Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Ingineria Software și Automatică

Dare de seamă
Lucrare de laborator Nr. 4
Disciplina: Securitatea activității vitale
Tema: Cercetarea zgomotului industrial

A efectuat: st.

A verificat: asist. universitar Capră Galina

Chișinău 2020
Scopul lucrării:
A lua cunoștință de metodica cercetării zgomotului industrial, metodele de normare, aparatul și
metodele de măsurare, măsurile și mijloacele de protecție.

Indicații metodice:

TABEL LAB 4
Nivelul Nivelurile de octavă ale presiunii sonore
sunetul 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ui dBA Hz
Fără mijloacele de 108 121 94 87 82 80 78 75 72
protecție antizgomot (L)
Admisibile (Ladm) 80 94 87 82 78 75 73 72 70
Micșorarea necesară a 28 27 7 5 4 5 5 3 2
zgomotului (ΔLnec=L-Ladm)
Cu mijloace de protecție 76 87 85 80 76 71 70 68 67
antizgomot (Lcap)
Micșorarea reală a 32 34 9 7 8 9 8 7 5
zgomotului (L-Lcap)
Fonoizolația necesară a 33 99 92 87 83 80 78 77 75
mijloacelor de protecție
antizgomot (L-Ladm+5)

Chart Title
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
L L(ADM) L(CAP)

L L(ADM) L(CAP)
Nivelul sunetului măsurat este de 108 dB și depășește nivelul admisibil, de aceea trebuie de luat măsuri de
protecție. În această lucrare ca măsură de protecție se utilizează capotă fonoizolatoare, instalată nemijlocit pe
sursa de zgomot, astfel nivelul sunetului scade până la 76 dB. Conform normelor la locurile de muncă unde
se înregistrează nivelurile sunetelor între 80-85 dB, trebuie de utilizat mijloacele individuale de protecție
precum: căști antizgomot sau antifoane. Căștile antizgomot trebuie să fie confecționate în conformitate cu
cerințele de sănătate și securitate în muncă, care trebuie să asigure protecția lucrătorului și să fie verificate
dacă corespund cerințelor.

Folosim capota fonoizolatoare, ecrane fotoizolatoare sau – pentru surprarea sunetului

Conlcuzii:
În concluzie putem cu certitudine afirma că în urma acestei lucrări au fost cu succes puse în practică
cunoștințele obținute în cadrul cursului, și au fost obținute toate datele necesare pentru realizarea
laboratorului, mai exact toate datele privind microclimatul în încăperea salei de laborator, astfel după
obținerea viteze aerului, umidității acestuia și temperaturei lui, a fost făcută concluzia precum microclimatul
din cadrul salei de laborator au fost în cadrul normei, deși viteza relativă a aerului puțin deviind de la normă.
De asemenea s-a luat cunoștință și cu aparatele de control și cu funcționarea acestora.

S-ar putea să vă placă și