Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul

Microelectronică și Inginerie Biomedicală

REFERAT
la lucrarea de laborator nr.6

Tema: „Studierea etajelor amplificatoare cu


tranzistoare”
Disciplina: „Circuite și dispozitive electronice”

A elaborat st. gr.IBM-181, Racu Vlad

A verificat lect. univ., Ababii Nicolai

Chișinău 2019
Scopul lucrării: se vor studia funcționarea etajelor amplificatoare de tensiune de
bandă largă, în cuplaj RC, echipate cu tranzistoare bipolare în conexiune EC, BC și
CC fără reacție și în conexiune EC cu recție negativă de curent. Se ridică
caracteristicile de amplitude și de frecvență pentru toate montajele și cazurile
studiate.

Descriereamachetei de laborator
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer a amplificatorului
EC fără reacție:

Eg=13mV Rg=1000Ω

Uint=10mV
U∫ ¿ ( 13−10 )∗10−3
Iint= E g− ¿= =3∗10−6 A
Rg 1000

U∫ ¿
¿
Rint= 10∗10−3
I ∫ ¿= =3333 Ω ¿
3∗10−6

Uint, mV 0 1 5 10 20 30 40 50 75 100
Uies, mV 1,2 5, 26 53 110 170 250 340 620 940
4

Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer a amplificatorului


EC cu reacție negativă:
0

10

50

100

1000
250

500

800

1300

1500

1800

2000

2500
Uint,
mV

Uies 0,05 25 130 260 680 1,5 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 V
mV mV mV mV mV V V V V V V V

Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer ale


amplificatorelor BC și CC:

Eg=70mV Rg=1000Ω

Uint=50mV
U∫ ¿ ( 70−50 )∗10−3
Iint= E g− ¿= =0,00002 A
Rg 1000

U∫ ¿
¿
Rint= 50∗10−3
I ∫ ¿= =2500 Ω ¿
0,00002
Uint, mV 0 1 5 10 20 30 40 50 75 100
Uies, BC 50 100 140 160 140 100 100 100 100 100
mV EC 0 0,5 5 10 20 30 40 50 75 100

Date experimentale pentru ridicarea caracteristicilor de frecvență:


60

100

200

400

800

103

5*103

104

5*104

105

2*105

5*105

106

2*106

5*106
10

Frecvența
, Hz
Uies, mV
EC, fărăreacție

0 24 34 46 50 52 57 57 57 56 52 51 40 25 14 3
Ku

0 2,4 3,4 4,6 5 5,2 5,7 5,7 5,7 5,6 5,2 5,1 4 2,5 1,4 0,3
Uies, mV
EC, reacțienegativă

5 20 23 25 25 24 24 25 25 24 24 34 19 19 6,8 3,1
Ku

0, 2 2,3 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 1,9 1,9 0,6 0,31
5 8
Uies, mV

160

140

140

140

140

140

140
140

130

130

120

120

140

150

140

140

BC
Ku

16 14 13 13 12 12 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14
Uies, mV

CC 6 9,3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8
Ku

0, 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8
6 3

U ies
Ku= U ¿
∫¿
Concluzia:

În urma efectuarii lucrării de laborator am observant cum in dependent de


frecventa se schimbă coeficientul de amplificarea a semnalului , la fel am observat
cum reacția negativă acționează aspra amplificării.

S-ar putea să vă placă și