Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetarii al Republicii

Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica

Departamentul ISA

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.2
la Traductoare si Masurari

A efectuat:
st. gr. AI-171 Goncearuc Denis

A verificat: Moraru Dumitru

Chişinău – 2018
Sarcina:
1. Masurarea temperaturii la termistorul NTC
2. Masurarea temperaturii la termistorul PTC
3. Masurarea temperaturii la termistorul KTY

Termenul de termistor provine de la prescurtarea cuvintelor termic şi rezistor. În


generaldenumeşte un senzor metal – oxid fabricat sub formă de bară, cilindru, filme subţiri
sau droplets.Termistorii se împart în două mari grupe NTC (coeficient de temperatură
negativ) şi PTC(coeficient de temperatură pozitiv).

1)NTC:

Un termistor metal – oxid convenţional are coeficientul de temperatură negativ, adicărezistenţa


lui va scădea cu creşterea temperaturii.

Ua/V
14
12
10
8
6
4
2
0
12490 10000 8058 6532 5326 4368 3604 2986 2488 2084 1752 1480 1258
R/Ohm
2. PTC

În principiu orice metal poate fi folosit ca material PTC, dar coeficientul lor detemperatură
este destul de mic. Spre deosebire de metale, coeficientul de temperatură almaterialelor
ceramice este relativ mare şi pe un domeniu larg de temperatură.

R/Ohm
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0.96 1 1.04 1.08 1.12 1.17 1.21 1.25 1.3 1.35 1.39 1.44 1.49
Ua/V
3. KTY

Concluzie:
In aceastra lucrare de laborator am avut scopul de a testa 3 feluri de sensor (NTC PTC KTY).
Termistorii se împart în două mari grupe NTC (coeficient de temperatură negativ) şi
PTC(coeficient de temperatură pozitiv). Corespunzator, conform rezultatelor obtinute, putem
afirma ferm ca experimentul a fost efectuat corect.