Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul ISA

Raport
Lucrare de laborator nr. 3
Disciplina: Analiza și Modelarea Orientată pe Obiect
Tema: Analiza şi modelarea sistemului de evaluare a cunoştinţelor. Realizarea diagramei de secvenţă.

A verificat: Nina Sava, lector universitar


Radu Melnic, lector universitar

A efectuat:

Chișinău, 2019
Scopul lucrării: Studierea entităților de bază în diagrama de secvenţă: actor, linia de viaţă, focus control,
relaţii şi stereotipuri.
Sarcina: Realizarea a 4-5 diagrame de secvenţă pentru sistemul informaţional.
Mersul lucrării:

Diagrama de secvenţă se utilizează pentru reprezentarea particularităţilor temporale a colaborării


dintre obiecte. Elementele de bază în DS sunt:
 Obiectul- instanţă a clasei. Toate obiectele în diagrama de secvenţă formează o anumită ordine
determinată de activitatea colaborării lor.

=
Figura 1. Reprezentarea unei diagrame de secvenţă

Linia de viaţă defineşte intervalul de timp în care obiectul există şi interacţionează cu sistemul dat.
Pentru a evidenţia obiectele active, în limbajul UML se utilizează notaţia specială – focus control .
 Interacţiunea- schimbul de mesaje dintre obicte într-un anumit context. Fiecare interacţiune este
descris de un set de mesaje cu care obiectele-participante se schimbă intre. Interacţiunile pot conţine
stereotipuri:
1. “call”- invocă chemarea operaţiei sau procedurei obiectului-destinatar
2. “return”- returnează valoarea operaţiei executate sau procedurei obiectului apelant;
3. “create”- crează un alt obiect pentru executarea anumitor acţiuni;
4. “destroy”- mesaj cu o cerinţă clară de a distruge obiectul corespunzător;
5. “send”- trimiterea unui semnal care este iniţializat asincron de către un obiect şi este acceptat de altul.
Figura 2. Reprezentarea interacţiunii dintre utilizator şi aplicatie

Pentru a putea accesa un sistem informational utilizatorul are nevoie in primul rand sa lanseze
aplicatia. Lansarea are loc prin acceasarea butonului aplicatiei dupa ce se deschie interfata. Pentru a avea
acces deplin la sistemul dat este nevoie de a se inregistra prin introducerea numelui, sau de a se loga daca
esti deja inregistrat.
Figura 3. Interacţiunile dintre utilizator şi baza de date prin test online

În cadrul aplicatiei date exista optiunea de a-si verifica cunostintele prin aplicarea la un test online.
Utilizatorul 1 pentru a face aceasta este nevoit sa se logheze si sa aleaga optiunea de test online, dupa ce
are loc conexiunea cu utilizatorul 2. In timul jocului daca unul dintre utilizatori nu stiu ce mutare sa faca
ei pot cere ajutor de la aplicatie. Aplicatia la randul sau transmite informatia la baza de date unde are loc
analiza datelor, dupa ce utilizatorului ii sumt aratate mutarile posibile.
Figura 4. Interacţiunile dintre admin şi baza de date
Administratorul in sistemul informational ales poate sa introduca datele prin intermediul aplicatiei
dupa care informatia este transmisa si salvata in baza de date. Pentru a extinde baza de date a sistemului
administratorul mai are posibilitati de a sterge sau de a modifica datele.
Figura 5. Interacţiunea dintre admin şi specificator de acces

Concluzie: În cadrul acestei lucrări de laborator am realizat diagramele de secvenţă pentru Analiza si
modelarea sistemelor informaţionale de instruire in jocul de șah. Diagrama de secvenţă se utilizează
pentru a reprezenta interacţiunile dintre obiecte, în cazul când colaborarea se realizează în timp. Obiectul
este elementul de bază în DS, el conţine linia de viaţă şi focus control. Interacţiunile în DS pot fi sincrone,
asincrone, return, plus se mai adaugă 5 stereotipuri: „call”, „return”, „create”, „destroy”, „send”.