Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ȘI


MICROELECTRONICĂ
DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ ȘI INGINERIA SISTEMELOR

Lucrare de laborator nr.1

Administrarea si securitatea retelelor

A realizat: st. gr. C-161 Gangan Eugeniu


A verificat: conf.univ. Pavlov Mihail

Chișinău 2019
Calculați subrețelele
1. Câte subrețele este necesar de creat din rețeaua 192.168.200.0/24? 2
subretele
2. Care este masca subrețelei in reprezentarea zecimală?
255.255.255.128
3. Care este masca subrețelei cu reprezentarea prin slash? /25
4. Care sunt adresele de rețea pentru subrețele? 192.168.200.0/25
192.168.200.127/25 192.168.200.128/25 192.168.200.255/25
5. Câte adrese IP utilizabile pentru PC-uri sunt per fiecare subrețea? 126
6. Câte adrese IP pot fi utilizate pentru PC-uri în rețeaua locală a
Filialei1 (Filiala1 LAN)? 510

Realizați configurarea de bază a routerelor.


1. Configurați numele routerelor (hostname).

2. Disable DNS lookup.

3. Configurați o parolă pentru modul EXEC (parola: lab12019).


4. Configurați banner-ul cu mesajul zilei (message-of-the-day banner – MOTD). Mesajul:
Salut aceasta este rețeaua utilizată .n cadrul realizării laboratorului numărul 1 la
disciplinaAdministrarea și securitatea rețelelor.

5. Configurați o parolă pentru conexiunile prin consolă. (parola: 2019lab)

6. Configurați o parolă pentru conexiunile VTY (Virtual Terminal Lines). (parola:2019lab)

7. Configurați timpul de expirare a modului EXEC (15 min).


Verificați conexiunea cu dispozitivele imediat următoare (Next-
Hop).
Pasul 1: Verificați conectivitatea în cadrul Filialei1 (ruter3).

Pasul 2: Verificați conectivitatea interfețelor Ethernet.


Configurați rutarea dinamică prin utilizarea protocolului
RIP pe routerul Filiala1.

Ce rețele sunt prezente în prezent în tabelul de rutare Filiala1 înainte de


configurarea RIP?
10.18.4.0/23 is directly connected, FastEthernet0/1
192.168.200.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
Ce comenzi sunt necesare pentru a activa RIPv1 și a include aceste rețele în
actualizările de rutare?
router rip
network x.x.x.x
Există interfețe pe router care nu trebuie să trimită actualizări RIP? Da Ce
comandă este folosită pentru a dezactiva actualizările RIP pe această interfață?
passive-interface

Configurați rutarea dinamică prin utilizarea protocolului RIP și


rutarea statică pe routerul OfCentral.

Ce rețele sunt prezente în prezent în tabelul de rutare a routerului OfCentral.


Enumerați mai jos rețelele.
93.116.89.6/30 is directly connected, FastEthernet0/1
192.168.200.1/25 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.200.129/25 is directly connected, FastEthernet0/2
Ce comenzi este necesar de introdus pentru a activa RIPv1 și a include rețeaua
locală (LAN) în actualizările de rutare?
Router rip
network
Routerul OfCentral urmează să transmit informația privind ruta implicită către
routerul Filiala1 în mesaje de actualizare RIP. Ce comandă este necesar de introdus
pentru a configura aceasta?
network filiala1 ip
Configurarea rutării statice pe routerul MDTelecom

Verificați configurările
Este posibil de realizat comanda ping de pe PC2 către PC1? Nu
Este posibil de realizat comanda ping de pe PC2 către PC3? Nu
Este posibil de realizat comanda ping de pe PC1 către PC3? Nu
Ce rute sunt prezente în tabela de rutare a routerului Filiala1?
10.18.4.1/23 is directly connected, FastEthernet0/1
192.168.200.126/25 is directly connected, FastEthernet0/0
Ce rute sunt prezente în tabela de rutare a routerului OfCentral?
93.116.89.6/30 is directly connected, FastEthernet0/1
192.168.200.1/25 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.200.129/25 is directly connected, FastEthernet0/2
Ce rețele sunt prezente în tabela de rutare a routerului MDTelecom?
93.116.89.126/30 is directly connected, FastEthernet0/1
93.116.89.5/25 is directly connected, FastEthernet0/0