Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii

Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Disciplina: Bazele de Date

RAPORT
Lucrarea de laborator nr. 2
Tema: Studierea fenomenului de rezonanță în circuitul oscilant

A efectuat:
st. gr. CR-191 Trifan Petru
A verificat: Cervac Petru

Chişinău - 2020
Scopul lucrării: studierea fenomenului de rezonanță a tensiunilor și
rezonanței curenților în circuitul oscilant LC, determinarea frecvenței de
rezonanță și a factorului de calitate al circuitului.

Circuit oscilant în serie se numește circuitul compus dintr-o inductanță L și un


condensator C, conectate în serie cu sursa de semnal.

Tabelul 2.1.
f0
L C r Calculat Măsurat  Q

mH nF Ω H Ω -
z
12 56 12 6139 6000
f, Hz 1 2 3 4 5 f0 7 8 9 10 11
6
U2, (𝑈2𝑚), V 2.2 2.5 2.9 3.9 7.0 125 6.6 2.9 1.8 1.2 0.9
9 0 5 5 1 0 8 4 9 7
𝑈2 𝑈2m
Ku = 𝑈 = 𝑈 1.0 1.1 1.3 1.7 3.1 56. 2.9 1.3 0.8 0.5 0.4
1 1m
2 2 2 7 4 05 5 3 2 7 3
𝐾𝑢
K= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
𝐾umax
18 19 23 31 56 52 23 14 10 07
U1= 2.23
Ku= 125/2.23=56.05
Ku= 7.0/2.23=3.14 Ku= 6.60/2.23=2.95
Ku= 3.95/2.23=1.77 Ku= 2.98/2.3=1.33
Ku= 2.95/2.23=1.32 Ku= 1.84/2.23=0.82
Ku= 2.50/2.23=1.12 Ku= 1.29/2.23=0.57
Ku= 2.29/2.23=1.02 Ku= 0.97/2.23=0.43

K= 56.05/56.05=1
K= 3.14/56.05=0.056 K= 2.95/56.05=0.052
K= 1.77/56.05=0.031 K= 1.33/56.05=0.023
K= 1.32/56.05=0.023 K= 0.82/56.05=0.014
K= 1.12/56.05=0.019 K= 0.57/56.05=0.010
K= 1.02/56.05=0.018 k= 0.43/56.05=0.007

f, Hz 1 2 3 4 5 f0 7 8 9 10 11
6
RS=
U2, (U2m,), V RS=
12 Ω
𝐾2
K= RS=
𝐾2m max
RS=
12 Ω