Sunteți pe pagina 1din 1

/* Sortarea unui VECTOR */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int v[100],i,j,aux,n;

void citire(void)
{
int i;
printf("Dimensiunea vectorului : ");
scanf("%d",&n);
printf("\nElementele vectorului : \n");
for(i=0;i<n;i++)
{
printf("v[%d]=",i+1);
scanf("%d",&v[i]);
}
} /* Citire */

void afisare(void)
{
int i;
for(i=0;i<n;i++)
printf("%d ",v[i]);
printf("\n");
} /* Afisare */

void main()
{
clrscr();
citire();
printf("\n\nVectorul initial : ");
afisare();
i=1;
do
{
for(j=n-1;j>=i;j--)
if(v[j-1]>v[j])
{
aux=v[j-1];
v[j-1]=v[j];
v[j]=aux;
}
i++;
}while(i <= n-1);
printf("Vectorul sortat : ");
afisare();
getch();
} /* MAIN */

S-ar putea să vă placă și