
2.2. Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigatii a mediului inconjurator
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigatiei

1
Obiective operaţionale:
Pe parcursul orei, elevii vor fi capabili:

1.1.1 - să recunoască caracteristici ale corpurilor pornind de la observarea materialelor cu care voi realiza un experiment
2.2.1 - să parcurga o parte din etapele de lucru date pentru experimentul “ghiveciului vesel”
2.4.1 - să formuleze oral concluzii-predictii in legatura cu experimentul ce se va desfasura

Strategia didactică:
Metode şi procedee: explicaţia, observația, conversaţia,exercițiul, jocul didactic, experimentul
Mijloace de învăţământ: manual, fisa, ghivece cu flori, caiete, tablă, ciorap, grau, pamant, lipici, foarfeca, apa
Forme de organizare: frontală, individuală

Bibliografie:
 Programa școlară aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2.12.2014
 Manual „ Ştiințe ale naturii - clasa a III-a”, Editura Intuitext

Durata: 45 minute

2
Etapele Ob. Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
lectiei op.
Activitatea învăţătoarei Metode şi
Activitatea elevilor Forma de Mijloace
procedee organizare didactice
Moment Stabilesc un climat de ordine şi Voi cere elevilor să-şi Conversaţia Frontal
organizatoric disciplină optim pentru buna pregătească materialele
1’ desfăşurare a lecţiei. necesare (cărţi, caiete,
instrumente de scris).
Captarea Se realizeaza prin prezentarea unui Elevii completeaza Frontal
atenţiei rebus (anexa 1). Elevii vor avea fisa rebusul.
10’ individuala cu imagini pe banci si Raspund la intrebari Joc didactic Fisa cu
lucreaza in perechi de cate 2 sub rebusul
forma unui concurs. Castiga -Am obtinut doua
echipele care termina cel mai cuvinte:plante si animale. Conversatia
repede. -Da.Plantele si animalele
Dupa terminarea rebusului, adresez se afla in stransa legatura
elevilor urmatoarele intrebari: unele cu altele pentru ca
-Ce ati obtinut pe verticala A-B? animalele se hranesc cu
plante,iar semintele
-Exista vreo legatura intre aceste plantelor sunt imprastiate
doua cuvinte?Care este aceasta? de pasari,insecte si astfel
se inmultesc.
-Plantele si animalele sunt -Da.Omul se hraneste si cu
importante pentru om? plante si cu produse
obtinute de la diferite
-Cum se hraneau oamenii la animale.
inceputuri? -La inceputuri,omul a gasit
in natura cele necesare
vietii.In prezent,omul Explicatia
foloseste bogatiile
naturii:energie,
pamant si animale.

3
Anunțarea Anunt tema de astazi si obiectivele Elevii asculta cu atentie. Conversatia Frontal Observarea
temei și a lectiei in termeni accesibili: astăzi sistematică
obiectivelor vom discuta despre caracteristici
1’ ale vietuitoarelor si nevoile lor de
baza.
Dirijarea Tablă
învățării Solicit elevilor sa citeasca rubrica Elevii citesc din rubrica pe Caiete
25’ Retine din manual, la pagina 30. rand; in cor.
Observația Frontal manual
Incep cateva discutii despre ce
observa ei in clasa:
-Priviti aceste plante!
-Ce ați facut voi pentru ca ele să fie Elevii privesc plantele.
atât de frumoase? -Le-am îngrijit.
-Cum le-ați îngrijit? Conversația Frontal
-Le-am udat, le-am plasat
Deci, plantele au nevoie de anumite în locuri cu lumină,
conditii pentru a se dezvolta. căldură etc.

1.1.1
Se concluzionează şi se scrie pe Exercițiul Frontal
tablă: Pentru a se dezvolta, Aprecieri
plantele, dar si animalele au nevoie Grau verbale
de: apă, aer, lumina, caldura. pamant
Apa
Solicit elevilor sa facem Copiază, în caiete, Ciorap
exoerimentul din manual de la concluzia de pe tablă. Lipici Observarea
sistematică

4
pagina 31, pe grupe: „Omuletul cu Conversația Frontal Foarfeca
par verde”. Materiale necesare: Elevii citesc planul pentru
seminte/grau, ciorap, lipici, elastic, experiment.
pamant, apa.
2.2.1 Etape de lucru:
Elevii pun graul in varful Elevii lucreaza in echipe.
ciorapului; vor strange cu elastic,
vor confectiona ochi si nas pentru
un aspect estetic placut, vor uda cu
apa si vor urmari evolutia
semintelor. Astfel se realizeaza
„Ghiveciul vesel”.
2.4.1 Inainte de a incepe, vor citi planul
pentru experiment cu voce tare.

Obtinerea Voi da elevilor un chestionar sa Elevii completeaza Individual


performantei completeze. (anexa 2). chestionarul.
5’

Evaluare Care a fost tema lecției de azi? Elevii vor raspunde Conversația Frontal Observarea
2’ 2.4.1 De ce au nevoie plantele pentru a intrebarilor: Plantele-nevoi sistematică
trăi și a se dezvolta? de bază: lumină, căldură,
aer,apă, pământ bun;
Pentru a ști pe viitor cum
trebuie să îngrijim
plantele.

5
Încheierea Voi face aprecieri generale şi Elevii sunt atenți. Explicația Frontal Fisa de Aprecieri
lecției individuale asupra modului de lucru lucru verbale
1’ şi a gradului de participare activă la
oră.

6
ANEXA 2 - CHESTIONAR

1. De ce au nevoie plantele pentru a creşte şi a se dezvolta normal?

A. Aer, ochelari de soare, apă, căldură;

B. Deodorant, lumină, apă, căldură;

C. Aer, lumină, apă, căldură;

2. Ce se întâmplă dacă planta nu are aer şi lumină?

A. Frunzele ei sunt verzi şi sănătoase;

B. Nu apar frunzele;

C. Frunzele sunt palide sau îngălbenite;

3. Ce se întâmplă dacă sămânţa nu primeşte apă?

A. Planta nu creşte;

B. Planta creşte mare şi frumoasă;

7
C. Frunzele devin albastre.

4. Ce se întâmplă dacă sămânţa nu are căldură?

A. Frunzele devin roşii;

B. Planta nu creşte;

C. Planta creşte mare şi frumoasă.

5. De ce au nevoie animalele de hrană?

A. Pentru a se dezvolta asa cum trebuie;

B. Pentru că le este foame;

C. Pentru a se ingrăşa.

6. Care plantă va creşte normal?

A. Cea care creşte în întuneric şi are suficientă apă;

B. Cea care primeşte multă lumină şi nu are deloc apă;

C. Cea care primeşte multă lumină şi suficientă apă.

8
9

S-ar putea să vă placă și