Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor
Specialitatea Calculatoare și Rețele

RAPORT
lucrarea de laborator nr.4
la Proiectarea Asistată de Calculator

Tema: Companarea în biblioteci a simbolurilor și


suprafețelor de contact în Altium Designer
Varianta 1

A îndeplinit: st. gr. CR-182 Dutca Alexandru

A verificat: conf.univ., dr. V. Crețu

Chișinău 2021
Scopul lucrării: Studierea metodelor de companare a simbolurilor și suprafețelor de contact în
CAD Altium Designer; căpătarea competențelor de companare a simbolurilor și suprafețelor de
contact a elementelor elecotronice.
Biblioteca de simboluri și footprinturi:

Dioda
Buton

Condensator

Rezonator de cuart
Conexiune la claviatura

Dip14
Intrerupator
DIP18

Rezistenta
Dioda
Tranzistor
Dip16

Punte de diode
KC162A

Concluzie:
Lucrarea de laborator nr.4 constă în concatenarea simbolurilor create în laboratorul nr.2 și
suprafețelor de contact de la laboratorul nr.3.
Pentru a compana simbolurile și suprafețele de contact a fiecărui element, tastăm pe componentă din
fișierul Schlib1.SchLib din coloana componente, apăsăm pe butonul din colțul stâng jos Add
Footprint. În fereastra deschisă, alegem Browse, selectăm suprafața ce corespunde cu simbolul
elaborat și confirmăm alegerea.

Drept confirmare, în compartimentul de jos, vizualizăm footprintul asignat la simbolul componentei


elaborate.