Sunteți pe pagina 1din 4

12 Se citesc de la tastatură numele şi media generală a n studenți.

Se cere să se afişeze lista


studenților în ordinea descrescătoare a mediilor.
#include<iostream>
using namespace std;
typedef struct elev {
char nume[50];
float medie;
};
elev a[100], aux;
int n;
void citire()
{
int i;
cout << "Introduceti numarul de studenti"<<endl;
cin >> n;
for (i = 1; i <= n; i++)
{
cout << "Studentul nr"<<i<<": ";
cin >> a[i].nume;
cout << "Media studetului "<<i<<" : ";
cin >> a[i].medie;
}
}
void sortare()
{
int i, j;
for (i = 1; i < n; i++)
{
for (j = i + 1; j <= n; j++)
if (a[i].medie < a[j].medie)
{
aux = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = aux;
}
}
}
void afisare()
{
int i;
for (i = 1; i <= n; i++)
cout << a[i].nume << " " << a[i].medie << endl;

}
int main()
{
citire();
cout << endl;
cout << "Lista de studentilor\n";
afisare();
sortare();
cout << endl;
cout << "Lista studentilor dupa medie in ordine descrescatoare:\n";
afisare();
}

6Se citesc n elemente reale. Care este suma elementelor aflate pe poziții
impare în vector?
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

int n;
int sum = 0;
int v[100];

cout << "Introdu numarul de elemente: " <<endl;


cin >> n;

for (int i = 1; i <= n; i++) {


cout << "Elementul v[" << i << "] ";
cin >> v[i];
}

for (int i = 1; i <= n; i++) {


if (i % 2 == !0)
sum += v[i];
}
cout << "Suma elementelor de pe pozitii pare este de " << sum;

return 0;
}

3. Să se verifice daca 3 numere citite de la tastatura sunt nule.

#include<iostream>

void main()

float a, b, c;

//citim datele de intrare: a,b si numarul dat

std::cout << "a = "; std::cin >> a;

std::cout << "b = "; std::cin >> b;

std::cout << "c = "; std::cin >> c;


//verificam daca numerele sunt nule

if (a == 0 && a == 0 && c == 0)std::cout << " toate numerele sunt nule";

else std::cout << " nu sunt toate nule";

}
5 Se citesc de la tastatura n numere. Care sunt pozitiile din vector unde se gasesc elemente pare?

#include <iostream>

int a[100], n,i;

void main()

std::cout << " numarul de elemente : "; std::cin >> n;

std::cout << " elementele\n";

for (int i = 1; i <= n; i++)

std::cout << " a[" << i << " ] = "; std::cin >> a[i];

}
for (i = 1; i <= n; i++) {

if (a[i] % 2 == 0)std::cout << i << " ";