Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei, al Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.5

PSR
A efectuat:

st. gr. C-172 Chitaigorod L.

A verificat:

dr., conf.univ. Pavlov M.

Chişinău 2020
Partea 1
Exerci iul 1 Studierea configura iei de re ea ț ț ț

Răspunde i la următoarele întrebări: ți și să puteți utiliza

 Lista interfe elor de re ea a ma inii virtuale (sau a calculatorului Dumneavoastră);

Adresa IP a interfe ei de re ea ; ți și să puteți utiliza ți și să puteți utiliza  Adresa MAC a interfe ei de re


ea ; ți și să puteți utiliza ți și să puteți utiliza  Adresa i masca re elei Dumneavoastră ;

Tabelul de rutare a ma inii virtuale/a calculatorului Dumnevoastră ;

numele calculatorului cu adresa IP 81.180.73.249, domenul Internet din care face parte i știți și să puteți
utiliza serverul de nume al acestui domen;

 Lista routerelor traversate pentru a accesa site-ul web www.starnet.md

 Care este serverul (sau serverele) de nume al domenului starnet.md i care este serverul de știți și să
puteți utiliza 3 postă electronică al acestui domen. Care sunt adresele IP ale acestor servere.
Partea 2

Scripturi bash în contextul re elisticii

1. Scrie i un script care ar permite verificarea la momente regulate i afi area prezentei in linie

calculatoarelor din re eaua IP din care face parte calculatorul Dumneavoastră. Utiliza i o

comandă Linux pentru a afla adresa IP i masca de re ea a calculatorului Dumneavoastră

precum i adresa re elei din care face parte. În cazul când nici o adresa IP nu este activă,

scriptul vă avertizează ca nu ave i acces la re ea.


2. Scrie i un script care măsoară debitul (în kbiti/s sau kO/sec după caz) trimis i recep ionat ști
observat la intervale egale de timp calculatorului Dumneavoastră. Utiliza i la intervale

regulate comanda ifconfig (ip addr sau netstat) pentru a afla debitul total de date : calcula i

debitul observat la doua momente de timp i împăr i i diferen a la durata intervalului de ști

observa ie.

3. Bazându-vă pe scriptul precedent, elabora i un script care măsoară debitul maximal

descendent observat în re ea. Pentru aceasta lansa i descărcarea unui fi ier voluminos de pe

internet i măsura i debitul în acest moment.


4. Scrieri un script care face scanarea numelui unui domen DNS numele pe care-l prime te in

calitate de argument. Dacă domenul nu exista, scriptul va cere sa introduce i un nume valid

pentru a putea continua. Numele hosturilor posibile este stocat într-un fi ier textual

nume.txt care con ine doar un cuvânt in fiecare linie (nume posibile separate prin spa iu:

www www1 www2 web dns dns1 dns2 ns ns1 ns2 ns3 ns4 ns5 ns6 mail mailhost smtp

outlook imap pop webmail vpn extranet portal proxy secure cisco router gateway fw fwsm

firewall ftp tftp news portal blog test honeypot backup linux oracle unix search forum).

Utiliza i in acest scop comanda host. Afi a i toate rezultatele găsite.

Folosind comanda scp sau sftp copia i fi ierele din ma ina virtuala pe ma ina gazda pentru a fi

remise împreună cu raportul final.