Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatică şi Microelectronică


Departamentul ISA

LUCRARE DE LABORATOR Nr.1

la Limbaje Formale şi Automate

Tema: Limbajele regulate

A efectuat: st.grupei TI-173


Semeniuc Eric
A verificat: lector superior
Duca Ludmila

Chişinău 2018
Cuprinsul:

Scopul lucrării ………………………………………………..2


Datele inițiale …………………………………………………2
Arborele de derivare…………………………………………..3
Metoda tabelară……………………………………………….4
Metoda grafului a automatului finit………………………….5
Metoda analitică ……………………………………………...5
Concluzia……………………………………………………….6

2
Scopul lucrării:
1. Pentru gramatica formală G=(VN, VT, P, S) construiţi 5 şiruri care aparţin limbajului L(G) generat de
această gramatică. Lungimea şirului trebuie să fie nu mai mică decît numărul de caractere din
alfabetul Vn 2
2. Pentru fiecare şir să se construiască arborele de derivare.
3. Desenaţi automatul finit echivalent acestei gramatici.
4. La ce clasă a gramaticilor dacă Chomsky aparţine gramatica dată.

Datele iniţiale :
VN ={A, B,C,D,E}
VT ={ g , f , h , n , m }
P={ 1. A→fC
2. A→mB
3. A→mD
4. C→nB
5. B→fA
6. B→gE
7. B→hD
8. B→hB
9. D→nE
10. E→g
11. E→ mA }

1.
A→mD→mhB→mhfA→mhfmB→mhfmfA→mhfmfmD→mhfmfmmE→mhfmfmmg;

A B B A B A D E

m h f m f m m g

2.
A→mB→mgE→mgmA→mgmmB→mgmmhB→mgmmhhD→mgmmhhnE→mgmmhhng;

A B E A B B D E

m g m m h h n g

3
3.A→mD→mhE→mhmA→mhmmB→mhmmfA→mhmmfmB→mhmmfmgE
→mhmmfmgg;

A D E A B A B E

m n m m f m g g

4. A→mB→mfA→mfmD→mfmhB→mfmhfA→mfmhfmD→mfmhfmnE→mfmhfmng;

A B A D B A D E

m f m h f m n g

5.A→mD→mnE→mnmA→mnmmB→mnmmfA→mnmmffC→mnmmffnB→
mnmmffngE→mnmmffngg;

A D E A B A C B E

m n m m f f n g g

4
AF=(Q, , , q0, F), unde
Q – mulţimea de stări
 - vocabular
 - funcţia de tranziţie
q0 – starea iniţială
F – mulţimea stărilor finale
Algoritmul de construire AF:

1. Q = VN{X}={A, B,C,D,E,X}
2. =VT={ g , f , h , n , m }
3. q0=A
4. F={X}

Metoda analitică:
Pentru fiecare productie difinim ,,  ” a sa.

Funcții de tranziție:
1. (A,f)=C
2. (A,m)=B
3. (A,m)=D
4. (C,n)=B
5. (B,f)=A
6. (B,g)=E
7. (B,h)=D
8. (B,h)=B
9. (D,n)=E
10. (E,g)=X
11. (E,m)=A

Echivalarea gramaticii cu AF

1. Q = VN{X}={ A , B , C, D, E, X }
2. =VT={ m, n, e, +, 1 }
3. q0={A}
4. F={X}

5
Metoda tabelară

f g h n m
A C B,D
C B
B A E D
D B E
E X
X - - - - -

Mulțimea de producții:

JFLAP:
Gramarr->Input.CYKParse

6
Reprezentarea cuvintelor

Cuvintul 1: mhfmfmmg ;

Cuvintul 2: mgmmhhng;

7
Cuvintul 3: mhmmfmgg;

Cuvintul 4: mfmhfmng;

8
Cuvintul 5: mnmmffngg;

Schema automatului finit echivalent gramaticii:

Concluzii: În urma efectuării date de laborator am obţinut experienţă în domeniul limbajelor şi


anume a limbajelor regulate care sunt foarte importante în proiectarea compilatoarelor. Astfel am perceput
în practică lucrul cu acest tip de limbaje, adică construirea şirurilor, a arborelor de derivare precum şi
desenarea automatelor finite echivalente, etc.
Pentru desenarea grafului a automatului finit am folosit programul JFLAP.

9
Am reprezentat autmatul finit prin cele 3 metode: grafica, tabelara si analitica.

10