Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT

Lucrare de laborator Nr.2


Disciplina: Sisteme de Operare: Mecanisme Interne și Principii de Proiectare
Tema: Utilizarea SO GNU/Linux

A efectuat

A verificat : lect.univ.
Colesnic.V

Chișinău 2020
Scopul lucrării: Studierea tiparului sistemului de fișiere, navigarea, căutarea fișierelor,
proprietățile fișierelor și schimbarea permisiunilor acestora, căutarea de ajutor, câteva comenzi
ale înterprinderilor.

Schema de acces la fișiere prevede 3 drepturi de acces: read (r) – citire, write (w) –
scriere și execute (x) - execuție și trei categorii de utilizatori: user (u) – proprietar, group (g) –
grup și others (o) – ceilalți utilizatori.

Sarcină pentru lucrarea de laborator:


1. Autentificați-vă ca utilizator obișnuit. Executați operațiile enumerate de mai jos și găsiți
răspunsuri la întrebări.
2. Introduceți comanda „cd ..”. Repetați comanda. Comentați. Folosiți comanda „pwd”.
Comentați. Listați conținutul directorului cu ajutorul comenzii „ls”. Comentați.
3. Încercați comenzile „ls –a”, „la – al” în această ordine. Comentați.

4. Căutarea de ajutor. Citiți „man ls”. Citiți „info passwd”. Întroduceți comanda „apropos
pwd”.
5. Turul sistemului. Mergeți în directorul „/proc”.
a. Pe ce procesor rulează sistemul dvs?

b. Ce volum de memorie RAM este utilizat acum?


c. Ce volum de memorie SWAP este utilizat acum.

d. Ce drivere sunt instalate?

e. De câte ore rulează sistemul?

/proc/uptime – This file contains two numbers: the uptime of the system
(seconds), and the amount of the time spent in idle process (seconds).
6. Executați acțiunile sau răspundeți la întrebărea de mai jos:
a. Care este modul implicit pentru crearea fișierelor în cazul dvs.
Umask (0002(interzice scrierea pentru grup si alti utlizatori)).