Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Raport
Lucrarea de laborator nr.7
Disciplina: Programarea Pilotată de Evenimente

A efectuat: st. gr. Ploaia Dan TI-181

A verificat conf.univ. Cojocaru Svetlana

Chișinău - 2020
Tema: “Limbajul de programare C#, .NET  frameworkul pentru Windows”

Obiective:

 studierea limbajului C#; 


 studierea .NET  frameworkul pentru Windows,;
 studierea relației dintre C# și arhitectura .Net.

Sarcina:   Scrieţi un program care afişează un test, utilizând radio butoane, check


boxes, butoane push și pentru cronometrare de folosit timer-ul. Pentru afișarea
rezultatelor desenați un grafic în dependență de răspunsuri sau timp.

Listingul programului:
MainWindow Form:
<Window x:Class="GeneralQuiz.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:GeneralQuiz"
mc:Ignorable="d"
Title="MainWindow" Height="500" Width="800" ResizeMode="NoResize">
<Grid>
<Image Source="C:\Users\Daniel Iepuras\Desktop\wall.jpg" HorizontalAlignment="Left" Height="499"
VerticalAlignment="Top" Width="836" Margin="0,0,-42.4,-28.6"/>
<Label Content="Test your knowledge" FontSize="45" HorizontalAlignment="Left" Margin="180,9,0,0"
VerticalAlignment="Top" Height="76" Width="425" RenderTransformOrigin="0.5,-0.073">
<Label.RenderTransform>
<TransformGroup>
<ScaleTransform/>
<SkewTransform AngleY="0.259"/>
<RotateTransform/>
<TranslateTransform Y="0.745"/>
</TransformGroup>
</Label.RenderTransform>
<Label.Foreground>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" MappingMode="RelativeToBoundingBox" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="Green" Offset="0.187"/>
<GradientStop Color="#FFE7EAF1" Offset="0.457"/>
<GradientStop Color="Green" Offset="0.617"/>
</LinearGradientBrush>
</Label.Foreground>
</Label>
<Button x:Name="start" Content="Start" HorizontalAlignment="Left" FontSize="35" Margin="291,303,0,0"
VerticalAlignment="Top" Width="208" Height="61" Panel.ZIndex="17" Click="Button_Click" Foreground="#FF200F68">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="Green" Offset="0"/>
<GradientStop Color="White" Offset="0.491"/>
<GradientStop Color="Green" Offset="0.965"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Label x:Name="quest" Visibility="Hidden" Content="" Opacity="0.7" FontSize="20"
HorizontalAlignment="Left" Margin="64,94,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="672" Height="48"
Foreground="#FFF3F3F3" Background="Green"/>
<Button x:Name="ans1" Visibility="Hidden" Content="Button1" FontSize="18" HorizontalAlignment="Left"
Margin="64,222,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="308" Height="82" Foreground="#FFFDFDFD" Click="ans1_Click">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="Black" Offset="0"/>
<GradientStop Color="Green" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="ans2" Visibility="Hidden" Content="Button2" FontSize="18" HorizontalAlignment="Left"
Margin="444,222,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="292" Height="82" Foreground="#FFFBFBFB"
Click="ans2_Click">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="Black" Offset="0"/>
<GradientStop Color="Green" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="ans4" Visibility="Hidden" Content="Button3" FontSize="18" HorizontalAlignment="Left"
Margin="444,329,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="292" Height="82" Foreground="White" Click="ans4_Click">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="Black" Offset="0"/>
<GradientStop Color="Green" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="ans3" Visibility="Hidden" Content="Button4" FontSize="18" HorizontalAlignment="Left"
Margin="64,329,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="308" Height="82" Foreground="White" Click="ans3_Click">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="Black" Offset="0"/>
<GradientStop Color="Green" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>

<Label x:Name="timer" Visibility="Hidden" Content="Timer " HorizontalAlignment="Left"


Margin="64,50,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="116" Foreground="Green"/>

<Label x:Name="scoreLbl" Visibility="Hidden" Content="Score : " HorizontalAlignment="Left"


Margin="64,10,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="116" Foreground="Green"/>
<Label x:Name="final" Visibility="Hidden" Content=" Congratulations" FontSize="30"
HorizontalAlignment="Left" Margin="211,96,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="146" Width="352">
<Label.Foreground>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="Green" Offset="0"/>
<GradientStop Color="White"/>
<GradientStop Color="Green" Offset="0.4"/>
</LinearGradientBrush>
</Label.Foreground>
</Label>
<Button x:Name="restart" Visibility="Hidden" Content="Restart" HorizontalAlignment="Left"
FontSize="35" Margin="291,261,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="208" Height="92" Panel.ZIndex="17"
Click="Button_Click2" Foreground="#FF200F68">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="Green" Offset="0"/>
<GradientStop Color="White" Offset="0.491"/>
<GradientStop Color="Green" Offset="0.965"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>

</Grid>
</Window>
Main Window class:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows;
using System.Windows.Forms;
namespace GeneralQuiz
{
/// <summary>
/// Interaction logic for MainWindow.xaml
/// </summary>

public partial class MainWindow : Window


{

private Timer _timer;

private DateTime _startTime = DateTime.MinValue;


private TimeSpan _currentElapsedTime = TimeSpan.Zero;
private TimeSpan _totalElapsedTime = TimeSpan.Zero;

private bool _timerRunning = false;

private Quiz q = new Quiz();


private List<int> lst = new List<int>();
private string ans;
private int score = 0;
private int number = 1;
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
_timer = new Timer();
_timer.Interval = 1000;
_timer.Tick += new EventHandler(_timer_Tick);
}
void _timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
// We do this to 'chop off' any stray milliseconds
// resulting from the Timer's inherent inaccuracy,
// with the bonus that the TimeSpan.ToString() method
// will now show the correct HH:MM:SS format
var timeSinceStartTime = DateTime.Now - _startTime;
timeSinceStartTime = new TimeSpan(timeSinceStartTime.Hours,
timeSinceStartTime.Minutes,
timeSinceStartTime.Seconds);

// The current elapsed time is the time since the start button
// was clicked, plus the total time elapsed since the last reset
_currentElapsedTime = timeSinceStartTime + _totalElapsedTime;

// These are just two Label controls which display the current
// elapsed time and total elapsed time
timer.Content = _currentElapsedTime.ToString();

}
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (!_timerRunning)
{
// Set the start time to Now
_startTime = DateTime.Now;

// Store the total elapsed time so far


_totalElapsedTime = _currentElapsedTime;
_timer.Start();
_timerRunning = true;
}
else // If the timer is already running
{
_timer.Stop();
_timerRunning = false;
}

start.Visibility = Visibility.Hidden;
quest.Visibility = Visibility.Visible;
ans1.Visibility = Visibility.Visible;
ans2.Visibility = Visibility.Visible;
ans3.Visibility = Visibility.Visible;
ans4.Visibility = Visibility.Visible;
scoreLbl.Visibility = Visibility.Visible;
timer.Visibility = Visibility.Visible;
//

int i = this.getRandom();
quest.Content = q.getQuestion(i);
//
ans1.Content = q.getAnswer(i, 1);
ans2.Content = q.getAnswer(i, 2);
ans3.Content = q.getAnswer(i, 3);
ans4.Content = q.getAnswer(i, 4);
if (Convert.ToString(ans1.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1, Convert.ToString(ans1.Content).Length -
1);
ans1.Content = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans1.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans2.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
ans2.Content = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans3.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
ans3.Content = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
}
else
{
this.ans = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
ans4.Content = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
}
}
}

lst.Add(i);
}
public int getRandom()
{
Random rnd = new Random();
int i = rnd.Next(11);
if(lst.Contains(i) && lst.Count()<11)
while(lst.Contains(i))
i = rnd.Next(0,11);
return i;
}

private void ans1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)


{
if (this.number < 11)
{
this.number++;
if (Convert.ToString(ans1.Content) == this.ans)
this.score++;
int i = this.getRandom();
quest.Content = q.getQuestion(i);
//
ans1.Content = q.getAnswer(i, 1);
ans2.Content = q.getAnswer(i, 2);
ans3.Content = q.getAnswer(i, 3);
ans4.Content = q.getAnswer(i, 4);
if (Convert.ToString(ans1.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans1.Content).Length - 1);
ans1.Content = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans1.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans2.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
ans2.Content = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans3.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
ans3.Content = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
}
else
{
this.ans = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
ans4.Content = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
}
}
}
lst.Add(i);
scoreLbl.Content = "Score : "+this.score;
timer.Content = this._currentElapsedTime;

}
else
{
quest.Visibility = Visibility.Hidden;
ans1.Visibility = Visibility.Hidden;
ans2.Visibility = Visibility.Hidden;
ans3.Visibility = Visibility.Hidden;
ans4.Visibility = Visibility.Hidden;
final.Visibility = Visibility.Visible;
final.Content =" Congratulations" + "\n Your score is " + this.score + "\n
Elapsed time:" + this._currentElapsedTime;
_timer.Stop();
_timerRunning = false;

// Reset the elapsed time TimeSpan objects


_totalElapsedTime = TimeSpan.Zero;
_currentElapsedTime = TimeSpan.Zero;
restart.Visibility = Visibility.Visible;
}
}

private void ans2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)


{
if (this.number < 11)
{
this.number++;
if (Convert.ToString(ans2.Content) == this.ans)
this.score++;
int i = this.getRandom();
quest.Content = q.getQuestion(i);
//
ans1.Content = q.getAnswer(i, 1);
ans2.Content = q.getAnswer(i, 2);
ans3.Content = q.getAnswer(i, 3);
ans4.Content = q.getAnswer(i, 4);
if (Convert.ToString(ans1.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans1.Content).Length - 1);
ans1.Content = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans1.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans2.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
ans2.Content = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans3.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
ans3.Content = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
}
else
{
this.ans = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
ans4.Content = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
}
}
}
lst.Add(i);
scoreLbl.Content = "Score : " + this.score;
timer.Content = this._currentElapsedTime;
}
else
{
quest.Visibility = Visibility.Hidden;
ans1.Visibility = Visibility.Hidden;
ans2.Visibility = Visibility.Hidden;
ans3.Visibility = Visibility.Hidden;
ans4.Visibility = Visibility.Hidden;
final.Visibility = Visibility.Visible;
final.Content = " Congratulations"+"\n Your score is " + this.score + "\n
Elapsed time:" + this._currentElapsedTime;
_timer.Stop();
_timerRunning = false;

// Reset the elapsed time TimeSpan objects


_totalElapsedTime = TimeSpan.Zero;
_currentElapsedTime = TimeSpan.Zero;
restart.Visibility = Visibility.Visible;
}
}

private void ans3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)


{
if (this.number < 11)
{
this.number++;
if (Convert.ToString(ans3.Content) == this.ans)
this.score++;
int i = this.getRandom();
quest.Content = q.getQuestion(i);
//
ans1.Content = q.getAnswer(i, 1);
ans2.Content = q.getAnswer(i, 2);
ans3.Content = q.getAnswer(i, 3);
ans4.Content = q.getAnswer(i, 4);
if (Convert.ToString(ans1.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans1.Content).Length - 1);
ans1.Content = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans1.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans2.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
ans2.Content = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans3.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
ans3.Content = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
}
else
{
this.ans = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
ans4.Content = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
}
}
}
lst.Add(i);
scoreLbl.Content = "Score : " + this.score;
timer.Content = this._currentElapsedTime;
}
else
{
quest.Visibility = Visibility.Hidden;
ans1.Visibility = Visibility.Hidden;
ans2.Visibility = Visibility.Hidden;
ans3.Visibility = Visibility.Hidden;
ans4.Visibility = Visibility.Hidden;
final.Visibility = Visibility.Visible;
final.Content = " Congratulations"+"\n Your score is " + this.score + "\n
Elapsed time:" + this._currentElapsedTime;
_timer.Stop();
_timerRunning = false;

// Reset the elapsed time TimeSpan objects


_totalElapsedTime = TimeSpan.Zero;
_currentElapsedTime = TimeSpan.Zero;
restart.Visibility = Visibility.Visible;
}
}

private void ans4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)


{
if (this.number <11)
{
this.number++;
if (Convert.ToString(ans4.Content) == this.ans)
this.score++;
int i = this.getRandom();
quest.Content = q.getQuestion(i);
//
ans1.Content = q.getAnswer(i, 1);
ans2.Content = q.getAnswer(i, 2);
ans3.Content = q.getAnswer(i, 3);
ans4.Content = q.getAnswer(i, 4);
if (Convert.ToString(ans1.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans1.Content).Length - 1);
ans1.Content = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans1.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans2.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
ans2.Content = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans3.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
ans3.Content = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
}
else
{
this.ans = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
ans4.Content = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
}
}
}
lst.Add(i);
scoreLbl.Content = "Score : " + this.score;
timer.Content = this._currentElapsedTime;
}
else
{
quest.Visibility = Visibility.Hidden;
ans1.Visibility = Visibility.Hidden;
ans2.Visibility = Visibility.Hidden;
ans3.Visibility = Visibility.Hidden;
ans4.Visibility = Visibility.Hidden;
final.Visibility = Visibility.Visible;
final.Content = " Congratulations" + "\n Your score is " + this.score + "\n
Elapsed time:" + this._currentElapsedTime;
_timer.Stop();
_timerRunning = false;

// Reset the elapsed time TimeSpan objects


_totalElapsedTime = TimeSpan.Zero;
_currentElapsedTime = TimeSpan.Zero;
restart.Visibility = Visibility.Visible;

}
}

private void Button_Click2(object sender, RoutedEventArgs e)


{
if (!_timerRunning)
{
// Set the start time to Now
_startTime = DateTime.Now;

// Store the total elapsed time so far


_totalElapsedTime = _currentElapsedTime;

_timer.Start();
_timerRunning = true;
}
else // If the timer is already running
{
_timer.Stop();
_timerRunning = false;
}
this.score = 0;
scoreLbl.Content = "Score : "+this.score;
this.number = 1;
final.Visibility = Visibility.Hidden;
lst.Clear();
restart.Visibility = Visibility.Hidden;
quest.Visibility = Visibility.Visible;
ans1.Visibility = Visibility.Visible;
ans2.Visibility = Visibility.Visible;
ans3.Visibility = Visibility.Visible;
ans4.Visibility = Visibility.Visible;
scoreLbl.Visibility = Visibility.Visible;
//
int i = this.getRandom();
quest.Content = q.getQuestion(i);
//
ans1.Content = q.getAnswer(i, 1);
ans2.Content = q.getAnswer(i, 2);
ans3.Content = q.getAnswer(i, 3);
ans4.Content = q.getAnswer(i, 4);
if (Convert.ToString(ans1.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1, Convert.ToString(ans1.Content).Length -
1);
ans1.Content = Convert.ToString(ans1.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans1.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans2.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
ans2.Content = Convert.ToString(ans2.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans2.Content).Length - 1);
}
else
{
if (Convert.ToString(ans3.Content).StartsWith("*"))
{
this.ans = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
ans3.Content = Convert.ToString(ans3.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans3.Content).Length - 1);
}
else
{
this.ans = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
ans4.Content = Convert.ToString(ans4.Content).Substring(1,
Convert.ToString(ans4.Content).Length - 1);
}
}
}
lst.Add(i);

}
}

Quiz class:
class Quiz
{
private string[,] questions = new string[20, 5];
public Quiz()
{
questions[0, 0] = "What is the capital of Turkey?";
questions[0, 1] = "*Ankara";
questions[0, 2] = "Kabul";
questions[0, 3] = "Tirana";
questions[0, 4] = "Moscow";
//
questions[1, 0] = "What is the national animal of China?";
questions[1, 1] = "Cat";
questions[1, 2] = "*Giant panda";
questions[1, 3] = "Tiger";
questions[1, 4] = "Bear";
//
questions[2, 0] = "How many continents are there?";
questions[2, 1] = "*7";
questions[2, 2] = "6";
questions[2, 3] = "5";
questions[2, 4] = "8";
//
questions[3, 0] = "Who was the first president of the USA?";
questions[3, 1] = "Donald Trump";
questions[3, 2] = "Abraham Lincoln";
questions[3, 3] = "Bill Clinton";
questions[3, 4] = "*George Washington";
//
questions[4, 0] = "Who invented Ferrari?";
questions[4, 1] = "*Enzo Ferrari";
questions[4, 2] = "Bill Ferrari";
questions[4, 3] = "Leonardo Ferrari";
questions[4, 4] = "Bienca Ferrari";
//
questions[5, 0] = "Who is the owner of Marvel Studios";
questions[5, 1] = "Warner Bros";
questions[5, 2] = "*Walt Disney";
questions[5, 3] = "21st Century Fox";
questions[5, 4] = "Universal Studios";
//
questions[6, 0] = "Which river is flowing through Rome?";
questions[6, 1] = "*Tiber";
questions[6, 2] = "Dintel";
questions[6, 3] = "Nil";
questions[6, 4] = "Rhin";
//
questions[7, 0] = "In what year was Google launched on the web?";
questions[7, 1] = "2000";
questions[7, 2] = "2002";
questions[7, 3] = "*1998";
questions[7, 4] = "1990";
//
questions[8, 0] = "Oscar Awards were instituted in";
questions[8, 1] = "1968";
questions[8, 2] = "1901";
questions[8, 3] = "1965";
questions[8, 4] = "*1929";
//
questions[9, 0] = "What is the name of the Barcelona football stadium ?";
questions[9, 1] = "Santiago Bernabéu";
questions[9, 2] = "Barca Camp";
questions[9, 3] = "*Camp Nou";
questions[9, 4] = "Stamford Bridge";
//
questions[10, 0] = "How many players has a hockey team got on the ice?";
questions[10, 1] = "5";
questions[10, 2] = "*6";
questions[10, 3] = "9";
questions[10, 4] = "11";
}
public string getQuestion(int i)
{
return questions[i, 0];
}
public string getAnswer(int i,int j)
{
return questions[i, j];
}

}
}

Rezultate obtinute:
Concluzie:

In urma acestei lucrari de laborator am studiat bazele limbajului C# , framework-ul


.NET pentru Windows si relatiile dintre C# si arhitectura .NET. De asemenea , in
aceasta lucrare am efectuat un program care afiseaza un test cu 10 intrebari stabilite
initial. Pentru accesarea functiilor testului am utilizat butoanele push iar pentru
cronometrare am folosit timerul care incepe cronometrarea odata cu apasarea
butonului “Start” . La finisarea testului programul afiseaza scorul (numarul de
raspunsuri corecte din cele 10 intrebari prestabilite) si timpul care a decurs pentru
rezolvarea acestuia.

S-ar putea să vă placă și