Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de nvmnt: Colegiul tefan Odobleja, Craiova


Prof. ndrumtor: Boarn Ecaterina
Student: Anghelescu Claudiu Ionut
Grupa: 231
Clasa: a XI-a D
Data: 01-04-2014
Durata: 90 minute
Disciplina: Informatic
Tema lectiei: Tipul de date STRING, proceduri i funcii predefinite. Rezolvarea problemelor.
Algoritmi de rezolvare.
Tipul leciei: - Lecie mixt
- Lecie de formare a priceperilor i deprinderilor.

Tehnologii didactice:

1. Metode de nvmnt, procedee i tehnici didactice:
1.1 cooperarea; (C28)
1.2 conversaia euristic, dialogul; (A22, C13, C18)
1.3 procedeu de asociere (B15)
1.4 problematizarea; (C 11, B11 )
1.5 algoritmizarea, metoda comprimrii informaiei; (B3 , B4, C16, C17)
1.6 explicaia; (A18)
1.7 lucrul cu conspectele de reper; (B13, A18, B10)
1.8 studiul individual, descoperirea;
1.9 Instruirea programat i asistat de calculator; (C15)
1.10 exerciiul; (B6)
1.11 investigaia; (C24)
1.12 metoda variantelor noi; (C23)
1.13 acordarea ajutorului n stimularea activitaii.
2. Materiale didactice:
Programe la calculator:
- SO WINDOWS XP
- Sistemul Turbo Pascal 7.0;
Conspecte de reper;
Manuale;
Fie, poster;
Algoritmi de rezolvare a problemelor.


3. Mijloace de nvmnt:
Calculatoare PC.
( A- metode de activizare a perceperii i ateniei;
B- metode de activizare a memoriei;
C- organizarea activitaii de gndire a elevilor )
Obiectivele lectiei:


1. Obiective cadru. Obiective de referin:
Cunoaterea tipurilor structurate de date ale limbajului Pascal
S defineasc tipul de date STRING
S cunoasc procedurile i funciile tipului de date STRING
S utilizeze aceste proceduri i funcii la rezolvarea problemelor
S cunoasc algoritmi de rezolvare a problemelor

2. Obiective operaionale:
O
1
s defineasc tipul de date tablou
O
2
- s defineasc noiunea de ir de caractere;
O
3
- s recunoasc algoritmii de modificare a tablourilor;
O
4
s corecteze algoritmii, depistnd grezelile;
O
5
- s execute algoritmii propui, determinnd ce rezultat se va obine;
O
6
s descrie procedurile i funciile tipului de date STRING;
O
7
s utilizeze procedurile i funciile tipului de date STRING la rezolvarea
problemelor;
O
8
s elaboreze programe la calculator i s le evalueze cu ajutorul calculatorului;
O
9
- s descopere noi algoritmi de rezolvare a problemelor .

3. Obiective afective:
- Perceperea rolului calculatorului la rezolvarea problemelor ;
- Necesitatea de-a cunoaste un limbaj de programare.
Etapele leciei:
1. Momentul organizatoric - 2-3 min;
2. Actualizarea cunotinelor - 20 min;
3. Comunicarea noilor cunoine. Rezolvarea problemelor - 30 min;
4. Elaborarea programelor la calculator, testarea programelor - 30 min
5. Notarea elevilor, concluzii, realizarea feedback-ului - 5 min
6. Tem pentru acas - 2 min.Scenariul leciei

Etapele
leciei
Obiec
tivele
opera
ional
e
Coninutul informaional i
aplicativ
Evaluarea elevelor
Activitatea profesorului Strategiile
didactice
Activitatea elevilor
1.
orgarizarea
clasei
2-3min


- Salut elevii.Anun
tema i obiectivele
leciei. i cooperez
n grup cte doi dup
anumite criterii.


Pregtesc cele
necesare pentru
lecie
2.
Actualizarea
cunotinelor.
Evaluarea.
20 min

O
1


O
2O
3
O
4
O
5


O
3
O
4
O
5

1. repetm noiunea de
tablou
2. repetm noiunea de
ir de caracteree
3. propun s recunoasc
i s explice algoritmii de
pe poster i s corecteze
greelile (daca sunt)

4. prin cooperarea n
grup le propun s rezolve
oral itemii de pe fia nr. 1


5. Lucrare de evaluare


6. Consolidm
cunostinele teoretice


Dirijez discuia,
urmresc explicarea
corect a noiunilor,
corectez greelile


Repartizez fiele i
explic nsrcinrile,
rspund la ntrebri
Ca lucrul
independent i
creativ le propun s
rezolve itemii de pe
fia nr.2, creez
situaii de problem.

Strng testele.
Folosind metoda:
conversaia euristic,
explicm care sunt
conversa
ia
euristic,
dialogul
1.2


Problem
atizarea
1.4

descoper
irea
1.8
Cooperar
ea 1.1
Problem
atizarea
1.4
Conversa
ia

Elevii explic
noiunile
primesc fisele,
examineaz
continutul
Discutnd n grup
elevii recunosc
algoritmii gsesc
rspunsul corect
Elevii particip la
discuie


Elevii rezolv
lucrarea de
evaluare
Elevii particip la
discuierspunsurile corecte.
Le creez situaii de
problem.

euristic
1.2


3.
Comunicarea
noilor
cunoine.
Rezolvarea
problemelor
30 min

O
6


O
6

O
7


O
9O
7


O
91. Le propuns s
explice ce reprezint o
variabil de tip STRING
2. Le propuns s explice
prin ce se deosebete o
variabil de tip STRING
de o variabila de tip
tablou cu elementele de
tip char
3. Le explic procedurile
STR; VAL; DELETE;
INSERT.
4. Le explic funciile:
LENGTH; POS;
COPY; CONCAT
5. Rezolv la tabl dou
probleme la rezolvarea
crora voi folosi
procedurile i funciile
predefinite
Problema 1
Se numrul n:longint; De
alctuit un program
Pascal, care s determine
suma cifrelor nr. N,
numrul de cifre, cifra
maxim prin 2 metode:
I m. Fr a folosi tipul de
date STRING
II m. Folosind tipul de
date STRING
Problema 2
Se variabila s:STRING;
De alctuit un program
Pascal, care s tearg
lacunile din S iar apoi s
scrie sirul modificat.
Vom rezolva problema
prin 2 metode:
I m. Fr a folosi Funcia
POS
II m. Folosind funcia
POS


Ascult explicaiile,
corectez greelile,
sistematizez


Explic procedurile,
funciile


Creez situaii de
problem


Rezolvm
problemele prin
diferite metode
- /// -

- ///-


explicai
a
1.6


conspect
e de
reper
1.7

algoritmi
zarea
1.5

Investiga
tia
1.11

metoda
variantel
or noi
1.12instruirea
program
at 1.9


Elevii explic
noiunileElevii scriu n
caiete

Elevii particip la
rezolvarea
problemelor, scriu
explicaiile i
rezolvrile n caiete

4.
Elaborarea
programelor
la calculator,
testarea
programelor
30 min
O
8O
8
O
8

1. Verificarea lucrului
dat pentru acas la
calculator.

2. Le propun s rezolve
la calculator
problemele rezolvate
la tabl
2. Le propun de sine
stttor s rezolve la
calculator urmtoarea
problem:
- se d var s: string. De
alctuit un program care
s determine care
caractere se repet n S i
care nu se repet.

Testez programele,
mi notez rezultatele
testrii, rspund la
ntrebri acord ajutor
n stimularea
activitaii elevilor.


Verific rspunsurile
la fie


stimulare
a
1.13

Exerciiu
l1.10

studiul
individua
l.8
Conecteaz
calculatoarele,
ncarc sistemul
tp7, deschid i
lanseaz
programele
rezolvate la
calculator
Elaborarea
programelor la
calculator
Elevii lucreaz
independent (sau n
grup cte doi) la
realizarea
programului
4.
5min
Concluzii, ntrebri..
Notarea elevilor.

Pun intrebri pentru
sistematizarea
cunostinelor.
Fac totalurile leciei.
Conversa
ia
1.2
Rspund la
ntrebri, pun
ntrebri
5.
2 min
O
6
O
7
O
8
O
9


Lucrul pentru acas:
- de memorizat
procedurile, funciile
- de memorizat
rezolvarea problemelor
- de rezolvat n caiete
problema propus


Comunic, explic
lucrul pentru acasLe zic la revedere

studiul
individua
l.8

Notez lucrul
pentru acas n
caiete.
Deconecteaz
calculatoareleFia nr. 1 Data _________________


Clasa _________________
Numele Prenumele
_________________________

I. a) Determinai ce face urmtorul algoritm (corectati greselile posibile):
{se da var a: array [1..50] of integer ce contine n-elemente si var k: 1..50}
b) Fie c se d tabloul: 4 15 2 0 13 1 5 8 1 9, unde n=10
si fie k=5
Ce rezultat va afisa algoritmul: ____________________________________

II Determinai ce face urmtorul program (corectati greselile posibile):


III. a) Ce se va afia la ecran dup execuia urmtorului program Pascal?
b) Fie ca se da tabloul: 5 7 9 10 3 4 9 18 1 , n=9

Ce tablou va scrie algoritmul:
______________________________


Program test1
Var a:array [1..50] of real;
i, n: integer;
Begin
Readln(n);
For I;=1 to n do begin
Write(a[,I, ]=); readln (a[i]);end;
For i:= 1 to n-1 do
For j= I+1 to n do
If a[j]> a[I] then begin
X:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=x end;
For i:= n downto 1 do write(a[i], );
End.
{Se citeste tabloul a[1..n] cu elemente de tip integer}
For i:=1 to n do begin X:=a[i]
A[i]:=A[n+1-i];
A[n+1-i]:=x; end;
For i:= 1 to n do write (a[i], ); writeln;
For j:=1 to k do begin
X:=a[1];
For i:=1 to n do
a[i]:=a[i+1];
a[n]:=x; end;
for i:=1 to n do write(a[i], );
writeln;Fia nr.2 Data _________________

Clasa _________________
Numele Prenumele
_________________________
I. Fie date declaraiile:

Determinai tipul urmtoarelor expresii scrise n limbajul Pascal:
1. i mod 5 _________________ 3. p and (x < y) ____________________

2. x + y / (x-y) _________________ 4. sqr (x) + sqr (i) ____________________

II Ce se va afia la ecran dup execuia urmtorului program Pascal:
Raspuns: ________________________________________________________________

III. a) Ce face algoritmul de mai jos ?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

b) Fie ca se da tabloul: 5 7 9 10 3 4 9 18 1
Ce tablou va scrie algoritmul: ______________________________
Var x, y: real;
i, j : integer;
p: boolean;
Program test1
Var s : string; i,k: integer,
Begin
S:=Informatica 2005; k:=0;
For i:= length(s) downto 1 do
Case s[i] of
a..z : k:=k+1;
end;
writeln(k=, k);
end.
{Se citeste tabloul a[1..n] cu elemente de tip integer}
x:= a[n];
For i:=n downto 2 do
A[i]:=A[i-1];
A[1]:=x;
For i:= 1 to n do write (a[i], ); writeln;