Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

PROFESOR:

DATA:

CLASA:

ORA:

OBIECTUL:TIC

UNITATEA DE INVATARE: Editoare de text(Microsoft Word)

SUBIECTUL: Reguli generale de tehnoredactare si estetica paginii tiparite

TIPUL LECŢIEI: Lectie mixta

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1.Sa stie ce format de pagina sa foloseasca pentru a fi scutiti de problemele aparute la imprimare.

O2.Sa stie ce sa foloseasca pentru indentarea unui paragraf.

O3.Sa stie ce sa foloseasca la finalul unui rand.

O4.Sa stie cand se foloseste virgula.

O5.Sa aplice notiunile invatate pe un exemplu concret-fisa de lucru.

2
Etapele Obiective Elemenetele de Strategia didactica Obs Timp
Lectiei operationale continut Metode Mijloace Forme de
organizare
1.Moment Pentru buna desfăşurare a lecţiei Conversatia 2 min
organizatoric se vor asigura:
 un climat de linişte şi ordine
pregătirea materialului didactic
necesare
 notarea absentilor
2. Profesor:Ce am avut de pregatit pentru Conversatia 5 min
Reactualizarea astazi?
cunostiintelor Elev:Data trecuta am facut o
cerere,precum si o diploma.Acestora
le-am setat marginile,formatul
paginii,am inserat antet si subsol,am
creat un tabel,am formatat tabelul,am
numerotat paginile,am inserat imagini
in document.

3.Anuntarea Profesor:Astazi vom face lectia: Reguli Explicatia 1 min


subiectului si a generale de tehnoredactare si estetica
obiectivelor paginii tiparite.

3
lectiei

4.Predarea Reguli generale de tehnoredactare şi 22 min


noului continut estetica paginii tipărite 

O1
 Folosiţi întotdeauna formatul
de pagină A4. Acest lucru vă Tabla elec-
scuteşte de probleme la tronica,video
imprimare datorită -pro-iectorul
diferenţelor de lungime şi
lăţime între formatul A4 şi
Letter (formatul implicit al
Word-ului). Pentru a verifica
acest lucru mergeţi în meniul
O2 File - Page Setup.
 Pentru indentarea unui
paragraf nu folosiţi tasta
spaţiu. Folosiţi instrumentele
O3 de pe rigla ajutătoare de sus .
 Când ajungeţi la finalul
rândului şi mai aveţi text de
introdus, nu tastaţi Enter.
Tastaţi Enter doar la finalul
unui paragraf. Acest lucru vă
O4 ajută atunci când mutaţi textul
dintr-o parte într-alta a
documentului.
 Înaintea semnelor de
punctuaţie (punct, virgula,
două puncte şi punct şi virgula)
precum şi înaintea
parantezelor de închidere şi

4
ghilimelelor de închidere nu se
lasă un spaţiu, ci după acestea.
 Înaintea parantezelor de
deschidere şi ghilimelelor de 20 min
deschidere se lasă un spatiu,
iar după acestea nu se lasă Calculatorul
spaţiu
O5
5.Asigurarea
retentiei si a
transferului
Li se impart elevilor fise de
lucru cu aplicatii in Word
recapitulative.

FIŞA DE LUCRU

5
1. Deschideţi un document Word şi efectuaţi următoarele setări pentru pagină: format A4, margini (sus, jos, stânga, dreapta ) – 2 cm, 2.5
cm, 2.5 cm, 1.5 cm, antet – 1.2 cm, subsol 1.3 cm, orientare tip vedere.
2. Realizaţi un antet care să conţină titlul unei lecţii de specialitate – centrat
3. Realizaţi un subsol care să conţină aliniat la stânga: ziua, ora şi numele documentului.
4. Creaţi un tabel de forma următoare:
Programul de lucru cu publicul
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8-13 8-13 8-13 8-13 8-13
14-16 14-16 14-16 14-16 14-15

Formataţi tabelul astfel:

- capul de tabel să fie aliniat centrat, fontul folosit Arial, culoare mov cu dimensiunea 12

- fontul folosit în tabel va fi Arial de dimensiune 10, culoare albastru, textul aliniat la stânga

5. Salvaţi documentul în folderul personal cu numele word_1.doc.

S-ar putea să vă placă și