Sunteți pe pagina 1din 5

Notiunea si tipologia organizatiilor slidul nr.

13

Pentru ca un oarecare grup sa fie definit ca organizatie el trebuie sa corespunda


cerintelor:

 1 Existenta a cel putin 2 persoane care se considera parte a grupului.


 2 Existenta macar a unui scop comun pentru aceste persoane.
 3 Persoanele activeaza împreuna, au un sistem comun de dirijare si tind la
atingerea scopului.

Organizatia - grup de oameni activitatea carora este coordonata constient pentru a


atinge scopuri comune. Definitia este valabila pentru organizatiile formale

Organizatile pot fi :

 a)formale
 b)neformale
 c)legale
 d)ilegale
 e)statale
 f) neguvernamentale

In dependenta de scop avem organizatii comerciale si necomerciale.

Trasaturile organizatiilor:

 existenta scopurilor la care tind membrii.


 delimitarea organizatiei si existenta frontierelor vizibile si invizibile.
 existenta legaturilor intre elementele componente.
 autoreglarea, existenta unui centru organizatoric.
 complexitatea, este compusa din mai multe subdiviziuni
 existenta unei culturi interne

Orice organizatie are o structura, care poate fi:

 Tehnica - ansamblul de obiecte materiale si procese.


 Sociala - determinata de componenta personalului si legaturile dintre ele.
 Socio -tehnica - sistemul de locuri de munca ce-i uneste pe lucratori in relatii de
serviciu.

Organizatii pot fi simple si complexe

Organizatii complexe - Organizatii care au un set de scopuri interdependente.

Fiecare întreprindere trebuie privita ca o organizatie complexa deoarece fiecare


componenta a ei are scopul sau, încat rezultatul final este in functie de atingere a
scopurilor partiale.

Organizatii simple -organizatii care au un singur scop.

Organizatiile complexe au urmatoarele caracteristici comune:


 1.Toate organizatiile utilizeaza resurse. Natura si structura resurselor depinde de
specificul de activitate al organizatiei.Resursele sunt necesare atat organizatiilor
de producere, cat si celor prestatoare de servicii sau necomerciale.
 2.Dependenta de mediul exterior atat prin intrari cit si prin iesiri.Organizatia nu
poate fi analizata separat de mediul extern, care o influenteaza atat prin resurse,
cat si prin beneficiarii rezultatelor ei.
 3.Diviziunea orizontala a muncii-diviziunea lucrului pe componente este
necesara pentru cresterea productivitatii muncii.
 4Existenta subdiviziunilor. Diviziunea orizontala a muncii se efectueaza în baza
formarii subdiviziunilor, ce executa sarcini concrete specifice si sunt formate
pentru atingerea unor obiective specifice. Deci, organizatia, în ansamblu, este
formata din mai multe „organizatii mici".
 5Diviziunea verticala a muncii – separa activitatile de coordonare de cele
operationale si presupune necesitatea coordonarii activitatii subdiviziunilor în
scopul asigurarii succesului lor.

Niveluri si arii de management

Obiectivul general al unui sistem de productie nu se poate propaga pana la elementele


primare fara a suferi transformari specifice. In primul rand are loc o descompunere pe
obiective specifice care la randul lor devin sarcini pentru diverse compartimente
productive sau functionale fiind in continuare descompuse in comenzi de productie.
Aceste descompuneri succesiva a obiectivului global genereaza o ierarhie de
subobiective in paralel cu care in care este si o ierarhie de niveluri de conducere.

Intr-o organizatie deosebim 3 mari niveluri ale procesului de Management.

 Nivel strategic (institutional)


 Nivel tactic (functional)
 Nivel operational (tehnic)

La nivel strategic - amploarea obiectelor vizeaza organizatia in întregime, iar perioada


de actiune este definita pe un termen lung.

La nivel functional - se urmareste realizarea obiectivelor derivate de obiectivul global.


Se realizeaza sarcini specifice si se iau decizii de corectare a abaterilor ce pot aparea in
subsistemele conduse si coordonate. Au caracter periodic.

La nivel operativ - are loc conducerea nemijlocita a proceselor si activitatilor direct


specifice pentru respectivul sistem de productie. Are loc urmarirea realizarii obiectivelor
proprii si corectarea abaterilor ce au un caracter curent.

Corespunzator acestor trei nivele de conducere avem trei tipuri de manageri:

 Managerii superiori (top manageri)


 Managerii medii (midlle manageri)
 Manageri inferiori (lower manageri)

Top managerii - sunt formati din presedinti, vicepresedintii companiilor, directori


executivi, sunt grupuri relativi mici de persoane care controleaza organizatia in
întregime si care stabilesc obiectivele organizatiei, strategia generala, ei conduc cu
organizatia in general.
Middle Managerii - managerii functionali includ sefi de departamente, de diviziuni, de
servicii. Acestea sunt primii responsabili de implementarea politicilor si planurilor de
dezvoltare cit si pentru supravegherea conducerea managerilor de la nivel ierarhic
inferior fiind necesar pentru a face legatura intre nivelul top si nivelul operational.

First (lower) Managerii - duc raspunderea de productia marfurilor si serviciilor, sunt


reprezentate prin sefii de echipa, maistri, supraveghetori, ofice-manageri. Acesti
manageri supravegheaza si coordoneaza activitatea lucratorilor operativi.

Pentru asi îndeplini atributiile sale managerii trebuie sa posede o serie de cunostinte si
capacitati care pot fi divizate in 3 categorii distincte:

 Cunostinte si capacitati conceptuale( cognitive) - ceea ce se refera la


capacitatea in întelegerea complexitatii organizatiei ca sistem.
 Cunostinte si capacitati privind resursele umane - rationamentul de a lucra
cu oamenii incluzand întelegerea procesului de motivatie si de conducere cu
oamenii.
 Cunostinte si capacitati tehnice –profesionale - referitor la capacitatea de a
folosi cunostintele, metode si echipamente pentru realizarea sarcinilor specifice
deproductie,se obtine prin instruire si prin experienta.

Cu cît creste nivelul ierarhic cu atat creste necesitatea cunostintelor conceptuale si


scade necesitatea cunostintelor tehnice – profesionale.

Managerii de la diferite niveluri organizatorice si de conducere pot lucra in diverse


domenii (arii de management) ale organizatiei din care ei fac parte.
Caracterologia si rolurile managerului
Managerul este persoana implicata in administrarea organizatiei cu autoritate in
folosirea si coordonarea resurselor umane, financiare, materiale, informationale in
scopul atingerii obiectivelor organizatiei. Managerul este persoana care executa
activitatea de conducere. Indiferent de sferele de activitate, munca manageruluieste
foarteasemanatoare. Astfel continutul lucrului managerului are comun pentru toti
rolurile conducatorului.

Dupa Mintzberg rolul conducatorului reprezinta un set de reguli de conduita


carecorespunde unei anumite institutii. Managerul ocupand un anumit post in calitate de
conducator îndeplineste unele roluri care nu depind de personalitatea lui, dar de
functiile postului. El influentand doar modul de executare al acestor roluri, dar nu si
continutul.

Sunt evidentiate 10 roluri ale managerului care sunt grupate in 3 categorii:

interpersonale:

 reprezentare - Managmentul participa la ceremonii, are obligatii juridice de


legalizare a documentelor oficiale. Este un simbol al organizatiei.
 lider - Este responsabil de motivarea si activitatea subalternilor, selectare,
aprecierea si remunerarea lor.
 agent de legatura - Asigura legatura informationala în interiorul si exteriorul
organizatiei, prelucreaza informatia, participa la consfatuire, sedinte, consilii.

informationale:

 observator - Culegerea si relevarea informatiei interne si externe.


 deseminator - Transmiterea informatiilor subdiviziunilor.
 purtator de cuvant - Informarea subiectilor din afara organizatiei, declaratii,
raporturi, dari de seama.

decizorii:

 Rolul de întreprinzator - Managerul cauta, elaboreaza noi idei, noi proiecte, noi
metode si strategii.
 De pompier - Actiuni de corectare, lichidare a greselilor, a crizelor si conflictelor.
 Repartizator al resurselor- Adoptarea deciziilor privitor la alocarea resurselor,
elaborarea graficelor, schemelor si algoritmilor de activitate.
 Negociator - Participa la tratative, negocieri, încheierea contractelor,
reprezentarea intereselor subdiviziunii sale.

Caracterologia managerului cuprinde calitatile, însusirile, aptitudinile si cunostintele


care însumate determina capacitatea si profilul managerului.

Drept trasaturi manageriale putem enumera:

 Inteligenta(capacitatea de a analiza si sinteza).


 Stabilitatea emotionala - Bunavointa - Autoîncrederea
 Pasiunea - Sinceritatea - Tactul
 Receptivitatea - Spiritul de dreptate - Amabilitatea
 Toleranta - Flexibilitatea
 Responsabilitatea- Autorespect

O parte din însusirile omului depind de temperamentul sau.

Aptitudini -niste complexe de însusiri psihice. A avea aptitudini înseamna a putea


efectua o actiune, a pune in practica anumite cunostinte si de a le valorifica. Aptitudini
sunt:

 Adaptabilitatea-spiritul organizatoric
 De a fixa prioritatile
 De conducere
 De a comunica

Atitudini-niste însusiri psihice exprimate in conduita persoanei. Ele sunt niste pozitii fata
de diferite fenomene si prezinta niste reactii si gesturi. Prin atitudini se întelege
modalitatea de raportare a individului fata de anumite laturi ale vietii sociale si fata de
propria persoana.

Atitudini sunt:

 Responsabilitatea
 sinceritatea
 Bunavointa
 Toleranta

Termenii manager si antreprenor nu sunt sinonime?

Termenul antreprenor – de economistul francez R. Cantilon – persoana care îsi asuma


riscul legat cu organizarea noii întreprinderi sau elaborarea unei idei, tip de productie
sau servicii noi propuse societatii.Deoarece antreprenorul activ participa la formularea
obiectivelor întreprinderii si o gestioneaza la etapa initiala el poate fi considerat
manager.

Însa asa caracteristici ca riscul personal, dorinta a lucra intensiv, reactia rapida la
posibilitatile financiare – calitatile unui bun antreprenor, nu obligatoriu demonstreaza
capacitatea persoanei respective a conduce efectiv pe masura cresterii organizatiei –
pot lipsi înclinatiile si capacitatile executiei eficiente a functiilor manageriale – e
necesara atragerea managerilor.

Însa organizatia ce activeaza într-un mediu dinamic nu poate astepta schimbarile si


apoi a reactiona la ele.Managerii ei trebuie sa posede un spirit antreprenorial.

S-ar putea să vă placă și