Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică


Departamentul Ingineria Software şi Automatică

RAPORT
Lucrarea de laborator NR.2
Disciplina: Sisteme de operare: mecanisme interne și principii de proiectare
Tema: Utilizarea SO GNU/Linux

A efectuat: Lașco Daniil, TI - 171

A verificat: Colesnic Victor, lector universitar

Chişinău 2019
Scopul lucrării :
Studierea tiparului sistemului de fișiere, navigarea, căutarea fișierelor, proprietățile
fișierelor și schimbarea permisiunilor acestora, căutarea de ajutor, câteva comenzi ale
interpretorului.

Mersul lucrării :
1. Introduceți comanda “cd ..” . Repetați comanda. Comentați. Folosiți comanda pwd.
Comentați. Listați conținutul directorului cu ajutorl ls. Comentați. Încercați comezile ls -a, ls -
s în această ordine.

1. cd – schimbă directorul de lucru


2. ls – afiează sub formă de listă conținutul directorului
2.1. ls -a – prezintă fișierele ascunde ale directorului
2.2. ls -t – sortează după tipul ultimei modificări
2.3. ls -l – afișează sub formă lungă
2.4. ls -r – afișează în ordine inversă
3. pwd – afiează drumul, de la root până în directoriu în care ne aflăm, inclusiv.
2. Căutarea de ajutor. Citiți man ls. Citiți info passwd. Introduceți comanda apropos pwd.
Comentați.
3. Turul sistemului. Treceți în directorul /proc. Găsiți și afișați răspunsurile la următoarele
întrebări :
3.1.1. Pe ce processor rulează sistemul dumneavoastră ?
Intrucțiunea cat cpuinfo
3.1.2. Ce volume de memorie RAM, swap sunt instalate?
Intrucțiunea cat swaps

3.1.3. Ce drivere sunt instalate?


Intrucțiunea lsmod
3.1.4. De câte ore rulează sistemul?
Intrcțiunea uptime

3.1.5. Ce sisteme de fişiere sunt recunoscute de sistem?


Intrucțiunea cat files
Mutați-vă în /etc.
3.1.6. Ce versiune a sistemului de operare folosiți?
Instrucțiunea cat os-release

3.1.7. Ce versiune a consolei bash este instalată în sistemul dumneavoastră?


Instrucțiunea bash --version

4. Executați acțiunile sau răspundeți la întrebările de mai jos:


a) Care este modul implicit pentru crearea fișierelor în cazul dumneavoastră? (umask)
b) Schimbați deținătorii directorului /etc în utilizatorul și grupul asociat dumneavoastră.
c) Schimbați permisiunile associate fișierului ~/.bashrc în așa fel încît numai
dumneavoastră și grupul dumneavoastră să îl poată citi.
d) Introduceți comanda locate root. Comentați

Comanda locate root, folosește o bază de date pentru localizarea fișierelor sau directoarelor
care conțin cuvântul root. Comanda locate funcționează foarte repede, atât timp cât baza de date
este actualizată.

Concluzie:
Sistemul de operare Linux este un sistem care propune o grilă de utilizare mare, atît la nivel
de utilizator cît și server. Datorită caracteristicilor sale și anume portabilitatea, viteza de execuție,
managementul resurselor, acesta devine accesibil și ușor de gestionat la nivel de utilizatori, fișiere,
directoare, etc. Studierea comenzilor de acces, afișare, modificarea acesului la fișiere, cât și
directoare, reprezintă un avantaj.