Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației, Culturii si Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor

RAPORT
Lucrarea de laborator nr. 3
la Analiza si Modelarea orientata pe Obiecte

Tema :
Diagrama de sevență

A efectuat: Morcotilo Nichita

A verificat
lect. Bodoga Cristina

Chișinău 2018
Scopul lucrării: Aplicarea in practică diagrama de secventă.

Efectuarea lucrării:

- pregatirea notiunilor teoretice ;


- schițarea structurei diagramei de secvnță in baza diagramelor caz de utilizare
efectuate anterior;
- crearea digramelor de secvnță in aplicția enterprise architect.

Definiții :

Diagramele de secvențe descriu interacțiunile dintre clase în ceea ce privește schimbul


de mesaje în timp. Se mai numesc și diagrame de evenimente. O diagramă secvență este o
modalitate bună de a vizualiza și valida diferite scenarii de rulare. Acestea pot contribui la
prezicerea modului în care se va comporta un sistem și la descoperirea responsabilităților pe
care o clasă ar putea să le aibă în proce sul de modelare a unui nou sistem.

Diagrama de colaborare UML este utilizată pentru a modela modul în care obiectele
implicate într-un scenariu interacționează, fiecare obiect instantizând o anumită clasă în
sistem. Obiectele sunt conectate prin legături, fiecare legătură reprezentând o instanță a unei
asociații între clasele respective implicate. Diagramele de colaborare oferă o imagine mai
bună a unui scenariu decât o diagramă de secvență atunci când modelatorul încearcă să
înțeleagă toate efectele asupra unui obiect dat și, prin urmare, sunt bune pentru proiectarea
procedurală
I. Diagrama de secvență.

Prima diagramă (Figura 1.1)de secvență care am sa realiza în cadrul lucrări de


laborator este logarea utilizatorului folosind contul GMAIL. În digrama interactionează 4
entități: utilizatorul , interfața aplicației DropBox , serverul DropBox , iar a 4 entitate din
schema provine din exterior fiind gmail account sistem care va valida contul gmail folosit
pentru autentificare in sistema dropbox.

Figura 1.1 – logarea utilizatorului folosind contul gmail

Următoarea diagramă de secvnță (Figura 1.2) ne demonstrează procesul de activare a


notificărilor email prin intermediul interfetei WEB a aplicatiei dropbox. În diagrama
interactionează 3 entități utilizatorul preventiv logat, interfața aplicației WEB și serverul
dropbox care proceseaza toate operațiunile efectuate.
Figura 1.2 – Activarea notificărilor email

Aplicația Web Dropbox la fel ne oferă posbilitatea de vizualizare a tuturor fisierelor


pastrate in contul personal. În diagrama de mai jos ( Figura 1.3) vedem cum are loc acest
proces.

Figura 1.3 – metoda accesare a istoriei tranzacțiilor

După părerea mea aplicatia Dropbox este cea mai buna realizarea a cloud storage la
moment, iar unul dintre motivele de bază este posibilitatea de a face upload la fisiere atit de
pe aplicatia desktop cit si mobile care sunt compatibile cu orice sistem de operare. În cazul
meu am realizat diagrama de secvență a incarcarea unui fisier cu ajutorul aplicatiei desktop
(Figura 1.4)
Desigur in aplicatie este prezenta si functia de stergerea a fisierului de pe toate dispozitivile
conectate cu posibilitatea de restabilire a lor. În lucrare sa realizat diagrama de secvență a
stergerea fisirelui (Figura 1.5).

Figura 1.4 – uploadarea fisierului in sistema dropbox


Figura 1.5 – stergerea fisierului din sistema dropbox

II. Diagrama de colaborare.

În prima diagrama de colaborare sa realizat procesul de colectarea fisierlor de la


oricare persoane chiar daca nu are cont dropbox. Acest lucru este posibil datorită

funcțiuni share a accesului prin introducerea email’ului persoane dorite.

Figura 2.1 – Procesul de activarea a optiunii file request

În acestă operațiune participă 4 entități: utilizatorul logat, interfața, serverul Dropbox


și serverul SMTP . Succesiunea în care este efectuată interacțiunea dintre entități este
următoarea:

1 - utilizatorul logat preventiv accesează optiunea file request;


1.1- aplicatia returneaza fereastra respectiva.
1.2- utilizatorul completeaza cu datele necesare(email’ul persoane cu care
se va face share)
1.3 - datele se transmit in serverul Dropbox pentru ulterioara
procesare.1.4- serverul proceseaza informatia despre fisier si o stocheaza.
1.5- serverul transmite un task catre serverul SMTP pentru a face share
catre un utilizator specific.
1.6 - SMTP server trimite accesul catre emailul introdus anterior.
1.7- Userul logat este notificat ca accesul a fost trimis.
1.8 - Serverul returneaza mapa cu acces comun.
1.9 - mapa este afisata in interfata WEB.

În următoarea diagrama de colaborare(Figura 2.2) este realizat procesul de descararea


fisierului prin intermediul aplicatiei desktop.
Figura 2.2 – Procesul de descararea fisierilui

În această operațiune v-or participa utilizatorul logat, interfata web, aplicatia


desktop si desigur serverul principal dropbox, iar succesiunea în care este efectuată
interacțiunea dintre entități este următoarea:

1 – utilizatorul alege optiunea download.


1.1– utilzatorul alege fisierul care doreste sa descarce;
1.2 – aplicația web trimete un request pentru fisierul selectat;
1.3 - serverul proceseaza informatia despre fisier.
1.4 – serverul returneaza fisierul propriu zis interfatei web.
1.5 – datele sunt redirectionate catre aplicatia desktop;
1.6 – aplicatia desktop proceseaza informatia si salveaza fisierul in
sistemul de operare
1.7 – Aplicatia desktop returneaza semnalu ca fisierul a fost descarcat;
1.8 - Aplicatia web notifica utilizatorul ca fisierul a fost descarcat cu
succes

In a 3-a diagrama de colaborare (Figura 2.3) am realizat procesul de common file upload
Figura 2.3 – Realizare common file upload.

Și ultima operațiune în care participă 4 entități: Loged.user, Server Dropbox, Web


Interface, User care este un alt utilizator al aplicației, utilizatorul logat în digrama dată deja a
intrat în secțiunea file upload, și acțiunile au loc în ordinea următoare:

1 – utilizatorul alege sectiunea shared files;


1.1 – este deschisa fereastra cu sectiunea fisiere
1.2 – se allege fisierul dorit.
1.3 –datele despre fisier sunt transmise pe server.
1.4 – serverul proceseaza informatia.
1.5 – serverul notifica si transmite datele actualizate altui utilizator.
1.6 – Interfata web arata file’ul caruia i s-a realizat share.
1.7 – Utilizatorul accepta fisierul.
III. Diagrama de colaborare la nivel de specificare

În diagrama de colaborare la nivel de specificare, am realizat una dintre opțiunile


utilizatorului logat de common file upload(Figura 3.1)

Figura 3.1 – Diagrama de colaborare la nivel de specificare pentru transferul de bani


Concluzie :

În urma efectuării lucrarii de laborator nr 3 am realizat practic diagramele de secvență care


demonstrează interacțiunea dintre obiecte din punct vedere al aspectului informativ și ne arata
în ordine cronologică interacțiunea dintre obiecte. În cadrul lucrării am realizat prin
intermediul diagramei de secvență 5 optiuni a utilizatorului logat în aplicația Dropbox. La fel
în lucrare am realizat și diagrama de colaborare pentru 3 opțiuni oferite de Dropbox.Ulterior
în lucrare am realizat diagrama de colaborare la nivel de specificare unde este reprezantat
transferul de bani dintre 2 utilizatori.