Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatică si Microelectronică

RAPORT
Lucrarea de Laborator №7
La Disciplina: SOMIPP
Tema: Gestionarea proceselor în SO GNU/Linux

A efectuat: st. gr FI-181 Damean Alexandra

A verificat: Colesnic Victor

Chișinău 2020
7.1 Scopul lucrării: Studierea comenzilor pentru manipularea fișierelor și directoarelor,
utilizarea mecanismului de legături, adresarea directă și indirectă a directoarelor.
7.2 Indicații metodice
Reamintim că conceptul de fișier este un concept fundamental pentru SO GNU/Linux. Alături
de fișierele de date sunt utilizate fișiere speciale pentru a realiza interfețe de acces la dispozitive
externe, pentru afișarea datelor despre starea resurselor şi proceselor a sistemului de operare, despre
configurarea componentelor sistemului de operare și aplicații personalizate, etc. Şi directorul este,
de asemenea, un tip special de fișiere care stochează numele și descriptorii subdirectoarelor și
fișierelor incluse.
Principalele comenzi pentru manipularea fişierelor şi directoarelor:
cd (change directory) - schimbă directorul;
cp fişier_sursă fişier_destinaţie – (copy) copiază un fișier (director);
ls – afișează conținutul directorului;
file – indică tipul fișierului;
find – caută fișiere;
ln - creează legături intre fișiere;
mkdir nume_director - (make directory) creează un director cu numele indicat;
mv fişier_sursă fişier_destinaţie - (move) mută (redenumește) un fișier sau director;
pwd (print working directory) - afișează calea absolută a directorului curent;
rm (remove) – șterge fișierul;
rmdir nume_director - (remove directory) șterge directorul indicat;
cat (concatenate) – concatenează şi tipărește fișiere în consolă.
Fişiere de legătură. O legătură nu este altceva decât o cale prin care potrivim două sau mai
multe nume de fişiere în acelaşi set de date. Sunt două căi prin care obținem acest lucru:
 Legături fizice (hard links): nu au echivalent în Windows, asociază două sau mai multe
nume de fişiere aceluiași nod. Legăturile fizice împart aceleași blocuri de date pe discul fix,
în timp ce continuă să se comporte ca fişiere independente. Există un dezavantaj: legăturile
fizice nu pot trece peste limita partițiilor, deoarece numărul asociat nodului este unic doar
pentru partiția în cauză.
 Legături simbolice - numite şi soft links (symlink): un fişier mic care este un indicator către
alt fişier, precum un shortcut din Windows. O legătură simbolică conţine traseul către
fișierul ţintă, în schimbul locului fizic de pe discul fix al fişierului ţintă. Deoarece nodurile
nu sunt folosite în această metodă, legăturile simbolice pot traversa partiţii.

1) Script-ul rmtrash.
 Script-ului i se transmite un parametru - numele fișierului ce va fi creat în directorul
curent (lab7).
 Script-ul verifică dacă a fost creat un director ascuns trash în directorul home/user
($HOME) al utilizatorului. Dacă nu este creat, îl creează.
 Apoi, în directorul curent, script-ul creează un fişier cu numele parametrului.
Creează şi un hard link către fișierul creat şi directorul ascuns trash, cu un nume
unic ce constă din cifre (utilizaţi (date +%s)) și șterge fișierul din directorul curent.
 Apoi, în fișierul ascuns trash.log din directorul home/user al utilizatorului este
plasată o linie care conține calea completă a fișierului șters și numele link-ului hard
creat.
2) Script-ul untrash.
 Script-ului i se transmite un parametru - numele fișierului care urmează să fie
restabilit (fără calea completă - numai numele).
 Script-ul în fișierul trash.log găsește toate înregistrările ce conțin nume de fișiere ce
vor fi ca parametri pentru script și va afișa aceste nume de fișiere câte unul, cu o
cerere de confirmare.
 Dacă utilizatorul acceptă cererea, se execută o încercare de a restabili fișierul cu calea
completă specificată anterior (creați un link hard în directorul corespunzător către
fișierul din trash și ștergeți fișierul corespunzător din trash). Dacă directorul specificat
în calea completă către fișier nu mai există, fișierul este restabilit în directorul
home/user al utilizatorului cu afișarea mesajului corespunzător.

S-ar putea să vă placă și