Sunteți pe pagina 1din 5

Scolile Management

1.Scoala Clasica; 2.Scoala Sociologica; 3.Scoala Cantitativa; 4.Scoala Sistematica; 5.Scoala Contextuala.

1.Scoala Clasica.(a Universalitatii)


Scoala Clasica(a universalistilor) marcheaza aparitia managementului ca stiinta. Reprezentantii : Henry Ford, Henry Fayol, F.W.Taylor etc.

Henry Ford

intruchiparea visului American , a fost inginer mecanic , promotorul benzii

rulante in constructia automobilelor.

Taylor a asimilat cu economia de timp si resursele de crestere a productivitatii muncii,


considerat un curent negativ, fiind asociat cu munca dura , cu exploatarea salbatica a muncitorului in favoarea patronului.

Caracteristicile scolii clasice:


-Organizatia este tratata ca un mecanism , un sistem inchis; -Preocuparile cele mai importante sunt legate de organizarea productiei si a muncii; -Factorul de produs cel mai important este capitalul; -Principiile formulate sunt considerate general valabile (principiul notorietatii muncii )

Contributia scolii clasice:


-A folosit concepte si instrumente predominante economice; -Abordarea rationala a organizarii muncii ,a permis divizarea activitatilor si operatiilor ,precum si specializarea personalului;

-A pus la dispozitia managerilor principii si metode ramase in practica; -Aplicarea acestor principia a condus la cresterea considerabila a productivitatii muncii , la progresul social. -A legat castigurile salariale de rezultatele obisnuite.

Limitile scolii clasice:


-Aceasta scoala se caracterizeaza printr-o abordare statica; -Abordarea bazata pe latura tehnica ignorind rolul factorului uman; -Abordare mecanica.

2.Scoala sociologica (a relatiilor umane,behaviorista,comportista)


Reprezentantii:Douglas Mc .Gregor,David Mc.Lelland,Elton Mayo,Chris Arghiris etc. Douglas Mc Gregor elaboreaza ,,teoria x si y

Caracteristici:
-Foloseste concept ,prncipii si metode ce apartin sociologiei si psihologiei:leader ship,sisteme de valori,motivatie,comunicare; -Pune accent pe atributele de coordonare si antrenare a resursei umane in realizarea obiectivelor; -Sunt abordate cu prioritate activitatile incluse in functia de resurse umanae; -Critica severa la adrersa scolii clasice ,,inlaturati teama si oamenii vor muncii mai bine .

Contributia scolii sociologice:


-Arata necesitatea adaptarii metodelor de management la specificul oamenilor condusi; -Arata pentru prima oara ,necesitatea colaborarii dintre conducere si executanti; - Descopera pentru prima oara organizarea informal sa ,,FANTOMA ce se gaseste in orice organizatie. -Pune un accent deosebit pe locul si rolul omului in organizatie.

Limitele scolii sociologice;

-Tendita de a suprasolicita rolul resursei umane in cadrul organizatiei.

3.Scoala cantitativa
In literatura de specialitate se considera ca debutul si dezvoltarea acestei scoli apartine deceniului 7 ale secolului XX ,din nevoia de a comensura si modela procesele si fenomenele micro si macroeconomice. Principalii reprezentanti :A.Kauffman,J,Starr,C. Afanisiev,F.Goronzy,E.Kameniter s.a.

Specificul scolii:
-Utilizeaza cunostinte apartinind matematicii,statisticii,analizei economice; -Aceste instrumente apartin stiintelor exacte sunt folosite in evaluarea si prognozarea proceselor economice.

Contributii:
-Imbogateste instrumentarul managerial pe care-l adapteaza la cerintele practicii sociale;

Limite:
-Tendinta de abordare mecanica a fenomenelor si proceselor de management in sensul ca ceea ce nu poate fi exprimat mathematic si statistic este ignorant.

4.Scoala sistematica.
Aceasta scoala reprezinta de fapt o sinteza a scolilor precedente (clasica,sociologica si cantitativa),fiind un rezultat al gradului de complexitate al fenomenelor economice,managerial si nu numai,privind organizatia in relatiile ei cu mediul extern in care evolueaza. Reprezentantii acestei scoli sunt:P. Drucker,M.Porter,J.Child s.a.

Specificul:
-Scoala sinteza ce integreaza cunostintele dezvoltate de scolile anterioare ,se caracterizeaza printr-o abordare echilibrata a functiilor managementului si a activitatilor care compun organizatia;

-Este considerata scoala viitorului.

Caracteristici:

-Functiile managementului si activitatile care compun organizatia sunt abordate echilibrat; -Este dezvoltat conceptual de sistem la nivelul unei organizatii,caracterizate prin: -intrari,respectiv ,resurse umane,financiare,material si informationale. -procese de transformare ,respective procesarea materialrelor si organizarea activitatilor; -iesiri concretizate in bunuri tangibile si intangibile; -ciclicitate ,respectiv, iesirile permit preluarea altor intrari si continuarea ciclului de productie; - feed-back-ul care permite sistemului sa-si regleze abaterile sis a-si mentina echilibrul; -stabilitate ,ca forma a echilibrului dinamic intre intrari si iesiri; -diferentiere,respective,specializarea functiilor si realizarea unei multitudini a rolurilor. -Cu o viziune integratoare,cibernetica asupra procesului de management,in care activitatile sunt independente,iar performantele au un caracter sinergetic, este considerata scoala viitorului.

Contributii:
-Se promoveaza conceptual de sinergie in conditiile furnizarii normale ,firma dtine efecte ce nu reprezinta simpla insumare , ci multiplicarea lor.

5.Scoala Contextuala- Contingenta.


Reprezinta cel mai nou curent in stiinta managementului format la inceputul anilor 90.Numerosi autori afirma ca acest nou current s-a format pe premisele teoretice ale scolii sistematice.

Deviza scolii:
Nu exista o singura scoala sau o singura metoda capabila (e) sa resolve problemele unei organizatii.Scoala mentioneaza necesitatea cunoasterii specificului situatiei si a selectarii metodelor cele mai adecvate pentru contextual respectiv.

Principalii reprezentanti ai acestei scoli: P.R.Lawrence si J,W.Lorch acestia sunt promotorii denumirii de scoala contingent,D.S Pugh,D.J.Hickson sm.

Abordarea de contingent poate fi considerate ca un process care se desfasoara in 4 etape


1.familiarizarea managerului cu metodele si tehnicile de management testate ca fiind eficace; 2.analizarea de catre manager si evidentierea atat a consecintelor positive cit si a celor negative ale aplicarii unei metode sau procedee date; 3.interpretarea corecta a stiintei concrete.Determinarea variabilelor situationale si influentarea lor; 4. alegerea metodei ,a tehnicii pentru situatia specifica pentru a inlatura efectele negative potentiale.

Contributii
-Demonstreaza ca problemele legate de structura organizatiei si de stilului de management practicat depend hotaritor de combinatia optima a mediului extern,factorilor tehnologici,comportamentul oamenilor si motivatia acestora; -Promoveaza un instrumentar de specalitate aplicat in functie de context; -Ia in considerare circumstantele ,aspect ale procesului de management,generate de situatiile concrete cu care se confrunta; -Considera ca fiecare dintre scolile anterioare poate fi folosita,valorizata ,in functie de specificul situatiei in care se desfasoara procesul de management.