Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

PROFESOR:

DATA:

CLASA:

ORA:

OBIECTUL:Informatica

UNITATEA DE INVATARE: Limbajul pseudocod

SUBIECTUL: Probleme de divizibilitate

TIPUL LECŢIEI: Lectie de recapitulare

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1.Sa aplice notiunile structurilor invatate pentru determinarea algoritmului suma si produsul cifrelor unui numar n.

O2. Sa aplice notiunile structurilor invatate pentru determinarea algoritmului pentru determinarea inversului unui numar.

O3. Sa aplice notiunile invatate pe un exemplu concret-tema pentru acasa.

2
Etapele Obiective Elemenetele de Strategia didactica Obs Timp
Lectiei operationale continut Metode Mijloace Forme de
organizare
1.Moment Pentru buna desfăşurare a lecţiei Conversatia 2 min
organizatoric se vor asigura:
 un climat de linişte şi ordine
pregătirea materialului didactic
necesare
 notarea absentilor
2. Profesor:Ce am avut de pregatit pentru Conversatia 15 min
Reactualizarea astazi?
cunostiintelor Elev: Structura de control a
algoritmului defineste ordinea de
executare a pasilor ,adica ordinea in
care un pas preda controlul altui pas si
prin care se determina fluxul
controlului.
In cadrul algoritmilor pot fi folosite trei
tipui de structuri de control :
1.Structura liniara
2.Structura alternativa
3.Structura repetitiva

1.Structura liniara sau secventiala este


structura in care pasii se executa in
ordinea in care au fost scrisi:Pasul
1,Pasul 2,…Pasul I,Pasul i+1,…,Pasul n-
1,Pasul n.

3
2.Structura alternativa-prin aceasta
structura se face selectarea intre doua
sau mai multe actiuni,in functie de
anumite conditii.

Structura alternativa simpla

Sintaxa structurii alternative simple:


Daca conditie atunci
Actiune 1;
Altfel
Actiune 2;
Sfarsit_daca
3.Structura repetiva:
-Structura repetitive cu nr necunoscut
de pasi
Sintaxa:
Pentru contor←vi,vf [pas v] executa
actiune;
Sfarsit_pentru
-Structura repetitiva cu numar
necunoscut de pasi
1.Strucutra repetitiva conditionata
anterior
Sintaxa:
Cat timp conditie executa
Actiune
Sfarsit_cat_timp

2.Structura repetitiva conditionata


posterior
Sintaxa:
Repeta

4
Actiune
Pana_cand conditie;

1.Algoritmul pentru extragerea cifrelor


unui numar

intreg n,c;
inceput
citeste n;
cat timp n<>0 executa
c←n mod 10 ;
scrie c;
n←n div 10;
sfarsit cat_timp;
sfarsit

3.Anuntarea Profesor:Astazi vom face in continuare Explicatia 1 min


subiectului si a Probleme de divizibilitate.
obiectivelor
lectiei

4.Predarea Probleme de divizibilitate 22 min


noului continut

O1 Se citeste un numar natural n.Sa se


afiseze suma si produsul cifrelor sale.
Ex:n=12345
Pas 1. Tabla elec-
tronica,video
s←0
-proiectorul
p←1
s←0+12345 mod 10=0+5=5
p←1*(12345 mod 10)=1*5=5
n ←12345 div 10=1234

5
Pas 2
s←5+1234 mod 10=5+4=9
p←5*(1234 mod 10)=5*4=20
n←1234 div 10=123
Pas 3
s←9+123 mod 10=9+3=12
p←20*(123 mod 10)=20*3=60 10 min
n←123 div 10=12
Pas 4
s←12+12 mod 10=12+2=14
p←60*(12 mod 10)=60*2=120
n←12 div 10=1
Pas 5
s←14+1 mod 10=14+1=15
p←120*(1 mod 10)=120*1=120
n←1 div 10=0
Stop
intreg n,s,p;
inceput
citeste n;
s←0;p←1;
cat timp n<>0 executa
s←s+n mod 10;
p←p*(n mod 10);
n←n div 10;
Tabla
sfarsit_cat_timp;
scrie s,p;
sfarsit

Algoritmul pentru determinarea


O2 inversului unui numar
Algoritmul determina inv,inversul
numarului n,prin extragerea pe rand a
fiecarei cifre (incepand cu cifra

6
unitatilor) din numarul n si
compunerea unui nou numar cu aceste
cifre.

Exemplu:
N=123 ,inversul va fi 321

Ex:n=123
Pas 1.
inv←0
inv←0*10 +123 mod 10=0+3=3
n ←123 div 10=12
Pas 2
inv←3*10+12 mod 10=32
n ←12 div 10=1
Pas 3
inv←32*10+1 mod 10=321
n ←1 div 10=0
Stop

intreg n,inv;
inceput
Citeste n;
inv←0;
Cat timp n<>0 executa
inv←inv*10+n mod 10
n←n div 10
sfarsit cat_timp;
scrie inv;
sfarsit

7
5.Asigurarea Tema:1.Se citeste un numar n.Sa se
retentiei si a afiseze suma si produsul cifrelor pare.
transferului

S-ar putea să vă placă și