Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei, al Culturii și Cercetării al Republicii

Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.3
PSR

A efectuat:
st. gr. C-171 D. Melniciuc

A verificat:
dr., conf.univ. O.Godonoga

Chişinău 2020
Exerci iul 1 ț :
1. Deplasa i-vă în dosarul ț ~/LAB3, crea i ț un director cu numele tmp i ș pozitiona drepturile
de acces în felul următor: rwx r-x ---.

2. Creati fisierul test cu comanda touch in dosarul tmp, introduce i in el câteva linii de text, seta
i drepturile de acces ț rw- r-- --- i lista i con inutul acestui fi ier. ș ț ț ș

3. Retrageti pentru proprietar dreptul de a citi fisierul test i încercati să deschideti fisierul.

4. Retrageti pentru proprietar dreptul de scriere in dosarul tmp si încercati sa stergeti fisierul
test.

5. Retrageti pentru proprietar dreptul de citire pentru tmp si încercati sa afisati lista de fisiere
din acest dosar.
6. Retrageti pentru proprietar dreptul ț x pentru tmp i încerca i sa va pozitiona i în acest dosar.

7. Setati pentru proprietar si pentru grup drepturile de acces ț ș rwx pentru dosarul tmp. Listati
drepturile setate pentru dosarul tmp si pe cele ale fisierului test. Ce remarca ti?

8. Crea i dosarul ț abc în dosarul tmp i crea i fi ierul ș ț ș file1 în acest dosar. Lista i ț permisiunile
pentru elementele nou create i explica i de ce au fost ele setate a a. De ce ș ț ș depind aceste
setări?

9. Setati recursiv printr-o singura comanda drepturile r-x r-x r-- pentru dosarul tmp i ș pentru
toate elementele (fi ierele i subdirectoarele) pe care le con ine el. Lista i setările i ș incendiat-va
ca ele au fost modificate după cum a fost cerut.

10.Încerca i sa seta i permisiunea de scriere in dosarul ț ț /home. Reu i i? De ce ?


Nu reusim sa schimbam permisiunea.

11.Crea i un nou utilizator ț user_nou i atribui ii cu comanda ș ț chown rolul de proprietar al fi


ierului ș tmp/abc/file1 Încerca i apoi, fără a schima userul, sa modifica i pentru acest ț ț fisier
drepturile de acces rw- rw- r-- Ce se întâmplă? terge i acest fi ier devenind Ș ț ș root dacă e
necesar.
Exerci iul 2 ț :
Se considera fisierul :
Ion Ionescu 5 6 8 8 9 10
Andrei Popescu 7 5 4 9 9 9
Adelina Verde 8 8 7 9 9 10
Folosind comanda cut sa se afi eze : ș
a) numele de familie;

b) prenumele;

c) nota ob inuta la a treia disciplina de studiu; ț

d) ini iala prenumelui; ț

e) sa se creeze un fi ier numit Studenti.txt, care sa con ină numele si prenumele studen ilor din ș ț
ț fi ierul de mai sus.

Exerci iul 3 ț :

a) Citi i pagina de manual a comenzii wc.


b) Sa se numere cate linii are textul de mai sus, utilizând comanda wc.

c) Sa se numere cate cuvinte are textul de mai sus, utilizând comanda wc.

d) Sa se numere cate caractere are textul de mai sus, utilizând comanda wc.

e) Sa se numere liniile care încep cu litera minuscula.

f) Sa se numere apari iile cuvântului urale.

g) Sa se afi eze numărul de replici ale lui Pristanda. Care este persoana care are cele mai multe ș
replici in aceasta piesa de teatru ?

h) Cate scene are aceasta piesa de teatru ?

i) Cate apari ii are cuvântul curat ? Dar expresia “curat murdar” ? Cărui personaj apar ine ticul
verbal “curat” ?
j) Afi a i liniile care con in cuvântul “curat” .

k) Afi a i replicile cetă eanului turmentat.

Exerci iul 4
Crea i un subdirector “Filtrare” în directorul LAB3. Copia i arhiva Cod_Sursa.tar.gz i dezarhiva
i-
o în acest folder. (Dezarhivarea unei arhive tar.gz se realizează cu ajutorul comenzii tar – vede i
exemplu de utilizare mai sus în textul lucrării).
a) Găsi i toate fi ierele cu extensia .java din directorul Biblioteca.

b) Găsi i toate subdirectoarele din directorul Biblioteca.


c) Găsi i toate fi ierele care pot fi accesate în scriere i citire de către proprietar, i doar în re
de către al i utilizatori i utilizatorii din grup.
d) terge i toate fi ierele cu extensia mdb.

e) Găsi i toate directoarele care încep cu litera I.

f) Găsi i toate clasele care încep cu litera F i se termina cu litera r si afi a i date relative la ele.
g) Găsi i toate fi ierele care nu sunt vide i au permisiunea rw-r--r-- .
h) Găsi i toate directoarele care sunt goale sau au mărimea mai mica de 100 kiloocte i

i) Găsi i toate fi ierele care au fost modificate în ultimele 5 minute.

j) Găsi i toate fi ierele mai mari de 1 kilo i mai mici de 3 kilo.

Exerci iul 5
Scopul acestui exerci iu este de familiarizare cu opera iile care se pot realiza asupra unui
ansamblu de fi iere : identificare anumitor tipuri de fi iere, identificare anumitor informa ii într-
un ansamblu de fi iere.
a) Sa se numere fi ierele java care se afla în directorul Biblioteca/src .

b) Sa se numere toate liniile de cod scrise în cadrul acestui proiect.


c) Sa se numere toate liniile de comentarii scrise in cadrul acestui proiect.

d) Sa se calculeze numărul de clase din acest proiect.

e) În care fi ier este importata clasa StringTokenizer?

f) Afi a i toate metodele care returnează date de tip int, dar nu date de tipul int[] .

g) Afi a i lista tuturor variabilelor de tip vector definite în acest proiect.

h) Care sunt metodele publice de clasa pentru clasei Data. java ? În ce clase sunt ele de asemeni
utilizate ? Cu ce argumente